לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעות תאונות עבודה – המדריך לשנת 2023

כלל העובדים במשק הישראלי מבוטחים בביטוח הלאומי מפני תאונות עבודה. במידה שעובד חווה תאונת עבודה ובעקבות כך הוציא הוצאות רפואיות, נעדר מעבודתו או נקבעו לו אחוזי נכות, העובד יהיה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי. הליך תביעות תאונות עבודה כולל מספר שלבים בדרך לקבלת התשלומים. להלן נכיר את הליך התביעה ונדע כל מה שחשוב לדעת על תביעות תאונות עבודה בשנת 2023.

 

תביעות תאונות עבודה – הגדרה

ראשית כל, חשוב לדעת מה נכלל תחת תאונות עבודה. תאונת עבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי באופן הבא:

""תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;"

החוק מגדיר, אם כן, תאונות עבודה כתאונות שקרו לעובד במהלך עבודתו ובעקבות העבודה שלו. אולם החוק והפסיקה לא מסתפקים בכך להגדרת תאונות עבודה. החוק מוסיף, בסעיף שלאחר מכן, עוד שלל מקרים אשר חזקה עליהם כי מדובר בתאונות עבודה:

 • תאונה שאירעה במהלך הנסיעה אל מקום העבודה מהבית, אל הבית מהעבודה או ממקום עבודה אחד למשנהו, והתאונה אירעה עקב נסיעתו או הליכתו זו.
  • כך, למשל, עובד אשר חזר מיום ארוך בעבודה ובדרכו הביתה חווה תאונת דרכים, יוכר כנפגע תאונת עבודה ויוכל להגיש תביעת תאונת עבודה.
 • התאונה אירעה במהלך עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסמוך לו, כאשר העובד ניסה למנוע סכנה ונזק לגוף או לרכוש.
  •  עובד הבחין בילד השרוי בסכנה בסמוך למקום עבודתו. העובד הציל את הילד ובמהלך ההצלה נפגע ברגלו. העובד הוכר כנפגע עבודה והוא הגיש תביעת תאונת עבודה.
 • התאונה אירעה במהלך העבודה אך לא כתוצאה מהעבודה. הפגיעה נגרמה מאדם, כלי או חפץ, המצויים במקום העבודה לצרכי העבודה או בדרך קבע. הנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.
  • עובד במפעל נדרס ממלגזה שסטתה ממסלולה. התאונה אמנם אינה תוצאה של עבודתו אך היא נגרמה מאדם ומכלי המצויים במפעל לצרכי העבודה ולכן העובד זכאי לתבוע תביעת תאונות עבודה.
 • תאונה שאירעה בהפסקת האוכל שקבע המעביד, והתאונה נגרמה עקב סיכוני המקום או בדרך אל המקום בו סועדים העובדים.
 • התאונה אירעה במהלך יציאה הקשורה לעבודה, למשל מילוי תפקידו של העובד כחבר ועד העובדים או יציאה למבחן מקצועי לפי חוק החניכות.
  • ככל שהעובד סטה ממסלולו או לקח הפסקה בדרכו והתאונה נגרמה בזמן זה, התאונה לא תיחשב לתאונת עבודה.
 • עובד שחווה אירוע לבבי או מוחי כתוצאה ישירה מאירוע חד פעמי שקרה בעבודה. חזקה שנוספה בפסיקה ולא כתובה בחוק עצמו.

 

אלו הם, אם כן, המקרים הקלאסיים בהם תאונה תוגדר כתאונת עבודה. המכנה המשותף לכל המקרים הוא הקשר שלהם לעבודתו של העובד ואירוע התאונה במהלך העבודה, בדרך אליה או בשליחות מטעמה. כעת, לאחר שהבנו מהי תאונת עבודה, נוכל לצלול אל תוך הליך תביעת תאונת עבודה.

 

הגשת תביעה לקבלת דמי פגיעה

השלב הראשון בתביעת תאונות עבודה הוא הגשת תביעה לקבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי. העובד יגיש תביעה לאחר קרות התאונה, במטרה לקבל את דמי הפגיעה המגיעים לו. לשם כך, על העובד למלא ולהגיש בהקדם האפשרי את טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה, אשר ניתן להנפיק מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. בטופס, העובד יתאר את נסיבות המקרה במדויק, את הסיבות בגינן מדובר בתאונות עבודה וכן את הפגיעה שחווה.

במסגרת תיאור הפגיעה, העובד יציין את התאריך בו הפסיק לעבוד בעקבות התאונה, ככל שכבר חזר לעבודתו יציין את תאריך השיבה לפעילות וכן יוסיף את כלל המסמכים הרפואיים אודות הטיפול בו וההוצאות הרפואיות שהיה עליו להוציא.

בכלל המסמכים הרפואיים, יגיש הנפגע לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" – האבחנה הרפואית הראשונה למצבו של הנפגע. בנוסף לכך, יוגשו על ידו יתר המסמכים המעידים על הפגיעות שחווה העובד. מלבד כתב התביעה, יגיש העובד למוסד כתב ויתור על הסודיות הרפואית שלו. ללא כתב ויתור זה, המוסד לביטוח לאומי לא יהיה רשאי לעיין במסמכים הרפואיים שהוגשו ולא יוכל לברר את התביעה לתאונת עבודה.

כאשר מדובר בעובד עצמאי אשר נפגע מחוץ למקום עבודתו, עליו לצרף אישור כי התאונה אכן אירעה במהלך עבודתו. כך, למשל, אינסטלטור אשר נפגע בביתו של לקוח, יציג את הקבלה שהעניק ללקוח כדי להוכיח כי הפגיעה אכן קרתה בזמן עבודתו וכי הוא רשאי להגיש תביעת תאונת עבודה.

חשוב לדעת כי את תביעת דמי הפגיעה יש להגיש תוך שנה מיום התרחשות התאונה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה להוביל להפחתת דמי הפגיעה עקב שיהוי בהגשת תביעת תאונת העבודה.

 

המסמך תוכן המסמך מטרת המסמך
1 טופס תביעה פירוט עילת התביעה ונסיבות המקרה, פירוט הפגיעה קבלת דמי הפגיעה
2 מסמכים רפואיים תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה, כל מסמך אחר המוכיח את הפגיעה הוכחה כי אכן מדובר בנפגע תאונת עבודה וכן אומדן הפגיעה
3 כתב ויתור סודיות ויתור על הסודיות הרפואית לאפשר לביטוח הלאומי לעיין במסמכים הרפואיים

 

קבלת הפיצוי

לאחר הגשת תביעת תאונת העבודה לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי יבחן אם אכן מדובר בתאונת עבודה לפי ההגדרות שהוצגו לעיל ויכריע האם להעניק לכם דמי פגיעה בעקבות תאונת העבודה. הביטוח הלאומי יעניק דמי פגיעה עבור ההוצאות הרפואיות אשר נגרמו בעקבות התאונה, וכן עבור הימים אשר הפסיד העובד בעבודתו.

הפיצוי על הפסד ימי העבודה יחושב באופן הבא – תחושב הכנסתו של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, סך השכר יחולק ב-90 כך שיתקבל שכר יומי ומהסכום היומי יופחתו 25%. כך הביטוח הלאומי ייחשב מה הוא 75% אחוז מהשכר היומי של העובד וזהו הסכום אשר יוענק לו עבור כל יום עבודה שהפסיד. עם זאת, סכום דמי הפגיעה היומיים לא יעלו על 1,141.3 שקלים.

לדוגמה, עובד אשר הרוויח 30,000 שקלים בשלושת החודשים האחרונים, נפגע בתאונה, הוציא 1,000 ₪ הוצאות רפואיות ונעדר 10 ימים ממקום עבודתו, יקבל פיצוי בסך 4,333 שקלים. 1,000 שקלים עבור הוצאותיו הרפואיות ועוד 333 שקלים עבור כל יום בו נעדר מהעבודה. בכך תמה תביעת דמי פגיעה במסגרת תביעת תאונת עבודה. אולם עובד אשר נפגע בתאונות עבודה עשוי להיות זכאי, בנסיבות מסוימות, לגמלת נכות מעבודה.

 

גמלת נכות מעבודה

גמלת נכות מעבודה מוגשת על ידי עובדים אשר הוכרו כנפגעי עבודה וקיבלו דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. את התביעה ניתן להגיש גם לאחר החזרה לעבודה. עם זאת, תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה תוגש תוך שנה מיום הפגיעה. הגשה מאוחרת יותר תיחשב להגשה בשיהוי והיא תוביל להפחתה מהגמלה או לשלילתה המוחלטת.

גם בתביעת גמלת נכות מעבודה, על העובד להגיש טופס כתב תביעה כפי שמופיע באתר הביטוח הלאומי. אליו יצורפו המסמכים הרפואיים הרלוונטיים וכן כתב ויתור סודיות רפואית. את המסמכים כולם ניתן להגיש כיום, בשנת 2023, באופן מקוון.

התביעה תצטרך לפרט את פרטי הפגיעה ואת המגבלות שנוצרו בעקבותיה, אשר מצדיקות את ההכרה בנפגע כנכה עבודה. בכלל המסמכים הרפואיים, יש לכלול צילומים, תוצאות בדיקות וכל מסמך רפואי אחר אשר יתמוך בטענותיכם.

 

ועדה רפואית לקביעת נכות מעבודה

לאחר הגשת תביעת תאונת העבודה לקבלת גמלת עבודה, תזומנו לוועדה רפואית. הוועדה הרפואית תבחן את נפגע העבודה ותקבע את דרגת הנכות שלו. ניתן ואף רצוי להגיע לוועדה בליווי עורך דין, אשר ייצג את נפגע העבודה בפני הוועדה. לא בנקל תכיר הוועדה בנפגע כנכה עבודה וללא ייצוג משפטי איכותי אתם עלולים להפסיד בתביעה.

 

סכום גמלת הנכות

ככל שהוועדה הרפואית תקבע עבורכם דרגת נכות, זמנית או צמיתה, תקבלו גמלת נכות. גמלת הנכות החודשית מחושבת באופן הבא – דמי הפגיעה היומיים כפי שחושבו עבור הנפגע, כפול 30, כפול אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית. תקרת הגמלה החודשית עומדת על 34,234 שקלים.

כך, לדוגמה, עובד שדמי הפגיעה היומיים שנקבעו לו הם 500 שקלים ואחוזי הנכות שנקבעו עבורו עומדים על 50%, יקבל גמלת נכות בסך 7,500 שקלים. החישוב שייעשה הוא 500⋅30⋅0.5=7,500.

 

ערעור על החלטת הוועדה

ניתן להגיש ערעור על החלטות הוועדה הרפואית. ערעור יוגש לוועדת הערערים של הביטוח הלאומי והיא תבחן מחדש את תביעת תאונת העבודה לקבלת גמלת נכות. את הערעור יש להגיש תוך 30 יום על פי חוק אך בפועל ערעורים מתקבלים כל עוד הוגשו תוך 90 יום מיום החלטת הוועדה הראשונה.

במידה שהערעור לא הועיל וגם וועדת הערער דחתה את התביעה, תוכלו להגיש ערעור, תוך 60 יום, לבית הדין האזורי לעבודה. כאמור, הייצוג המשפטי בהליכים אלו הוא קריטי במיוחד. אשר על כן, אף אם בחרתם מכל סיבה שהיא להתייצב בפני הוועדה הראשונה בגפכם וללא ייצוג משפטי, בפני וועדת הערער או בית הדין לעבודה רצוי בהחלט להתייצב עם ייצוג משפטי הולם. שאם לא כן, אתם עלולים לאבד את גמלת הנכות מעבודה המגיעה לכם.

זהו, אם כן, עיקרו של הליך תביעות תאונות העבודה בשנת 2023. עבודה מסודרת ושיטתית לצד ליווי משפטי מקצועי לאורך כל הדרך, יסייעו לכם לקבל את דמי הפגיעה וגמלת הנכות מעבודה המגיעים לכם.

 

האם גם תאונה ברשלנות העובד מזכה בדמי פגיעה?

עובד שפעל ברשלנות בזמן עבודתו, שלא על פי הוראות החוק או הוראות המעסיק לגבי עבודתו, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה ותביעת תאונת העבודה שלו צפויה להידחות. עם זאת, ככל שהעובד הפך לנכה בעקבות התאונה, הושבת לעשרה ימים או חלילה נפטר, הביטוח הלאומי יכיר בתאונה כתאונות עבודה אם היא הייתה נחשבת לכזאת לולא רשלנותו של העובד.

 

האם הביטוח הלאומי מכיר בקורונה כתאונת עבודה?

מאז פרצה מגפת הקורונה לחיינו, הביטוח הלאומי מכיר בעובדים שנדבקו בקורונה כנפגעי תאונות עבודה. לשם כך, על העובדים להציג ראיות כי קיימת סבירות גבוהה לפיה הם נדבקו בנגיף במקום עבודתם ולא במקום אחר. כידוע, הוכחה שכזו תהיה נסיבתית ואינה פשוטה אך התפרצות הנגיף במקום העבודה, למשל, עשויה לתמוך בטענה זו.

 

האם דמי פגיעה חייבים במס?

דמי פגיעה חייבים במס הכנסה. דמי הפגיעה יכללו בהכנסה החייבת של המבוטח לצרכי מס הכנסה ושיעורי המס שלו ייקבעו תוך לקיחת דמי הפגיעה בחשבון. הדבר סביר בהחלט, שכן דמי הפגיעה משולמים תחת הכנסתו של הנפגע.

 

האם ניתן לקבל גם דמי פגיעה וגם דמי אבטלה במקביל?

בזמן בו אתם מקבלים דמי פגיעה, לא תוכלו לקבל דמי אבטלה. עם זאת, דמי הפגיעה משולמים למשך 13 שבועות לכל היותר. לאחר מכן, תוכלו לתבוע דמי אבטלה ולקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי לאחר תום תקופת דמי הפגיעה.

.

תביעות תאונות עבודה - המדריך לשנת 2023
תביעות תאונות עבודה – המדריך לשנת 2023
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!