לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי עשויות לספק לנו ביטחון כלכלי מינימלי. במרוצת השנים אנחנו משלמים ביטוח לאומי באופן שוטף (כחלק מהפרשות השכר שלנו), ואנחנו  נעזרים בזכויות האזרח מול ביטוח לאומי כאשר אנחנו צריכים – לעיתים במצב של אבטלה, במצב של נכות, בהגיענו לפנסיה ועוד.

 

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי בעצם מספקות לנו ביטוח סוציאלי. המדינה קבעה תלות וערבות הדדית בין כל אזרחיה, והמשמעות היא שאנחנו מפרישים בהתאם ליכולתנו הכלכלית ומקבלים לפי צרכינו. בבסיס הביטוח הזה קיימת ערבות הדדית, והבטחה לחיים בכבוד. האמנם? זה מה שקורה בפועל? על אף הרעיון, ברוב הפעמים הקצבאות מביטוח לאומי הן לא מספיקות, ובדרך כלל אנחנו כלל לא מממשים את הזכויות שלנו.

לפעמים מדובר בחוסר ידיעה ולפעמים מחוסר הבנה. זאת משום שביטוח לאומי לא באמת דואג לעדכן אותנו בכלל הזכויות המגיעות לנו. לשם כך אנו כאן ופועלים כדי להנגיש לכל אדם את כל המידע שהוא זקוק לו על מנת לנצל את כלל זכויות האזרח מול ביטוח לאומי. אנו בפייפר כהן כאן כדי שתוכלו להשיג את הזכויות המגיעות לכם, ולקבל את הפיצוי הכספי שלכם.

 

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי – ערבות הדדית

המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם הכלכליות ולמעמדם הסוציו-אקונומי, ומשלם קצבאות לזכאים. כך מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות. בדרך זו למעשה ביטוח לאומי אמור ליצור חלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני.

 

מי מבוטח בביטוח לאומי?

כל תושב ישראל שעבר את גיל 18 חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. ישנם חריגים לחוק זה לדוגמה אדם שעלה לארץ והפך תושב ישראל לראשונה לאחר הגיעו לגיל 62 או אישה נשואה שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית. התשלומים שתושב ישראל משלם עבור הביטוח הלאומי אמורים לאפשר לו קבלה של שלל הקצבאות האפשריות, זאת במידה והוא יהיה זכאי להן.

 

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי – קצבאות והטבות

המוסד לביטוח לאומי אמון על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. התפקיד העיקרי של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח אמצעי מחיה לאזרחים אשר לא מסוגלים להתפרנס למחייתם. ביטוח לאומי משלם גמלאות וקצבאות לאנשים אשר זכאים לכך, ולפי חוק זה- ביטוח לאומי יכול לסייע לשכבות אוכלוסייה מגוונות, ובכך גם למבוטחים בזמן נכות, פיטורין, ופגיעה במקור הפרנסה שלהם.

באמצעות תשלומי הקצבאות מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות יותר, וככה תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולהקטנת פערי העוני בישראל ומיישם את זכויות האזרח מול ביטוח לאומי.

 

זכויות אבטלה ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אמור להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת אבטלתו עד שיוכל להיקלט בעבודה חדשה. דמי האבטלה ניתים לאדם שעבד בתור שכיר בעבר וכרגע אותו אדם רשום בשירותי התעסוקה כמובטל. במידה והנכם מובטלים, עליכם לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתכם, ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו.

שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לכם הביטוח הלאומי את דמי האבטלה שלכם. על מנת לברר על מציאת עבודה והתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה.

 

זכויות חולה סיעודי ביטוח לאומי

מהי קצבת גמלת סיעוד?

קצבת גמלת סיעוד היא קצבה אשר ניתנת מהמוסד לביטוח לאומי למי שזכאי לכך. מטרת הקצבה היא מתן סיוע לקשיש ולמשפחה שלו בטיפול בו.

באיזה אופן ניתן לממש קצבת גמלת סיעוד

אנשים רבים מבני הגיל השלישי מתקשים בשלב מסוים לבצע בכוחות עצמם פעולות יומיומיות פשוטות, ולפיכך נזקקים לשירותי סיעוד. כפתרון למצבם, באפשרותם להגיש תביעה לגמלת סיעוד ולקבל מטעם ביטוח לאומי גמלת סיעוד. גמלת הסיעוד מזכה במתן שירותים בהתאם לבחירתם של הזכאים מתוך סל השירותים והמוצרים המוצע להם. בסל ישנם שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, משדר מצוקה, שעות ביקור במרכז יום לקשיש וכן שעות טיפול בבית.

מקבלי הגמלה גם יכולים להמיר כל שירות המוצע להם לשעות טיפול סיעודי, וכך לבנות את תכנית השירות הסיעודי שהם בוחרים לעצמם לפי מה שמתאים להם. מה שנכתב עד כה היה תקף עד 1.11.2018. החל מהמועד הנ"ל נכנסה לתוקף רפורמה לפיה הזכאים לגמלה יכולים לקבל את כולה או את חלקה בכסף ולא רק בשירותי סיעוד.

במידה ואתם או בני משפחתכם זכאים לגמלת סיעוד, נא לפנות אלינו ואנחנו נעשה הכל כדי לזכות אתכם בטיפול המגיע לכם ולקרובים שלכם. אנו בפייפר כהן מתמחים בין היתר גם בתביעה לנכות כללית, אובדן כושר עבודה-פנסיית נכות ועוד.

 

תאונות אישיות וביטוח לאומי

דמי תאונה ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משלם כאשר התרחשה למבוטח תאונה אישית, אשר אינה תאונת דרכים או תאונת עבודה. המבוטח יקבל פיצוי כספי לתקופה של עד 90 יום בהתאם לאובדן כושר העבודה ומצבו התפקודי ובתנאי כי אינו זכאי לתשלום מגורם אחר.

המוסד לביטוח לאומי ישלם לכם דמי תאונה לתקופה מקסימלית של עד 90 יום כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

העדר זכאות לתשלום מגורם אחר-

– תושב ישראל מגיל 18 ומעלה אשר עדיין לא הגיע לגיל פרישה

– 72 שעות לאחר התאונה, נעשתה בדיקה רפואית

 

זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי – כיצד ניתנות?

התמודדות עם מחלת הסרטן דורשת כוחות נפשיים רבים מלבד לכוחות הפיזיים הדרושים להתמודדות. לכן, רבים מהחולים מתמקדים בתהליך הריפוי והטיפולים שדרושים להם, ולא תמיד מוצאים את הכוח לבירור זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי. כפי שקורה לגבי מחלות ומצבי קושי תפקודי אחרים מלבד מחלת הסרטן, ישנו הבדל בתהליך מיצוי זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי בין האדם שעדיין לא הגיע לגיל הזקנה לבין האדם הזקן.

 

זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי – קצבת נכות כללית

חולי סרטן שכתוצאה ממחלתם אינם יכולים לעבוד, ביכולתם לתבוע מביטוח הלאומי קצבת נכות כללית. הרופא האונקולוג שמטפל בחולה צריך למלא טופס מיוחד שהופק על ידי האגודה למלחמה בסרטן והמוסד לביטוח לאומי. במקרים רבים הטופס מקל על קבלת זכאות לקצבת נכות מביטוח לאומי, ולעתים אף חוסך את הצורך להגיע לדיון בוועדה של הביטוח הלאומי. ברוב המקרים חולי סרטן זכאים לקצבה זמנית מלאה.

עם סיום הטיפולים האונקולוגים ביטוח לאומי יקבע האם להמשיך לשלם את הקצבה, האם לשלמה באופן מלא, חלקי או להפסיקה לחלוטין.

 

זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי – קצבת שירותים מיוחדים

מי שזכאי לקצבת לשירותים מיוחדים:

– גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום-יום (רחצה, לבישה, אכילה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית, או זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

-חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי.

-אדם שנמצא במוסד בו מוענקים שירותי רפואה, שיקום או סיעוד – אינו זכאי לקצבה

 

מחשבון זכויות – אתר ביטוח לאומי

אתר ביטוח לאומי – לחץ כאן

זכויות האזרח מול ביטוח לאומי
זכויות האזרח מול ביטוח לאומי
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!