לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תאונת עבודה – מי משלם?

תאונת עבודה – מי משלם? יותר ממאה תאונות עבודה מתרחשות בישראל כמעט מידי יום ומציפות פעם אחר פעם את השאלה הגדולה ביותר בנושא – מי מפצה אותנו על הנזק הרפואי שנגרם? במאמר זה נדון בעניין חבות הפיצויים הנובעת מכל תאונת עבודה ומי אחראי לשלם אותה.

תאונות עבודה הן תאונות שהתרחשו תוך כדי עבודה ועקב העבודה אצל מעסיק או מטעמו של מעסיק מסוים. הגדרה זו רלוונטית לכל ציבור העובדים השכירים כאשר תאונת עבודה בקרב עובדים עצמאיים מוגדרת כתאונה שהתרחשה תוך כדי העיסוק במשלח ידם ועקב עיסוק במשלח היד.
תאונת העבודה למעשה גורמת לפציעה המונעת מלעבוד ולהתפרנס בפועל, בין אם כתוצאה ממצב זמני שההחלמה ממנו תביא לחזרה לעבודה או חלקי המאפשר עבודה בהיקף מתאים, ובין אם במצב קבוע או מלא המונע חזרה לעבודה בכלל.
בכל אחד מהמצבים הללו מסופק כיסוי מתאים לתקופה שבה לא התקיימה עבודה ולא הייתה ממנה הכנסה, כך שמתקיימת זכאות לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו בתאונה.

 

תאונת עבודה מי משלם? להלן הגורמים האפשריים

זכאות תביעת הפיצויים מתקבלת דרך מספר גורמים, כך שייתכן שקיימת עילה לפיצויים מכל אחד מהם:

  • המוסד לביטוח לאומי המשלם דמי פגיעה כחוק לכל אדם החייב בביטוח לאומי וקצבת נכות במקרה שבו הפגיעה הותירה נכות זמנית או צמיתה. את תביעה זו ניתן להגיש תוך שנה אחת מיום התאונה.
  • המעסיק, כל עוד ישנן הוכחות לכך שהתאונה נגרמה בעקבות התרשלותו או התרשלות מקום העבודה. את תביעה זו ניתן להגיש תוך 7 שנים מיום התאונה.
  • חברת הביטוח הפרטית שמבטחת את העובד בפוליסות שמכסות נזקי עבודה (פוליסה אישית או קבוצתית כולל זו שממקום העבודה) כמו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, נכות מעבודה וכו'. את תביעות אלו ניתן להגיש תוך 3 שנים מיום התאונה.

 

תשלום דמי פגיעה

בפועל החוק בישראל קובע כי כל אדם שנפגע בתאונה שהוכרה כתאונת עבודה זכאי לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח הלאומי. תשלום זה ניתן במשך 90 ימים, בגובה 75% מהשכר הממוצע של שלושת החודשים שקדמו לחודש שבו אירעה התאונה.

אם הפגיעה הותירה נכות המונעת חזרה לעבודה לאחר 91 ימים, ניתן לתבוע קצבת נכות מעבודה שתקבע את אחוזי הנכות ומכוחם יינתן פיצוי חד פעמי או גמלה חודשית.

אם העובד נפטר חלילה כתוצאה מהנזק שנגרם לו בתאונת העבודה, ייתכן ששאריו זכאים לקצבת שארים חודשית או מענק חד פעמי וזאת בהתאם לעמידה בתנאים המזכים.

כדי לקבל את דמי הפגיעה יש להמציא תחילה תעודת אי כושר עבודה מהרופא, המציינת את נסיבות התאונה, את הנזקים הרפואיים שנגרמו ממנה ואת משך הזמן שאליו ניתנה התעודה.

את התעודה יש לצרף לטופס התביעה, טופס ויתור על סודיות רפואית ויתר המסמכים הרפואיים מיום התאונה. מהסכום המתקבל מנוכים דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה ודמי בריאות בדומה לשכר החודשי הרגיל.

 

תשלום גמלת נכות מעבודה

אם נפגע עבודה שנותר עם נכות כך שחלפו 90 הימים ושולמו במסגרתם דמי הפגיעה, אך הוא עדיין לא מסוגל לשוב לעבודתו, באפשרותו לתבוע קצבת נכות מעבודה ולקבל דרגת נכות הקובעת את גובה הפיצוי.

כאשר שיעור הנכות שנקבע הוא בין 9%-19% ישולם בגינו מענק כספי חד פעמי. אם שיעור הנכות עומד על 20% ויותר, תשולם עבורו קצבה חודשית בהתאם לתעריפים שמתעדכנים באתר הביטוח הלאומי.

אדם שקיבל 0%-8% נכות איננו זכאי לדבר.

גמלת נכות מעבודה משולמת עד הגעתו של הנפגע לגיל הזכאות לקצבת זקנה. כעת באפשרותו לבחור האם להמשיך לקבל את גמלת הנכות או להפסיקה ולקבל את גמלת הזקנה.

כדי לעודד את הציבור לדרוש את גמלת הזקנה, מתקבל בבחירתה מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.

 

תשלום על הטיפול הרפואי

זכות נוספת שעומדת בביטוח הלאומי יחד עם דמי הפגיעה וקצבת הנכות היא הזכאות לקבלת טיפול רפואי ושיקום מקצועי. עובדים שנפגעו יכולים להתפנות לחדרי המיון בבתי החולים באמבולנס, לקופת החולים או מרפאת חירום ובחינם ולקבל עזרה ראשונה כך שלא יצטרכו לשלם דבר.

כדי לקבל את הטיפול בחינם, עובדים שכירים נדרשים לפנות לקופת החולים עם טופס ב.ל/250 שעניינו הוא הפניה לקבלת טיפול רפואי מהמעסיק ועצמאיים לטופס ב.ל/283 שעניינו הוא בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים.

אם הנפגע פונה באמבולנס, הוא יוכל להגיש את החשבונית שנשלחה אליו למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח הלאומי והיא תטופל.

 

תשלום על שיקום מקצועי

עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונקבעו להם לפחות 10% נכות זכאים לשיקום מקצועי שעלותו תמומן מטעם המוסד לביטוח הלאומי. הזכות לשיקום מקצועי שמורה רק לנפגעים שאינם מסוגלים לשוב לעבודתם או לעבוד בכל עבודה אחרת שהולמת את השכלתם, ניסיונם וכישוריהם ולכן עליהם לקבל שיקום מקצועי והכשרה מקצועית שיאפשרו שילוב מחדש בעולם העבודה.

שיקום מקצועי כולל בתוכו דמי שיקום, שכר לימוד, ציוד לימודי, שכר דירה, כלכלה, נסיעות ואמצעי תמיכה והנגשה. זהו הסל המלא אך ייתכן שחלק מהדברים הקיימים בו לא יינתנו.

 

תשלום תאונת עבודה מהמעסיק

עד כה עסקנו בתשלומים המגיעים מהמוסד לביטוח הלאומי וכעת נתייחס לתגמולים מהמעסיק, שכפי שהבהרנו יינתנו רק אם יוכח כי המעסיק התרשל והדבר גרם לתאונת העבודה. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון כי בתביעות מהסוג הזה גם העובד עשוי להתגלות בחוסר זהירותו ובמקרה כזה תיפסק לו "אשמה תורמת", המפחיתה מגובה הפיצויים שהמעסיק ישלם לנפגע.

כל עוד הוכיח העובד שהתאונה נגרמה בעקבות התרשלות מעסיקו ולמעסיק עצמו יש ביטוח חבות מעבידים, הוא ישלם מעצמו רק את דמי ההשתתפות העצמית כך שיתר הפיצוי יועבר מחברת הביטוח.

 

תשלום חברת הביטוח הפרטית

כל עובד שיש לו ביטוח פרטי המכסה נזקי תאונת עבודה יוכל לתבוע גם אותו ולקבל פיצויים. את פיצויים אלו לא ניתן לקזז ולכן אפשר לקבל אותם באופן מצטבר לסכום שניתן מהמעסיק או הביטוח הלאומי: ביטוח בריאות פרטי, נכות מעבודה, אובדן כושר עבודה, גילוי מחלות קשות, תאונות אישיות וכמובן ביטוח חיים אם העובד נפטר חלילה בעקבות תאונת העבודה שלו.

כמו כן, העובד יוכל לתבוע פיצויים גם מחברת הביטוח הקבוצתית, אפילו אם היא נוצרה מטעם מקום העבודה עצמו. כאשר תאונת העבודה היא גם תאונת דרכים, יש לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את נהג הרכב בביטוח חובה וזאת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

תשלום בעקבות אחריות צד ג'

ישנן תאונות עבודה שלא נגרמו מרשלנות המעסיק אלא מרשלנותו של צד שלישי, למשל מפגע בטיחותי קיים בדרך לעבודה, תאונה שהתרחשה במקום אחר שעה שהעובד ביצע שם שליחות מסוימת מטעם מעסיקו וכדומה.

במקרים אלו ניתן להגיש תביעה נגד הגורם שאחראי לפגיעה או המפגעים הרשלניים שבגינם התרחשה תאונה, אך חשוב לשקול זאת היטב בכל מקרה לגופו.

 

תשלום מקרן הפנסיה

עובדים שנפגעו כך שנותרה להם נכות זמנית או צמיתה, יוכלו לקבל גם תשלום מקרן הפנסיה הודות לרכיב אובדן כושר העבודה המעניק להם פנסיית נכות. לקרן הפנסיה תנאים מזכים משלה אך גם כאן יש לשלוח את התביעה לחברת הביטוח הרלוונטית. אם תביעת פנסיית הנכות בוצעה בלי שנקבעה קודם לכן דרגת הנכות, היא תיקבע במעמד בירור התביעה ובדיקה רפואית מטעם רופאי הביטוח.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!