לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

במסגרת עבודתנו, אנו חשופים לא אחת לסכנות שונות הקשורות בתנאי העבודה שלנו, או נגזרות ממהות עבודתנו ואופיה. במקרים מסוימים טיב העבודה גורם לנזק מצטבר לבריאות העובד או להתפתחות הדרגתית של ליקויים גופניים הידועים כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה. במקרים אחרים, הפגיעה מתרחשת באופן פתאומי, בעקבות תאונת עבודה או תאונת דרכים המתרחשת על מסלולו של העובד למקום עבודתו או ממנו. בשורות הבאות נסביר מה נדרש לעשות עובד שנפגע בצורה כזו וכיצד הגשת תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה, מתאפשרת.

 

מה שחשוב לדעת על תאונות עבודה בהקשר של תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

תאונת עבודה היא פציעה או פגיעה המתרחשת בעקבות אירוע נקודתי שהתרחש במסגרת העבודה. בחלק לא מבוטל מהמקרים, מתברר בדיעבד שתאונת העבודה הייתה תולדה של העדר הקפדה על נהלי הבטיחות בסביבת העבודה, מצד המעסיק ו / או עובדיו. במקרה ובו קיימות ראיות התומכות בסברה שתאונת העבודה אכן התרחשה בשל אי ציות מצד המעסיק לנהלי הבטיחות בעבודה שהוגדרו בחוק, לגיטימי לשקול לחיוב הגשתה של תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה. הגשת תביעה כזו יכולה להתבצע הן מול המעסיק והן מול המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה מומלץ להסתייע לשם כך בעורך דין נזיקין הבקיא במימוש זכויות רפואיות, לשם מיקסום סכום הפיצויים שניתן לקבל.

 

עילות אפשריות להגשת תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

בחוק בישראל מוגדר המונח "תאונת עבודה", בתור כל פגיעה שנגרמה לעובד במהלך ביצוע עבודתו או כפועל יוצא שלה. גם נזק שנגרם לבריאותו של עובד בדרך לעבודה או ממנה – לרבות פגיעה בתאונת דרכים, עשוי להיחשב בהינתן תנאים מסוימים בתור תאונת עבודה. כך גם כשמדובר על נסיעות המתבצעות לאורך יום העבודה כחלק ממילוי תפקידו של העובד, וכן פגיעות המתרחשות בזמן הפסקתו של העובד. בהקשר זה נלקחים כמובן בחשבון גם ליקויים בריאותיים שהם תוצר של חשיפה לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה, ובכללם מחלות ריאה, נזקי שמיעה וליקויי ראייה.

הנסיבות הללו עלולות כולן לשמש כעילות להגשה של תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה, נגד המעסיק.  כמובן, במקרים אלו רשאי הנפגע גם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, לשם מימוש זכאותו לקבלת דמי פגיעה וגמלת נכות במידת הצורך. אלו יתאפשרו ככל שהעובד יצליח להוכיח כי בין הנזק שנגרם לבריאותו ובין האירוע שהתרחש בעבודתו או בדרך אליה / ממנה, קיים קשר סיבתי ברור.

 

כנגד מי ניתן להגיש תביעות פיצויים לאחר תאונת עבודה?

כדי שהעובד יוכל לקבל פיצויים וזכויות רפואיות בגין פגיעתו, עליו להגיש תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה באחד מהערוצים הבאים:

  • תביעת נזיקין נגד המעסיק – ככל שתאונת העבודה התרחשה כתוצאה מהתרשלות מצד המעסיק, ובהינתן שהעובד יוכל להוכיח כי ישנו קשר בין הרשלנות של המעסיק ותאונת העבודה שפגעה בכושר עבודתו, ייתכן בהחלט שתביעת פיצויים שתוגש כנגד המעסיק לבית המשפט, תתקבל ותזכה את העובד בפיצוי כספי. אולם חשוב לדעת שעל תאונות עבודה בישראל חל חוק ההתיישנות, ומכאן שחלון הזמן להגשת תביעות פיצויים נגד מעסיקים, מוגבל עד 7 שנים ממועד תאונת העבודה.
  • תביעה לביטוח הלאומי – בכדי שנפגע בתאונת עבודה יוכל לקבל פיצויים מהביטוח הלאומי בעקבות הפגיעה ביכולת השתכרותו, יהיה עליו להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לקבלת דמי פגיעה. זאת בתוך תקופה שלא תעלה על שנה מן המועד שבו התרחשה תאונת העבודה של העובד.

 

דמי פגיעה שמשולמים מטעם המוסד לביטוח לאומי, נועדו לספק לעובדים בישראל פיצוי כספי בגין ימי העבודה והשכר שהפסידו בעקבות תאונת העבודה שהשביתה אותם מעבודתם. את דמי הפגיעה משלם הביטוח הלאומי לעובדים בגין התקופה שבה היו מושבתים באופן מלא מעבודתם בעקבות תאונת העבודה, ונזקקו לטיפולים רפואיים.

חשוב לדעת כי דמי פגיעה הם בסך הכל סעד ראשוני שמעמיד הביטוח הלאומי לרשות העובד עד להחלמתו מתאונת העבודה. לכן תקופת התשלום של פיצוי זה מוגבלת ל- 3 חודשים בלבד. לאחר שתמה זכאותו של העובד לקבלת דמי הפגיעה, ככל שהוא עדיין סובל מנזקי תאונת העבודה ומנוע מלעבוד כבעבר, הוא רשאי להגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה באחוזי נכות מעבודה.

בחוק הביטוח הלאומי נקבע שנפגע עבודה, שנקבעו לו בין 10 ל- 19 אחוזי נכות, יהיה זכאי לקבל מענק חד פעמי בגין נכותו, ואילו מבוטח שבשל נכותו מעבודה הוכר כבעל 20 אחוז נכות ומעלה, זכאי יהיה לקבל גמלת נכות קבועה שתשולם לו עד סוף חייו.

 

איך נקבע סכום גמלת הנכות במוסד לביטוח לאומי בהגשת תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה?

בהגשת תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה סכום גמלת הנכות נקבע בהתאם לאחוז הנכות שהוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לנפגע, תוך שקלול של שיעור הכנסותיו הממוצע לפני תאונת העבודה.

 

כיצד חשוב להיערך להגשת תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

היה ונפגעתם חלילה בתאונת עבודה או תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה, כך עליכם להיערך כדי לשפר את סיכוייכם לקבלת פיצויים:

  1. גשו לקבל טיפול רפואי בהקדם האפשרי – חשוב לעשות כן בסמוך עד כמה שניתן לקרות התאונה, הן כדי לשמור על בריאותכם והן כדי שתוכלו למצות את זכאותכם לקבלת פיצוי כספי אם תבחרו להגיש תביעת נזיקין בהמשך הדרך. לצורך העניין הקפידו לוודא שהטיפול הרפואי שקיבלתם בעקבות תאונת העבודה מתועד בפרוטרוט, לרבות האבחנה של אופי הפגיעה. דאגו לאסוף את כלל התיעוד הרפואי הנוגע לטיפולים שאתם מקבלים, מיד בתום הטיפול, ושימו לב שבכל אחד מן המסמכים הרפואיים הניתנים לכם, רשום בבירור כי טופלתם בעקבות תאונת עבודה. כמו כן, בדקו כי במסמכים אלו מצוינות נסיבות התאונה, היות וכל סתירה שתתגלה חלילה בין הרשומות הרפואיות לבין תיאור האירוע שיוצג מפיכם בבית המשפט, עלולה להיות בעוכריכם ולפגוע בסיכויים שלכם לקבל את הפיצוי המיוחל.
  2. דאגו להעלות על הכתב את כלל פרטי תאונת העבודה – קיימת חשיבות מכרעת לתיעוד מפורט ביותר של כלל הפרטים הנוגעים לתאונת העבודה שעברתם. על הפירוט לכלול בין היתר גם התייחסות למועד שבו התאונה התרחשה, המיקום בו היא קרתה, והנסיבות הספציפיות שהובילו לאירוע. אם בזירת התאונה היוה עדי ראייה, כדאי ביותר לציין בטופס התביעה גם את פרטיהם. מומלץ גם לצרף צילומים של המקום בו תאונת העבודה קרתה ושל המפגע (ככל שהיה כזה) אשר גרם להתרחשותה.
  3. ספקו למעסיקכם הודעה רשמית על תאונת העבודה – יש לעשות כן בסמוך ככל שמתאפשר לאירוע, ובנוסף – למלא טופס 250 של המוסד לביטוח לאומי לשם דיווח רשמי על פגיעת העבודה שאליו יש להוסיף את חתימת המעסיק.
  4. פנו לעורך דין שמסייע בהגשת תביעות פיצויים לאחר תאונות עבודה – הפנייה לייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום תאונות העבודה, היא חיונית ביותר לשיפור סיכוייכם למימוש הזכויות הרפואיות שלכם במלואן – הן מול המוסד לביטוח לאומי והן מול חברת הביטוח שלכם ו / או של המעסיק.

 

משמעות הסיוע המשפטי למגישי תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

אם עברתם תאונת עבודה ושקלתם את הגשתה של תביעת פיצויים בעקבותיה, כדאי להסתייע במשרד עו"ד המספק שירותי ייצוג בתביעות מסוג זה כבר בשלב מוקדם, אם ברצונכם להבטיח שזכויותיכם יתממשו במלואן.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!