לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

דרכי הפעולה והגשת תביעה לאחר נפילה ברחוב

למרות שהליכה ברחוב נשמעת טריוויאלית לגמרי ונטולת סכנות, יכולים להיגרם ברחוב נזקים רבים בשל מפגעים סביבתיים כאלו ואחרים, כגון: נפילה בגלל מדרכה שבורה, נפילה לכביש בשל אבני שפה שבורים, בור בכביש, מפגע סביבתי שחוסם את המדרכה וכו'.

חשוב לדעת כי במידה ונפלתם ברחוב ונגרם לכם נזק, ייתכן ומגיע לכם פיצוי כספי.

במאמר זה נסביר כיצד יש לפעול במידה ונפלתם ברחוב ונפגעתם, ממי ניתן לקבל פיצוי לאחר נפילה ברחוב, האם נפילה ברחוב יכולה להיחשב תאונת עבודה ומה גובה הפיצוי שניתן לקבל לאחר שנגרם נזק עקב נפילה ברחוב. יודגש כי מאמר זה תקף הן לגבי עירייה והן לגבי רשות מקומית, אך לשם הנוחות נשתמש במושג "עירייה".

 

אילו תאונות רחוב יכולות לזכות אותי בפיצוי כספי?

מדי יום מתרחשות תאונות ברחוב הנובעות ממפגעים ו/או מכשולים המצויים ברחוב, אשר יכולים להוות עילה לפיצוי כספי, במידה והם גרמו לנזק. כלומר, כל מכשול או מפגע שמצוי ברחוב וגרם נזק לאדם שהלך על המדרכה ונפל, יכול להוות עילה לפיצוי כספי.

מפגעים אלו יכולים להיות: בור במדרכה, מרצפות מדרכה שבורות, אבני מדרכה שאינם במפלס אחד, היעדר תאורה מספקת ברחוב, מכשולים על המדרכה כמו אשפה וגזם, אבני שפה לא תקינים בין המדרכה לכביש וכו'. כך לדוגמא, אם אדם הולך ברחוב ובשל אבני שפה לא רציפים במדרכה, הוא נופל ושובר את ידו, מגיע לו פיצוי כספי.

כמו כן, במידה ואדם בא לחצות את הכביש ובשל בור או סדק בכביש הוא נופל נחבל ונגרם לו נזק גוף, מגיע לו פיצוי כספי.

מה צריך לעשות לאחר נפילה ברחוב?

במידה ונגרם לכם נזק עקב נפילה על המדרכה בגלל מכשול או מפגע, חשוב לבצע מספר פעולות בכדי לקבל פיצוי על הנזק.

תביעה נגד העירייה בגין נפילה ברחוב

תיעוד המפגע:

על נפגע לצלם את המפגע ו/או המכשול שגרמו לנזק, וכן את האזור מסביב. לדוגמא, במידה ומדובר במדרכה רעועה יש לצלם את הקטע הרעוע ובנוסף, לצלם את המדרכה והאזור מסביב, ממספר זוויות, כדי שלא יהיה ספק שמדובר במפגע שיכול לגרום לנזק.

כמו כן, חשוב לתעד את המפגע לאחר קרות הנזק כיוון שלעיתים ישר לאחר הנזק והדיווח עליו, העירייה שולחת אנשים מטעמה לתקן את המפגע ולאחר התיקון, מן הסתם, לא יהיה ניתן לתעד אותו.

 

לקיחת פרטי העדים שהיו נוכחים בעת האירוע:

במידה והיו עדים בעת האירוע, כדאי לקחת את פרטי ההתקשרות שלהם כדי שבשלב מאוחר יותר, יהיה ניתן לקחת מהם עדות לגבי האירוע. כידוע, לא כל אדם יירתם בשמחה לבוא לתת עדות, ולעיתים אנשים יכולים לחשוש מהעניין ולסרב, לכן, חשוב להסביר לעדים שהם לא יהיו צד להליך והם בסך הכל צריכים לתת עדות שתעזור לכם להוכיח את עצם קיום האירוע.

 

קבלת טיפול רפואי:

לאחר האירוע יש לפנות לבית החולים או לקופת החולים לשם קבלת טיפול רפואי. בעת קבלת הטיפול הרפואי יש לפרט ולתאר את האירוע בצורה מדויקת ככל הניתן ולוודא שכל הפרטים נרשמו, כיוון שהתיעוד הרפואי ישמש אתכם גם בהמשך ההליך בין אם זה בבית המשפט ובין אם זה במשא ומתן מול העירייה.

 

דיווח לעירייה:

כמו כן, יש לדווח לעירייה אודות המפגע ו/או המכשול אשר גרמו לנזק, על אירוע הנזק ועל הצורך לתקן את המפגע או לסלק את המכשול. ניתן לדווח לעירייה על האירוע באמצעות שיחה טלפונית, אך מומלץ במקביל לשיחה הטלפונית, לדווח על כך גם בכתב ולנמק באופן מפורט את פרטי האירוע.

חשוב לתעד את הדיווח הטלפוני ובעיקר את הדיווח בכתב, כיוון שהתיעוד יסייע לכם מאוחר יותר בעת הוכחת התאונה והוכחת הקשר בין המפגע לאחריות העירייה.

 

ממי ניתן לקבל פיצוי לאחר נפילה במדרכה?

לפי פקודת העיריות [נוסח חדש], נקבע כי עירייה היא זו שאחראית לאתר, למנוע ולהסיר מכשולים ו/או מפגעים שנמצאים בשטח הציבורי ולדאוג למצבן התקין של הרחובות. כמו כן, על העירייה לדאוג ולעשות כל מעשה הדרוש לשם שמירה על התחום הציבורי ובריאות הציבור והביטחון בו.

כלומר, על העירייה מוטלת חובה חוקית לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי לשמור על בטיחות הציבור. לכן, במידה ונפלתם ברחוב עקב מפגע ו/או מכשול בדרך, הקשורים לעירייה, יהיה ניתן לתבוע את העירייה בתביעת נזק גוף.

 

האם תמיד ניתן לתבוע את העירייה לאחר נפילה ברחוב?

חשוב להבחין בין מפגע ו/או מכשול שגרמו לנזק וניתן לתבוע את העירייה לבין מפגע ו/או מכשול שגרמו לנזק אולם לעירייה אין קשר אליהם ואז לא ניתן לתבוע אותה, אלא ניתן לתבוע גורמים אחרים. לדוגמא, כאשר מדובר בנזק שנגרם ליד אתר בניה פרטי, בשל התנהלות לקויה של עובדי אתר הבניה, לא יהיה ניתן לתבוע את העירייה אלא צריך לפנות לגורמים שאחראיים לבניה.

כמו כן אם מדובר בנזק שנגרם בגלל מעקה או מדרגה שבורה בבניין מגורים, יש לבחון הגשת תביעה כנגד ועד הבית ולא העירייה. בעניין זה יש לציין, כי העירייה לא תמיד יכולה לפקח בכל רגע נתון על כל מפגע או מכשול ברחובותיה, ובתי המשפט מודעים לכך ולכן בודקים כל מקרה לגופו, תוך בחינת האחריות של כל צד לנזק, האם ניתן היה למנוע את הנזק וכו'.

על מנת לאבחן את המפגע ולברר את מי ניתן לתבוע, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין נזקי גוף אשר ידע כיצד לפעול וידע לחוות את דעתו להגיד לכם מהם סיכויי התביעה, האם העירייה האחראית, האם גורם אחר אחראי לנזק וכו'.

 

מתי תוטל אחריות על העירייה במקרה של נפילה ברחוב?

בתי המשפט עסקו רבות בנושא נזקי גוף שנגרמו עקב מפגעים סביבתיים, ואין תשובה חד משמעית מהו מפגע המזכה בפיצוי ומה מפגע שאינו מזכה בפיצוי. עם זאת, נקבע שכאשר מדובר במפגע של ממש שגרם לנזקי גוף, הרי שתוטל אחריות על העירייה. אולם, כאשר מדובר במפגע שולי, שאינו בגדר סיכון סביר, לא תוטל אחריות על העירייה.

לדוגמא: כאשר מדובר באבני שפה שבורות לגמרי, באופן היוצר מהמורות במדרכה וברור לכל שמדובר במפגע ועקב כך נגרם לאדם נזק גוף, הרי שניתן לשער שבית המשפט יטיל אחריות על העירייה. כמו כן, אם מדובר במפגע סביבתי שדווח מספר פעמים לעירייה, אך העירייה לא דאגה לתקנו ו/או לסלקו ונגרם נזק, בית המשפט יטיל אחריות על העירייה.

אך, במידה ומדובר במפגע זניח, למשל סדק שולי שהסבירות ליפול ממנו ולהיפצע היא קטנה ביותר, הרי שבית המשפט לא ימהר להטיל את האחריות על העירייה.

 

מהו גובה הפיצוי שניתן לקבל לאחר נפילה על המדרכה?

הפיצוי הכספי שיכול להיפסק במקרים של תביעת העירייה עקב נפילה ברחוב יכולים להשתנות ממקרה למקרה ותלויים בנסיבות המקרה, הנזק שנגרם, הגיל, העיסוק, אם הנפילה גרמה לאותו אדם נכות וכו'. כמו כן, הפיצוי יכול לכלול בתוכו גם הפסדים כספיים כמו הפסד יום עבודה, ביטול פגישות עסקיות וכדומה.

בכדי לקבל את הפיצוי המקסימלי לאחר נפילה ברחוב, יש להיעזר בעורך דין נזקי גוף, אשר מכיר את ההליך, אילו ראשי נזק יש לתבוע וכיצד יש לפעול מתחילת ההליך ועד סופו באופן המיטבי.

 

האם בית המשפט יכול להטיל אחריות על האדם שנפגע?

חשוב לדעת כי בית המשפט יכול להטיל אחריות תורמת על האדם שנפגע. כלומר, בית המשפט יכול לקבוע שאותם אדם שנפגע, יכל לשים לב למפגע או להיות יותר זהיר בזמן הליכתו, ולמנוע בעצמו את הנזק שנגרם לו למרות המפגע.

כך למשל, אם מדובר במפגע שולי על מדרכה רחבה וניתן ללכת מסביב או לעבור מעליו, אך אותו אדם לא נזהר בהליכתו ונפגע בשל כך, תוטל עליו חלק מהאחריות. הטלת אחריות תורמת יכולה להתבטא בעיקר בקביעת גובה הפיצויים שאותם העירייה צריכה לשלם.

 

נפילה ברחוב כתאונת עבודה

סעיף 80(1) לחוק הביטוח הלאומי קובע שתאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה בזמן הליכתו/ נסיעתו ממקום מגוריו של העובד למקום עבודתו או ממקום העבודה בחזרה למקום מגוריו. לכן, נפילה ברחוב כתוצאה ממפגע ו/או מכשול, בדרך הלוך למקום העבודה או בדרך חזור ממקום העבודה, יכולה להיחשב כתאונת עבודה.

כאשר נפילה ברחוב היא גם תאונת עבודה, מלבד העירייה, ניתן להגיש גם תביעה למוסד לביטוח לאומי. לכן, במידה ונפלתם ברחוב בדרככם לעבודה או בחזרה ממנה ונגרם לכם נזק, יש לעדכן את המעביד על כך, ולבקש ממנו לחתום על טופס בל/250 של המוסד לביטוח לאומי שכותרתו "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה" המהווה הפניה לטיפול רפואי.

 

נפילה מאופנוע או נפילה מאופניים ברחוב

חשוב לדעת כי לא רק הולכי רגל שנפלו ברחוב יכולים לתבוע את העירייה בשל פגם ו/או מכשול ברחוב שהיא אחראית לו, אלא, גם אדם שרכב על אופניים או אופנוע ונפל או החליק בשל מפגע בדרך יכול לתבוע את העירייה בגין הנזק שנגרם לו. כך למשל, אם רוכב אופניים או אופנוע החליק בשל ליקוי בכביש, שמן/ מים על הכביש וכו', ונגרם לו נזק גוף, הוא עשוי לזכות בפיצוי כספי במידה והוא תובע את העירייה.

 

לסיכום:

כפי שראינו, לא כל נזק שנגרם עקב נפילה ברחוב יכול להוות עילה לתביעה ולקבלת פיצוי כספי. ישנם מקרים בהם ברור כי מדובר במפגע שהוא באחריות העירייה ויש להטיל עליה את האחריות בגין הנזק שנגרם, ויש מקרים בהם נסיבות האירוע קצת יותר מסובכות ובית המשפט יכול להטיל חלק מהאחריות גם על האדם שנפגע.

עם זאת, בכל מקרה של נפילה ברחוב, מומלץ לתעד את האירוע, לקחת את הפרטים של עדים שנכחו בזמן האירוע, לפנות לקבלת טיפול רפואי ולדווח לעירייה על אותו המפגע והנזק שנגרם בעקבותיו.

 

כמו כן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף, לתאר לו את האירוע על מנת שיחווה את דעתו לגבי סיכויי התביעה והאם כדאי לפעול להגשתה או אם לאו.

חשוב לדעת כי לכל עירייה יש יועצים משפטיים בקיעים בתחום, אשר מתמודדים עם מצבים כאלו בכל יום ביומו ולא כדאי להתמודד מולם לבד שכן רוב הסיכויים שהם ידחו את טענותיכם. לכן, מומלץ להיעזר בעורך דין שידע כיצד לפעול, לעמוד על זכויותיכם ולהשיג את הפיצוי המירבי בעבור הנזק שנגרם לכם.

לתנאי הזכאות מול המוסד לביטוח לאומי – ניתן לקורא באתר ביטוח לאומי לפרטים נוספים!

דרכי הפעולה והגשת תביעה לאחר נפילה ברחוב
דרכי הפעולה והגשת תביעה לאחר נפילה ברחוב
עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!