לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות צמיתה תאונת עבודה

נכות צמיתה עקב תאונת עבודה מהווה מצב קבוע לכל החיים, שבו הנפגע איננו מסוגל לפעולות בסיסיות מסוימות, לרבות כאלו שמונעות ממנו לתפקד כראוי במקום העבודה ולהתפרנס ממנו. במאמר זה נרכז את כל הזכויות שמגיעות לנפגעי העבודה, לרבות הדרכים להכרה בנכות צמיתה וקבלת קצבה חודשית מתאימה.

 

נכות צמיתה: מצב עגום ומבלבל

פגיעה בעבודה היא תרחיש קשה, מאיים ופוגעני גם מבחינה נפשית ומנטלית בקרב כל עובד ועובדת. מלבד התמודדות עם המצב הפיזי והבריאותי החדש, העובדים ובני משפחתם נאלצים לפעול במגוון רחב וכאוטי של מנגנונים בירוקרטיים, שמדיניות העבודה מולם איננה ברורה, בוודאי לא במסלולים לדרישה והכרה בזכויות שנובעות מהפגיעה.

לאור הבלבול סביב הנושא, חשוב לעשות סדר במתן זכויות שנובעות מתאונת העבודה ומתי הפגיעה עצמה תוכר כנכות צמיתה שממנה מקבלים קצבת נכות מעבודה מידי חודש.

 

תשלום דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה

עובד או עובדת שהוכרו כנפגעי עבודה בביטוח הלאומי (כלומר נפגעים שנעדרו במשך 12 ימים לפחות מעבודתם וקיבלו תעודה רפואית ראשונית לנפגעי עבודה, שהוגשה במסגרת הדיווח למל"ל), זכאים לקבל דמי פגיעה המשולמים עבור 91 הימים (3 חודשים) שלאחר התאונה.

תשלום דמי הפגיעה מחושב על סמך 75% מהכנסתו החייבת של העובד, בתחשיב ממוצע של שלושת החודשים שקדמו לתאונה. כיצד זה עובד בפועל? ניקח לדוגמה עובדת המשתכרת בשכר חודשי ממוצע של 9,000 שקלים. 75% משכר ממוצע זה מהווים 6,750 שקלים. כעת הסכום מוכפל פי 3 (כמספר חודשי הכיסוי שמספקים דמי הפגיעה) והרי שאותה עובדת תקבל דמי פגיעה בגובה 20,250 שקלים.

 

תביעת נכות צמיתה במוסד לביטוח הלאומי

דמי הפגיעה מהווים פיצוי ראשוני בלבד מבחינתם של נפגעי עבודה שנותרה להם נכות כלשהי. שכן כעת משנסתיימה תקופת דמי הפגיעה, הם עדיין לא מסוגלים לשוב לעבודתם ולכן עומדת לזכותם האפשרות לתבוע נכות מעבודה במוסד לביטוח הלאומי.

תביעת הנכות במוסד לביטוח הלאומי כרוכה בהופעה בפני וועדה רפואית, שמחליטה הן לעניין אחוזי הנכות והן לעניין זמניות הנכות.

מתי הוועדה תחליט על קביעת אחוזי נכות זמניים? אם היא סוברת שהמצב הרפואי של הנכה צפוי להשתנות בהמשך, היא תעמיד נכות זמנית על פרק זמן של שנה לכל היותר ובסיומו יידרש הנפגע לוועדה רפואית נוספת שתסקור את מצבו ותקבע מחדש את אחוזי הנכות, ייתכן שלצמיתות.

 

זכויות כספיות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו

גובה גמלת הנכות מעבודה נקבעת כידוע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית. יחד עם זאת, לא כל אדם שקיבל נכות צמיתה מתאונת עבודה זכאי לגמלה ובאחוזים הנמוכים תתקיים זכאות לפיצוי חד פעמי בלבד.

אז מי זכאי לגמלה ומי למענק?

 • נכים שנכותם נקבעה בין 9%-19% זכאים למענק חד פעמי.
 • נכים שנכותם נקבעה משיעור של 20% ומעלה זכאים לקצבה חודשית.
 • ומה לגבי נכים בשיעור של 8% ומטה? ובכן, הם למרבה הצער אינם זכאים לדבר.

חשוב להבהיר שגם בקבלת מענק וקצבאות הסכומים מבוססים על השכר מעבודה. למשל, אדם ששכרו היה 10,000 שקלים עד למועד התאונה וכעת קיבל נכות לצמיתות בשיעור של 20%, יקבל קצב חודשית של כ-1,500 שקלים. בנוסף נכים לצמיתות זכאים לתוספות עבור ילדים ובני זוג ולקבלת החזרים עבור הוצאות רפואיות שונות ואמצעים קיומיים.

 

נכות רפואית ונכות תפקודית

למרות שעובדים שנפגעו והוכרו ככאלו נחשבים לבעלי נכות רפואית, ייתכן שהם יוכרו גם כנכים תפקודיים – מצב שמאפשר לתבוע קצבת נכות מקרן הפנסיה. יחד עם זאת, כאשר הוועדה הרפואית קובעת שהנכות היא תפקודית בלבד, הנכה צפוי לקבל גמלה נמוכה יותר מהמוסד לביטוח הלאומי מזו שהיה מקבל לו היה תובע את קרן הפנסיה.

ניקח לדוגמה מצב של עובד שנפגע בעמוד השדרה, באופן שגרם לו לנכות פיזית צמיתה בשיעור של 30% ולאובדן כושר עבודה מלא (כלומר מצב של גריעה מיכולת ההכנסה מעבודתו בשיעור של 75% לפחות). כעת הוא זכאי לקבל פנסיית נכות מקרן הפנסיה בשיעור של 70%-75% מהשכר החודשי, אבל אם יוכר בביטוח הלאומי, יקבל רק קצבת נכות מעבודה המבוססת על סכום נמוך בהרבה.

ולכן חשוב להבהיר שמצב של נכות צמיתה דורש תכנון אסטרטגי של הליך התביעה מול הביטוח הלאומי בעיקר. מקסום הגמלה החודשית במצב כזה יתאפשר רק בהתייעצות משפטית שמתייחסת לנסיבות המקרה לגופו ובה עורך הדין יוכל להעריך את תוצאות התביעה ולכוון אותה לגורם המתאים ביותר.

 

זכויות שנובעות מנכות צמיתה עקב תאונת עבודה

אוכלוסיית הנכים הישראלית מגוונת בנסיבות והתנאים הרפואיים מהם סובל כל נכה. בקבוצת הנכים מעבודה ניתן לפגוש עובדים מגילאים שונים, תחומי עבודה נפרדים, נכויות פיזיולוגיות, רפואיות (מיקרוטראומה), נפשיות וכן הלאה. כתוצאה מאלו, ישנו מנגנון זכויות שנקבע בהתאם לאחוזי הנכות השונים ובהתאם לתנאים נוספים שקבעה המדינה.

להלן עיקר הזכויות הקיימות לנכים מעבודה לצמיתות:

 • קבלת קצבאות וגמלאות
 • קבלת מוצרים ושירותים בשווי כספי בעלויות מופחתות או בחינם
 • קבלת טיפולים ושירותים רפואיים שונים

 

סוגים של מוצרים, שירותים וזכויות:

 • קצבה לשירותים מיוחדים – קצבה זו מגיעה לנכים שזקוקים לסיוע בביצוע פעולות בסיסיות ויומיומיות, כמו למשל במקרה של עובדים שנותרו במצב סיעודי עקב תאונת עבודה.
 • קצבת ניידות – קצבה זו משולמת לאנשים שיש להם מגבלה בהתניידות, למשל אדם שנפגע בתאונת דרכים שהוגדרה כתאונת עבודה ונותר מרותק לכיסא גלגלים.
 • בעלי 100% נכות לצמיתות או 90% נכות לצמיתות בשקלול מספר לקויות זכאים לפטור מתשלומי מס והנחות נוספות גם בתשלומי הארנונה, הטלפון, המים והתחבורה הציבורית.
 • זכויות נוספות כוללות קבלת מכשירי עזר ומוצרים רפואיים, תרופות וטיפולים במכונים שונים וכן חיוב בהתקנת אמצעי הנגשה במקומות ציבוריים, הקמת מרכזי שיקום, דיור וטיפול ועוד.
 • ישנן גם זכויות שמכוחן ניתן לקבל תג נכה, קבלת סיוע ברכישת רכב מותאם, סיוע ברכישת דירה או שיפוץ דירה לצורך התאמתה לנכה, הנחות בתשלום החשמל ועוד.

 

עד מתי משולמת נכות צמיתה תאונת עבודה?

קצבת הנכות מעבודה משולמת עד לגיל הפרישה, אז תתחיל קצבת הזקנה. המוסד לביטוח הלאומי מאפשר לנכה לבחור האם לעבור לקבל את קצבת הזקנה או להמשיך לקבל את קצבת הנכות, שכן לא ניתן לקבל קצבה כפולה. כמובן שמומלץ לבחון מי מהקצבאות תתגמל יותר.

 

קבלת נכות צמיתה תאונת עבודה באמצעות עו"ד

כפי שאתם מבינים, הדרך להכרה בנכות מעבודה לצמיתות עוברת דרך מסלול בירוקרטי מורכב, שעיקרו הוא בעמידה בפני הוועדה הרפואית וההחלטות הגורליות שתבצע. על מנת לקבל הכנה מתאימה לדיון בוועדה הרפואית ולפעול באופן מושכל לאור תאונת העבודה, חשוב להיפגש בהקדם עם עורך דין המתמחה בתאונות עבודה והתנסה בתחום הפגיעה האישי שממנו אתם סובלים.

עורך הדין משמש כגורם המייעץ והמייצג מטעמו של נפגע העבודה, כך שהוא יוכל להנחות לגבי איסוף הניירת הרפואית, לייעץ בנוגע לדרכי הפעולה ותביעת הגורמים המתאימים וזאת על מנת למקסם את היקף הפיצויים שיינתן ולמנוע דחיית תביעות או היקף פיצויים מוקטן ושאינו הולם את הפגיעה והנזקים ממנה.

באתר שלנו המנוהל על ידי צוות עורכי הדין פייפר-כהן המתמחים בתאונות עבודה, תקבלו מידע נוסף ועשיר בנוגע לתאונות העבודה, אחוזי נכות בהתאם לסוג הפגיעה ודרכי הפעולה מול המוסד לביטוח לאומי והוועדות הרפואיות. פנו אלינו לתיאום פגישת התייעצות בלתי מחייבת ונשמח לפעול למענכם בכל עת.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!