לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מדריך תאונות עבודה ומחלות מקצוע

עובדים רבים בישראל עשויים להימצא זכאים לפיצויים בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע. עובד אשר נפגע עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, עשוי להיות זכאי לתשלומי דמי פגיעה וכן לגמלת נכות מעבודה. להלן נכיר את הליך תביעת תאונת העבודה או מחלת המקצוע, לקבלת דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה. לשם כך, הכנו עבורכם מדריך תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 

תאונת עבודה – הגדרה

תאונת עבודה מוגדרת בסעיפים 79 ו-80 לחוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה מוגדרת כתאונה אשר אירעה לעובד ומקיימת את שני התנאים הבאים:

  1. התאונה אירעה במהלך עבודתו של העובד.
  2. התאונה אירעה בעקבות עבודת העובד.

 

החוק מציב שתי דרישות שרק בהתמלאותן תוכר תאונה כתאונת עבודה. ראשית, על התאונה להתרחש במהלך העבודה. שנית, צריך להתקיים קשר סיבתי בין העבודה לבין הפגיעה והתאונה. אולם בכך לא מתמצת הגדרת תאונת עבודה. סעיף 80 מוסיף מספר חזקות מרבות אשר בהתקיים תאונות מעין אלו, חזקה עליהן כי מדובר בתאונות עבודה.

 

החזקות המרבות

החזקה משמעות החזקה דוגמה
1 תאונה בדרך לעבודה או ממנה. גם תאונה שהתרחשה לעובד בדרכו מביתו למקום העבודה או ממקום העבודה לביתו, וכן ממקום עבודה אחד למשנהו, תוכר כתאונת עבודה. עובד אשר חזר בסוף היום הביתה ובדרך חזור נפגע בתאונת דרכים.
2 תאונה במהלך העבודה בזמן הצלת גוף או רכוש. עובד אשר הציל גוף או רכוש במקום עבודתו או בסביבתו הקרובה ביותר ונפגע בזמן ההצלה, יוכר כנפגע עבודה. עובד זיהה ציוד נשרף במחסן ונזעק לכבות את השריפה. במהלך הצלת הרכוש העובד נכווה.
3 תאונה מאדם, כלי או חפץ המצוי במקום העבודה. אדם שנפגע מאדם אחר, מכלי או מחפץ שהיו במקום העבודה, לצרכי העבודה או כדרך קבע, ייחשב גם הוא לנפגע תאונת עבודה. עובד הלך בדרך אל המשרד שלו ונתקל בפטיש שהיה מונח על הרצפה עקב שיפוצים בקומה.
4 תאונה בזמן ובמקום הפסקת האוכל. תאונה שאירעה במקום ארוחת העובדים בזמן הפסקת האוכל אליה הוציא אותם המעביד, תיחשב לתאונת עבודה. זאת, כאשר ההפסקה לא עלתה על 3 שעות. עובדים יצאו בהפסקת הצהריים לאכול בסמוך למקום העבודה במסעדה אליה מקבלים העובדים תלושים. בדרך, אחד העובדים החליק בשלולית שהייתה על המדרכה ונחבל.
5 תאונה בזמן פעילות בוועד העובדים או בדרכו אל פעילות זו תאונה שאירעה לעובד שהוא חבר ועד עובדים בזמן פעילות הועד תיחשב לתאונת עבודה עובד נפגע בתאונת דרכים בדרך לישיבת ועד העובדים
6 תאונה שאירעה בדרך למבחן או חזרה ממבחן לעבודה לפי חוק החניכות עובד שנפגע בדרכו למבחן שעליו לעשות לפי חוק החניכות יוכר כנפגע עבודה תאונת דרכים בדרך לעבודה
7 אירוע לבבי או מוחי שקרה כתוצאה ישירה מאירוע בעבודה עובד שלקה באירוע לבבי או מוחי כתוצאה ישירה מאירוע שאירע בעבודה יוכר כנפגע עבודה מוכר שנקלע לוויכוח סוער עם לקוח ובמהלכו עבר, כתוצאה ישירה מהוויכוח, אירוע מוחי

 

אלו הן, אם כן, שבע חזקות מרבות לתאונות עבודה. שש קבועות בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי והשביעית פותחה בפסיקה. כעת, נכיר את מחלות העבודה.

 

מחלת עבודה

מחלת עבודה מוגדרת אף היא בסעיף 79 כמחלה אשר נגרמה לעובד עקב עבודתו. תקנות הביטוח הלאומי מפרטות שורה ארוכה של מחלות אשר נחשבות למחלות מקצוע עבור עובדים שונים. מחלות עבודה נחשבות, לפי החוק, לפגיעות עבודה ודרך ההתמודדות עם מחלות עבודה זהה להתמודדות עם תאונות עבודה, בשינויים המחייבים.

אדם אשר סובל מפגיעה עקב פעילות חוזרת ונשנית במקום עבודתו, אך פעילות זו לא מוגדרת כמחלת עבודה על פי חוק, יוכל לטעון להכרה בפגיעה כמיקרוטרואמה. מיקרוטראומה הוכרה בפסיקה כפגיעת עבודה נוספת, המאפשרת גם לנפגעים אשר מחלתם אינה מוגדרת כמחלת עבודה לתבוע דמי פגיעה וגמלת נכות עבודה.

 

תביעת דמי פגיעה

הדרך להתמודד עם מחלות מקצוע ותאונות עבודה, היא להגיש תביעת דמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. במסגרת התביעה, יגיש התובע לביטוח הלאומי את המסמכים הבאים:

  • טופס תביעה כמופיע באתר הביטוח הלאומי. טופס התביעה יפרט את נסיבות תאונת העבודה או מחלת העבודה ואת הפגיעה שנגרמה בעקבותיה. התובע יציין כמה ימים נעדר מעבודתו ויפרט אודות הוצאותיו הרפואיות.
  • טפסים רפואיים התומכים בטענות התובע ומוכיחים כי לא יכול היה לעבוד בעקבות תאונת העבודה או מחלת המקצוע.
  • כתב ויתור על החיסיון הרפואי, אשר יאפשר לביטוח הלאומי לעיין במסמכים הרפואיים.

 

לאחר הגשת התביעה, באופן מקוון או פיזית בביטוח הלאומי, הבקשה תיבחן על ידי הביטוח הלאומי. ככל שהתביעה תתקבל, יחושב שכרו היומי של העובד וישולם לו 75% משכר זה עבור כל יום שהוא נאלץ להיעדר מהעבודה בעקבות תאונת העבודה או מחלת המקצוע. תקרת הפיצוי היומי עומדת על 1,141.13 ₪ ותוענק לכל היותר עבור 13 שבועות.

 

תביעת גמלת נכות מעבודה

לאחר תביעת דמי הפגיעה, ניתן יהיה להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה. לשם כך, יעמוד התובע בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי אשר תקבע עבורו דרגת נכות. ניתן להיות מיוצגים על ידי עורך דין בפני הועדה וייצוג זה אף מומלץ במיוחד. הייצוג מומלץ, שכן עורך הדין ידע כיצד לתקשר עם הוועדה כדי שתקבלו את אחוזי הנכות שלכם.

במידה שהתביעה תידחה, ניתן יהיה להגיש ערעור ותיקבע ועדה חוזרת בפני ועדת הערער. ככל שגם ועדת הערער תדחה את התביעה, ניתן יהיה להגיש ערעור נוסף לבית הדין האזורי לעבודה אשר יכריע בתביעת גמלת הנכות מעבודה.

 

חישוב גמלת הנכות מעבודה

ככל שתביעת גמלת הנכות תתקבל, נפגע העבודה יהיה זכאי לגמלת נכות חודשית. הגמלה תחושב באופן הבא: ראשית, יחושבו דמי הפגיעה היומיים. לשם כך, הביטוח הלאומי יסכם את ההכנסה המדווחת של העובד בשלושת החודשים האחרונים. את סך ההכנסה הזו, יחלקו ב-90 וכך יגיעו לשכר היומי הממוצע של העובד. שכר זה יוכפל ב-0.75 וכך הביטוח הלאומי ידע מהו 75% משכרו היומי של העובד.

סכום זה ייקבע כדמי הפגיעה היומיים. ככל שהסכום יחצה את תקרת הפיצוי, העומדת כזכור על 1,141.13 ₪, דמי הפגיעה היומיים ייקבעו לפי תקרת הפיצוי. בשלב הבא, יוכפלו ב-30 דמי הפגיעה היומיים של העובד לקבלת אומדן של 75% מהשכר החודשי של העובד. סכום זה יוכפל באחוזי הנכות של העובד. תוצאת המכפלה תהיה סכום הגמלה החודשית לה יזכה נכה מעבודה.

כדי להבין טוב יותר את אופן חישוב הפיצויים ניעזר בדוגמה. משה כהן הוא סוחר עצמאי אשר נפגע מתאונת עבודה או ממחלת עבודה בראשית חודש אפריל. הועדה הרפואית קבעה למר כהן דרגת נכות של 45%. בחודש ינואר הרוויח משה כהן 15,000 שקלים, בחודש פברואר הרוויח 10,000 ובחודש מרץ הרוויח 12,000 שקלים.

לשם קביעת דמי הפגיעה של משה כהן, יסכום תחילה הביטוח הלאומי את משכורותיו של מר כהן בשלושת החודשים האחרונים. התוצאה תהיה 37,000 שקלים. סכום זה יחולק ב-90 ויעמוד על 411.11 שקלים יומיים. השכר היומי יוכפל ב-0.75 והרי שדמי הפגיעה היומיים של משה כהן יעמדו על 308.333 שקלים.

כעת, ניתן יהיה לחשב את גמלת הנכות של משה כהן. ראשית, דמי הפגיעה יוכפלו ב-30. תוצאות המכפלה היא 9,250. תוצאה זו תוכפל באחוזי הנכות שלו, 0.45, ותוצאת המכפלה תיקבע כגמלת הנכות מעבודה של מר כהן. לפיכך, גמלת הנכות שלו תעמוד על 4,162.5 שקלים בחודש.

 

ההליך בקצרה

נסכם אם כן את שלבי ההליך לקבלת פיצויים על תאונות עבודה ומחלות מקצוע. ראשית, יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה. לתביעה יש לצרף כתב תביעה, מסמכים רפואיים וכתב ויתור על סודיות. לאחר קבלת דמי הפגיעה, ניתן יהיה להגיש תביעת גמלת נכות מעבודה. הנפגע יצרף לתביעה את המסמכים הרלוונטיים וכן יעמוד בפני וועדה רפואית. הוועדה תקבע את דרגת הנכות של הנפגע ואת סך הגמלה החודשית לה יזכה.

 

תוך כמה זמן ניתן להגיש תביעת דמי פגיעה?

נפגע תאונות עבודה, נפגע מחלות מקצוע או נפגע מיקרוטרואמה, זכאי להגיש את התביעה במשך שנה מיום התאונה או מיום צמיחת עילת התביעה. הוא הדין גם באשר לתביעות גמלת נכות מעבודה. תביעה אשר תוגש במועד מאוחר יותר, תוכל להידחות בעילת סף של שיהוי. לחלופין, הביטוח הלאומי יוכל להפחית מדמי הפגיעה או מדמי גמלת הנכות. זאת, כמובן, למעט מצבים בהם העיכוב סביר ולא עולה לכדי שיהוי.

 

מי זכאי להגיש תביעת גמלת נכות מעבודה?

רק מי שהוכר כנפגע עבודה וקיבל דמי פגיעה זכאי להגיש תביעת גמלת נכות מעבודה. אדם אשר לא הוכר כנפגע עבודה, בין אם בשל תאונת עבודה ובין אם בשל מחלת מקצוע, יוכל להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

 

אילו מסמכים רפואיים יש להגיש בתביעת דמי פגיעה?

רצוי להגיש כל מסמך התומך בטענה שלכם כי התאונה או המחלה גרמה לפגיעה. בכלל מסמכים אלו, יש להגיש "תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה" אשר מאשרת כי הנפגע אכן מנוע מלעבוד בעקבות פגיעתו.

 

איך להגדיל את סיכויי קבלת התביעה?

מי שמעוניין להגדיל את סיכויי ההצלחה שלו, ייעזר בשירותיו של עורך דין מראשיתו של הליך התביעה. הייצוג המשפטי לאורך כל הדרך יאפשר לכם לפעול נכון מבלי ליפול לטעויות ולקבל את דמי הפגיעה וגמלת הנכות מעבודה כמה שיותר מהר. טעויות לאורך הדרך שייגרמו מהיעדר ייצוג, יקשו על קבלת פיצויים אלו.

מדריך תאונות עבודה ומחלות מקצוע
מדריך תאונות עבודה ומחלות מקצוע
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!