לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ביטוח לאומי נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי אמון על תשלום קצבאות למגוון רחב של אוכלוסיות במדינת ישראל. מדובר באוכלוסיות המורכבות מאנשים שאינם יכולים להתפרנס בעצמם, או שהשכר שהם מקבלים הוא נמוך. לחילופין, מדובר בבעלי מוגבלויות שההוצאות שלהם גדולות והיכולות שלהם להשתלב בשוק העבודה הן מוגבלות. המאמר להלן עניינו באנשים אשר להם משלם ביטוח לאומי נכות כללית – קצבת נכות התואמת את המגבלות הפיזיולוגיות או הנפשיות שלהם. 

 

סוגיות חשובות הנוגעות להכרה בנכות כללית בביטוח הלאומי

לפני שניגשים לנושא המורכב של נכות כללית בביטוח הלאומי והזכויות הנלוות אליה, חשוב להבין: אילו סוגים של אוכלוסיות נהנות מהקצבאות של המוסד לביטוח לאומי? מהי נכות כללית ומה בינה לבין סוגים אחרים של פגיעות או נכות? איך נקבע גובה הקצבה המשולמת למי שמוגדר נכה? מהן ההוצאות הנוספות שממומנות על ידי המוסד לביטוח לאומי? למה חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח לאומי בדרך למימוש הזכויות? כדאי לקרוא – בשורות הבאות נביא תשובות המתמקדות בסוגיות הללו.

 

על ביטוח לאומי נכות כללית והמשמעויות שלה

על פי ההגדרה של המוסד לביטוח לאומי, קצבת נכות כללית משולמת לזכאים אשר אינם יכולים לעבוד, או שהיכולת שלהם לעבוד נפגעת בגלל מצבם הבריאותי. לצורך העניין, אין הבדל בין בעיה פיזיולוגית לבין בעיה נפשית. נכות כללית היא כל נכות שלא נגרמה כתוצאה מאירוע או בעיה מוגדרים – תאונת דרכים, תאונת עבודה, פעולות איבה וכיוצא באלה. הקצבה משולמת לאחר בחינת הבעיה שממנה סובל מי שמגיש תביעה לקבלת הקצבה. בתום הבדיקה מקבל התובע אחוזי נכות. בהתאם לאחוזי הנכות נקבע גובה הקצבה. בנוסף, נמדדות גם זכאויות אחרות בהתאם לסוג הנכות שממנה סובל התובע. ההליך לקראת אישור התביעה לקבלת קצבת נכות הוא לא פשוט. לעיתים מזומנות מתעוררות מחלוקות בין מבקש הקצבה לבין המוסד לביטוח לאומי. במקרים כאלה, עורך דין תביעות ביטוח לאומי עשוי לסייע לתובעים להתגבר על הקשיים הן בעצם הוכחת הנכות והן בקביעת אחוזי הנכות.

 

קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – למי הן משולמות?

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף העיקרי הממונה על מימוש הזכויות החברתיות במדינת ישראל. אף שקיימים מוסדות אחרים העושים במלאכה, הרי שהמוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המשמעותי ביותר בתחום העשייה החברתית. מדי חודש משולמות קצבאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. לשם המחשה, בשנת 2019 שולמו קצבאות והעברות כספיות שונות בסכום שמתקרב לסך של מיליארד ₪. בשנת 2020, שנת הקורונה, ההוצאות היו אף גבוהות יותר. מדי שנה משלם ביטוח לאומי נכות כללית לקרוב לארבע מאות אלף איש. בנוסף, משולמות קצבאות אחרות. להלן רשימה חלקית של הקצבאות:

 • אזרח ותיק: קצבת אזרח ותיק משולמת למי שעומדים בדרישות והגיעו לגיל הפרישה.
 • סיעוד: קצבת סיעוד משולמת למי שנזקקים לסיוע בפעולות יומיומיות. בדרך כלל מדובר בבני הדיל השלישי, אבל יש מקרים שבהם מדובר באנשים צעירים.
 • תאונות: קצבאות אלה משולמות לנפגעי תאונות דרכים וכן למי שנותרו נכים בעקבות תאונות כאלה.
 • נפגעי עבודה: מדובר במי שנפגעו במהלך עבודתם או כתוצאה ממנה. מדובר בקצבאות לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, אם הנכות שממנה סובל מקבל הקצבה היא קבועה.
 • ילדים: קצבאות ילדים משולמות בהתאם למספר הילדים במשפחה.
 • נכות כללית: קצבה למי שסובלים מנכויות שונות. בהמשך המאמר נתמקד בקצבאות הללו.

בנוסף, מעביר המוסד לביטוח לאומי קצבאות אחרות, רובן המכריע זמניות. מדובר בקצבאות אבטלה, מילואים או הבטחת הכנסה.

ביטוח לאומי נכות כללית וגובה הקצבה לפי אחוזי הנכות

להלן אחוזי הנכות השונים שעבורם משלם ביטוח לאומי נכות כללית והקצבאות המשולמות בהתאם לאחוזי הנכות:

 1. נכה שנפסקו לו 60% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,880 ₪ בחודש.
 2. נכה שנפסקו לו 65% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,998 ₪ בחודש.
 3. נכה שנפסקו לו 74% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 2,209 ₪ בחודש.
 4. נכה שנפסקו לו 100% נכות: קצבת נכות באחוזים אלה תעמוד על 3,272 ₪ בחודש.

בנוסף לקצבת ביטוח לאומי נכות כללית, משולמת תוספת במקרים שבהם למי שהוגדר נכה אם אין לו כושר עבודה. המשמעות היא שהוא איננו יכול להתפרנס מכל מלאכה אחרת זולת קצבת הנכות. בנוסף, עשוי הנכה להיות זכאי גם לתוספות אחרות, המכסות אספקטים נוספים של הנכות. דוגמה בולטת לתוספות כאמור הינה קצבת ניידות, עבור מי שיש להם קשיי ניידות. כאמור, ההתדיינות בדרך לאישור אחוזי הנכות עלולה להיות ארוכה ומתישה. עורך דין תביעות ביטוח לאומי עשוי להיות משענת בטוחה במצבים הללו, ולהגיש סיוע משמעותי בדרך לאישור אחוזי הנכות וקבלת הקצבה.

 

על תפקידו של עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

כאמור, משלם ביטוח לאומי נכות כללית למי שעבר את כל תהליך התביעה והוכר כנכה. ההכרה יכולה להיות זמנית, ורק כעבור זמן היא תוכר כנכות קבועה. במקרה של נכות זמנית, ייתכן מצב שבו התובע יצטרך לעבור הליך נוסף. בכל מקרה, פנייה לשירותיו הטובים של עורך דין תביעות ביטוח לאומי עשויה להקל באופן משמעותי את הלחץ שבו נמצא מי שמדיש את התביעה. מצד אחד, התובע איננו יכול להתפרנס ואין לו הכנסה. מצד שני, הוא איננו מקבל כל קצבה בעוד הליך האישור נמצא בעיצומו.

 

כיצד עורך דין מסייע בהגשת תביעות ביטוח לאומי נכות כללית

להלן השלבים בטיפול בתביעה על ידי עורך דין תביעות ביטוח לאומי:

 • בחינת התביעה: בשלב הזה, עורך הדין אוסף באופן עצמאי או יחד עם התובע, כל מסמך רפואי או אחר שעשוי להשפיע על התביעה. אם מדובר בנכות כללית, לעיתים קרובות יהיה צורך לאסוף מסמכים שניתנו לפני שנים רבות. בתום באיסוף, עורך הדין בוחן את ייתכנות התביעה. לא אחת קורה שההרגשה של התובע היא סובייקטיבית, והוא איננו זכאי לקצבה. מאידך, קורה גם שתובע איננו מודע לזכויות המגיעות לו בעקבות הנכות שלו.
 • הגשת התביעה: אחרי בחינת כלל המסמכים בתיק של הלקוח, מגבש עורך הדין את התביעה. אם הלקוח כבר הדיש תביעה או פעל להגשתה, יפעל עורך הדין להשלים את ההגשה. הוא יוסיף מסמכים חסרים או יכוון את התובע לכיוון הנכון.
 • ליווי הלקוח לכל אורך ההליך: כאמור, תביעת נכות כרוכה בהליך לא קצר. לפני שמשולמת על ידי ביטוח לאומי נכות כללית לתובע, חייבים הממונים על הנושא להיות בטוחים שהתביעה אכך מוצדקת. עם זאת, ליווי צמוד של עורך דין תביעות ביטוח לאומי יכול בהחלט לקצר את ההליך. הליווי הזה חשוב בעיקר במקרים שבהם כושר ההתבטאות של התובע ושל הסובבים אותו הוא מוגבל.

ככל שעורך הדין ישכיל לאסוף את כלל המסמכים הדרושים, וככל שהצגת הבעיה תהיה רהוטה יותר, כך הסיכויים שייקבעו לתובע אחוזי נכות גבוהים יהיו גדולים יותר.

 

לסיכום

לפני שמשלם המוסד לביטוח לאומי נכות כללית עשוי התובע לעבור בדיקות שונות, כולל בדיקות תפקוד. במקרים כאלה, הנוכחות של עורך דין תביעות ביטוח לאומי היא חשובה. זאת, על מנת שלא יקרה שהבודק ירשום, ולו ק בטעות, דברים שעלולים להפחית את מידת הזכאות של התובע. למרבה הצער, כבר קרה לא פעם שניסוח בעייתי של הבודק פגע בזכויות התובע. לדוגמה – הגדרת הרגלים של התובע כ"חלשות", בעוד שלמעשה הן אינן מתפקדות כלל. עורך הדין הוא המייצג של התובע, וככזה הוא ישמור עליו וידאג למיצוי מלוא הזכויות על פי חומרת הבעיה הרפואית.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!