לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות כללית – מידע עדכני

קצבת נכות כללית הינה אחת הקצבאות הנפוצות בישראל המסייעות לנכים רבים אשר כושר ההשתכרות שלהם נפגע. תנאי קצבת הנכות הכללית, ההטבות הנלוות אליה והסכומים הרלוונטיים לקבלת הקצבה, משתנים באופן תדיר. אשר על כן, חשוב לקבל את המידע העדכני ביותר באשר לנכות כללית. אנו כאן כדי להכיר לכם, באופן פשוט וקולח, את הליך תביעת הנכות הכללית עם כל המספרים והמידע העדכני שחשוב להכיר.

 

מהי נכות כללית

נכות כללית הינה נכות אשר מובילה לפגיעה בכושר ההשתכרות של הנכה ומזכה אותו בקצבה בשל כך. כדי לקבל קצבת נכות כללית, יש לעמוד בשני תנאים – ראשית, על המבקש להיות נכה בדרגה מסוימת כפי שיפורט להלן. שנית, הנכות צריכה לפגוע בכושר ההשתכרות של המבקש באופן משמעותי. אדם אשר מקיים שני תנאים אלו, יהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית.

 

הליך קבלת קצבת נכות כללית

כדי לקבל את קצבת הנכון הכללית, יש לעבור הליך מסוים. להלן נסקור בקצרה את שלבי ההליך, מההכנות הראשונות לתביעת הנכות הכללית ועד לקבלת דמי הקצבה.

 

מי יכול להגיש תביעת נכות כללית

לפני שנצלול אל תוך הליך התביעה עצמו, חשוב לדעת תחילה מה הם תנאי הסף הראשוניים הקובעים מי זכאי להגיש תביעת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי. זכאי להגיש תביעת נכות כללית כל תושב ישראלי, אשר מלאו לו 18 שנה. ניתן להגיש תביעת נכות כללית עד 12 חודשים לאחר ההגעה לגיל פרישה.

כדי לתבוע תביעת נכות כללית לאחר גיל הפרישה, יש להוכיח כי העילה בגינה התובע זכאי לנכות הכללית חלה לפחות 90 יום לפני הגיעו לגיל הפרישה. כמו כן, קטין בגילאי 16 עד 18 אשר עבד לפני קרות האירוע בגינו הוא נכה, יוכל להגיש תביעת קטין לקצבת נכות כללית.

 

הכנות לתביעת הנכות הכללית

אדם אשר מעוניין לקבל קצבת נכות כללית, ירכז אצלו תחילה את כל המידע הרלוונטי אשר ישרת אותו בהליך. כאמור, כדי לקבל קצבת נכות כללית יש לקבל דרגת נכות רפואית וכן דרגת אי כושר השתכרות. מכיוון שכך, המידע הרלוונטי לתביעה עוסק בשני נושאים אלו – המצב הרפואי של התובע וכן מצבו התעסוקתי. מידע זה יצורף, כפי שנראה מיד, לכתב התביעה לקבלת קצבת נכות כללית.

 

הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות כללית – המסלול הרגיל

כדי לקבל את קצבת הנכות הכללית מהביטוח הלאומי, על המבקש להגיש תביעה אל מוסד הביטוח הלאומי. טופס כתב התביעה מצוי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. ניתן להוריד את טופס כתב התביעה מאתר האינטרנט ולמלא אותו. שימו לב כי הטופס שאתם מורידים הוא אכן טופס כתב תביעה לתביעת קצבת נכות כללית. באתר מצויים טפסים רבים ומילוי טופס שגוי יסבך את התביעה כולה. מספרו של הטופס הוא 7801. הקפידו למלא טופס זה.

 

1. כתב התביעה

בכתב התביעה אשר תמלאו, תידרשו למלא תחילה שלל פרטים טכניים דוגמת שמכם, מקום המגורים שלכם, פרטי בן או בת הזוג שלכם, ועוד. לאחר מכן, תצטרכו לפרט מהי הסיבה בגינה אתם תובעים קצבת נכות כללית. זהו עיקרו של כתב התביעה. יש למלא חלק זה באופן נכון ומדויק. טעויות במילוי פרטי התביעה, עלול לפגוע בסיכויי קבלתה של התביעה לקצבת נכות כללית בהמשך.

 

2. מסמכים רפואיים

אל כתב התביעה שלכם יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים. המסמכים הרפואיים יעידו על הפגיעה הרפואית שחוויתם אשר בגינה יש לקבוע לכם אחוזי נכות. הפגיעה יכולה להיות גופנית, שכלית או נפשית.

 

3. כתב ויתור על סודיות רפואית

כל אזרח בישראל נהנה מחיסיון רפואי. משמעות החיסיון היא כי לא כל אדם יוכל לעיין בפרטיו הרפואיים ויש לו זכות לשמור את מסמכיו הרפואיים לעיונו ולעיון רופאיו. כאשר אדם מגיש מסמכים אלו לביטוח הלאומי הוא ירצה, כמובן, לאפשר למוסד לביטוח לאומי לבחון את מצבו הרפואי ואת מסמכיו הרפואיים. לשם כך, יהא עליו לחתום על כתב ויתור על הסודיות הרפואית. ללא כתב ויתור זה, רופאי המוסד לביטוח לאומי לא יוכלו לבחון את הפרטים הרפואיים בתביעה.

 

4. אישורי הכנסות

מלבד המסמכים הרפואיים, התובע יצרף לכתב התביעה את אישורי ההכנסות שלו. על התובע לצרף מידע באשר להשתכרותו בחמישה עשר החודשים האחרונים. ככל שהעובד הינו שכיר, הוא יצרף לתביעה את תלושי השכר שלו מחמישה עשר חודשים אלו. עובד עצמאי יגיש מידע כפי שנמסר לרשויות בשומת המס האחרונה שלו.

עובד אשר קיבל דמי מחלה בתקופה זו יעביר אישורים על דמי מחלה אלו וכך גם מי שאינו עובד וקיבל הכנסה ממקור אחר – יציג אישורים על הכנסה זו. אלו הם, אם כן, המסמכים אשר יוגשו בתביעת קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי. בשלב זה, מסמכי התביעה יועברו לעיון המוסד לביטוח לאומי.

 

הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות כללית – המסלול המהיר

ישנם חולים ונכים אשר המוסד לביטוח לאומי מעוניין להקל עליהם והוא יצר עבורם מסלול תביעה מהיר לתביעת נכות כללית. במסלול התביעה המהיר, התובע לא יצטרך לעמוד בפני ועדה רפואית וההחלטה בעניינו תתקבל על סמך עיון במסמכים הרפואיים ובדוחות ההכנסה בלבד.

רשימת החולים אשר זכאים למסלול תביעה מהיר זה, הינה רשומה סגורה אשר כוללת את המקרים הבאים: חולי מחלה ממאירה, דהיינו סרטן, המצויים בהליכי טיפול או חלילה במצב סופני. חולי ניוון שרירים אשר מצויים אף הם בטיפול מסוג RILUTEK. אנשים המתמודדים עם לקות נפשית בשיעור של 50% וכן אנשים המתמודדים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית שנקבעה להם כבר דרגת נכות של 40% לפחות.

מי שעברו השתלת איברים בשנה האחרונה יהיו זכאים אף הם להגשת תביעה במסלול המהיר. האיברים אשר השתלתם מקנה זכות זו הם כליה, ריאה, לב, מח עצם, כבד ולבלב. כמו כן, גם חולים במחלות זיהומיות העוברים טיפולים יוכלו להגיש תביעת נכות כללית במסלול המהיר.

לבסוף, הדין אף מתיר לחולים במחלות קשות המצויים בטיפולים להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות כללית במסלול המהיר. סעיף זה הינו סעיף סל המאפשר לחולים אשר אינם נופלים לאחת מההגדרות הקודמות אך מצבם מצדיק הליך מזורז, להגיש תביעה במסלול המהיר.

תובע אשר מעוניין בהגשת תביעה במסלול המהיר, יסמן בטופס התביעה כי הוא מעוניין בקביעת דרגת נכות על סמך המסמכים שהגיש בלבד וללא עמידה בפני הועדות הרפואיות. רופא מומחה מטעם המוסד לביטוח לאומי יבחן האם המבקש אכן עונה לאחד התרחישים שהוצגו לעיל המאפשרים הגשת תביעה במסלול המהיר. ככל שהרופא ימצא כי הבקשה אכן עומדת בתנאים, התביעה תועבר למסלול זה.

כאמור, מי שיגיש תביעה במסלול המהיר לא יצטרך לעמוד בפני ועדה רפואית כדי לקבל דרגת נכות. יתרון נוסף אשר מעניק מסלול תביעה זה, הוא קבלת מענה לתביעה תוך 30 יום. 30 יום לאחר הגשת התביעה, התובע במסלול המהיר כבר צפוי לדעת האם הוא זכאי לקצבת נכות כללית ובאיזה סכום.

 

הועדה הרפואית

לאחר הגשת תביעת קצבת הנכות הכללית במסלול הרגיל, התובע יזומן לוועדה רפואית. הוועדה הרפואית תכלול רופאים ובהם רופא מומחה לתחום הנכות הרלוונטי לתובע. הוועדה תבחן את מצבו הרפואי של התובע ותקבע את דרגת הנכות שלו.

 

הזכות לייצוג בפני הוועדה

חשוב לדעת כי התובע זכאי להיות מיוצג בפני הועדה הרפואית על ידי מלווה, מתורגמן או עורך דין. הייצוג על ידי עורך דין בפני הוועדה הינו מומלץ במיוחד, שכן הכרעת הוועדה תחרוץ את דין התביעה לשבט או לחסד. עורך דין מיומן ומקצועי אשר מתעסק בתביעות ביטוח לאומי, ידע כיצד להציג את מצבו הרפואי של התובע בפני הועדה כך שהועדה תקבע לו דרגת נכות אטרקטיבית, אשר תאפשר קבלת קצבת נכות כללית.

ללא ייצוג בפני הועדה, התובע עלול להגיד דברים שיפגעו בסיכויי ההצלחה של התביעה שלו. למצער, הם יפחיתו את דרגת הנכות הרפואית שתיקבע לו וייגרעו ממנו הטבות נלוות אשר הוא היה יכול לקבל אילו יוצג על ידי עורך דין בפני הועדה הרפואית.

חשוב לבחור בעורך דין המנוסה בתביעות פיצויים וקצבאות כנגד חברות הביטוח והביטוח הלאומי, שכן רק עורך דין מנוסה ידע מה הם הקריטריונים המשפיעים על החלטתו של הביטוח הלאומי וכיצד ניתן למקסם את סיכויי ההצלחה של התביעה. בתביעות לקצבת נכות כללית – אין תחליף לניסיו.

 

קביעת הועדה הרפואית

הועדה הרפואית תקבע שתי קביעות. ראשית, הועדה תקבע מה היא דרגת הנכות של התובע בתביעת הנכות הכללית, כאשר דרגת נכות של 0% תיקבע למי שלא יוכר כנכה כלל ונכות מלאה תזכה ב-100% נכות. שנית, הועדה תקבע האם מדובר בנכות צמיתה או בנכות זמנית. לקביעה זו השפעה על משך הזמן בו יוכל התובע לקבל קצבת נכות כללית.

כל דרגת נכות שתיקבע, תשפיע על ההטבות שיקבל התובע. השאלה החשובה ביותר בתביעת נכות כללית היא האם דרגת הנכות שנקבעה מאפשרת קבלה של קצבת נכות כללית.

 

דרגה רפואית לנכות כללית

תובע שנקבעו לו 60% נכות לפחות, יוכל לקבל קצבת נכות כללית. זאת, כמובן, בתלות באי כושר ההשתכרות שלו, כפי שנראה להלן. גם תובע אשר נקבעו לו 40% נכות בעקבות כמה פגיעות, אשר אחת מהן לבדה עומדת על 35 אחוזים, יוכל לקבל קצבת נכות כללית אם אי הכשירות שלו תגיע לרמה הנדרשת.

כאשר מדובר בעקרת בית נשואה העומדת בהגדרות החוק לעקרת בית, די בנכות של 50 אחוזים כדי לעבור לשלב הבא בתביעת קצבת הנכות הכללית.

 

הטבות נלוות

אחוזי הנכות מזכים את התובע בהטבות נלוות, מלבד קצבת הנכות הכללית. אחוזים נמוכים מזכים בהטבות קטנות יחסית, דוגמת מימון לימודים וסיוע בהשתלבות בשוק העבודה. 40 אחוזי נכות יעניקו, למשל, הנחה או פטור מעמלות בבנק.

קביעת 60 אחוזי נכות תעניק הטבה משמעותית במיוחד לתובע – תו נכה המאפשר לחנות בחניות נכים. מדובר בהטבה מבוקשת במיוחד אשר תובעים רבים מעוניינים בה. בנוסף, התובע יזכה להנחה בתשלום אגרת הרישוי.

תובע אשר נקבעו לו 100% נכות או 90% נכות במקרים מסוימים, יזכה לפטור מתשלום מס הכנסה. הפטור כפוף לתקרת הכנסה מסוימת ותלוי במספר גורמים, אך ככלל תובע אשר הוכר כנכה מלא אכן יזכה לפטור מתשלומי מס הכנסה.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

כפי שראינו, קביעת הועדה הרפואית משמעותית ביותר הן עבור קצבת הנכות הכללית והן עבור ההטבות הנלוות. מכיוון שכך, ככל שהוועדה לא קבעה עבורכם דרגת נכות או שאינכם מסתפקים בדרגת הנכות אשר נקבעה עבורכם, מומלץ להגיש ערעור לביטוח הלאומי. הערעור יוגש תוך 60 יום מיום החלטת הוועדה הרפואית. עם זאת, הביטוח הלאומי נוטה לקבל ערעורים שהוגשו תוך 90 יום אך מומלץ להגיש תוך 60 יום – הזמן הנקוב בתקנות.

המערער יזומן לוועדה רפואית נוספת בפני וועדת הערער, שם מצבו הרפואי ייבחן בשנית. ככל שגם פסיקת וועדת הערער לא תספק אתכם, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, אלא שערעור זה ייסוב סביב טיעונים משפטיים בלבד ולא סביב קביעות עובדתיות.

 

קביעת אי כושר השתכרות

לאחר קביעת דרגת הנכות הרפואית, ייבחן אי כושר ההשתכרות של התובע. ככל שתיקבע לתובע דרגת כושר השתכרות של 60% ומעלה, הוא יקבל קצבת נכות כללית. דרגה של 75% ומעלה תזכה במלוא קצבת כושר ההשתכרות. ניתן לערער על החלטות אי כושר ההשתכרות, במנגנון דומה לערעור על החלטות הוועדה הרפואית, בשינויים המחייבים.

חשוב לדעת כי לא ייקבע אי כושר השתכרות למי שהכנסתו עולה על 6,331 שקלים. זאת, אף אם כושר ההשתכרות שלו נפגע יחסית, בעקבות הנכות שלו.

 

קצבת נכות כללית

נכון להיום, קצבת נכות כללית מלאה עומדת על 3,700 שקלים בחודש. יקבלו אותה מי שנקבעה להם נכות רפואית בדרגות האמורות ודרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר של 74% יזכה לקצבה בגובה 2,522 שקלים. דרגת אי כושר של 65% תזכה בקצבה בגובה 2,273 שקלים ודרגת אי כושר של 60% תזכה בקצבה של 2,135 שקלים.

 

תוספת תלויים

אל קצבת הנכות יכולה להתווסף תוספת תלויים, עבור בן או בת הזוג של הנכה ושניים מילדיו. תוספת התלויים תתקבל כאשר המשכורת של בן או בת הזוג אינה עולה על 6,014 שקלים. מי שנקבעה לו קצבה מלאה או קצבה חלקית אך הוא עובד ומשתכר בסכום של 2,216 שקלים ומעלה, יקבל תוספת תלויים מלאה.

מי שמקבל קצבה חלקית ואינו עובד או מרוויח פחות מהסכום האמור, יזכה לתוספת חלקית. עקרת בית תקבל תוספת עבור ילדיה אך לא עבור בן זוגה. תוספת תלויים מלאה עבור בן או בת הזוג, תעמוד על 1,192 שקלים בחודש. תוספת חלקית תהיה מכפלת התוספת המלאה באחוזי אי כושר ההשתכרות. תוספת תלויים מלאה עבור ילדים תעמוד על 954 שקלים וגם כאן תוספת חלקית תהיה מכפלת התוספת המלאה באחוזי אי כושר.

 

מה עושים אם דחו את התביעה שלי?

כפי שנדון לעיל, ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית והחלטות דרגת אי כושר ההשתכרות. אולם במקרים מסוימים ולא מעטים, ניתן אף לבקש בדיקה מחדש של הבקשה כולה. ניתן לבקש בדיקה מחדש לאחר חצי שנה מיום ההחלטה האחרונה בעניינכם, כאשר תביעתכם התקבלה באופן חלקי אך לא מספק. כאשר חל שינוי בנסיבות, ניתן להגיש בקשה בצירוף המסמכים המעידים על השינוי מבלי להמתין חצי שנה.

 

האם ממשיכים לקבל קצבה גם לאחר החזרה לעבודה?

נכה אשר חזר לעבודה ימשיך לקבל קצבה. עם זאת, המשכורת תשפיע על גובה הקצבה. על כל פנים, סך השכר הכולל את המשכורת והקצבה, יעלה על הקצבה לבדה כפי שקיבלה לפני החזרה לעבודה.

 

האם ניתן לקבל ליווי משפטי לכל אורך ההליך?

ניתן ואף רצוי לקבל ליווי משפטי לכל אורך הליך התביעה. עורך הדין המלווה אף יוכל, כאמור לייצג אתכם בפני הוועדות הרפואיות ובכך לשפר את סיכויי קבלת התביעה שלכם.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!