לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה

מבוטחים שתביעת הנכות שהגישו לביטוח לאומי נדחתה או הניבה אחוזי נכות נמוכים משציפו, עקב החלטתה של הוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות מעבודה, רשאים להגיש ערעור לועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה. במאמר זה נסביר כיצד הדבר מתבצע ולמה כדאי להיות מודעים כאשר שוקלים לפתוח בתהליך הערעור.

 

מי יכול לפנות לועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה?

מבוטחים שחשים כי דרגת נכותם הוערכה בידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בצורה שגויה, רשאים לפנות אל הוועדה הרפואית לעררים מטעם הביטוח הלאומי, במסגרת הגשת ערר. אולם לא רק המבוטח רשאי ליזום את הפנייה אל ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה. גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטתה של הוועדה הרפואית לקביעת נכות מעבודה, באופן זה.

בין אם הפניה לועדת העררים מתבצעת ביוזמתכם או ביוזמת ביטוח לאומי, ההתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי היא חיונית לשמירה על זכויותיכם ומיצוי האינטרסים שלכם בתהליך.

 

על מה מבוטחים מערערים לועדה הרפואית לעררים?

הפניה לועדת העררים, מאפשרת ערעור על דרגת הנכות הרפואית שנקבעה למבוטח. מבוטחים שסבורים שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה עבורם דרגת נכות נמוכה מדי, או תאריך תחילת נכות מאוחר מדי – יכולים לערער על כך באופן זה. כמו גם על קביעת הנכות כזמנית במקום כנכות צמיתה, על ידי הוועדה הרפואית.

 

פניה אל ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה: כיצד הדבר מתבצע?

כאשר שוקלים לפנות אל ועדת העררים בנושא נכות מעבודה, יש להגיש בקשת ערר מנומקת בכתב, כשהיא מלווה באישורים רפואיים רלוונטיים התומכים בה. את הבקשה מגישים אל סניף הביטוח הלאומי שבאזור מגוריו של המערער. ניתן לפנות בערעור לועדה רפואית לעררים, בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה בדבר החלטתה של הוועדה הרפואית המקורית.

אולם את הנימוקים התומכים בערעור אפשרי להגיש גם בתוך 60 יום בנפרד. יחד עם זאת, אף שביטוח לאומי עשוי לקבל עררים שהוגשו בתוך 90 יום מתאריך קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית, בפועל מומלץ שלא להתמהמה אלא להגיש את הערר בתוך 30 הימים הראשונים מקבלת החלטת הוועדה הרפואית. לאחר שתגישו את הערר, לועדה רפואית לעררים, היא תתכנס לדיון בו בתוך 60 עד 90 ימים ממועד הגשתו.

 

האם הכרחי להיות נוכחים בדיון של ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה?

המבוטח צריך להגיע לדיון של הוועדה הרפואית לעררים – נכות מעבודה בתאריך שנקבע לדיון בערעורו. עם זאת, מבוטח שאיננו יכול או אינו רוצה להגיע אל הוועדה הרפואית לעררים, רשאי להגיש בקשה בכתב לסניף הביטוח הלאומי שמטפל בערר שלו, ולבקש שלא להגיע לדיון בוועדה. ניתן לבקש זאת גם דרך המוקד הטלפוני של ביטוח לאומי.

אולם במידה ומבוטח מעוניין דווקא להגיע אל הועדה, אך מועד הדיון שנקבע עבורו, מונע ממנו את האפשרות להגיע, עליו להודיע למוסד לביטוח לאומי על כך בהקדם האפשרי, כדי שייקבעו עבורו מועד חדש לדיון. אולם חשוב לדעת שמבוטח שלא יתייצב לדיון שקבעו לו, עשוי לעמוד בפני קנס או עיכובים בתשלום הגמלה או המענק שמגיעים לו.

כך או כך, מומלץ לעשות מאמץ להגיע לדיון בוועדה הרפואית לעררים, ואף מומלץ שהדבר יעשה בליווי של עורך דין לתביעות נכות מעבודה, משום שנוכחותו של עו"ד לתביעות ביטוח לאומי בערר, עשויה לסייע משמעותית בשיפור סיכוייו של הערר להתקבל.

זאת ועוד, מבוטח שיגיע לערעור יכול להיות זכאי לקבלת החזר כספי בגין הוצאותיו הקשורות בהתייצבות בוועדה הרפואית לעררים. לכן מבוטחים שחוששים להגיע לדיון במסגרת הוועדה מפאת החשש להפסד ימי עבודה ושכר, או הוצאות נסיעה, אינם חייבים לדאוג מאילוצים אלו.

 

כיצד מתנהל הדיון בועדה הרפואית לעררים?

הדיון בועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה לרוב מתנהל על פי המתווה הבא: בעת כניסתם של הצדדים לדיון, מזכיר הוועדה נוהג להציג את חברי הועדה בשמם ובתפקידם, אף על פי שהם עונדים תגים מזהים. בשלב הבא, המערער רשאי לשטוח את טענותיו והנימוקים לערעורו.

בחלק מן המקרים, הוועדה עשויה לבקש מן המערער לעבור בדיקה רפואית בהתאם לשיקול דעתו של רופא הוועדה. אולם ככל שהדבר אינו נדרש, החלטת הוועדה נסמכת על המידע הרפואי בתיקו של המערער בלבד.

 

למה כדאי להיות מודעים מראש כאשר שוקלים לפתוח בתהליך הערעור?

כאשר שוקלים לפתוח בתהליך הערעור, חשוב להיות ערים לעובדה שוועדת הערר אמנם עשויה לאשר את בקשת המערער להעלאת דרגת הנכות שנקבעה לו במקור, אולם על אותו משקל, הוועדה הרפואית לעררים מוסמכת גם להעמיד את מצבו של התובע לבחינה מחודשת שבעקבותיה אחוזי הנכות שלו עשויים להיות מופחתים. הדבר עשוי לקרות גם במקרה שבו מי שיזם את הפנייה לועדה הרפואית לעררים, היה המבוטח עצמו.

אולם חשוב לדעת כי במידה והפחתת אחוזי הנכות של המבוטח עולה על הפרק בדיון הוועדה, המבוטח יכול לבקשה בדיון שהערעור שלו יבוטל. מנגד, מבוטח שנעדר, יקבל בדואר הודעה על כך שהדיון נעצר בשל פוטנציאל להפחתת דרגת הנכות שנקבעה, ויוכל לבקש למשוך את הערעור שהגיש באמצעות שליחת מכתב לוועדה הרפואית לעררים.

 

האם ניתן לערער גם על החלטת הועדה הרפואית לעררים?

כן. ניתן לערער גם על החלטת הועדה הרפואית לעררים אל בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה על ההחלטה. גם המבוטח וגם הביטוח הלאומי רשאים לעשות כן. אולם זאת בהתייחס לסוגיות משפטיות גרידא ולא לסוגיות רפואיות.

 

לסיכום

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה, מתבררת לעיתים כמשימה מאתגרת למדי. אולם מבוטחים שמבינים מראש אילו צעדים כרוכים בתהליך הערר ונערכים כראוי, יכולים להגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם בו, במידה ניכרת. למותר לצעיין כי סיוע של עו"ד ביטוח לאומי גם הוא תורם משמעותית לשיפור סיכויי קבלתם של ערעורים אלו.

לסיוע בהגשת ערעור לועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה, זה הזמן לפנות למשרדנו ולתאם התייעצות אישית.

ועדה רפואית לעררים - נכות מעבודה
ועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה

הפנייה לועדה רפואית לעררים – נכות מעבודה מתבצעת כפניה מנומקת בכתב, ומוגשת לסניף הביטוח הלאומי שבקרבת מקום מגוריו של המערער.

ניתן לפנות אל הוועדה הרפואית לעררים בנושא נכות מעבודה בתוך עד 30 ימים מתאריך מסירת ההודעה למבוטח בדבר החלטתה של הוועדה הרפואית במקור. עקרונית את הנימוקים התומכים בערעור אפשר גם להגיש בנפרד, בתוך עד 60 ימים מקבלת הודעת הוועדה הרפואית. אולם לא כדאי להתמהמה בנושא.

מבוטח שרוצה להגיע לדיון בוועדה ואיננו יכול לעשות זאת בתאריך שקבעו לדיון שלו, יכול להודיע על כך לביטוח הלאומי כדי שייקבעו עבורו תאריך חדש לדיון.

לוועדת העררים לעניין נכות מעבודה ישנה הסמכות להחליט האם לאשר את בקשת העותר להגדלת אחוזי הנכות שנקבעו לו, אך באותה מידה היא מוסמכת גם להחליט להפחיתם. אולם במקרה והפחתה עולה על הפרק – היא תיידע בכך את המבוטח והוא יוכל להחליט האם לבטל את הערר שלו.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!