לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מהי פנסיית נכות

פנסיית נכון מקרן פנסיה מיועדת לעמית שהיה מבוטח בביטוח נכות בקרן הפנסיה ואינו מסוגל להמשיך  בעבודתו עקב מצבו הרפואי ובהתאם לכיסוי הביטוחי. הקצבה משולמת במידה והעמית עומד בתנאי הזכאות ולאחר הגשת התביעה לקרן. על מנת להיות זכאים לפנסיית נכות יש צורך שהעובד יאבד לכל הפחות 25% מכושר עבודתו באפון זמני או קבוע לתקופה העולה על 90 ימים רצופים.

 

תקופת האכשרה לפוליסת נכות

על מנת להיות זכאים לפוליסת נכות יש צורך שהעמית יחזיק בוותק ביטוחי, כלומר עליו לצבור מספיק תשלומי גמול חודשיים על מנת להיות מכוסה בכיסוי הביטוחי הנדרש לשם קבלת פנסיית נכות. כאשר הנכות הינה כתוצאה ממחלה שהתקיימה טרם ההצטרפות לקרן הצבירה הנדרשת היא לרוב של 3 שנים של רצף בהפרשות.

כאשר הנכות הינה כתוצאה ממחלה שפרצה לאחר מועד חידוש או ההצטרפות לקרן נדרשת לרוב צבירה של שנה בקרנות הוותיקות ולמשך תקופה של שנתיים לפני מועד התפרצות הנכות.

 

מצבים בהם לא תהיה זכאות עבור פנסיית נכות

לא תהיה זכאות במידה והעמית ביצע ניוד מקרן הפנסיה לאחר מועד האירוע המזכה. כלומר במידה ולאחר התפרצות המחלה המזכה בוצע ניוד ולא הוחזרו לקרן מלוא הכספים שהועברו ממנה לרבות רכיב התגמולים, לא תתקיים זכאות לפנסיית נכות דרך קרן הפנסיה. גם כאשר במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, נקבעה לעמית החרגה רפואית הנוגעת לתביעה הוא עשוי שלא להיות זכאי לקצבת הנכות מהחברה.

 

תקופת התיישנות על תביעת פנסיית נכות

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לחברת הפנסיה תלויה בתקנון הקרן ולרוב מדובר על 3 שנים ממועד התפרצות המחלה המזכה. חשוב לדעת כי עצם הגשת התביעה לחברת הפנסיה אינה מפסיקה את מרוץ ההתיישנות אלמלא חברת הפנסיה התחייבה לכך בכתב ורק העברת התביעה לבית המשפט תפסיק את מרוץ זה.

אופן ניהול התביעה מול חברת הפנסיה

​ניתן כיום להגיש את התביעה באתרי האינטרנט של חברות הפנסיה השונות אך יש לצרף את כלל המסכים המופרטים אצל כל חברה באתר. לאחר שהחברה מקבלת את ערכת התביעה נשלח לעמית מכתב לגבי עצם קבלתם והודעה אם המסמכים הדרושים לשם המשך הטיפול מספיקים. לאחר מכן הזכאות עבור פנסיית נכות תבחן על ידי וועדה רפואית של החברה בכפוף לתקנון הקרן.

כאשר התביעה מאושרת  על ידי קרן הפנסיה, הקצבאות החודשיות יועברו ישירות לחשבון הבנק של העמית.

 

משך תקופת הזכאות לפנסיית נכות

הזכאות עבור פנסיית נכות מתחילה ביום ה-91 לאחר האירוע המזכה וכל עוד העמית עומד בתנאי הזכאות לפי תקנון הקרן וממשיך להיות מוכר כנכה לצורך קבלת הקצבה. העמית ימשיך לקבל פנסיית נכות עד לסיום התקופה במידה וזו הוגבלה בזמן. במידה ומדובר בנכות צמיתה עד לגיל הפרישה מעבודה או עד לסיום החודש שבו העמית נפטר.

 

 חישוב גובה הקצבה

לצורך חישוב פנסיית הנכות בקרן הפנסיה נלקחים בחשבון שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות אותו אישרה הקרן ולרוב הדבר עומד על 75% מתוך שכרו הקובע של העמית לאחר הפחתת המשך ההפרשות לחיסכון פנסיוני לגיל הפרישה. כאשר נקבע לעמית דרגת נכות של בין 75% ל-100% הוא יהיה זכאי לגמלה מלאה וכאשר שיעור הנכות פחות מ 75% לגמלה יחסית בהתאם לשיעור.

 

דוגמא במספרים

לדוגמא, עמית עם שיעור כיסוי מלא  של 75% ושכר קובע ממנו מפרישים לפנסיה בסך 12,000 ₪. שהפך להיות נכה ונקבע לו שיעור נכות בסך 40% על ידי הועדה הרפואית של קרן הפנסיה:

  • שיעור כיסוי: 75%
  • שכר קובע: 12,000 ₪
  • דרגת נכות – 40%

 

הפנסיה החודשית שלו תעמוד על 3,600 ₪ לחודש. לפי חישוב של: 75% * 12,000 ₪ * 40%.

אם לאותו עמית נקבע שיעור נכות של 90%, פנסיית הנכות שלו תעמוד על 9,000 ₪ לחודש. לפי חישוב של 75% * 12,000 ₪ * 100%.

 

תשלומי דמי גמולים בעת קבלת פנסיית נכות

מקבלי פנסיית נכות מלאה מקרן הפנסיה אינם נדרשים להמשך ולשלם דמי גמולים בתנאי שנכותם אינם  מזכה אותם בקצבה מגורם אחר כגון קצבה מביטוח לאומי כאשר הנכות התרחשה עקב תאונות עבודה. כאשר העמית מקבל פנסיית נכות חלקית הוא נדרשים לשלם דמי גמולים עבור החלק מהמשרה שבעבורה הוא אינו מקבל קצבת נכות.

כאשר העובד ממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק או מעסיק אחר יהיה עליו לשלם חלק זה על מנת להמשיך לצבור את הזכויות הפנסיונית לגיל היציאה לפנסיה. במידה והוא אינו עובד כלל יהיה עליו להמשיך ולשם זאת עצמאית אם הוא מעוניין לשמור על זכויותיו ולהבטיח את הפנסיה העתידית.

 

קבלת ליווי משפטי ממומחה בתחום

במידה ואתם אינכם מסוגלים להמשיך בעבודתכם עקב מצבכם הרפואי חשוב מאוד שתקבלו  ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום על מנת להגיש תביעה לפנסיית נכות מול קרן הפנסיה. הליווי המשפטי הינו חיוני על מנת לזרז את ההליכים ועל מנת למצות את מלוא הזכויות שלכם מול קרן הפנסיה, ביטוח לאומי וחברת הביטוח הפרטי במידה וברשותכם פוליסות רלוונטיות.

חשוב להבין כי במקרים של פנסיית נכות לרוב אין אפשרות לכפל פיצוי והגשת תביעה הן מול ביטוח לאומי והן מול קרן הפנסיה תוביל לקיזוז של הגמלה החודשית למקסימום של 75% מהשכר הקובע שלכם.

 

סיכום פנסיית נכות

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של פנסיית נכות מקרן הפנסיה בהרחבה. כפי שציינו, גובה הקצבה החודשית שתקבלו מושפע ממסלול הכספים בקרן הפנסיה ורכיב הפיצויים לנכות ואובדן כושר עבודה בחיסכון הפנסיוני. דרגת הנכות משפיעה על גובה הגמלה בהתאם לנוסחה שהצגנו. במאמר זה דנו בעיקר בכל הנוגע לעובדים עם קרן פנסיה מקיפה. חשוב לדעת כי הדברים שונים עבור מי שמחזיק בביטוח מנהלים או בפנסיה תקציבית ועל כך נרחיב במאמר נפרד.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!