לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות

אם נפגעת בעבודה, קבעו לך אחוזי נכות, ויש לך ירידה בהכנסות עקב המצב הרפואי, תוכל לבקש להגדיל את אחוזי הנכות עקב המצב – בשמה המוכר: תביעה לתקנה 15. למעשה, תביעה לתקנה 15 פירושה: יכולת ההכנסה שלי פחתה עקב המצב לאחר תאונת העבודה ועל כן אני מבקש שתגדילו לי את אחוזי הנכות שקבעתם לי.

 

הסבר מקדים

דרך תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות, הקצבה / המענק עשוי לגדול באופן אוטומטי, היה וביטוח לאומי יאשר תקנה 15.תביעה זאת נעשית באמצעות טופס תביעה ששמו: תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות" ומספרו בל/215.

 

כיצד למלא את טופס התביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת הנכות?

טופס התביעה הוא בן שלושה עמודים ושם עליך לפרט כדלקמן:

 

עמוד ראשון

משפט ראשון – עליך למלא את תאריך תאונת העבודה שבה נפגעת.

פרטי התובע:
עליך למלא את פרטיך האישיים: שם משפה, שם פרטי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות מלא כולל ספרת ביקורת. בשורה מתחת עליך לרשום האם אתה שכיר או עצמאי ולסמן √ בתיבה המתאימה.

כתובת מגורים:
עליך לרשום את כתובת המלאה: שם הרחוב, את מספר ה: בית, כניסה, דירה, שם היישוב בו אתה מתגורר ומיקוד. בשורה מתחת עליך לרשום את מספר הטלפון שלך, מספר טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני. שכיר – עליך למלא את הפרטים הנדרשים כאן במידה ואתה עובד שכיר. עליך למלא בשורה הראשונה את פרטי המעסיק.

לאחר מכן עליך לרשום את הסיבה לירידה בהכנסות. כאן יש רשימה של סיבות שעליך לסמן √ באפשרות המתאימה לירידה בהכנסות. בשורה האחרונה באפשרותך להוסיף הערות.

 

 

האופציות שביטוח לאומי מפרט:
אי חזרה לעבודה לאחר הפגיעה. חזרה לעבודה לאחר הפגיעה והפסקת העבודה לאחר מכן – אם זו הסיבה לירידה בהכנסותיך עליך לרשום את הסיבה להפסקת העבודה. החלפת מקום עבודה – עליך לפרט מאיזו סיבה החלפת מקום עבודה. החלפת תפקיד – עליך לפרט מה הסיבה שהחלפת תפקיד.

צמצום היקף המשרה – עליך לרשום מה הסיבה לצמצום היקף המשרה אם הפסקת לעבוד שעות נוספות עליך לסמן את התיבה הזו. אם יש הערות עליך לרשום אותם בסוף.

 

חשוב לדעת / טיפים:
באפשרותך לסמן מספר סיבות לירידה בהכנסה. כל סיבה לירידה בהכנסות צריכה להיות עקב מצב רפואי לאחר התאונה ולא למשל שינויים ארגוניים במקום העבודה. לדוגמה אם עבדת משרה מלאה וכעת אתה עובד חצי משרה עליך לרשום את המצב הרפואי שבגללו אינך מסוגל לעבוד משרה מלאה.

כל סיבה שירידה בהכנסות עקב מצב רפואי צריכה להיות מגובה במסמכים רפואיים שמעידים על כך שאינך יכול לעבוד באותה משרה ובאותו היקף שעות. עליך לצרף אישור / המלצת רופא תעסוקתי לשינוי שעות עבודה, היקף משרה, תפקיד.

 

עמוד 2

עצמאי – עליך למלא את הפרטים הנדרשים במידה ואתה עצמאי
אם אתה עצמאי סמן √ בתיבה הראשונה.
בשורה שלאחר מכן עליך לסמן האם העסק בבעלותך או עסק בשותפות.
בשורה השלישית עליך לסמן האם אתה מעסיק עובדים.
בשורה שלאחר מכן עליך לפרט:
האם אינך עובד כלל – אם כן מאיזו סיבה (על הסיבה להיות עקב מצב רפואי ולא עקב שינוי ארגוני שביצעת בעסק)
או האם צמצמת פעילות עקב הפגיעה.
במידה ויש לך הערות עליך לרשום אותן בשורה הבאה.

בתום מילוי הפרטים (בין אם אתה שכיר ובין אם אתה עצמאי) קיימת הצהרה שעליך לחתום עליה.
בהצהרה זו אתה מצהיר שכל הפרטים שנמסרו על ידך נכונים וכי העלמת פרטים או מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה.
עליך לרשום את התאריך ולחתום במקום המיועד לכך.

הערות:
אם מישהו מילא את התביעה עבורך עקב מצבך הרפואי עליו לציין את הסיבה לכך ולרשום את פרטיו המלאים: שם, כתובת ומספר זהות.
אם אינך יכול לחתום אלא בתביעת אצבע עקב מצבך, עליך לבקש כי יהיה נוכח עד לחתימתך ועליו לציין את שמו ומספר זהותו.

בסוף עמוד 2 קיימת רשימת מסמכים שאותה עליך לצרף – עליה נדון בסוף ההסבר.

 

עמוד 3

פרטי מעסיק – מיועד לשכיר
עליך למלא את פרטי המעסיק : שם המעסיק / העסק, מספר תיק ניכויים, מספר טלפון, רחוב, מספר בית, שם הישוב, מיקוד ומספר פקס. הערה: אם אינך יודע את מספר תיק הניכויים באפשרותך לברר זאת בתלוש השכר שלך או במדור שכר/כוח אדם במקום העבודה. לאחר מכן הנך נדרש לפרט את שכרך ב-12 חודשים שקדמו למועד התביעה. הסבר: כלומר, עליך לפרט את 12 חודשים אחרונים לפני התאונה.

יש למלא פרטים על חודש העבודה והשנה, שכר ברוטו חייב בדמי ביטוח, אחוז המשרה, מספר ימי עבודה בחודש והיעדרויות עבורך לא שולם שכר: מספר ימים וסיבה. על מנת שלא לעשות טעויות מומלץ לתת למעסיק / לאגף כ"א/ מדור שכר למלא את הטבלה.

הצהרת מעסיק:
על המעסיק לחתום שכל הפרטים הם נכונים- על ממלא הדף לרשום את התאריך, לחתום את שמו, תפקידו כולל חתימת המעסיק / בית העסק וחותמת.

הערות:
מאחר ואתה תובע הגדלת אחוזי נכות על רקע ירידה בהכנסות עליך לצרף הוכחות למצב רפואי בשלו אתה לא יכול לעבוד ונתוני שכר לפני התאונה.

על כן עליך לצרף לתביעה:
• אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר (עמוד 3 לתביעה) או 12 תלושי שכר של בשנה האחרונה לפני התאונה.
• אם הפסקת לעבוד – אישור מעסיק על הפסקת עבודה.
• המלצות רופא תעסוקתי – רופא תעסוקתי בודק את מצבך והוא זה שלמעשה מוסמך לקבוע האם אתה יכול לעבוד ואת היקף משרתך.
• הודעת מעסיק על צמצום עבודה / היקף משרה.
• הודעת פיטורין.

 

חשוב לדעת:

תוכל להגיש בקשה לתקנה 15 גם על אחוזי נכות זמניים שנקבעו לך.
אם קבעו לך אחוזי נכות לצמיתות:
אם אחוזי הנכות שלך נמוכים מקצבה (פחות מ- 20) אחוזי הנכות שיתווספו בשל תקנה 15 לא יוכלו להעביר אותך לקצבה אלא להגדיל לך את אחוזי הנכות עד לתקרה של 19%. כלומר, הגדלת המענק החד פעמי שמשולם לך.
אם אחוזי הנכות שנקבעו לך לצמיתות גבוהים מ-20% אז אחוזי הנכות הנוספים (במידה ויאושרו) יגדילו את הקצבה החודשית המשולמת לך.

לפרטים נוספים בנושא הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות היכנס לאתר ביטוח לאומי

תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות
תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!