לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פנסיה רפואית ביטוח לאומי

במדינת ישראל גיל הפרישה לפנסיה לגברים הינו 67 ולנשים הוא בין 62 ל-65. ישנם מצבים בהם ניתן לצאת לפנסיה מוקדמת בהסכמת המעסיק. מי שמצבו הרפואי אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד יכול לצאת לפנסיה רפואית דרך ביטוח לאומי או דרך קרן הפנסיה במידה וברשותו רכיב אובדן כושר עובדה בקרן. גם עובדי מדינה עם פנסיה תקציבית יכולים לצאת לפנסיה רפואית.

 

פרישה לפנסיה רפואית

כל אדם עובד בין גיל 18 לגיל הפרישה יכול להיות זכאי עבור פנסיה רפואית ביטוח לאומי במידה והוא איבד את כושר עבודתו באופן זמני או קבוע. על מנת לממש את הזכאות יש צורך להגיש תביעה לביטוח לאומי  ולעבור וועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות להם הוא הגיע. עליו  להוכיח באמצעות התיעוד הרפואי ובדיקה פיזית בוועדה שהוא אינו יכול להמשיך לעבוד.

 

בין פנסיה רגילה לבין פנסיה רפואית ביטוח לאומי

כאשר פורשים לפנסיה רגילה ישנה זכאות לקצבה של 70% מהשכר הממוצע של העובד בהתאם לסוג החיסכון הפנסיוני שברשותו. הפנסיה נועדה להמשיך להתקיים בכבוד וניתן אף לעבוד במשרה אחרת, תוך ביצוע של תיאום מס בין העבודה לבין הפנסיה.

כאשר מדובר על פנסיה רפואית ביטוח לאומי הזכות היא או למענק המחושב בהתאם להפרש שבין גיל הפרישה הרפואית לגיל הפרישה החוקי או לקצבת נכות מהביטוח הלאומי. לא ניתן לקבל פנסיה רפואית הן מקרן הפנסיה והן מהביטוח הלאומי במקביל וחברת הפנסיה למעשה תבצע קיזוז של הקצבה מביטוח הלאומי ותבצע את התשלום של ההפרש.

 

גובה הקצבה החודשית מביטוח לאומי

על מנת לקבל פנסיה רפואית ביטוח לאומי יש צורך שהוועדה הרפואית של ביטוח לאומי תקבע שיעור נכות של 60% או יותר. הנכות הרפואית נקבעת על ידי הוועדה לפי רשימה של מבחנים רפואיים בהתאם לספר הלקויות של הביטוח הלאומי כאשר דרגת אי הכושר עולה על 74% סכום הקצבה  החודשי יעמוד על סך 3,321 ₪ ולסכום זה יתווסף תוספת של 954 ₪ לכל ילד עד שני ילדים.

מתי מתחילה הזכאות ומתי היא מסתיימת

תביעת פנסיה רפואית ביטוח לאומי ניתן להגיש מיד בחלוף 90 הימים בהם העובד זכאי לדמי פגיעה ועד ליום שבו התובע מגיע אל גיל הגמלאות.  בהגיעו לגיל הפרישה העובד יפסיק לקבל פנסיה רפואית ויחל לקבל פנסיה רגילה בהתאם לצבירה בקרן הפנסיה שלו.

מי שנהנה מפנסיה רפואית ביטוח לאומי רשאי בתנאים מסוימים להמשיך לעבוד אך סכום החודשי הכולל של הפנסיה הרפואית והמשכורת מעבודה אינו יכול לעלות על הממוצע בשנה האחרונה טרם הפגיעה. במידה וישנה חריגה מרף זה ביטוח לאומי עשוי לבצע  קיזוז מפנסיית הנכות בשיעור ההפרש.

 

פנסיה רפואית לעובדי מדינה

עובדי המדינה זכאים לפנסיה תקציבית מהמדינה ובהתאם לסעיף 20 בחוק שירות המדינה הזכאות לקצבת הנכות מצריכה דרגת נכות של למעלה מ-50% או אף פחות מכך במידה וכתוצאה מהנכות העובד פוטר מתפקידו. הנוסחה שנקבעה בחוק קובעת כי הקצבה תעמוד על 20% ממשכורתו הממוצעות של העובד בתוספת של שלושה פרומיל ממנה עבור כל אחוז מדרגת הנכות.

יש בחוק נוסחה נוספת לחישוב בה לעובד יינתנו שני אחוז עבור כל שנה של עובדה בשירות המדינה. כלומר מי שפורש על רקע רפואי ועבד 20 שנה בשירות המדינה יהיה לקצבת נכות בשיעור של 40% . הבחירה בין שתי האפשרויות נתונה לבחירתו של העובד והוא זכאי לקצבה הגבוהה מבין האפשרויות.

 

מי הוועדה הקובעת זכאות לפנסיה רפואית

בניגוד לקביעה לגבי פנסיה רפואית ביטוח לאומי בה הדבר נתון בידי וועדה של הביטוח הלאומי הקביעה בדבר נכות של עובדי מדינה עם פנסיה תקציבית נתונה בידי הוועדה הרפואית לעובדי מדינה אשר יושבת בלשכות  המחוזית של משרד הבריאות. הזכאות לפנסיית רפואית מטעם המדינה היא לעובדים שעבדו לכל הפחות 5 שנים תוך קבלת פנסיה תקציבית ללא תלות בגילו של העובד.

עבור מי שסיבת נכותו קשורה למחלה אשר החלה  עוד טרם תחילת עבודתו בשירות המדינה הזכאות לפנסיה רפואית תחל רק לאחר 15 שנות שירות.

 

 פנסיה רפואית מקרן הפנסיה

גם מי שאינו מבוטח על ידי פנסיה תקציבית יכול לתבוע פנסיה רפואית מקרן הפנסיה הצוברת בתנאים מסוימים. הזכאות מתקיימת במלואה במקרה של אובדן כושר עבודה מלא של מעל 75% ובאופן יחסי באובדן כשר חלקי  החל מ-25%. גם כאן הזכות מתקיימת עד לגיל הפרישה והקצבה המינימלית המוגדרת בתקנון קרנות הפנסיה הינה של 5% מהשכר הממוצע במשק.

פנסיה רפואית מקרן הפנסיה בנוסף לגמלה החודשית ממשיכה את ביצוע ההפקדות לתוכנית הפנסיה של  העובד על מנת להמשיך את הצבירה לפנסיית הרגילה לגיל הפרישה והחוסך יהיה זכאי לקצבה כאילו המשיך לבצע את כלל הפקדות הנדרשות לולא הפגיעה.

 

גובה פנסיה רפואית מקרן הפנסיה

גובה הפנסיה הרפואית של העמית נקבע על פי השכר הקובע שלו לקרן הפנסיה ובהתאם לגיל בו הצטרף ולתוכנית והמסלול בהם הוא בחר בעת ההצטרפות לקרן. הזכאות לפנסיה רפואית מקרן הפנסיה מתקיימת רק למי שהעביר לפחות 60 תשלומים רצופים עד לאירוע אשר גרם לנכות. מקבלי פנסיה רפואית מקרן הפנסיה חייבים בדיווחים למס הכנסה וחלה על הקצבה חובת ניכוי מס במקור.

 

סיכום פנסיה רפואית ביטוח לאומי וקרן פנסיה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בנושא של פנסיה רפואית בהרחבה. כפי שציינו, ניתן לקבל פנסיה רפואית מביטוח לאומי, מקרן הפנסיה הצוברת או מהמדינה במידה והעובד זכאי לפנסיה תקציבית. בכל מקרה של נכות רפואית שמונעת מהעובד להמשיך בעבודתו יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לגבי איזה אפיק מומלץ לתבוע על מנת להשיג את הקצבה החודשית הגבוהה ביותר.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!