לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מה החשיבות של להגיע לטיפול מיידית לאחר אירוע איבה

אירוע איבה הוא אירוע טראומטי שיכול להוביל לנזק גופני ורגשי כבד מנשוא. לאור זאת, פניה לטיפול מיידי לאחר אירוע איבה, חשובה ביותר לשיקום הנפגע, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית. בנוסף לכך חשוב לדעת כי בהקשר של מימוש זכויות לנפגעי איבה בביטוח לאומי, הטיפול המיידי יכול לסייע לנפגע להוכיח את זכאותו לתגמולים ולשירותים תומכים. בשורות הבאות נסביר בפרוטרוט מה החשיבות של להגיע לטיפול מיידית לאחר אירוע איבה בפן הביטוחי, ונסקור את הרלוונטיות של התיעוד הרפואי למימוש הזכויות לתגמולי ביטוח לאומי.

 

מה החשיבות של להגיע לטיפול מיידית לאחר אירוע איבה – במישור הפיזי והנפשי?

אירוע איבה עלול לגרום לפציעות פיזיות קשות, כגון חבלות, פגיעות ראש, שברים, וכו'. הטיפול המיידי בפציעות הללו חשוב כטיפול מציל החיים וחיוני למניעת סיבוכים ונזקים נלווים. מטבע הדברים, אירוע איבה עלול גם לגרום לנזק נפשי, כגון פוסט טראומה, דיכאון, חרדה, וכו'. הטיפול הנפשי המיידי חשוב כדי לסייע לנפגע לעבד ולהתמודד עם הטראומה ולמנוע התפתחות של הפרעות נפשיות כרוניות.

 

מה הקשר בין טיפול מיידי לאחר פגיעה איבה למימוש זכויות בביטוח לאומי?

הביטוח הלאומי מעניק תגמולים, הטבעות ושירותים שונים לנפגעי איבה ובני משפחתם. על מנת לקבל את התגמולים והשירותים הללו, הנפגע צריך להוכיח את זכאותו. הטיפול המיידי יכול לסייע לנפגע להוכיח את זכאותו לתגמולים ולשירותים בביטוח לאומי, כהליך המניב תיעוד רפואי המעיד על הנזק שנגרם לנפגע, חומרתו והיקפו. מסמכים רפואיים אלו יכולים להיות קבילים כראיות בפני ועדות הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון.

 

על הרלוונטיות של התיעוד הרפואי למימוש הזכויות לתגמולי ביטוח לאומי לנפגעי איבה

אדם שנפגע באירוע איבה, ובעקבות ימי המחלה או הטיפול הרפואי להם הוא נדרש, מנוע מלעבוד, עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי כספי עבור תקופה זו, מהמוסד לביטוח לאומי. פיצוי זה ידוע בתור תגמולי טיפול רפואי לנפגעי איבה (תט"ר) ומימושו כרוך בראש ובראשונה בהגשת טופס הודעה על פגיעת איבה והכרה בנפגע פעולת איבה, למוסד לביטוח לאומי (טופס ב"ל 580). חשוב לדעת לנפגע באירוע טרור שיוכר כנפגע איבה בעקבות הגשת בקשה זו, יקבל מהביטוח הלאומי גם החזר בגין כלל הוצאותיו הרפואיות הנוגעות לפגיעה, כולל:

  • החזר הוצאות אשפוז
  • החזר הוצאות תרופות
  • החזרים על רכישת עזרים רפואיים
  • החזר על שירותי שיקום רפואי

לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה לנפגע איבה, על הנפגע להגיש בקשה לתט"ר בטופס ב"ל 571 ולצרף אליה אישורי מחלה.

לעניין זה חשוב מאוד לדעת כי ההכרה בזכאות הנפגע לתט"ר ושאר הזכויות הרפואיות, מותנית בין היתר בהגשת אישור מחלה מרופא ומכאן החשיבות הרבה של הגעה לטיפול רפואי מיידית לאחר אירוע האיבה.

 

שימו לב!

בהקשר לתט"ר, יש לציין כי התגמולים החודשיים הללו מחושבים לפי שכר הנפגע טרום הפגיעה, אולם קיים שכר מינימום ומקסימום שנלקחים בחשבון לצורך כך. כמו כן, הזכאות לפיצויים בגין אובדן כושר עבודה בתקופת ההחלמה, מותנית בכך שהתובע לא קיבל משכורת ממעסיקו בגין אותה התקופה.

תשלום התט"ר מוגבל למשך עד 90 ימים ובסיום תקופת הזכאות, אם הנפגע נותר עם נכות נפשית או גופנית, באפשרותו להגיש תביעה נפרדת להכרה בדרגת נכות ותשלום תגמולי נכות מביטוח לאומי.

 

חשיבות הטיפול המיידי לאחר אירוע איבה – להגשת תביעת נכות בהמשך

נפגע איבה המתמודד עם פגיעות פיזיות או נפשיות המגבילות את יכולתו לעבוד מעבר לתקופת ההחלמה המזכה בתט"ר, רשאי כאמור להגיש לביטוח לאומי תביעה להכרה בדרגת נכות לנפגעי איבה. הבקשה מוגשת למחלקת איבה בסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריו של הנפגע. ניתן להגישה בתוך עד שנה מקבלת ההכרה בפגיעת האיבה.

בהקשר זה חשוב לדעת שהתובע יתבקש להתייצב בפני הוועדה הרפואית לקביעת נכות בביטוח לאומי, ובהתאם לממצאיה – ייקבע היקף זכאותו למענק או קצבאות נכות.

הדבר ממחיש ביתר שאת את חשיבות הפנייה לטיפול רפואי ונפשי מיידית לאחר אירוע האיבה. קריטי לבקש מהגורמים המטפלים לציין ברשומות הרפואיות וסיכומי הטיפול, כל נזק ובעיה גופנית או נפשית שהנפגע חווה החל מרגע האירוע והלאה, שכן מסמכים אלו יכולים להשפיע במידה רבה על החלטות הביטוח הלאומי בהקשר לתביעה.

 

לסיכום

במידה ונפגעתם מאירוע איבה, הדבר הראשון והקריטי ביותר שחשוב לעשות, הוא לפנות לקבלת טיפול מיידי. הטיפול המיידי יכול לסייע לכם להתמודד עם הנזק שנגרם לכם ולשפר את סיכוייכם להתאושש – ברמה הפיזית והנפשית כאחד.

כמובן, בהמשך לקבלת הטיפול הרפואי הראשוני, חיוני לפנות גם לסיוע במימוש זכויותיכם הביטוחיות והרפואיות, כנפגעי איבה. חשוב לדעת שכנפגעי פעולות איבה, אתם ובני משפחתכם, עשויים להיות זכאים למגוון זכויות, הטבות ושירותי סיוע במוסד לביטוח לאומי, שמטרתם להקל עליכם ועל יקיריכם בתהליך השיקום וההחלמה מפגיעותיכם.

לצורך כך בדיוק, בימים אלו, המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד סיוע לשעת חירום, המציע עזרה מיידית לנפגעי אירועי ה- 7.10.23 ומלחמת "חרבות ברזל". מוקד זה מספק לפונים ייעוץ והדרכה במימוש זכויותיהם בביטוח הלאומי. במסגרת המוקד, ניתן לקבל גם מידע על הגשת תביעות נכות לנפגעי איבה, לפי הצורך. הקו החם של הביטוח הלאומי, זמין לאורך כל ימי השבוע בין 8:00 ו- 20:00 בטלפון: 02-6269999.

מלבד זאת, במידה ותזדקקו בשלב מאוחר יותר להכוונה או ייצוג משפטי במימוש זכויותיכם בביטוח לאומי, או בהגשת ערעור על החלטות הביטוח הלאומי לגבי תביעותיכם – אתם מוזמנים לקבוע שיחת ייעוץ ללא התחייבות, במשרד עו"ד דין פייפר כהן. משרדנו ישמח לסייע לכם בכל צעד בדרך – עד למימוש מלא של הזכויות והסעדים המגיעים לכם.

מה החשיבות של להגיע לטיפול מיידית לאחר אירוע איבה

אירוע איבה עלול לגרום לפציעות פיזיות קשות, כגון חבלות, פגיעות ראש, שברים, וכו'. הטיפול המיידי בפציעות הללו חשוב כטיפול מציל החיים וחיוני למניעת סיבוכים ונזקים נלווים. 

מטבע הדברים, אירוע איבה עלול גם לגרום לנזק נפשי, כגון פוסט טראומה, דיכאון, חרדה, וכו'. הטיפול הנפשי המיידי חשוב כדי לסייע לנפגע לעבד ולהתמודד עם הטראומה ולמנוע התפתחות של הפרעות נפשיות כרוניות. 

ההכרה בזכאות הנפגע לפיצויים זמניים על רקע אי כושר עבודה בתקופת ההחלמה וזכויות רפואיות נלוות לתקופה זו, מותנית בהגשת תעודת מחלה מרופא ומכאן החשיבות של הטיפול הרפואי המיידי אחרי אירוע האיבה.

תיעוד רפואי של אשפוזים וטיפולים רפואיים שקיבל אדם שנפגע באירוע איבה, עשוי להיות חיוני לקביעת דרגת הנכות שלו בביטוח הלאומי והיקף תגמולי הנכות שישולמו לו, במידה ופגיעתו מלווה אותו בחלוף תקופת הזכאות לתגמולים זמניים. לכן קריטי לפנות בסמוך לאירוע האיבה לקבלת טיפול ולתעד את כל פרטי הפגיעה.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!