לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

הסבר למילוי טופס: צירוף דרגות נכות – נפגעי עבודה

אם עברת מספר תאונות עבודה, נקבעו לך אחוזי נכות לצמיתות במספר תאונות ועקב תאונות אלו נפגעה יכולת ההשתכרות שלך, תוכל לבקש לבצע מביטוח לאומי לבצע צירוף נכויות. מטרת הבקשה – קצבת נכות גבוהה יותר, במקרה של מספר תאונות עבודה כשבכל אחת נפסקו אחוזי נכות שונים וניתן לאחד אותם.

 

כדי להגיע לקצבת נכות כנפגע עבודה, עליך לעמוד בשני תנאים:

1. שקלול אחוזי הנכות שנקבעו בתאונות השונות יגיע ל-20% נכות.

2. יכולת השתכרותך פחתה ב-50% בשלושה חודשים שקדמו להגשת התביעה.

למשל: אם עברת שלוש תאונות שונות באחת קיבלת 15% נכות ובשתי תאונות אחרונות נקבעו 5% נכות על כל פגיעה, שקלול הנכויות יביא אותך ל-24% נכות משוקלל.

אם עברת שלוש תאונות ובכל אחת מהן נקבעו לך 5% נכות, שקלול הנכויות לא יגיע לרף המינימלי של 20% נכות ולפיכך ביטוח לאומי לא יבצע איחוד נכויות.

 

הנחיות מקצועיות למילוי טופס צירוף דרגות נכות – נפגעי עבודה

טופס התביעה נקרא "תביעה לצירוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה" ומספרו: בל/210.

 

עמוד 1

סעיף 1 – פרטי התובע:

פרטים אישיים:
עליך למלא את שם המשפחה, שם פרטי ומספר זהות מלא כולל ספרת ביקורת, האם אתה שכיר, עצמאי וכן תאריך לידה.

כתובת:
לאחר מילוי פרטיך האישיים אתה מתבקש לרשום את כתובתך, כפי שרשומה במשרד הפנים שם רחוב, מספר – בית, דירה, כניסה, עיר, מיקוד. לאחר מכן עליך להזין טלפון בבית ומספר טלפון נייד. אם ברצונך לקבל הודעות באמצעות הדוא"ל, רשום את הדוא"ל וסמן √ או + בתיבה.

מען למכתבים:
אם אתה מקבל דואר בכתובת אחרת מהכתובת הרשומה במשרד הפנים עליך לרשום את פרטי הכתובת למשלוח דואר שם רחוב, מספר בית, דירה, כניסה, עיר, מיקוד.

סעיף 2 – פרטי פגיעות בעבודה

בסעיף זה עליך לפרט את כל הפגיעות שקיבלת עליהן אחוזי נכות ואתה מבקש לצרפן – עליך לציין את תאריך תאונת העבודה וכמה אחוזי נכות לצמיתות נקבעו.

בטופס התביעה קיים מקום לארבע תאונות אולם אם עברת מספר תאונות עבודה גבוה יותר עליך לצרף פירוט בדף נפרד/ מאחור.

סעיף 3 – פרטים על ליקויים שלא קשורים לתאונות העבודה

עליך לפרט כל בעיה רפואית שאתה סובל ממנה ולא קשורה לתאונות העבודה. לגבי כל מחלה / בעיה רפואית עליך לציין את תאריך הגילוי / אבחון ותיעוד רפואי על מחלה זו.

 

הסבר:

ביטוח לאומי מפחית את אחוזי הנכות על בעיות מהעבר, או לחלופין עלול לקבוע שאינך זכאי לנכות. אם אתה מצהיר על הבעיות הרפואיות השונות מהם סבלת בעבר והם קשורות לנכויות, אתה יודע דבר ראשון איך להיערך לקראת הוועדות, ואתה לא תופתע מהחלטת הוועדות. לידיעתך! לאחר שהגשת תביעה, ביטוח לאומי מזמין את תיקך הרפואי, ואז הוא עשוי לדעת מהם הבעיות הרפואיות שסבלת לפני התאונה.

אם לא הצהרת על בעיות אלו, רמת האמינות שלך עשויה להיפגע, לעומת מצב בו אתה מצהיר מראש על הבעיות הרפואיות. כמו כן, לאחר שהצהרת על הבעיות הרפואיות שקשורות לפגיעה, אתה יודע איך "לנטל" ולהקטין את מידת הבעיה הרפואית הקודמת. למשל, נפגעת בתאונת דרכים ונפגע הצוואר שלך. לפני התאונה סבלת מכאבים בלבד בצוואר, ללא מגבלות בתנועה.

שאתה נבדק מול הרופא לאחר התאונה, תוכל לציין כי לפני התאונה לא סבלת מקושי להזיז את הצוואר, אולם לאחר התאונה הופיע קושי כזה. כמו כן, בטופס התביעה תוכל להצהיר סבלתי רק מכאבים בצוואר, ללא קושי להניע את הצוואר. להצהרה כזו יש משמעות על ניהול התביעה. הצהרה כזו נותנת לך יכולת לנהל את ההליך בשקט ולדעת איך להתארגן לוועדות.

 

עמוד 2

סעיף 4 – גמלאות אחרות שמשולמות

המוסד לביטוח לאומי מבקש מידע על גמלאות אחרות שאתה מקבל – מצה"ל או ממקור אחר למשל חברת ביטוח וסוג הגמלה שאתה מקבל.

 

הסבר:
אם אתה מקבל גמלאות ממשרד הביטחון- צה"ל- ביטוח לאומי מעוניין לדעת מקרה זה, שכן ביטוח לאומי מעוניין לדעת אם יש קשר בין הפגיעה לבין הנכות, כלומר: אם נקבעה לך נכות על הברך והתאונה החמירה את המצב בברך, במידה ותאושר תביעתך תוכל לבחור בין הגמלה של משרד הביטחון לבין הגמלה של ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי מעוניין לבדוק אם אתה מבוטח בחברת ביטוח כל שהיא ובעקבות התאונה תהיה זכאי לפיצוי כל שהוא, זאת על מנת לדעת אם ביטוח לאומי יוכל לשבב את התביעה שלך, כלומר לפנות לחברת הביטוח שלך ולדרוש מחברת הביטוח את הכספים שביטוח לאומי ישלם לך.

 

סעיף 5 – חזרה לעבודה לאחר פגיעה אחרונה

עליך לרשום האם חזרת לעבוד לאחר הפגיעה האחרונה. אם כן האם חזרת לאותו מקום עבודה. אם למקום אחר עליך לרשום את שם המעסיק החדש וכתובתו. בנוסף עליך לרשום את תאריך חזרתך לעבודה ובאיזה עיסוק אתה מועסק. אם לא שבת לעבודה עליך לפרט את הסיבות לכך, ואם הסיבות קשורות לעניין הנכויות אותם הנך מעוניין לאחד, עליך לציין זאת.

 

הסבר:

משמעות העובדה אם חזרת לעבוד/לא היא לדעת אם להפעיל את תקנה 15 ולאפשר לך להגדיל את אחוזי הנכות. תקנה 15 מאפשרת לך להגדיל את אחוזי הנכות הסופיים ב1/4, 1/3, 1/2, הכל בהתאם למידת הפגיעה בעבודה נכון למועד סיום הטיפול בתיק. לדוגמה, אם אתה עובד 3/4 משרה בעקבות התאונה ולפני התאונה עבדת משרה מלאה, יוגדלו אחוזי שתקבל ב-1/4 שכן מידת הפגיעה בעבודה 1/4, איבדת את היכולת לעבוד ב-1/4 משרה.

סעיף 6 – פרטים על עבודות בשנה שקדמה להגשת התביעה –

עליך לפרט את כל העבודות בהן הועסקת במהלך השנה האחרונה – שם בית העסק, המקצוע שבו הועסקת, תאריכי העסקה, היקף המשרה (אם חלקית, אז כמה שעות שבועיות ומה הסיבה לכך), וכן סיבת הפסקת העבודה או השינוי. עליך לציין כל שינוי שהתרחש בשנה האחרונה – מעסיק, שכר, היקף משרה, מעמד וכן לצרף תלושי שכר.

בסוף טבלת העבודה בסעיף 6 עליך לרשום האם משרתך הצטמצמה עקב הפגיעות בעבודה. אם כן איך זה בא לידי ביטוי. למשל: חוסר יכולת לבצע שעות נוספות, חוסר יכולת לבצע שעות עבודה מלאות, חוסר יכולת למלא את התפקיד (למשל נשיאת נשק או חוסר יכולת לעמוד עמידה ממושכת).

כמו כן עליך לציין ממתי חל הצמצום – האם לאחר התאונה האחרונה, חודשים לאחר התאונה האחרונה, בין התאונות. גם כאן ביטוח לאומי רוצה לראות אם מידת הפגיעה בשכרך היא אכן מידה כזו המזכה אותך בהפעלת תקנה 15 ומאפשרת לך להגדיל את אחוזי הנכות ואת הקצבה לה תהיה זכאי.

 

עמוד 3

סעיף 7 – פרטי חשבון בנק של התובע:

עליך למלא את פרטיי חשבון הבנק – שמות השותפים לחשבון בשורה לאחר מכן עליך למלא את שם הבנק, שם הסניף / כתובת, מספר הסניף מתחת לפרטי הבנק קיימת הצהרה שעל תובע ההחמרה ועל שותפיו לחשבון לחתום עליה. אם יש שותף לחשבון עליו לבחור ולסמן את סוג הקרבה לתובע. למשל בן זוג/ילדים בהצהרה למעשה נרשם כי השותף לחשבון מתחייב שהקצבה שייכת לבעליה וכי יעשה בה שימוש עבורו בלבד.

כמו כן נרשם כי כל שינוי בחשבון או בבעליו יש ליידע את הביטוח הלאומי. בעל החשבון נותן לביטוח הלאומי הרשאה לקבל מידע על החשבון ובעליו מהבנק וכן הרשאה לגבות כסף ששולם ביתר או בטעות בחזרה או לקבל מידע על מושכי התשלומים. בשורה האחרונה חתימות –  על השותפים לחשבונך לחתום יחד עמך – כלומר, חתימה שלך ושל השותפים לחשבון.

 

הסבר:
מאחר וביטוח לאומי מעביר תשלומים לחשבון הבנק שלך הוא מעוניין לדעת מי שותפי החשבון. ואם קיימים שותפים מבקש ביטוח לאומי שהשותפים לחשבון יאשרו שבמקרה של טעות השותף מאשר משיכת כספים חזרה

סעיף 8 – הצהרה
תובע צירוף הנכויות מתבקש להצהיר שידוע לו שהעלמת פרטים או שינויים מהווה עבירה שיש בה כדי לעלות לקנס או מאסר. בנוסף עליך לרשום האם אתה מיוצג בהליך זה על ידי עו"ד / חברה למימוש זכויות או כל מישהו אחר, אם נעזרת בצד שלישי עליך לפרט את שמו ומועד תחילת ההתקשרות עימו. לאחר שקראת והבנת את ההצהרה עליך לחתום במקום המתאים.

 

מסמכים שחשוב לצרף:

*תלושי שכר של השנה האחרונה.
* מסמכים רפואיים על הבעיות הרפואיות הקשורות לאחוזי הנכות שנקבעו לך.
* מסמכים רפואיים על הבעיות הרפואיות מהם אתה סובל ללא כל קשר לתאונה.
* אישורים על הפסקת עבודה.
* מומלץ לצרף את החלטות המוסד לביטוח לאומי על קביעת אחוזי נכות.

לפרטים נוספים בנושא הגשת תביעה היכנס לאתר ביטוח לאומי

הסבר למילוי טופס צירוף דרגות נכות – נפגעי עבודה
הסבר למילוי טופס צירוף דרגות נכות – נפגעי עבודה
עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!