לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים

פגיעת ראש בתאונת דרכים יכולה להיות חמורה ולהשפיע קשות על הנפגע. תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים ניתן להגיש כנגד גופים שונים כפי שנרחיב בהמשך. בהתאם לחוק הפיצויים לתאונות דרכים ניתן להגיש תביעות כנגד חברת הביטוח שהנפיקה את פוליסת הרכב שבו הנפגע היה בעת האירוע. ניתן להגיש תביעות לאחר פגיעת ראש בתאונת דרכים גם לביטוח לאומי וגם על כך נפרט.

 

פגיעת ראש בתאונת דרכים

בניגוד לפגיעות רבות אחרות הנפוצות במהלך תאונות דרכים החומרה של הפגיעות בראש לאחר התאונה לא תמיד ברורה. לעיתים רק לאחר שבועות הנפגע יזהה את הפגיעה עם הופעת תסמינים כמו, הקאות, סחרחורת, חום ודימומים. פעמים רבות התסמינים יהיו התנהגותיים לרבות נטייה לעצבנות, הפרעות בדיבור, קשיי ריכוז, קשיים תפקודיים שונים ועוד.

 

הגשת תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים לביטוח לאומי

אשר אדם נפגע בראשו בתאונת דרכים וכתוצאה מכך סובל מנכות רפואית או תפקודית יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי עבור נכות כללית. במידה והתאונה בה אירעה פגיעת הראש התרחשה בדרך לעבודה וממנה הנפגע יכול להגיש תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים גם  לענף נכות מעבודה. בהתאם למצבו של הנפגע הוא עשויי להיות זכאי גם לגמלת שירותים מיוחדים וגמלת ניידות במידה והתביעה תתקבל.

 

תחילה מול ביטול לאומי ואחר כך חברת הביטוח

חשוב לדעת כי למרות שנפגע תאונות דרכים יכול להגיש תביעה הן כנגד חברת הביטוח והן כנגד הביטוח הלאומי לא ניתן יהיה לקבל כפל פיצוי. תחילה יש לפעול מול הביטוח הלאומי אשר יגדיר את אחוזי הנכות ורק לאחר שהמצב הקבוע של נפגע הראש ידוע לתבוע פיצויים בחברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים.

כאשר חברת הביטוח תחשב את גובה הפיצוי כמו גם בית המפשט במידה והדבר יגיע לכדי כך, במתן הפיצויים הן לעבר והן לעתיד יתבצע קיזוז של התמלוגים מביטוח לאומי.

 

הזכות לפיצוי מביטוחים פרטיים

חשוב לדעת כי מניעת כפל פיצוי בגין אותה פגיעת ראש בתאונת דרכים אינה חלה על פוליסות ביטוח פרטיות. במידה והאדם שעבר את התאונה מחזיק בפוליסות פרטיות רלוונטיות כגון, ביטוח תאונות אישית, ביטוח אובדן כושר, ביטוח חיים וכן הלאה הוא יהיה זכאי להגיש תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים לחברת הביטוח ולקבל פיצויים בהתאם לתנאי הפוליסה וללא קיזוזים.

 

תביעה תחת חוק הפיצויים

בניגוד לתביעות נזיקין אחרות על נזקי גוף בהגשת תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים מחברת הביטוח אין צורך להידרש לעניין האחריות להתרחשות האירוע. על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים גם כאשר אין ספק שמי שנפגע בראשו בתאונה הוא שגרם לה הוא עדיין יהיה זכאי לתבוע. התביעה יכולה לדרוש פיצוי הן בגין הנזק הגופני שנגרם לנפגע והן על הכאב והסבל.

 

ייחוד העילה והאפיק להגשת התביעה

כל עוד מדובר בתאונת דרכים שלא נגרמה במכוון בכוונה להזיק ולפגוע ניתן יהיה להגיש תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים רק תחת חוק הפיצויים ולא ניתן יהיה לתבוע נהג אחר גם אם אתם בטוחים באשמתו מלבד במקרים חריגים שנקבעו בחוק. הדבר נועד על מנת לספק פיצויים מהירים לנפגעי תאונות דרכים ללא צורך בהליכים משפטיים ארוכים הנלווים לתביעות הדנות בשאלות של אשמה ואחריות.

 

ראשי נזק ממוניים ולא ממוניים

פגיעות ראש עשויות לגרום לבעיות נוירולוגיות וקוגניטיביות ולגרום לפגיעה בכושר השיפוט בזיכרון ובריכוז. כפי שציינו, תביעות עקב פגיעות ראש בתאונות דרכים יש להגיש בהתאם לחוק בפיצויים ורכיבי הפיצוי כוללים הן ראשי נזק ממוניים כגון אובד כושר השתכרות, הוצאות רפואיות והן ראשי נזק לא ממוניים לרבות הכאב והסבל הנגרמים לנפגע והפגיעה באיכות חיוו.

בתביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הפיצוי בגין כאב וסבל הינו קבוע ומחושב בהתאם למספר הימים בו היה בבית החולים ואחוזי הנכות הקבועים שאושרו. חוק הפיצויים קבע גם תקרה לגובה הפיצוי בגין הפסדי ההשתכרות וניתן לקבל פיצוי בראש נזק זה לא יותר מפי שלוש גובה השכר הממוצע במשק.

 

מומחה מטעם בית המשפט

בעת הגשת תביעות נזיקין כגון תביעת רשלנות רפואית, התובע הוא שנדרש לצרף לתביעה חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו הן לצורך הוכחת הרשלנות והן לצורך הוכחת הנזקים שנגרמו לתובע ולבסס את סכומי הפיצויים להם הוא יהיה זכאי. לעומת זאת בעת הגשת תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים כנגד חברת הבטוח, בהתאם לחוק הפיצויים, בית המשפט הוא שימנה מומחה לקביעת היקף הנזק וסכומי הפיצוי.

בכתב התביעה יש לציין איזה מומחה רפואי יידרש ובמקרה של פגיעת ראש לעיתים יש צורך שהמומחה יהיה נוירולוג או לחילופין פסיכיאטר בהתאם לסימפטומים ומהות הפגיעה.

 

התיישנות תביעת פגיעת ראש מחברת הביטוח

תקופת ההתיישנות של תביעות נזקי גוף תחת חוק הפיצויים עומד על 7 שנים מהתרחשות האירוע. ניהול התביעה מול החברה אינו מספיק את מרוץ ההתיישנות ורק העברת התביעה לבית המשפט תעשה זאת. על פי החוק תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר כאשר מועד גילוי הנזק הינו מאוחר ממועד התאונה.

במקרה של פגיעות ראש בתאונת דרכים הדבר יחסית נפוץ ובמקרים רבים מיד לאחר התאונה הנפגע אינו סבור שמדובר בפגיעה חמורה והדבר מתברר בהמשך. במקרה שכזה ההתיישנות תחל בעת גילוי הנזקים ובכל מקרה התקופה לא תימשך מעבר ל-10 שנים ממועד התאונה.

 

סיכום תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים

לסיכום, במאמר זה עסקנו בתביעות עקב פגיעות ראש בתאונות דרכים. כפי שציינו מיצוי הזכויות נעשה הן מול ביטוח לאומי והן מול חברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים. במקרים רבים בעת קביעת גובה הפיצויים מחברת הביטוח יקוזזו הגמלאות וההטבות שביטוח לאומי מספק בגין אותם רכיבי פיצוי. כפל פיצוי לרוב ניתן יהיה לתבוע רק על בסיס פוליסה פרטית.

תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים
תביעה עקב פגיעת ראש בתאונת דרכים

יש לתבוע את ביטוח לאומי בתביעת נכות כללית ובהמשך את חברת הביטוח שהנפיקה פוליסת חובה לרכב שבו היה הנפגע. במידה והנפגע החזיק פוליסה פרטית רלוונטית ניתן לתבוע גם את החברה בהתאם לתנאי הפוליסה.

כאשר נפסקים פיצויים מחברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים מקוזזים הגמלאות הניתנות מביטוח לאומי ולא ניתן לקבל כפל פיצוי בשל אותם ליקויים מזכים. כן ניתן לקבל פיצוי נוסף על סמך פוליסה פרטית שהנפגע רכש מחברות הביטוח במידה והדבר הוגדר בעת הרכישה.

כאשר התאונה מוגדרת כתאונת עבודה ניתן לתבוע מביטוח לאומי דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה במקרה של אובדן כושר. גם במקרה שכזה במידה ויינתנו פיצויים מחברת הביטוח תחת חוק הפיצויים לתאונות דרכים הפיצויים לאובדן הכושר יקוזזו מול הגמלאות של ביטוח לאומי.

גם במידה ונראה כי הפגיעה אינה חמורה חשוב לבדוק אותה ולתעד את האירוע על מנת שבמידה ויתגלו בעתיד נזקים חמורים יותר ניתן יהיה לזכות בפיצוי. יש לפנות מיד לאחר התאונה לטיפול רפואי מסודר ולדווח על הפגיעה וכיצד היא התרחשה. יש לשמור את התיעוד הרפואי ולדווח למשטרה על התאונה לאחר מכן.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!