לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

חוזרים של המפקח על הפנסיה

קרנות הפנסיה, בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל, מפוקחות בידי גורם שנקרא "המפקח על הביטוח". זוהי היישות במשרד האוצר המפקחת על הפנסיה שלנו, מכשירי החיסכון ופוליסות הביטוח שרכשנו, כדי להבטיח שזכויותינו ישמרו מול החברות המנהלות אותם.

פעילותן של חברות אלו בארץ מוסדרת בעזרת חקיקה ייעודית לעניין (למשל, חוק הפיקוח על השירותים הפיננסים), לצד תקנות, צווים וחוזרים של המפקח על הפנסיה, שבעניינם נפרט בהרחבה במסגרת הסקירה שלפניכם.

 

מיהו המפקח על הפנסיה ומה הוא עושה בעצם?

הפיקוח על הפנסיה מתבצע על ידי הממונה על הביטוח, הידוע גם בתור "המפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון" במשרד האוצר. תפקיד זה מאויש על ידי ד"ר משה ברקת, כבר משנת 2018. במסגרת אחריותו, הממונה על הפנסיה והביטוח, אחראי לפקח על כלל הגורמים המבטחים והמספקים שירותי חיסכון והשקעות במדינת ישראל.

זאת תוך שמירה על האינטרסים של ציבור החוסכים והמבוטחים.

במסגרת פעילותו, אחראי המפקח על הפנסיה לפרסם מעת לעת הנחיות שונות שמחייבות את כלל הגורמים הפיננסים והמבטחים הנ"ל. ההוראות האלו נוגעות לרוב לעניינים כדוגמת גובה דמי הניהול במכשירי החיסכון ופרמיות הביטוח השונות, לצד הכיסויים הביטוחיים המסופקים לעמיתים, לחוסכים ולמבוטחים במסגרת המכשירים הללו, ולהגבלת הסמכות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני.

מעבר לפרסום ההוראות הללו, המפקח על הפנסיה אמון גם על המענה לתלונות החוסכים והמבוטחים שמשוגרות אליו מעת לעת דרך המחלקה לפניות הציבור ברשות שוק ההון. באמצעות ערוץ זה, רשאי כל אדם בישראל לדווח על התנהלות חריגה של גופים פיננסיים, פנסיונים ומבטחים בארץ, כמו גם על אי עמידה של אחת מחברות הניהול הפועלות בתחומים אלו, בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

החוזרים של המפקח על הפנסיה שחשוב להכיר

לאורך השנים, חוזרים שונים פורסמו בנוגע לקרנות הפנסיה בישראל, מטעם הממונה על הפנסיה החיסכון והביטוח. אלו הם חוזרים שבכוחם להשפיע בצורה מרחיקת לכת על התנהלות קרנות הפנסיה בארץ כלפי עמיתיהן ולכן חשוב להכירם.

אלו הם המרכזיים בהם שפורסמו בשנים האחרונות:

  • חוזר בנושא הצטרפות לקרנות פנסיה או קופות גמל מ- 24.5.21.
  • חוזר בנושא הליך הצירוף לקרנות הפנסיה מ- 1.8.17.
  • חוזר בנושא צירוף לקוחות לקרנות פנסיה שלא על פי מצבם האישי מ- 21.2.16.
  • חוזר בנושא הודעה לעמיתים בקרנות הפנסיה על שינויים בכיסוי הביטוחי בקרן שבבעלותם מ- 12.2.03.

 

חוזרים של המפקח על הפנסיה על פרויקט פנסיה 2025

ב- 20 בדצמבר 2021, פירסם המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון טיוטת של חוזר לצד נייר היוועצות נוסף במסגרת פרויקט הידוע כ- "תוכנית פנסיה 2025". זאת בשיתוף פעולה עם רשות המיסים. מטרתו של חוזר זה הייתה לאפשר לקהל החוסכים בישראל שהגיע לגיל הפרישה החוקי, לקבל לידיו מהגופים המוסדיים, תמונת מצב ברורה ומלאה בנוגע לסכומי הכסף שנצברו לזכותם בקלות ובנוחות.

זאת על מנת שחוסכים במעמד הפרישה לגמלאות, יוכלו לקבל החלטות מושכלות לעניין מימוש הטבות המס שלהן הם זכאים ובנוגע למיצוי מיטבי של הזכויות הפנסיוניות שלהם.

על פי החוזר, הגברת המודעות לזכויות הללו בקרב ציבור החוסכים היוצאים לגמלאות, תושג על ידי הקמתה של תשתית טכנולוגית אשר תאפשר לגופים המוסדיים להציע לחוסכים סיוע במימוש זכויותיהם המיסויות במעמד פרישתם לפנסיה.

כחלק מן המהלך, נקבע כי הנגשת המידע לפורש, תתבצע בדרך של חיוב הגורמים המוסדיים בהגנשת מידע רלוונטי לחוסך, שיסייע במיצוי הזכויות כאמור לעיל, על ידי פניה למסלקה הפנסיונית. ברשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון צוין לעניין זה, שחלק מן הזכויות יונגש לחוסכים הפורשים באופן ישיר מטעם הגופים המוסדיים ללא צורך בפנייה יזומה של החוסך הפורש לפקיד השומה במס הכנסה.

בנוסף על כך, צוין כי ברשות שוק ההון תקודם הקמתה של התשתית הטכנולוגית מבוססת ה- API שנועדה לסייע לכל אזרח החוסך לקראת פרישתו כספים בחיסכון פנסיוני, בקבלת מידע על כלל מכשירי החיסכון שלו ואפשרות לביצוע השוואת מחירים ביניהם. כל זאת ממקום אחד ובאופן מרוכז.

זאת בשונה מן המצב הקיים כיום, שבו קבלת המידע הנ"ל מן הגופים המוסדיים, נמשכת לא אחת זמן ממושך. זאת בנוסף לתהליך לקבלת המידע מן המסלקה הפנסיונית, אשר ארך עד לא מזמן כשלושה ימי עסקים ורק החל מחודש מאי 2022 מתבצע בתוך כשלוש שעות בלבד.

 

בשורה התחתונה

בסקירה זו דנו בעיקרי החוזרים שפורסמו מטעם המפקח על הפנסיה, החיסכון והביטוח בישראל של העשורים האחרונים. את הרשימה המלאה של חוזרי הפיקוח, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר, תחת מחלקת ביטוח בלינק שלהלן.

 

שאלות ותשובות נפוצות על חוזרי המפקח על הפנסיה

להלן מספר שאלות שחוזרות על עצמן כל אימת שמתפרסמים חוזרים עדכניים של המפקח על הפנסיה:

התפקיד העיקרי של המפקח על הפנסיה הינו להגן על האינטרסים של ציבור החוסכים בישראל. לצורך כך, הממונה על הפנסיה אחראי על תיקון תקנות שונות הנוגעות לשלל הנושאים המשפיעים על זכויות החוסכים וחובותיהם של היועצים הפנסיוניים וחברות הניהול המציעות ערוצי חיסכון לגיל פרישה לציבור הרחב.

חוזרי הממונה על הפנסיה, החיסכון והביטוח בישראל, מתפרסמים בפומבי וזמינים לכל דורש באמצעות אתר משרד האוצר. הסיבה לכך היא שחוזרים אלו נועדו לסייע לחוסכים לפנסיה במימוש אופטימלי של הזכויות הפנסיוניות והמיסוייות שלהם מול הגופים המוסדיים ומול רשות המיסים. היות שגופים אלו הם גופים פיננסיים גדולים וחזקים, הנגשת הוראות החוק החלות על החברות הללו היא חיונית ביותר לאיזון של יחסי הכוחות בין העמיתים בקרנות הפנסיה ובין גופי הניהול. כך במידה וגוף מוסדי חורג מחובותיו החוקיות כלפי החוסך, ניתן לתבוע אותו לדין על כך.

כיום חוזרים של המפקח על הפנסיה מתפרסמים במגוון הקשרים הנוגעים להצטרפות לקרנות פנסיה, מעבר בין קרנות פנסיה ומסלולי חיסכון, היוון כספי הפנסיה וקבלת קצבת הפנסיה מהקרן. זאת לצד הסדרת עניין הסמכות לייעץ בנושאים פנסיוניים ונושא דמי הניהול הנגבים מהחוסכים במכשירים הפנסיוניים השונים. המכנה המשותף בין החוזרים של המפקח על הפנסיה, החיסכון והביטוח, הינו מטרתם הכללית, שהיא הסדרה של אופי פעילותם של הגורמים המוסדיים מול לקוחותיהם, לרבות בהקשר של המרכיב הביטוחי בקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים ומימושו, גילוי נאות של תנאי הכיסוי הביטוחי בקרן, וכיוצא באלו.

בכל הנוגע לנושא של חוזרי הממונה על הפנסיה ומימוש הזכויות הפנסיוניות, הביטוחיות והמיסוייות של העמית בקרן, אפשר ורצוי מאוד לפנות לייעוץ מול יועץ פנסיוני מוסמך שפועל באופן עצמאי ונפרד מהגופים המוסדיים. אולם בכל הנוגע למחלוקות מול הגופים המנהלים, יש מקום לפנות להתייעצות מול עו"ד לתביעות ביטוח ופנסיה. זו הדרך היעילה ביותר לוודא כי תוכלו לקבל את הכספים המגיעים לכם כחוק ולמנוע התנהלות בלתי חוקית של החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני שלכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!