לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי

כשכושר עבודתו של עובד פוחת עקב פציעה, מחלה, או פגיעה בריאותית אחרת, החוק במדינת ישראל מאפשר לנפגע להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לקבלת הקצבה נקבעת בהתאם לטבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי, ולכן את הסקירה שלפניכם נקדיש לבחינתה המדוקדקת.

 

מי יכול לקבל אחוזי נכות בביטוח הלאומי?

כל ישראלי המשלם דמי ביטוח לאומי כחוק, יכול לקבל אחוזי נכות בהתאם לטבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי, באם הוא סובל מפגיעה בתפקודו בעקבות ליקוי בריאותי פיזי או נפשי, המובילים לירידה בכושר עבודתו והיקף הכנסותיו.

הכרה באחוזי נכות בביטוח הלאומי והיכולת למימוש הזכויות הנלוות אליה, יכולה להתאפשר במקרה של מחלות, הפרעות נפשיות מסוימות, מומים מולדים, תאונת עבודה, תאונה אישית, תאונות דרכים, טראומה פיזית או פסיכולוגית, ולחץ אקוטי שהוביל לפגיעה נפשית חמורה. כל זאת בכפוף לעמידתו של התובע בתנאי הזכאות המוגדרים בחוק.

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי והתהליך לקביעת דרגת הנכות למבוטחים

כשעובד מגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה באחוזי נכות, הוא נקרא להתייצב מולי ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי שאחראית לקבוע את דרגת הנכות הרפואית שלו על פי מצבו הרפואי, חומרת המצב והיקף הפגיעה שלקות זו גורמת לכושר עבודתו.

סכום גמלת הנכות הכללית שאותה רשאים לקבל נכים המוכרים כבעלי אחוזי נכות במוסד לביטוח הלאומי,, מחושב כשקלול בין דרגת הנכות הרפואית שנקבעה בוועדה לצד אחוזי אי הכושר שנקבעו למבוטח. לבסוף, את סכום הקצבה החודשית, קובע הביטוח הלאומי על פי דרגת אי הכושר שנקבעה לתובע.

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי לשנת 2022

להלן שיעורי קצבאות הנכות הכללית שנכים בישראל זכאים לקבל כיום על פי טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי:

אחוזי אי הכושר סכום קצבת הנכות הכללית לחודש
100% 3,700 ש"ח
74% 2,522 ש"ח
65% 2,273 ש"ח
60% 2,135 ש"ח

מהם תנאי הסף לקבלת קצבת הנכות הכללית על פי טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי?

אדם שתובע הכרה באחוזי נכות כללית מהביטוח הלאומי, חייב לעמוד בתנאי זכאות מסוימים על מנת לקבל קצבה בהתאם לטבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי:

  • על התובע להיות רשום כתושב במדינת ישראל
  • על התובע להיות מוכר בתור בעל דרגת נכות רפואית של 60% לפחות.
  • גם תובעים הסובלים ממספר לקויות רפואיות ביחד, שאחת מהן הקנתה להם 25% נכות לפחות, זכאים לקבלת קצבת נכות כללית, אם דרגת הנכות המשוקללת שלהם עומד על 40% לפחות.
  • גם תובעים שאינם כשירים לעבודה ו/או שכושר עבודתם פחת ב- 50% לפחות זכאים לקבלת הקצבה על פי טבלת אחוזי הנכות של הביטוח הלאומי.
  • זאת בהינתן והכנסתו של התובע אינה עולה על 60% מגובה השכר החודשי הממוצע במשק, שכיום עומד על 10,551 ש"ח. היינו, 60% משכר זה הם 6,331 שקלים.

 

צפו בעו"ד אייל פייפר מסביר איך להגיש טופס בקשת תשלום קצבת נכות מול מנורה מבטחים:

 

מהן התוספות שניתן לקבל לקצבת נכות כללית?

מלבד קצבת נכות כללית שמשולמת למבוטחים אשר עומדים בתנאי הסף שנזכרו מעלה, ישנה גם האפשרות לקבלת מספר סוגים של תוספות לקצבה, על פי טבלאות אחוזי הנכות הבאות:

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי ותוספת תלויים בעד הילדים

תוספת תלויים בעד הילדים משולמת בגין 2 הילדים הראשונים של המבוטח הזכאי לגמלת נכות כללית, בתנאי והילדים עומדים באחד התנאים שלהלן:

  1. מדובר בילדים קטינים שטרם הגיעו לגיל 18.
  2. מדובר בילדים המשרתים בשירות צבאי / לאומי שטרם מלאו להם 24.
  3. מדובר בילדים שעונים להגדרה הרשמית למושג "ילדים" על פי החוק לביטוח לזקנה.

סכום התוספת לקצבה עבור הילדים נקבע כנגזרת של אחוזי אי הכושר שנקבעו לנכה, כדלהלן:

אחוז אי הכושר סכום התוספת עבור הילדים
100% או 75% 954 ש"ח
74% 706 ש"ח
65% 620 ש"ח
60% 572 ש"ח

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי ותוספת תלויים בעד בני זוג

תוספת תלויים בעד בני זוג משולמת בגין בני זוג אשר עונים על שני התנאים להלן במצטבר:

  1. שיעור ההכנסות החודשי של בת או בן הזוג של המבוטח הוא עד 6,014 שקלים ברוטו.
  2. בת או בן הזוג לא זכאים לקבלת קצבה כלשהי בעצמם.

סכום התוספת לקצבה עבור בת או בן הזוג נקבע כנגזרת של אחוזי אי הכושר שנקבעו לנכה, כדלהלן:

אחוז אי הכושר סכום התוספת עבור בני הזוג
100% או 75% 1,192 ש"ח
74% 882 ש"ח
65% 775 ש"ח
60% 715 ש"ח

חשוב לציין: מבוטחים שהוכרו כבעלי אחוז אי כושר בגובה  74% / 65% / 60%, והכנסתם החודשית עולה על 2,216 שקלים ברוטו, רשאים לקבל תוספת תלויים מלאה בעד בני זוגם ו/או ילדיהם.

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי ותוספת לנכים השוהים במוסד

מבוטחים השוהים במוסד, רשאים לקבל תוספת לקצבת הנכות הבסיסית שלהם, על פי השיעורים להלן:

סכום התוספת סכום קצבת הנכות הכללית לחודש (כולל התוספת)
103 ש"ח 1,057 ש"ח

 

טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי והדרך לקבלת הקצבה

בכדי לממש את הזכאות לקצבת נכות כללית, על המבוטח להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה להכרה בנכותו (טופס 7801). לטופס יש לצרף תיעוד רפואי ואסמכתאות שונות לאימות עילת התביעה. כלל הטפסים הנ"ל, הם ברי הגשה אונליין דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ואופליין כאחד (באמצעות הפקס, הדואר או בתיבות השירות בסניפי הביטוח הלאומי – בהתאם לכתובת המגורים של המבוטח).

 

שאלות ותשובות בנושא אחוזי נכות של ביטוח לאומי

בשורות הבאות נסקור כמה שאלות ותשובות המתעוררות במקרים רבים לגבי טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי:

 

מי זכאי לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח הלאומי?

כל תושב ישראלי המשלם דמי ביטוח לאומי על בסיס קבוע, רשאי להגיש תביעת נכות כללית לשם קבלת קצבת הנכות מהביטוח הלאומי. זאת באם הוא סובל ממגבלה תפקודית הפוגעת בהכנסותיו, בעקבות מחלה, מום מלידה או תאונה שעבר. גם פגיעות נפשיות ושכליות, עשויות לזכות בדרגת נכות וזכויות רפואיות שונות – על פי טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי.

 

איך נקבעת דרגת הנכות של מגישי תביעות להכרה באחוזי נכות של ביטוח לאומי?

כשאדם מגיש תביעה להכרה בנכותו למוסד לביטוח לאומי, הוא מוזמן להופיע בוועדה הרפואית שאחראית לקביעת אחוז הנכות שלו, בהתאם למצבו הרפואי, חומרתו וההיקף שבו המצב משפיע על היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס.

 

איך מחושב סכום גמלת הנכות הכללית לנכים בעלי אי כושר עבודה?

סכום גמלת הנכות הכללית אותה יכול אדם שהוכר כנכה בביטוח הלאומי, מחושב בתור שקלול של דרגת הנכות הרפואית שלו יחד עם אחוזי אי כושר עבודתו.

 

למי ניתן לפנות לסיוע בנושא טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי?

בנושא טבלת אחוזי נכות של ביטוח לאומי ומימוש הזכות לקבלת קצבת הנכות הכללית והתוספות הנלוות אליה, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין תביעות ביטוח לאומי, ורצוי כבר מתחילת התהליך, כדי להפחית את הסיכויים לעיכובים ומכשולים בלתי רצויים.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!