לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

טופס תביעה לנכות כללית

טופס תביעה לנכות כללית (טופס 7801) הוא מסמך שבאמצעותו מוגשת למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת גמלת נכות כללית. בטופס התביעה נדרש התובע לציין הן את פרטיו האישיים, הן פרטים בנוגע לליקויים הבריאותיים שמהם הוא סובל, והן פרטים נלווים כדוגמת ויתור על סודיות רפואית, פרטי חשבון בנק, וכן הלאה.

 

תהליך הגשת טופס תביעה לנכות כללית על קצה המזלג

טופס תביעה לנכות כללית (ב"ל 7801) של הביטוח הלאומי, מאפשר לבעלי נכות להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת גמלת נכות כללית או תביעה הנקראת "בקשה להענקה מטעמי צדק".

 

מהי "בקשה להענקה מטעמי צדק"?

כאשר טופס תביעה לנכות כללית נדחה מפאת חוב של המבוטח בדמי ביטוח, אשר מוביל לשלילה של הזכות לקבלת גמלה – ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לדון בתביעת הנכות "מטעמי צדק".

 

אילו מסמכים יצורפו לטופס תביעה לנכות כללית?

  • אל טופס תביעה לנכות כללית יש לצרף סיכומי מחלה וכל אישור ותיעוד רפואי לסוגיו המאמת את מצבו הרפואי של התובע, ומפרט את כלל המחלות הכרוניות, סוגי הטיפולים הרפואיים שניתנו לו, סיכומי אשפוז, ואת התרופות שאותן הוא נוטל.
  • בנוסף לאלו, עובדים שכירים, יידרשו לצרף לטופס תביעה לנכות כללית, גם את 15 תלושי השכר האחרונים שלהם, או אישור מטעם המעסיק שלהם בדבר תקופת העסקתם והכנסותיהם ב- 15 החודשים שקדמו להגשת התביעה. ככל שלעובד שולמו דמי מחלה יש לצרף אישור של המעסיק גם לגבי אלו.
  • עובדים שכירים שבמהלך 15 החודשים שקדמו להגשת התביעה, שולמו להם דמי מחלה או תגמולים מחברת ביטוח פרטית בשל מחלתם, יידרשו לצרף לתביעתם אישור ממעסיקם או מטעם חברת הביטוח אודות התשלומים שקיבלו.
  • מבוטחים שבמהלך 15 החודשים שקדמו להגשת התביעה, הייתה להם הכנסה שאינה מעבודה, למשל: קצבת פנסיה, תמיכה לתלמיד ישיבה, תגמולים ממשרד הביטחון, תגמולי ביטוח, דמי מזונות, הכנסה הונית, הכנסה מרכוש ועוד, יידרש לצרף לתביעתם אישור בדבר הכנסה זו.
  • עובדים עצמאיים יידרשו להצהיר מול מחלקת הביטוח והגביה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם, אודות השינויים בהיקף עבודתם והכנסותיהם בעקבות נכותם, ולצרף את שומות מס הכנסה האחרונות הנמצאות ברשותם.

 

מעבר לכך, צירוף של חוות דעת מקצועית מרופא מומחה, עם הערכה של דרגת הנכות של המבוטח, הוא מומלץ ואף חיוני מאוד.

 

מי רשאי להגיש טופס תביעה לנכות כללית?

אדם שבשל ליקוי רפואי, כושר ההשתכרות שלו או יכולתו לתפקד במשק הבית שלו, נפגעו, רשאי להגיש טופס תביעה לנכות כללית, על מנת לקבל מהביטוח הלאומי גמלת נכות כללית.

תושב ישראלי שליקוי פיזי, קוגניטיבי או נפשי בשל מחלה, תאונה או מום מולד, פוגע בכושר ההשתכרות שלו או תפקודו כעקרת בית, יוכל להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות בהינתן ומלאו לו 18 שנים ועד שנה מגיל הפרישה הרשמי. בתנאים מסוימים, גיל עובדים קטינים בגיל 16 עד 18 יהיו רשאים להגיש טופס תביעה לנכות כללית, גם אם איבדו את כושר השתכרותם במסגרת עבודתם טרום הגיעם לגיל 18.

 

ההיערכות המוקדמת להגשת טופס תביעה לנכות כללית

בטופס תביעה לנכות כללית ישנה חלק שבו נדרש התובע למלא פרטים על נכותו ולציין מאיזה ליקוי הוא סובל:

 

למבוטח הסובל ממספר סוגים של מחלות / ליקויים בריאותיים, כדאי להכין את כלל המסמכים ותיעוד הבדיקות הרלוונטי לכל אחד מסוגי הליקויים שלו, לקראת הגשתה של התביעה. זאת מאחר וכל אחד מאלו עשוי להגדיל את אחוז הנכות שיקבע לתובע.

 

בעמוד מחשבון קצבת הנכות באתר הביטוח הלאומי ניתן לקבל רשימה של סוגי המסמכים הספציפיים שכדאי לצרף אל טופס התביעה לנכות כללית, כתלות באבחנה הרפואית. בנוסף לכך, אפשר למצוא את פירוט המסמכים הדרושים להגשת התביעה בדפים הרלוונטיים לסוגי הלקויות הרפואיות שבגינן התביעה מוגשת.

 

חשוב לדעת מראש, כי טופס תביעה לנכות כללית מחייב חתימה מצד התובע שפירושה, בין היתר, היא הסכמה מדעת לכך שייתכן כי דרגת הנכות של התובע תקבע על פי מסמכים בלבד, מבלי שיזומן לביצוע בדיקה רפואית. אולם חרף מתן ההסכמה לכך בחתימת התובע, המוסד לביטוח רפואי רשאי לזמן את מגיש התביעה להיבדק במידה והוועדה הרפואית תראה זאת לנכון.

ניתן אם כך לסכם ולומר כי בהגשת טופס תביעה לנכות כללית, התובע מוסר לביטוח הלאומי את הסכמתו לחשיפת התיק הרפואי שלו ונתוניו הכלכליים. לשם כך, במסגרת הגשת טופס התביעה ימולא גם כתב ויתור סודיות רפואית, יוגש אישור של מעסיקו של המבוטח בדבר תקופת העסקתו ושכרו, ומידע על הכנסותיו שאינן מעבודה, ובכללן קצבת פנסיה, דמי מזונות, תגמולים מחברת ביטוח פרטית, הכנסות הוניות, ועוד).

איך ממלאים טופס תביעה לנכות כללית ועל מה חשוב להקפיד?

טופס תביעה לנכות כללית, חשוב למלא בצורה מדויקת עד כמה שניתן. יש כאמור להקפיד ולצרף אל הטופס גם אישורים ותיעוד רלוונטי. ככל שמילוי טופס התביעה יתבצע באופן מדויק יותר, כך ניתן להבטיח במידה רבה יותר של ודאות כי התביעה לקבלת גמלת נכות תטופל בביטוח הלאומי ללא עיכובים מיותרים ולהקטין את הסיכון לדחייתה על הסף.

הגשת טופס תביעה לנכות כללית על ידי מיופה כוח

היה וטופס תביעה לקבלת קצבת נכות כללית מוגש בידי אדם אחר בשמו של התובע, טופס התביעה יצטרך לכלול את פרטיו של מגיש הטופס בפועל בצירוף אסמכתא מתאימה, כדוגמת טופס ייפוי כוח, פסק דין אם קיים, או צו למינוי אפוטרופוס).

 

למי יוגש טופס תביעה לנכות כללית?

טופס תביעת נכות כללית יוגש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים, למחלקת הנכות הכללית במנהל הגמלאות של סניף הביטוח הלאומי על פי מקום המגורים של המבוטח.

 

באילו ערוצים ניתן להגיש טופס תביעה נכות כללית למחלקת הנכות הכללית?

ניתן להגיש טופס תביעת נכות כללית למחלקת הנכות הכללית בערוצים הבאים:

 

  • דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי
  • שליחה בדואר לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של המבוטח
  • בפקס
  • בתיבת השירות בסניף הביטוח הלאומי
  • בהתקשרות למוקד הטלפוני במוסד לביטוח לאומי, בטלפון: *3928.

 

למה חשוב לשים לב בהגשת טופס תביעה לקבלת גמלת נכות כללית?

בהגשת טופס תביעה לנכות כללית, חשוב ביותר להקפיד על רישום מדויק של כל הפרטים הנמסרים בטופס. זאת מאחר ובחתימתו של המבוטח על הטופס, הוא למעשה מאשר כי ידוע לו שמסירת מידע חלקי או כוזב במסגרת המסמך, הינה עבירה על החוק העלולה להוביל לנקיטת סנקציות כנגדו, לרבות קנסות ועונש מאסר.

 

בשורה התחתונה

לא זאת בלבד שמבוטח המגיש טופס תביעה לנכות כללית למוסד לביטוח לאומי, עשוי להידרש לשלם קנס באם ימסור פרטים לא נכונים במסגרת הטופס, אלא שזכאותו לקבלת גמלת הנכות עלולה להישלל ממנו, אם לא הקפיד לדווח על שינויים רלוונטיים למוסד לביטוח לאומי בתוך חודש ימים בלבד. לכן יש להקפיד לעדכן את הביטוח הלאומי בכל שינוי במצבכם הרפואי ולוודא שטופס התביעה ממולא באופן יסודי ומדויק עד כמה שניתן. לשם כך כדאי להסתייע בעורך דין תביעות ביטוח לאומי מנוסה ומיומן.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!