לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ייצוג בביטוח לאומי – תביעות

רובם המוחלט של הישראלים עלולים למצוא עצמם ביום מן הימים במצב בו עליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה מסוג כזה או אחר. אולם מעטים בלבד מודעים לזכותם לפנות לייצוג בביטוח לאומי – תביעות. במאמר זה נסביר מהן תביעות בביטוח לאומי, מי זכאי לפנות לייצוג בביטוח הלאומי ומה חשיבותו של סיוע מסוג זה למימוש זכויות.

 

מי זכאי לפנות לייצוג בביטוח לאומי – תביעות?

כל אדם החי במדינה דמוקרטית, זכאי לייצוג משפטי של עורך דין במסגרת הממשק שלו עם רשויות השלטון ומוסדות המדינה. כך גם כאשר מדובר על התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות הדיונים בוועדות הרפואיות מטעמו.

 

מהן תביעות בביטוח לאומי ומתי הן מוגשות?

תביעות אלו הן בקשות שאזרחים מגישים למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת קצבאות ומימוש זכויות אחרות המגיעות להם כחוק. במרבית המקרים, יוגשו התביעות הללו בנסיבות חריגות יחסית, כגון תאונת עבודה, תאונת דרכים, אבטלה, מחלה או לידה.

בעוד שחלקן של התביעות האלו ניתנות להגשה בקלות יחסית, באמצעות מילוי טופס בקשה ייעודי בלבד – הגשתן של תביעות אחרות כרוכה בהליך מורכב יותר, הכולל בין היתר גם הופעה בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

אילו תביעות מוגשות למוסד לביטוח לאומי?

ישנם כמה סוגים נפוצים של תביעות המוגשות לביטוח הלאומי, לשם קבלת קצבאות, והם:

  1. תביעה לקבלת קצבת מילואים
  2. תביעה לקבלת קצבת זיקנה
  3. תביעה לקבלת דמי אבטלה
  4. תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
  5. תביעה לקבלת קצבת שארים
  6. תביעה לקבלת דמי פגיעה
  7. תביעה לקבלת קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה

 

איזה גורם מספק ייצוג בביטוח הלאומי – תביעות?

את הייצוג בביטוח לאומי רשאי לספק רק עו"ד בעל רישיון לעריכת דין החבר בלשכת עורכי הדין. בבחירת עורך דין לייצוג בביטוח לאומי, מומלץ לבחור במייצג בעל התמחות ספציפית בליווי מבוטחים בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי, מאחר ועסקינן בתחום מורכב המצריך ניסיון מקצועי ספציפי. לצורך מימוש מיטבי של זכויות המבוטח במוסד לביטוח לאומי, נדרש עורך הדין המייצג להכיר את חוק הביטוח הלאומי והתוספות הנלוות אליו, את הנהלים במוסד לביטוח לאומי, אופן הטיפול בתביעות ביטוח לאומי והדרכים לקצר תהליכים ולהתמודד עם קשיים שהמבוטח עלול להיתקל בהם בדרכו למימוש זכויותיו.

 

ייצוג בביטוח לאומי – תביעות מסוגים שונים

הצורך בייצוג בביטוח הלאומי, לרוב מתעורר כאשר אדם נפצע או חולה במחלה או ליקוי גופני הפוגע ביכולתו לכלכל את עצמו ואת בני ביתו כבעבר. במצב כזה נהוג להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי – שהם פיצויים המשולמים למבוטח באופן זמני לאחר פגיעתו. בהמשך, רשאי המבוטח להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות בביטוח הלאומי, באם אובדן כושר העבודה שלו נמשך גם לאחר שתקופת הזכאות לדמי פגיעה תמה. לא אחת, בשלב זה מתעוררות בעיות שונות מול המוסד לביטוח לאומי, כאשר המבוטח נדרש להמציא אסמכתאות שונות לשם הוכחת זכאותו לקבלת גמלת הנכות. בנוסף, קבלת קצבת נכות או מענק נכות, מצריכים הופעה בפני ועדה רפואית וזהו השלב שבו לעיתים נקבע כי התובע אינו זכאי לקבלת תשלומים מהביטוח הלאומי בגין נכותו. לשם ערעור על החלטה זו או כדי להקדים תרופה למכה ולמנוע מצב ביש שכזה, נהוג להסתייע בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי בהיערכות להגשת התביעה או הערעור.

 

ייצוג בביטוח לאומי – תביעות שחלף המועד להגשתן

כאשר אדם בישראל מגיע למצב המחייב אותו להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת קצבה כלשהי, חשוב שיעשה זאת ללא דיחוי. ישנו חלון זמן קצוב להגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי ויש להקפיד על הגשת התביעה בסמיכות ככל הניתן למועד בו העילה להגשתה הופיעה. זאת על מנת למקסם את סיכוייה של התביעה המוגשת להתקבל. לצורך העניין – על תביעה לקבלת קצבת נכות מתאונת עבודה להיות מוגשת במועד מוקדם ככל שמתאפשר ובסמוך עד כמה שניתן לקרות האירוע הביטוחי שהוביל לנכותו של המבוטח. למשל, עובד שנפצע בתאונת דרכים בדרכו לעבודתו או בתאונת עבודה בסביבת העבודה, צריך לפנות בהקדם האפשרי לביטוח הלאומי לשם מימוש זכויותיו הביטוחיות. הסיבה לכך שתביעות ביטוח לאומי צריכות להיות מוגשות בהקדם האפשרי, היא שככל שהגשתן מתעכבת, גדלים הסיכויים לדחיית התביעה על הסף בביטוח הלאומי, או לצמצום שיעור הזכאות לכספים שבחלוף תקופה מסוימת ממועד הפגיעה, לנפגע לא תהיה עוד אפשרות לקבלתם. היה ומצאתם את עצמכם מגישים תביעת ביטוח לאומי במועד החורג מחלון הזמן הקבוע בחוק להגשת סוג התביעה האמור, ובשל כך – תביעתכם נדחתה, כדאי לפנות לסיוע משפטי של עו"ד ביטוח לאומי, שלעיתים מאפשר להפוך את רוע הגזירה.

 

על חשיבות הייצוג בביטוח לאומי – תביעות

המוסד לביטוח לאומי ועובדיו, אחראים למתן שירות למבוטחים הזכאים לקבלת קצבאות שונות על פי החוק. אולם לא פחות מכך, הם אחראים גם למניעת הונאות ביטוח בדמות דרישת קצבאות ללא עמידה בתנאים המזכים, כפי שקורה לעיתים ביוזמתם של מבוטחים מסוימים. לעיתים מדובר גם על אי זכאות לקצבה בשל אי ידיעת החוק או בהגשת תביעה שגויה בתום לב. כך או כך – תביעות ביטוח לאומי אינן מאושרות באופן אוטומטי, אלא מחייבות הוכחה של עמידת התובע בתנאי הזכאות על ידי מילוי טפסי תביעה מפורטים בדיוק מרבי. יתרה מכך, מבקשי קצבאות עשויים להידרש להמציא למוסד לביטוח לאומי שלל מסמכים ואישורים הרלוונטיים לאימות עילת התביעה, וכן להופיע בפני ועדות רפואיות לצורך הוכחת זכאותם לקבלת הגמלה. לא זאת בלבד, אלא שלעיתים הן אף נדחות על הסף, חרף העמידה בתנאי הזכאות – בשל טעויות אנוש וכשלים בירוקרטיים. מכל הסיבות הללו, ישנה חשיבות רבה מאוד לפנייה לייצוג משפטי מקצועי, מטעם עורך דין עם ניסיון במתן סיוע בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי.

 

מה כולל ייצוג בביטוח לאומי – תביעות?

הייצוג בביטוח לאומי – תביעות כולל מגוון שירותים שנועדו למקסם את התועלת של המבוטח החפץ במימוש זכויותיו מול הביטוח הלאומי, לרבות:

 

בדיקת היתכנות לקבלת קצבאות

לפני הגשת התביעה לביטוח הלאומי, עורך הדין המייצג יבחן את כל המסמכים שהתובע נדרש להגיש במסגרת התביעה. ככל שלדעתו חסרים מסמכים, הוא יכוון את התובע להשגתם מהגורם המתאים.

 

סיוע במילוי והגשת טופס הבקשה לקבלת הקצבה והמסמכים הנלווים אליו

אחרי בדיקת ההיתכנות לקבלת הקצבה המבוקשת, עו"ד ייצוג בביטוח לאומי, יסייע לתובע למלא את טופס הבקשה הרלוונטי, לאסוף את כלל האישורים והתיעוד הרלוונטי לתביעה המוגשת ולהגישם.

 

הכנה להופעה בפני הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי

שלב ההופעה מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, הוא בין השלבים המאתגרים והאקוטיים לאישור תביעות נכות. לפיכך, עו"ד ביטוח לאומי מסייע ללקוחותיו להיערך כראוי לשאלות הוועדה על מנת לשפר את הפוטנציאל לקביעת דרגת נכות התואמת את מצבו של המבוטח בפועל, שתאפשר לו לממש את זכויותיו כראוי.

 

הגשת ערר לפי הצורך

לעיתים תביעות ביטוח לאומי אינן מאושרות או שאחוזי הנכות הנקבעים בוועדה הרפואית, הם נמוכים מהמצופה. במצבים אלו עורך דין ביטוח לאומי יסייע למבוטח בערעור על החלטת הוועדה הרפואית, ומקסום הזכאות המאושרת למיוצגיו.

 

מדוע כדאי לפנות לייצוג בביטוח לאומי – תביעות?

במידה ואתם נדרשים להגיש תביעה לביטוח הלאומי, ובפרט אם מדובר על תביעה מורכבת, הפנייה לשירותיו של עו"ד לייצוג בביטוח הלאומי, היא ככל הנראה בין ההחלטות המשתלמות ביותר שתוכלו לקבל. לא אחת, הופך הייצוג בביטוח לאומי – תביעות לבעלות סיכויים גבוהים יותר להתקבל ולקבל מענה מהיר יותר. כך שהתובעים זוכים לקבל את הקצבאות והסעדים הרפואיים המגיעים להם כחוק, בהיקף המקסימלי שניתן, שלב בו הם הכי זקוקים לו, וללא מאבקים מיותרים.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!