לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

הגשת תביעה – תאונת עבודה

חיינו גדושים בהפתעות בלתי צפויות, חלקן נעימות ומשמחות אך אחרות עשויות לשנות את חיינו מקצה לקצה. הגשת תביעה – תאונת עבודה מתרחשת כאשר עובד חווה פגיעה כתוצאה מעבודתו ובאופן שעלול להטות את הכף בנוגע לעתידו המקצועי, מצבו הרפואי ואפשרויותיו להמשך החיים. כיצד מגישים תביעה בגין תאונת עבודה ומה רצוי לדעת לפני כן? 

 

מהי תאונת עבודה על פי החוק?

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שהתרחשה בתוך מקום העבודה של עובד ו/או תאונה שנגרמה כתוצאה ישירה מביצוע העיסוק או משימה מטעם המעסיק. תאונות אלו הן רבות ומגוונות, כך שגם תאונת דרכים שהתרחשה בדרך למקום העבודה תיחשב כתאונת עבודה וגם מחלה שנגרמה כתוצאה מביצוע העבודה עצמה.

בעולם המגוון של תאונות העבודה ניתן למנות גם את כל התאונות המתרחשות במסגרת הפסקת העובדים (גם כאשר העובד יוצא להפסקת הצהריים שלו במקום חיצוני לבית העסק או המשרד), בנסיעתם לעבודה או בדרכם הביתה (כל עוד מדובר בנסיעה ישירה ללא עצירות ביניים), בחשיפה לחומרים שונים וכמובן בעת תאונות שהתרחשו בגין רשלנות המעסיק.

 

הגורם המפצה בתאונת עבודה

החוק קובע כי אדם שהוכר כנפגע עבודה זכאי לפיצויים מהמוסד לביטוח הלאומי. גוף זה מספק מענה לכל סוג של תאונת עבודה בישראל שבמסגרתה עובד מסוים נפגע וזאת ללא קשר לחלקו האישי בגרימת אותו הנזק (למשל כאשר העובד מפר הנחיית בטיחות ולא חובש קסדה שהייתה יכולה להגן עליו מפני לבנה שנפלה על ראשו באתר הבנייה).

בנוסף, ביטוח לאומי מממן את הטיפול הרפואי שעובד שנפצע נדרש לו מיד לאחר התאונה כעזרה ראשונה, לרבות הפינוי באמבולנס, מתן טיפול במיון בבתי החולים השונים, בקופת החולים או במרפאות לרפואה דחופה. מלבד המוסד לביטוח הלאומי קיימת האפשרות לתבוע פיצויים גם מחברות הביטוח הפרטיות, בהנחה ולעובד קיימת פוליסה רלוונטית כמו ביטוח תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וכיוצ"ב.

אם הנזק שנגרם לו היה כתוצאה מרשלנות מעסיקו, הוא יוכל לתבוע גם אותו וכך תביעתו תתנהל למעשה מול פוליסת חבות המעסיקים שקיימת למעביד.

 

מהו גובה הפיצויים המתקבל?

המוסד לביטוח הלאומי מספק לנפגעים מתאונת עבודה תשלום הקרוי דמי תאונה (או דמי פגיעה): מימון הוצאות הפגיעה המשולמים במשך 13 שבועות (כשלושה חודשים) ושיעורם הוא 75% מההכנסות של העובד במהלך שלושת החודשים שקדמו לחודש התאונה.

נשתמש בדוגמה שבה מחסנאי נפגע מנסיעתה לאחור של מלגזה במקום עבודתו (מה שייחשב כתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה). התאונה התרחשה בתאריך 10.3 והשתכרותו של העובד בין החודשים דצמבר עד פברואר עומדת (בחישוב הממוצע) על 8,000 ₪. במצב כזה, דמי התאונה שישולמו לעובד הם 6,000 ₪.

 

מידע נוסף על הגשת תביעה – תאונת עבודה

כעת כדי לקבל את דמי הפגיעה, העובד נדרש לפנות לביטוח הלאומי בצירוף טופס תביעה וכל הניירת הרפואית שצבר בעניינו עד כה לגבי הפגיעה. עליו לצרף גם טופס דיווח על תאונת עבודה (טופס ב.ל/ 250) שחתום על ידי מעסיקו ומפרט את נסיבות התאונה ונזקי העובד וכן תעודת אי כושר עבודה מהרופא המטפל (או רופא תעסוקתי) המציינת את אי יכולתו לעבוד.

על פי חוקי ההתיישנות, יש להגיש את תביעה זו תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. אמנם ישנם מקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש את התביעה גם לאחר המועד, אך ככל שמתקרבים לסיום המועד כך הולכים ומתמעטים הסיכויים לקבלת דמי הפגיעה ואם הם יינתנו, ייתכן שבגובה נמוך בהרבה מזה שהיה ניתן לקבל אם התביעה הייתה מוגשת קודם.

 

הגשת תביעה בגין נכות מעבודה

עובדים שפגיעתם הייתה חמורה עד כדי נכות המונעת מהם לשוב לעבודתם לאחר 3 חודשים, יוכלו לקבל תגמול נוסף מהמוסד לביטוח הלאומי אם יקבלו הכרה כנכים באופן זמני או צמית על סמך מצבם.

תביעה בגין נכות מעבודה, דורשת גם היא את מלוא הניירת הרפואית לרבות בדיקות, טיפולים, אשפוזים וכל נתון אחר שנוגע לעניין הרפואי שבגינו התובע מבקש שתיקבע לו נכות וכן פירוט ענייני ורלוונטי של נסיבות תאונת העבודה כפי שנמסרו בעת התביעה לדמי פגיעה (יש להימנע מסתירות או נתונים חלקיים כדי שלא תיווצר לביטוח הלאומי סיבה לדחיית התביעה).

לאחר הגשת התביעה תיקבע לתובע וועדה רפואית שבה הוא יידרש להשיב לשאלות בנוגע למגבלות בתפקודו כתוצאה מהנזקים שמהם הוא סובל וייתכן שיתבקש גם לעבור בדיקה רפואית במקום. אחוזי הנכות שייקבעו הם אלו שיכריעו לעניין גודל הפיצויים וגם לגבי משך הזמן שבו הם יתקבלו.

אם מדובר בנכות בשיעור שבין 9%-19%, התובע יהיה זכאי לקבלת מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי, בגובה 75% משכרו במהלך 12 החודשים שקדמו לפגיעה. בכל נכות ששיעורה מעל 20% תינתן קצבת נכות חודשית. קצבה זו עשויה להיות זמנית, אם הנכות שנקבעה היא אכן נכות זמנית שבחלופה יוכל לשוב הנפגע לעבודתו.

נכים בעלי נכות זמנית ששיעורה הוא פחות מ-100% יכולים לתבוע גם בגין הכרה כ"נכה נזקק" – תביעה המאפשרת להם לקבל 100% נכות לתקופת זמן קצובה מראש. תביעות אלו יאושרו רק אם הוועדה הרפואית, פקיד התביעות והרופאים המטפלים מגיעים למסקנה כי בתקופה זו לא ניתן לעבוד בשום עבודה סבירה עקב הפגיעה ולפיכך אין לתובע שום הכנסה מעבודה.

נכים בעלי נכות צמיתה שנאלצו כתוצאה ממצבם הבריאותי להפחית מהכנסותיהם (למשל מעבר לעבודה ברבע משרה) יוכלו לקבל בהחלטת הוועדה הרפואית הגדלה של אחוזי הנכות על סמך שיעור הירידה בהכנסותיהם ובהתחשבות בגיל ובמקצוע של הנפגע.

 

הליך התביעה המלא

טופס התביעה בגין תאונת עבודה לא נשלח למוסד לביטוח הלאומי לבדו, אלא בצירוף שורה ארוכה של מסמכים נוספים המהווה למעשה כל אסמכתא, תיעוד או ניירת בנוגע לתאונה עצמה, מאפייניה, נסיבותיה, הנזקים הרפואיים שנגרמו ממנה וכן הלאה. ראשית, יש לקבל מהמעסיק טופס הפניה לטיפול רפואי (ב.ל/ 25) שמולאה ונחתמה על ידו. עובדים עצמאיים יצטרכו למלא את טופס ב.ל/283.

טופס זה מאפשר את קבלת הטיפול הרפואי ומעניק בסיומו תעודה רפואית ראשונית לנפגע העבודה, אותו יש לצרף לטופס התביעה הרשמי. כמו כן יש לצרף לתביעה את הדו"ח מבית החולים או המוסד הטיפולי שאליו העובד התפנה אחרי התאונה ואת יתר המסמכים הרפואיים המציינים את הנזקים, הפציעות, הפגיעות, המצב הרפואי הנוכחי ואת נסיבות התאונה עצמה.

נדרש צירוף של תלושי השכר משלושת החודשים האחרונים (או אישור רו"ח לעצמאיים) וכן דו"ח משטרה וצילום תעודת הביטוח במקרה שבו תאונת העבודה היא תאונת דרכים. את התביעה ניתן לשלוח לביטוח הלאומי באופן מקוון, דרך הדואר או באופן ידני לסניף עצמו.

 

פגישת ייעוץ עם עורך דין תאונות עבודה

תאונת עבודה עשויה להתרחש בכל מקום עבודה ובכל זמן נתון ולכן חשוב להתוודע לשלל הזכויות, התקנות והחוקים הקיימים בנושא ולפעול בהתאם כדי לתבוע ולקבל את מלוא הפיצויים בגין הפגיעה.

מורכבות התביעות והחשיבות של הליכי התביעות מול המוסד לביטוח הלאומי ויתר הביטוחים במידת הצורך, דורשת הבנה משפטית עמוקה וניסיון עשיר בעבודה עם גופים אלו. לפיכך הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לפנות טרם הגשת התביעה לעורך דין המתמחה בתאונות עבודה ולהסתייע בו כמייעץ והמייצג מול כל הגופים הרלוונטיים.

עורך הדין הוא הגורם היחידי שעומד על זכויותיכם המלאות ופועל לקבלתן מתוקף כל החוקים, התקנות והפסיקות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!