לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

העלאת קצבת נכות כללית

קצבת הנכות הכללית במדינת ישראל היא בין הנמוכות מסוגה בעולם המערבי. אולם הודות למאבק העיקש של ציבור הנכים בנושא, בשנים האחרונות חלו שינויי חקיקה מבורכים שהובילו, בין היתר להעלאת קצבת נכות כללית. יחד עם זאת, מעטים הם האנשים המודעים לשינויים הללו. לשם כך בדיוק נכתב המאמר הבא שבו נפרט אודות שינויי החקיקה בנושא קצבאות הנכות בישראל והצעדים למימוש הזכות.

 

על העלאת קצבת נכות כללית באופן רטרואקטיבי בעקבות שינויי החקיקה

בחודש ינואר 2021, חלה העלאת קצבת נכות כללית באופן רטרואקטיבי, כפי שיפורט בשורות הבאות. בעקבות זאת, נקבע כי התשלום הרטרואקטיבי יועבר לחשבונות הבנק של הזכאים לקבלת הקצבה ב- 2 פעימות, כדלקמן:

 1. ב- 28 בנובמבר 2021, הועברו לזכאים החזרים חד פעמיים בגין השלמת סכום קצבת הנכות הכללית עבור החודשים ינואר – יוני בשנת 2021.
 2. ב-22  בדצמבר 2021 יועבר לזכאים החזר נוסף בגין השלמת סכום קצבת הנכות הכללית עבור החודשים יולי – נובמבר בשנת 2021. חשוב לדעת כי בעלי חוב למוסד לביטוח לאומי, יקבלו את ההחזר בניכוי הסכום שבו הם חייבים.

החל מקצבת הנכות הכללית בגין חודש דצמבר בשנת 2021, תשולם לזכאים הקצבה החודשית על פי הסכום העדכני שנקבע לה בעקבות המהלך של העלאת קצבת נכות כללית בישראל, כפי שיפורט להלן.

 

מי נהנה מהעלאת קצבת נכות כללית?

כל אדם בישראל המשלם את דמי הביטוח הלאומי בשוטף, זכאי לקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, במידה ונגרמה לו נכות בשל מחלה, תאונה או מום מולד. זאת בכפוף לעמידתו בתנאי הזכאות הקבועים בחוק. אף שישנה סברה רווחת בציבור כי רק בעלי נכות פיסית זכאים לקבלת קצבת נכות, מדובר בטעות. למעשה, גם בעלי נכות נפשית או לקות שכלית, עשויים להיחשב כזכאים לקבלת קצבת הנכות הכללית על פי החוק. זאת בהינתן ויוכיחו את דבר נכותם.

 

העלאת קצבת נכות כללית ותנאי הזכאות לקבלת הקצבה בשנת 2022

הגורם האחראי על תשלום קצבת נכות כללית למבוטחים זכאים, הוא כאמור, הביטוח הלאומי. לכן זהו הגוף שלו יש להגיש תביעה להכרה בדרגת נכות, לשם מימוש הזכות. התנאי הבסיסי לקבלת הקצבה, הינו שמדובר באדם שבעקבות נכות פיזית, קוגניטיבית או נפשית, יכולתו לעבוד למחייתו נפגעה.

להלן תנאי הזכאות המצטברים לקבלת קצבת הנכות, המשפיעים גם על סכום הקצבה המשולם לנכה:

 • על המבקש להיות תושב ישראלי
 • המבקש הוכר כבעל דרגת נכות רפואית של 60 אחוזים ויותר בוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. גם מבוטח שסובל ממספר ליקויים בריאותיים במקביל, שאחד מתוכם  מקנה לו דרגת נכות של 25 אחוזים ומעלה, יהיה זכאי לתשלום קצבת נכות כללית, באם שיעור הנכות המשוקלל שלו עומד על 40 אחוזים.
 • לחילופין, המבקש איננו כשיר לעבוד ו/או כושר עבודתו נפגע בהיקף של 50 אחוזים לפחות.
 • הכנסתו של המבקש נמוכה מ- 60 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, שנכון לשנת 2021 סכומו הינו 6,331 שקלים חודש.

 

כיצד נקבע גובה הקצבה שניתן לקבל בעקבות העלאת קצבת נכות כללית?

גובה גמלת הנכות הכללית שניתן לקבל כיום, נקבע כשקלול של דרגת הנכות הרפואית של המבוטח ודרגת אי הכושר שלו.

 

סכום הקצבה שניתן לקבל לאחר העלאת קצבת נכות כללית

להלן סכום קצבת הנכות הכללית שניתן לקבל כיום:

דרגת הנכות החזר בגין החודשים
ינואר – יוני 2021(פעימה ראשונה)
החזר בגין החודשים
יולי – נובמבר 2021(פעימה שנייה)
הסכום העדכני לקצבת נכות כללית החל מינואר 2021
100%   1,134 ש"ח 1,895 ש"ח 3,700 ש"ח
74%   834 ש"ח   1,400 ש"ח 2,522 ש"ח
65% 732 ש"ח 1,230 ש"ח 2,273 ש"ח
60% 678 ש"ח   1,135 ש"ח 2,135 ש"ח

אילו תוספות לקצבת הנכות ניתן לקבל לאחר העלאת קצבת נכות כללית?

בנוסף לסכום הקצבה החודשית שהתעדכן בעקבות המהלך של העלאת קצבאות נכות כללית, חשוב לדעת כי ישנה גם האפשרות לקבלת תוספות שונות לסכום הקצבה הבסיסי, כדלקמן:

 1. תוספת לקצבה בגין שני הילדים הראשונים של המבוטח שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים. גם כאן יקבע סכום התוספות על פי דרגת אי הכושר של המבוטח.
 2. תוספת בגין בן או בת זוג שאינם משתכרים מעל 6,014 שקלים ברוטו לחודש ואינם מקבלים קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי. בהקשר זה יצויין כי קצבת הנכות לה זכאי נכה שבחר לעסוק בעיסוק כלשהו המייצר לו הכנסה, לא אמורה להיפגע בשל כך, חרף הקצבה המשולמת לו. זאת משום שמדינת ישראל מעוניינת לעודד בעלי נכויות להשתלב בשוק העבודה.

 

תוספת לנכים השוהים במוסד

בעקבות המהלך של העלאה של קצבת הנכות הכללית, נכה השוהה במוסד, יהיה זכאי לקבלת תוספת לקצבת הנכות שלו, החל מינואר 2022, כדלקמן:

גובה התוספת סכום קצבת הנכות החל מינואר 2022
103 ש"ח 1,057 ש"ח

 

העלאת גמלת נכות כללית והדרך למימוש הזכות

לשם מימוש הזכות לקבלת קצבת נכות כללית, בראש ובראשונה יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקבלת קצבת נכות כללית, באמצעות טופס 7801. לטופס התביעה, יש לצרף אישורים ותיעוד רפואי רלוונטיים המאמתים את קיומה של הנכות שבגינה מוגשת התביעה. בין היתר, יוגש סיכום התיק הרפואי של המבוטח בקופת החולים, מרשמי תרופות שרשמו לו רופאיו בשל מצבו הרפואי, תוצאות בדיקות שהופנה אליהן, וכל תיעוד רפואי שעשוי להצביע על המצב הרפואי של התובע. את כלל הטפסים הרלוונטיים, ניתן להגיש לביטוח הלאומי גם אונליין וגם ידנית.

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה לקצבת נכות כללית?

מלבד המסמכים הרפואיים שאותם יש לצרף לטופס התביעה לקבלת קצבת הנכות הכללית, יש גם לצרף אישורי שכר כדלקמן:

 • עובדים שכירים – יגישו תלושי משכורת עבור 15 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • עובדים עצמאיים – יגישו הצהרת רואה חשבון בדבר שינויים במחזור ההכנסות שלהם בשל התמורות במצבם הרפואי. בנוסף אחראים מבוטחים עצמאים להמציא לביטוח הלאומי גם את דוחות השומה האחרונים שלהם.
 • עקרות בית – קרי, נשים נשואות שאינן עובדות כשכירות או עצמאיות, ולא הייתה להן הכנסה מעבודה במשך 12 חודשים ברצף או במשך 24 חודשים שאינם רצופים בארבע השנים שקדמו להגשתה של תביעת הנכות. נשים אלו, יידרשו להגיש טפסים ייעודיים שעל פיהם תוערך דרגת הנכות הרפואית של מגישת התביעה והיקף הפגיעה בכושר התפקוד שלה במשק הבית, העשויים לזכותה בקצבת נכות.

את התביעה והמסמכים הנלווים אליה המבוטח או מי מטעמו נדרשים להגיש אל סניף המוסד לביטוח לאומי שאליו התובע משויך (בכפוף לכתובת מגוריו). כיום, ניתן להגיש תביעת נכות גם טלפונית בעזרת נציג שירות של המוסד לביטוח הלאומי, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר בפקס, או בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הרלוונטי.

 

בשורה התחתונה

אין ספק כי העלאת קצבת הנכות הכללית היא בשורה של ממש עבור ציבור הנכים בישראל. אולם לא תמיד, הדרך למימוש הזכות לקבלת הקצבה, נטולת מכשולים. לכן כדי שתהליך מימוש הזכות לקצבת נכות כללית יתבצע ללא עיכובים וחסמים בירוקרטיים בלתי רצויים, מומלץ להסתייע בעורך דין תביעות ביטוח לאומי שיקל עליכם להשיג את מה שמגיע לכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!