לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מדריך הגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי

כאשר אדם אינו שבע רצון מהחלטתו של הביטוח הלאומי בעניין זכאותו לקבלת קצבת נכות, הוא רשאי על פי חוק, להגיש מכתב ערעור לביטוח לאומי בבקשה להופיע בפני ועדת עררים. בשורות הבאות נסביר כיצד ערעור לביטוח הלאומי מוגש, מה חשוב לקחת בחשבון לפני שמחליטים להגיש מכתב ערעור לביטוח לאומי, ובאיזה אופן צפוי הדבר להשפיע על זכויותיו של המערער.

 

על הזכות להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי

כל אדם בישראל שמלאו לו 18 שנים, מפריש מדי חודש בחודשו סכום מסוים משכרו או מהכנסותיו ממשלח ידו, כדמי ביטוח לאומי. תכליתו של תשלום זה הינה להבטיח כי במידה והעובד יגיע למצב בריאותי שבו לא יוכל להתפרנס כבעבר, המוסד לביטוח לאומי יעמיד לרשותו תמיכה כלכלית בדמות תגמולי נכות זמניים או קבועים. על מנת לקבל מהביטוח הלאומי פיצויים כאלו, המבוטח נדרש להגיש תביעה להכרה באחוזי נכות.

בדיקת הוועדה

תביעה זו נבדקת מול ועדה רפואית הפועלת מטעמו של המוסד לביטוח לאומי ואחראית להגדיר מהי דרגת הנכות הרפואית של התובע ודרגת אי הכושר שלו. על סמך החלטות אלו של הוועדה, נקבע סכום קצבת הנכות שתשולם לנכה. לאור המשמעות מרחיקת הלכת של העניין של מצבו הכלכלי של המבוטח, זה אך מתבקש כי תינתן לו האפשרות לערער על החלטות הוועדה, במידה והוא סבור כי הן אינן מוצדקות וגורמות לו עוול.

ערעור על החלטת ביטוח לאומי

לפיכך, מבוטח בביטוח הלאומי המעוניין לערער על החלטתו של המוסד לביטוח לאומי בדבר זכאותו לקבלת קצבת נכות, רשאי להגיש מכתב ערעור לביטוח לאומי, הידוע גם בתור "כתב ערר" המוגש לוועדה הרפואית לערעורים. אולם חשוב לדעת: באותה המידה בה המבוטח רשאי להגיש ערעור לביטוח לאומי בנוגע להחלטות הוועדה הרפואית, כך גם שמורה הזכות לביטוח הלאומי עצמו, לערער על החלטות הוועדה הרפואית ומסקנותיה.

וועדת העררים

זאת מאחר ובראי החוק בישראל – הוועדה הרפואית הפועלת מטעמו של הביטוח הלאומי, היא למעשה גוף ניטרלי ואובייקטיבי. כשהמוסד לביטוח לאומי מעוניין לערער על החלטות הוועדה, הוא נדרש לעשות זאת בתוך עד 30 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה הרפואית, תוך שהוא מגיש לוועדת העררים כתב ערעור ובו נימוקים התומכים בבקשתו, בהסתמך על תיעוד רפואי רלוונטי ו/או תוצאות מבדיקות רפואיות שהמבוטח עבר.

 

לאיזו ועדה יש להגיש מכתב ערעור לביטוח לאומי בנוגע לאחוזי נכות?

מבוטח שחפץ בהגשת ערעור בדבר החלטת הוועדה הרפואית בנושא דרגת הנכות הרפואית שלו, עליו להגיש כתב ערעור לוועדה שנקראת הוועדה הרפואית לערעורים. גוף זה, פועל גם הוא מטעם המוסד לביטוח לאומי, כאשר יושבים בו 2-3 רופאים ומזכיר ועדה.

 

תנאי הסף להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי בנוגע לדרגת הנכות הרפואית

תנאי הסף להגשת כתב ערר בדבר אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו למבוטח, הוא שהוועדה הרפואית קבעה לו פחות מ- 80 אחוזי נכות.

 

תנאי הסף להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי בנוגע לדרגת אי כושר

תנאי הסף להגשת כתב ערר לביטוח לאומי בנוגע לדרגת אי כושר שנקבעה למבוטח בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, הוא שנקבעו למבוטח פחות מ- 74 אחוזי אי כושר, או שנקבע כי יכולתו לעבוד לא נפגעה כלל. את כתב הערר במקרה זה, יש להגיש אל ועדת העררים לנכות הפועלת גם היא מטעם הביטוח הלאומי בהרכב של 2-3 מומחים מתחום הרפואה המשקמת והתעסוקתיות.

 

מהו חלון הזמן להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי?

ערעור על דרגת הנכות או דרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח מטעם הוועדה הרפואית, יוגש בכתב לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד שבו קיבל המבוטח הודעה בדבר החלטתה של הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי. כאשר את הנימוקים התומכים בערעור אפשר להגיש בתוך עד 60 ימים מהמועד שהחלטת הוועדה התקבלה אצל המבוטח. כתב הערעור יוגש אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של המערער.

 

מה חשוב לקחת בחשבון לפני שמחליטים להגיש ערעור לביטוח לאומי?

לפני שמחליטים להגיש כתב ערר לאחת מועדות הערעורים בביטוח הלאומי, חשוב לדעת כי ועדות אלו רשאיות לפסוק גם באופן שיפגע בזכאותו של המערער על ידי קביעת דרגת נכות נמוכה מזו שנקבעה בוועדה הרפואית במקור, ואף ביטולה כליל.

לכן לא בכל מצב משתלם להגיש ערעור לוועדת העררים של הביטוח הלאומי, אלא כדאי להיוועץ בעורך דין תביעות ביטוח לאומי לפני שפועלים. יחד עם זאת, גם במצב כזה, המבוטח רשאי עדיין לבטל את כתב הערר שהגיש לביטוח הלאומי ביוזמתו, באמצעות שליחת מכתב פורמלי לביטוח הלאומי, ובדרך זו – לשמור על הזכויות שנקבעו לו במקור.

 

מה קורה אחרי הגשת מכתב ערעור לביטוח הלאומי?

לאחר הגשת כתב ערר בנוגע להחלטת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, מתכנסת ועדת הערעורים על מנת לדון בבקשת הערעור. זאת בתוך פרק זמן של 60 – 90 ימים למן המועד שבו כתב הערר התקבל. בדיון בנוגע לבקשת הערעור, כדאי למערער להיות נוכח ומומלץ להסתייע גם בעורך דין עם ניסיון בהגשת ערעורים לביטוח לאומי, שילווה את המערער במעמד.

 

האם ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי לאחר הגשת כתב ערר לביטוח לאומי?

בתרחיש שבו ועדת הערר מחליטה להותיר את החלטתה של הוועדה הרפואית הראשונה על כנה, המבוטח רשאי להגיש ערעור נוסף על החלטות ועדת העררים, אל בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטות ועדת העררים.

אולם חשוב לדעת שלמרות שאפשרי לערער גם על החלטת ועדות העררים, הגשת הערעור רלוונטית לסוגיות משפטיות גרידא כאשר אין אפשרות לערער לבית הדין האזורי לעבודה על תוכן החלטותיה של הוועדה הרפואית הראשונה. למותר לציין כי גם על החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה, אפשר להגיש ערעור, וזאת אל בית הדין הארצי לעבודה.

 

חשיבות הגשת מכתב ערעור למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויות הנכים

מאחר וההחלטות המתקבלות בוועדות הביטוח הלאומי עשויות להיות בעלות השלכות מרחיקות לכת בעבור אדם שאיננו מסוגל להמשיך לעבוד למחייתו, ישנה חשיבות להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי על מנת לפתוח את הנושא לדיון מחודש. עינינו הרואות, כי החלטת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי היא לא סוף פסוק מבחינת המבוטח. בשורות הקודמות, סקרנו את האפשרויות העומדות לרשות המבוטחים להפיכת החלטת הוועדות הרפואיות.

לצורך העניין, החוק בישראל מאפשר לנכים שנקבעה להם נכות רפואית של 100 אחוז בגין פגיעה בריאותית אחת או 89 אחוזי נכות בגין מספר פגיעות משוקללות, לקבל פטור ממס. אולם לעיתים, נכים שהוועדה קבעה להם דרגת נכות רפואית נמוכה מכך, מאבדים את זכאותם למימוש הפטור הנ"ל, שיש לו משקל כספי משמעותי מאוד. לכן טוב לדעת שקיימת אפשרות להגשת מכתב ערעור לביטוח לאומי, בהתאם לקווים המנחים שהוצגו לעיל.

 

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין לקראת הגשתו של מכתב ערעור לביטוח לאומי?

בכל הליך המתנהל מול הביטוח הלאומי ובייחוד בהקשר להגשה של מכתבי ערעור לביטוח לאומי, ישנו מקום לפנות להתייעצות מול עורך דין מנוסה העוסק במימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי. זאת על מנת לשפר את הסיכויים לכך שדרישותיו של התובע תתקבלנה ושזכויותיו תתממשנה במלואן.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!