לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מהו אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?

מהו אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה? כל עובד בישראל בין אם הוא שכיר או עצמאי מחויב בחוק לבצע הפרשות לחיסכון פנסיוני. אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה נועד להבטיח תשלום קצבה חודשית במידה והחוסך לא יוכל להמשיך לעבוד בשל מצבו הבריאותי. רכיב זה בביטוח הפנסיוני מכסה אובדן כושר לעבוד באופן כללי כלומר בכל סוג של עבודה ולא באופן ספציפי במקצוע או בתפקיד של החוסך.

 

רכיב אבדן הכושר נתון לבחירת העובד

העובד רשאי לבחור את סוג המסלול בו נקבע גודל רכיב אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה והרכיב נכלל רק בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים ולא בקופות הגמל. המעסיק אינו רשאי להתערב בהחלטת העובד היכן ובאיזה מסלול ספציפי לנהל את  החיסכון הפנסיוני והעובד יכול לבחור גם במסלול שאינו כולל אובדן כושר עבודה.

גובה ההפרשות שעל העובד והמעסיק להפריש כל חודש אינו משתנה בין המסלולים וגם וויתור מצדו של העובד על רכיב אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה לא ישנה את שיעור ההפרשות אלא רק את החלוקה בין הרכיבים האחרים.

 

אובדן כושר מכל סיבה שהיא

הכיסוי ברכיב אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה אינו מבחין בגורם לאובדן הכושר כלומר בין אם החוסך נפגע בתאונת עבודה, חולה במחלה קשה או מאבד את כושרו לעבוד מכל סיבה אחרת הרכיב יופעל ויזכה אותו בגמלה חודשית מחברת הפנסיה.

קרנות הפנסיה המקיפות מספקות ביטוח גם למקרים שבהם אובדן כושר עבודה הינו כתוצאה ממחלה שהייתה קיימת טרם שהחוסך הצטרף לקרן. עם זאת הכיסוי במקרה שכזה לרוב יחל רק 5 שנים לאחר מועד ההצטרפות של העובד לקרן. רכיב אבדן כושר עבודה מזכה בקצבה חודשית לעובד רק לאחר שמיצה את תקופת הזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי.

תנאים לקבלת בפיצוי וגובה הפיצוי

על מנת להיות זכאים לפיצוי בגין אובדן כושר מקרן הפנסיה יש צורך שכושר העבודה ייפגע ב-25% לכל הפחות ובתנאי שהעובד הפקיד את ההפרשות הנדרשות באופן שוטף בחיסכון הפנסיוני. הקצבה תחושב לפי גובה השכר אשר בגינו הופקדו ההפרשות לקרן הפנסיה ובהתאם לדרגת הנכות שתקבע הוועדה הרפואית של  חברת הפנסיה

בדרך כלל הפיצוי הניתן יהיה גמלה חודשית בשיעור של 75% משכרו החודשי הממוצע של העובד לצד שחרור מהמשך ביצוע ההפרשות החודשיות כל עוד החוסך מוגדר במצב של אובדן כושר עבודה על ידי חברת הפנסיה.

 

עידוד חזרה לעבודה

על מנת לעודד עובדים לחזור לעבודה ולא לעשות שימוש לרעה בטענות לאובדן כושר לא ניתן לקבל כפל פיצוי, הן מחברת הפנסיה והן מהביטוח הלאומי ולעבור את 75% מהשכר הקודם באמצעות כל מקורות הפיצוי. מגבלה זו קיימת רק בכל הנוגע למקרים של תאונות עבודה וקבלת גמלת תאונת עבודה.

חשוב להבחין בהקשר זה בין פוליסת ביטוח פרטי שרכש העובד לבין רכיב אובדן כושר עובדה בקרן פנסיה וכאשר מדובר על ביטוח ניתן לקבל, הן קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי והן קצבת אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח ובמצב זה הביטוח הלאומי עשוי לא לשלם רק את התוספות לקצבה כמו תוספת תלויים.

 

ההבדל בין פוליסה מחברת הביטוח ופיצוי מקרן הפנסיה

הבדל נוסף בין ביטוח כושר עבודה ואובדן כושר מול חברת הפנסיה הוא שהפוליסה ממומשת בהתאם לחוק חוזה ביטוח ובהתאם לחוזה שנתחם בין החברה לרוכש ואילו תנאי הכיסוי במקרה של אובדן כושר מחברת הפנסיה  הינו כפוף לתקנון של כל קרן. מותר לחברות הפנסיה לשנות את תקנון הקרן והדבר יכול להשפיע על תנאי הזכאות באופן חד צדדי.

 

קרנות וותיקות וחדשות

הכיסוי עבור אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה שונה בין קרנות הפנסיה הוותיקות וקרנות הפנסיה החדשות. בקרנות הפנסיה הוותיקות הכיסוי הביטוחי עומד על 70 אחוזים מהשכר הקובע של החוסך ואילו בקרנות הפנסיה החדשות הכיסוי כיום עומד על 75 אחוזים מהשכר הקובע.

אופן החישוב של רכיב זה ברור ונוח  כאשר מדובר על הקרנות החדות והדבר נעשה באמצעות ממוצע של השכר של החוסך או בשלושת החודשים האחרונים או ב-12 החודשים האחרונים והחוסך יקבל 75 אחוזים מהממוצע הגבוה יותר מבין האפשרויות הללו.

 

מתי אין זכאות לפיצוי

כאשר החוסך ביצע ניוד של החיסכון הפנסיוני מהקרן לאחר האירוע המזכה ולקרן לא הוחזרו מלוא הכספים שהועברו מרכיב התגמולים הדבר עשוי למנוע מימוש של הזכות. גם כאשר במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, נקבעה החרגה רפואית ספציפית אשר נוגעת לתביעה הנוכחית הדבר עשוי לפגוע בזכאות לפיצוי.

גם אם טרם הושלמה תקופת האכשרה לרוב של 60 חודשים והתביעה המוגשת הינה בגין מחלה או אירוע שהחל טרם ההצטרפות לקרן, חברת הפנסיה עשויה שלא לאשר את הפיצוי.

 

ליווי משפטי במקרה של סירוב

מי שסובל מאובדן כושר ופונה לחברת הפנסיה ומסורב, מומלץ לו לקבל ליווי משפטי מקצועי ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. במקרים רבים ניתן לנהל מול החברה משא ומתן לקראת תביעה בבית המשפט או אף לתבוע בפועל.

חשוב לדעת שבניגוד להתיישנות בתביעות ביטוח בהם מדובר על תקופה של 3 שנים בתביעות אובדן כושר עבודה מחברת הפנסיה תקופת ההתיישנות הינה בהתאם לרשום בתקנון המסוים של קרן הפנסיה.

 

סיכום אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה בהרחבה. כפי שציינו, אובדן כושר עבודה עשוי לזכות בפיצויים מביטוח לאומי, קרן הפנסיה וחברת הביטוח במקרה של פוליסה פרטית. כאשר מדובר על קרן הפנסיה, התביעה יכולה להיות מוגשת במקרה של ירידה של 25% לכל הפחות ולאחר מיצוי 90 ימי דמי הפגיעה מביטוח לאומי. ניתן לקבל עד 75% מהשכר הממוצע כקצבה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!