לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פטור ממס בריאות

כל אזרח במדינת ישראל מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי וזכאי לשירותי בריאות מתוקף כך. עם זאת, מימוש הזכויות מותנה בתשלום דמי ביטוח בריאות, הידועים גם כ"מס בריאות". זאת למעט מקרים מיוחדים, המזכים בפטור ממס בריאות. 

 

מהו מס בריאות ולמי הוא משולם?

מס בריאות או בשמו הנוסף: "דמי ביטוח לאומי" הוא תשלום המשולם מדי חודש למוסד לביטוח לאומי בכדי להבטיח את זכאותם של אזרחי ישראל לקבלת שירותי בריאות ממלכתיים.

 

למי מס בריאות משולם?

מס הבריאות נגבה מאזרחי ישראל דרך המוסד לביטוח הלאומי, לצד עם דמי הביטוח הלאומי המשולמים מדי חודש. המוסד לביטוח לאומי הינו הרשות הממשלתית האמונה על הבטחת רווחתם של אזרחי ישראל. הביטוח הלאומי מספק סיוע לאוכלוסיות חלשות ומשפחות מעוטות יכולת הזקוקות לסיוע זמני או קבוע כדי לכלכלן את עצמן.

סיוע זה נשען על דמי הביטוח הלאומי שהמדינה גובה מכלל אזרחיה. גם דמי ביטוח הבריאות נשענים על מודל דומה, והם משולמים כמס בריאות שהמוסד לביטוח לאומי נדרש לגבות מכל אזרח מדי חודש.

 

אילו זכויות מוקנות למשלמי מס הבריאות?

תשלום מס הבריאות מקנה למבוטח זכות לפנות לקופות חולים ולבתי חולים על מנת לקבל שירותים רפואיים לרבות תרופות הנמצאות בסל הבריאות. כל אזרח רשאי גם לבחור לעצמו את קופת החולים שאליה ברצונו להשתייך ולעבור בין הקופות לפי העדפתו.

 

מי חייב בתשלום מס בריאות?

כל תושב במדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ויותר נדרש לשלם מס בריאות מתוך כלל הכנסותיו. מס הבריאות משולם בהתאם לשיעור שנקבע בחוק, כפי שנסביר בהמשך. גם מי שאינו בעל הכנסות מעבודה, עדיין חייב בתשלום מס בריאות על פי החוק, אם כי מדובר על תשלום מינימלי.

 

קבוצות אוכלוסייה שאינן בעלות פטור ממס בריאות כברירת מחדל

חובת התשלום של דמי ביטוח הבריאות הממלכתיים, תקפה לגבי כלל קבוצות האוכלוסייה בישראל, ממש כמו דמי הביטוח הלאומי:

 • עובדים שכירים
 • עובדים עצמאיים
 • עובדי משק בית
 • מעסיקים של עובדי משק בית
 • בעלי הכנסות שלא מעבודה
 • מי שאינם עובדים
 • תלמידי ישיבות
 • סטודנטים
 • מתנדבים בשירות לאומי
 • חיילים בשירות חובה
 • חיילים בקבע
 • חברי קיבוץ
 • חיילים בשירות ללא תשלום
 • מקבלי קצבת פנסיה
 • אסירים
 • עצירים
 • קבוצות אוכלוסייה נוספות החייבות על פי חוק בדמי ביטוח לאומי

 

מי משלם את מס הבריאות עבורכם?

חובת התשלום של דמי ביטוח בריאות נגזרת ממעמדו של המבוטח במוסד לביטוח הלאומי. על בסיס זאת, לצורך העניין, תשלום מס הבריאות למען המבוטח, יתבצע בערוצים הבאים:

 • תשלום מס בריאות לעובדים שכירים – יוסדר באמצעות המעסיק.
 • תשלום מס בריאות לעובדים עצמאיים – יוסדר על ידי המבוטח עצמו.
 • תשלום מס בריאות למקבלי קצבת פנסיה – יוסדר באמצעות קרן הפנסיה.
 • תשלום מס בריאות לחיילים המשרתים בשירות סדיר – יוסדר באמצעות משרד הביטחון.

 

מי זכאי לקבלת פטור מתשלום מס בריאות?

ישנן אוכלוסיות בישראל שאינן חייבות בתשלום מס בריאות על פי החוק ולכן ניתן להן פטור מדמי ביטוח בריאות לתקופה קצובה או באופן קבוע:

 • עקרות בית – נשים שאינן עובדות מחוץ למשק הבית שלהן, והן נשואות או ידועות בציבור שבן זוגן מבוטח בביטוח לאומי.
 • חיילים המשרתים בשירות סדיר – חיילים בשירות חובה המקבלים שירותי בריאות באמצעות צה"ל ואינם מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.
 • ילדים ובני נוער קטינים שטרם מלאו להם 18 – קבוצה זו מבוטחת באופן אוטומטי ואינה חייבת בתשלום מס בריאות.
 • תורמי איברים להשתלות – זכאים לקבלת פטור מתשלום מס בריאות לתקופה של 36 חודשים.
 • מקבלי קצבות מהמוסד לביטוח לאומי – מי שמשולמת לו קצבה אחת ויותר מסוגי הקצבאות שלהלן, לא יידרש לשלם מס בריאות: קצבת שירותים מיוחדים עבור נכים קשים, קצבת סיעוד, קצבת ניידות, קצבה לילד נכה, קצבאות ילדים, גמלה לחסידי אומות העולם.
 • חסידי אומות העולם – בהמשך לאמור מעלה, זכאים גם הם לקבלת פטור מדמי בריאות.

 

הפטור ממס הבריאות יינתן לקבוצה זו, בתנאים הבאים בלבד

אזרחים נעדרי הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, או מי שהכנסותיהם אינן עולות על 5 אחוזים מן השכר הממוצע במשק:

 1. אסירים או עצירים ששוהים בבית סוהר או מעצר – יקבלו פטור מתשלום מס בריאות לתקופה בת שנה.
 2. עולים חדשים – יקבלו פטור למשך שנה מיום עלייתם לארץ.
 3. מתגייסים לצבא, לשירות לאומי או לשירות אזרחי בגילאים 18 עד 21 – זכאים לפטור ממס הבריאות עד לתחילת שירותם בפועל.
 4. חיילים משוחררים או מסיימי שירות לאומי או שירות אזרחי – זכאים לפטור ממס בריאות לתקופה בת חודשיים ממועד שחרורם או תום שירותם.

מקבלי פנסיה מוקדמת – זכאים לפטור ממס בריאות בתנאים הבאים:

 1. עקרות בית גם אם עדיין לא הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק.
 2. שאיריו של פנסיונר המקבלים קצבת שאירים.
 3. מבוטחים שיצאו לפנסיה בחודש השני ואילך – פטור ממס בריאות יינתן עבור אותו החודש ויגבה רק בחודש שאחרי.
 4. אלמנות המקבלות גמלת תלויים בנפגעי עבודה או קצבת שאירים.
 5. מבוטחים שכירים או עצמאיים, שהכנסותיהם לפי מעמדם גבוהות מן ההכנסה המרבית לתשלום דמי הביטוח.
 6. מבוטחים נכים שמקבלים מהמוסד לביטוח לאומי גמלת נכות כללית וזמנית בהיקף של 75% נכות, למשך 12 חודשים ויותר, גמלת נכות כללית וקבועה בהיקף של 75% נכות או גמלת נכות קבועה מעבודה בהיקף של 100% נכות צמיתה.
 7. מבוטחים שאינם תושבי ישראל.

 

לשם קבלת הפטור ממס בריאות במקרים הללו יש צורך להציג אישור חתום מהמוסד לביטוח הלאומי למשלם הפנסיה. 

 

מימוש הזכות לפטור ממס בריאות

הפטור ממס בריאות אמור להינתן לזכאים באופן אוטומטי מטעמו של המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, במקרים שבהם הפטור לא ניתן אוטומטית, אפשר להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101), לשם מימוש הזכות, בצירוף האישורים הרלוונטיים.

 

לסיכום

במידה ונתקלתם בקשיים בקבלת הפטור ממס בריאות או במימושו, מומלץ להתייעץ בעורך דין המתמחה במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. משרד עו"ד פייפר כהן מספק ייצוג משפטי למיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי וישמח להציע לכם מענה אישי, אכפתי ומקצועי.

פטור ממס בריאות
פטור ממס בריאות
עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!