לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

חרדה לנפגעי פעולות איבה 

לצד הנפגעים באופן פיזי כתוצאה מפעולות איבה ישנם גם נפגעי חרדה רבים. מלבד קבלת הטיפול הראשוני, נפגעי חרדה עשויים להיות זכאים לפיצויים והטבות מביטוח לאומי במידה והם מפתחים פוסט טראומה או הפרעה נפשית אחרת. פגיעה נפשית מתמשכת עקב חרדה לנפגעי פעולות איבה הינה אינדיבידואלית והתפתחותה תלויה גם באופן הטיפול או העדר טיפול בנפגע מיד לאחר האירוע. על חרדה לנפגעי פעולות איבה במאמר שלפניכם.

 

טיפול נפשי גם ללא הכרה מביטוח לאומי

קבלת טיפול נפשי עקב חרדה לנפגעי פעולות איבה אינה מצריכה הכרה של האירוע כפעולת איבה. הטיפולים ניתנים על ידי פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכיאטרים והם כוללים סדרה של 12 טיפולים אישיים. זכאות לקצבה והטבות עקב הפגיעה מחייבת הכרה של האירוע כפעולת איבה על ידי משרד הביטחון. אין צורך להיות מעורב באופן אקטיבי בפיגוע ולהיפצע באופן פיזי אלא די להימצא בסמיכות אל מקום הפיגוע או מקום נפילת טיל על מנת שתהיה לנפגע עילה מזכה להכרה כפגוע חרדה.

 

זכויות מביטוח לאומי

על מנת להיות זכאים לפיצויים יש תחילה לגשת לגורם מוסמך כמו המשטרה או הרשות המקומית ולהפיק אישור על עצם השהייה במקום האירוע המזכה. לאחר מכן, יש להגיש את הבקשה לביטוח לאומי והבקשה מועברת לרשות המאשרת של משרד הביטחון על מנת לקבוע שהאירוע אכן מוגדר כפעולת איבה. במידה והרשות מאשרת, התובע יוזמן לוועדה רפואית של ביטוח לאומי.

 

ועדה רפואית ביטוח לאומי

בסמכות הוועדה הרפואית לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע ואם הנכות הינה לתקופה זמנית או קבועה. כאשר נקבע עקב חרדה לנפגעי פעולות איבה אחוזי נכות של בין 10% ל-20% יינתן לתובעים מענק חד פעמי בלבד. כאשר אחוזי הנכות של תובעים הם 20% ומעלה, הם יהיו זכאים לקצבה קבועה כאשר גובה הסכום תלוי באחוזי הנכות שייפסקו. גובה הקצבה אינו תלוי בהכנסתו של התובע טרם הפגיעה.

 

זכויות נוספות עקב חרדה לנפגעי פעולות איבה

בהתאם לחוק התמלוגים לנפגעי פעולות איבה הנפגע ובני משפחתו זכאים להטבות ומענקים נוספים הניתנים בהתאם לדרגת הנכות. אלו כוללים בין היתר, החזר הוצאות שנגרמו עקב הפגיעה, טיפול פסיכולוגי, הן לנפגע והן לבני משפחתו, דמי ניידות ונסיעה, החזר מע"מ מס קנייה ומס קנייה על מוצרים שונים, הנחת חבורה ציבורית ועוד.

 

נוכחות פיזית באירוע

בהתאם לפסיקה שהתקבלה בדיונים שעסקו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, החוק יחול רק על מי שנכח בזירתה של האירוע ולא מי שפיתחו חרדה ופוסט טראומה עקב מצב בטחוני מתוח וכדומה. ביטוח לאומי כן מכיר במי שפיתח חרדה ופוסט טראומה עקב חשיפה מרובה לאזעקות ונפילות טילים בתנאים מסוימים.

 

טיפול נפשי מול פיצוי כספי

במהלך מלחמת לבנון השנייה החליט ביטוח לאומי על שינוי באופן הטיפול בנפגעי חרדה על בסיס הפרדה בין מנגנון הפיצוי לטיפול. שינוי זה נועד להנגיש את הטיפול בסמיכות ככל שניתן למועד האירוע ולמזער את הנזקים הנפשיים של הנפגעים. מאז ניתן לקבל טיפול נפשי קצר מועד לנפגעי החרדה שהגיעו לחדרי המיון ואתרי הדחק השונים.

 

סיכום חרדה לנפגעי פעולות איבה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של חרדה לנפגעי פעולות איבה בהרחבה. כפי שציינו, ישנה הפרדה בין קבלת טיפול נפשי עקב חרדה לפיצוי מביטוח לאומי למי שפיתח פוסט טראומה. ניתן לקבל טיפול נפשי גם ללא הכרה כנפגע פעולות איבה. פיצוי והטבות ניתנים לאחר הכרה וזימון לוועדה רפואית לשם קביעת דרגת הנכות הנפשית של הנפגע.

חרדה לנפגעי פעולות איבה

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!