לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מהן זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה

בכל עבודה קיימת מידה מסוימת של סיכון. לעיתים עובדים חשופים לפגיעה בעבודה בשל אופי עיסוקם ובמקרים אחרים – מדובר בליקויי בטיחות בסביבת העבודה העלולים להוביל לתאונת עבודה שבעקבותיה נפצע או נפגע העובד. זאת למרות שגם בעבודות עם רמת סיכון מינימלית מאוד, עשויים עובדים להיפגע מנזק מצטבר או ממחלות מקצוע.

במדריך להלן נתמקד בסוגיית זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה שאירעה על רקע תאונת עבודה שהמעסיק אחראי לה.

 

מהן זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה בעקבות מחדל של המעסיק?

כאשר עובד סובל מפגיעה בעבודה עקב מחדל מצד מעסיקו, הוא רשאי להגיש כנגד המעסיק תביעת פיצויים. עם זאת, כדי שהנפגע יוכל לקבל מהמעסיק את הפיצוי הכספי המבוקש, הוא ידרש להציג בבית המשפט הוכחות לכך שהפגיעה ממנה הוא סובל נגרמה כפועל יוצא של עבודתו, ולהוכיח גם שקיים קשר סיבתי עובדתי בין הנזקים שנגרמו לו לכאורה, לבין מחדל מצד המעסיק.

עובד שיצליח להוכיח שמעסיקו לא עמד בחובתו לשמירה על הבטיחות בסביבת העבודה ולא פעל כמיטב יכולתו כדי להגן על שלום עובדיו – ישנו סיכוי גדול לכך שבית המשפט יזכה את העובד בתשלום פיצויים מהמעסיק.

 

מהו סכום הפיצויים בגין פגיעה בעבודה?

סכום הפיצויים בגין פגיעה בעבודה נקבע בבית המשפט על פי נסיבות המקרה וחומרת הנזק שנגרם לתובע, כאשר כל תביעת פיצויים נבחנת לגופה.

 

אילו סוגי פגיעה בעבודה נחשבים כתאונת עבודה?

על פי החוק בישראל, תאונות עבודה הן אירועים שבמסגרתם נגרמת לעובד פגיעה בעבודה, בין אם במהלך העבודה עצמה, בדרך אליה או ממנה, או כפועל יוצא של העבודה. גם פגיעה בעבודה של עובד עצמאי עשויה להיחשב כתאונת עבודה. כמו כן, גם תאונות דרכים שבהן מעורב עובד בדרך למקום העבודה, בדרכו חזרה מהעבודה, או בהתניידות שנדרשה במהלך יום העבודה – הן בבחינת פגיעה בעבודה מסוג תאונת עבודה.

אותו הדין חל גם על תאונות עבודה ותאונות דרכים המתרחשות במהלך ההפסקה של העובד השכיר או העצמאי, וגם לפגיעה בעבודה בעקבות חשיפה לחומרים ותרכובות שונות באזור העבודה – ככל וזו גרמה לפגיעה כמו מחלת ריאות, פגיעה בראייה, נזק שמיעתי, ועוד.

 

כיצד ניתן לממש את זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה?

ניתן לממש את זכותכם לפיצויים בגין פגיעה בעבודה בשני אפיקים עיקריים, והם:

  1. הגשת תביעת ביטוח לאומי – מיצוי זכות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה, יתבצע מול הביטוח הלאומי על ידי הגשת תביעה בתוך לא יותר מ – 12 חודשים ממועד האירוע. תביעה להגדרת דרגת נכות מעבודה, ניתנת להגשה רק לאחר קבלת הכרה בפגיעה בעבודה כתאונת עבודה, ועד ארבע שנים מקרות הפגיעה.
  2. הגשת תביעת נזיקין כנגד המעסיק – היה והפגיעה בעבודה אירעה כפועל יוצא של מחדל מצד המעסיק, מיצוי זכויות לפיצויים בגין פגיעה בעבודה יתבצע מול המעסיק על ידי הגשת תביעת פיצויים כנגדו לערכאה אזרחית. כפי שהזכרנו קודם לכן, אם תבחרו באפיק פעולה זה, קבלת הפיצוי מותנית בכך שתוכלו להוכיח שהאחריות לפגיעה היא אכן של מעסיקכם.

 

זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה באחריות המעסיק – מי משלם?

מעסיק המבוטח בביטוח חבות מעבידים, יוכל להפעיל את הפוליסה שלו לשם תשלום פיצויים לעובד שתבע אותו בגין פגיעה בעבודה. זאת כמובן, ככל שהעובד הצליח להוכיח שהפגיעה בעבודה היתה  תאונת עבודה שהתרחשה בעקבות מחדל מצד המעסיק. באופן זה, למעשה, הגורם שמולו יממש העובד הנפגע את זכות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה, יהיה חברת הביטוח שמבטחת את מעסיקו.

מלבד זאת, יכול עובד שנפגע בתאונת עבודה או בפגיעה אחרת במסגרת עבודתו, להגיש תביעה גם למוסד לביטוח לאומי וגם לחברת הביטוח שמבטחת אותו, אם יש לו פוליסת ביטוח פרטית מתאימה.
עם זאת, יצוין שכפל פיצויים לרוב איננו מתאפשר, ובתי המשפט נוהגים בדרך כלל לקזז את בסכום הפיצויים שמקבל נפגע העבודה מביטוח הלאומי מסכום הפיצויים שמשולם על ידי חברת הביטוח של המעביד.

 

מהו חלון הזמן למימוש זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה?

למותר לציין שעל פגיעה בעבודה חלה תקופת התיישנות, כך שהגשה של תביעת נזיקין למימוש זכויות הפיצויים בגין תאונת עבודה שהמעסיק אחראי לה – תתאפשר רק בתוך 7 שנים ממועד הפגיעה.

 

כך תמצו את זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה

במידה ועברתם תאונת עבודה, כך עליכם לפעול בכדי למצות את זכויות הפיצויים בגין תאונה בעבודה:

 

  • פנו לטיפול רפואי ללא דיחוי – עליכם לגשת לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי ובסמוך לאירוע הפגיעה בעבודה, ולקחת עמכם תיעוד רפואי של האבחון והטיפול שניתנו לכם לאחר פגיעת העבודה שלכם. יש לדרוש שעל גבי כל הרשומות הרפואיות הנמסרות לכם יצויין מפורשות שטופלתם בשל פגיעת עבודה מסוג תאונת עבודה, וכן לוודא שמפורטת השתלשלות האירועים שהובילה לפגיעה. הדבר חשוב משום שכל סתירה שעלולה להתגלות בין הרישום הרפואי לבין תיאור האירוע שתמסרו לבית המשפט, יכול להתפרש כשינוי גרסא ולמנוע את יכולתכם לממש את זכויות הפיצויים בשל פגיעה בעבודה.
  • פרטו בכתב את פרטי פגיעת העבודה – מאוד חשוב להעלות על הכתב באופן מסודר את כלל פרטי האירוע בו נפגעתם, כולל מועד ההתרחשות של פגיעת העבודה שלכם, המקום שבו היא התרחשה והנסיבות המדויקות שהובילו אליה. כמו כן, אם לפגיעת העבודה היו עדים, חשוב לציין במסגרת תיעוד זה את השמות שלהם. כדאי מאוד גם לצלם את המיקום שבו אירעה פגיעת העבודה ואת המפגע או הליקוי שגרם לפגיעה.
  • הודיעו למעסיק באופן פורמלי על פגיעת העבודה שלכם – יש לעשות זאת בהקדם על ידי מילוי טופס דיווח של המוסד לביטוח לאומי על תאונת עבודה. על הטופס הנ"ל עליכם להחתים את מעסיקכם.
  • פנו לייצוג משפטי מקצועי – לשם מקסום זכויות הפיצויים בגין פגיעת עבודה, חשוב לפנות להתייעצות מול עורך דין הבקיא בפגיעות עבודה ומימוש זכויות רפואיות בעקבותיהן. הייעוץ המשפטי חיוני למיצוי זכויות הן מול המוסד לביטוח לאומי, הן מול המעסיק והן מול הביטוח הפרטי שלכם, אם יש כזה.

 

המסמכים שיש להגיש במסגרת תביעה למימוש זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה

בהגשת תביעת נזיקין נגד המעביד בעקבות פגיעה בעבודה, חשוב מאוד לאסוף את כלל המסמכים והרשומות הנוגעות לפגיעת העבודה – הן את התיעוד הרפואי הנוגע לטיפול בעובד לאחר הפגיעה והן את זה הנוגע לאירוע עצמו.

כמו כן, חשוב לשמור גם רשומות רפואיות שתועדו על ידי רופאים ואחיות, וגם פענוחים של בדיקות הדמיה וצילומים שנעשו בהקשר הזה, לרבות החשבוניות והקבלות על ההוצאות הרפואיות שלכם בעקבות הפגיעה, כולל הוצאות על תרופות, נסיעות, מכשור רפואי, ועוד.

 

על חשיבות הליווי המשפטי בתביעות למימוש זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה

בהמשך למידע שהוצג בסקירה זו, אתם ודאי מודעים לחשיבות האדירה של פנייה לייצוג משפטי איכותי לקראת הגשת תביעה למימוש זכויות הפיצויים בגין פגיעה בעבודה. חשוב, כאמור, לפנות לייעוץ משפטי מקצועי, בסמיכות מירבית ככל שניתן למועד הפגיעה בעבודה.

זאת על מנת שתוכלו לקבל החלטה מושכלת לפני שאתם נוקטים בצעדים משפטיים מכל סוג שהוא. זוהי למעשה, הדרך בה תוכלו להבטיח את מיצוי זכויותיכם הרפואיות והביטוחיות באופן אופטימלי.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!