לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

החמרת מצב ביטוח לאומי תאונת עבודה

החמרת מצב בביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה, מהווה החמרה של מצב רפואי קיים, שממנו סובל עובד שנפגע בעבר בתאונת עבודה וקיבל בגינו אחוזי נכות, אך כעת מוסיף מצבו להידרדר. במקרה כזה, באפשרותו של העובד לתבוע החמרת מצב רפואי במוסד לביטוח הלאומי ולנסות להגדיל בכך את אחוזי הנכות שנקבעו לו.במאמר זה נעסוק בהרחבה בנושא החרפת מצב הביטוח הלאומי ותאונות העבודה.

 

שינוי בדרגת הנכות

במקרה של החמרה במצב הביטוח הלאומי ותאונת עבודה יש ​​לשנות את דרגת הנכות. לשם כך יש להגיש בקשה לוועדה הרפואית לדיון מחודש במצבו של הנפגע, שהידרדר בעקבות תאונת העבודה. על הנפגע להתייצב בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי ולצרף את כל האסמכתאות להידרדרות במצבו, הבוחנת את הפגיעה בשנית. בסמכותה לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו.

 

שיקול מחדש

עקרונית, כל תובע שסובל ממקרה של הרעה במצב הביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה רשאי לבקש דיון מחודש בתביעתו לאחר חצי שנה מיום קביעת אחוזי הנכות שלו. במקרים של החמרה משמעותית רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט כי יש מקום לשקול מחדש גם אם טרם חלפו שישה חודשים על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו.

 

הגדלת שיעורי הנכות

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לבחינה חוזרת לקבלת קצבת שירותים מיוחדים ומומלץ לעשות זאת בסיוע עורך דין המתמחה בתחום. בסמכות הוועדה לבחון את התיק והמסמכים המצורפים ולהגיע להחלטה אם אכן מדובר בהחמרה במצב הביטוח הלאומי של תאונת עבודה ואם אכן יש להעלות את אחוזי הנכות של הנפגע.

 

החמרת מצב ביטוח לאומי – לא אפשרית כשמגישים בקשה חדשה

בקשה בדבר החמרה במצב הביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה ניתן להגיש רק כאשר הנפגע כבר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כבעל נכות מהתאונה ולאחר שחלה החמרה במצבו הרפואי. עדכון מצב רפואי אינו רלוונטי כלל כאשר מדובר בתביעה חדשה בגין פגיעה נוספת או מחלה שאינה קשורה לתאונת העבודה.

 

רופא תעסוקתי מטעם קופת חולים

לפני הגשת בקשה לעיון חוזר בוועדה יש ​​להצטייד במסמכים חתומים על ידי הרופא התעסוקתי של קופת החולים המורשה לעניין. לא ניתן לפתוח תיק למשפט חוזר של פגיעה שכבר נקבעה שאין בגינה קשר סיבתי ברור בינה לבין התאונה המוכרת. את התביעה עקב החמרה במצב הביטוח הלאומי, הרעה במצב תאונת עבודה ניתן להגיש ללא קשר לאחוזי הנכות שכבר נקבעו.

 

חישוב הקצבה

קצבת הנכות מעבודה מחושבת לפי שיעור של 75% מהשכר הממוצע של העובד כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו. ככל שאחוזי הנכות שנקבעו גבוהים יותר, כך שיעור קצבת הנכות לה יהיה זכאי גבוה יותר. לכן, אם חלה החמרה במצב הביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה, עדיף לו לבקש קביעה מחדש של אחוזי הנכות.

 

אחוזים זכאים לקצבה

עובד בעל דרגת נכות זמנית של 9% לפחות זכאי לקצבת נכות זמנית חודשית. הקצבה ניתנת לפי דרגת הנכות ותקופתה שנקבעה על ידי הוועדה. עובד שנקבע לו פחות מ-9% נכות לצמיתות לא יהיה זכאי לגמלת נכות כלל. לעומת זאת עובד שנקבעו לו 19%-9% נכות לצמיתות יהיה זכאי למענק חד פעמי ועובד שנקבעו לו 20% אחוזי נכות יהיה זכאי למענק חודשי. קצבה.

 

הטופס הרלוונטי לבקשה

שכירים ועצמאים נדרשים להגיש בקשה להחמרה במצב הביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה באמצעות טופס ביטוח לאומי 228. את התביעה יש להגיש לרופא בקופת חולים והיא תישלח ל- ביטוח לאומי לאחר קבלת אישור מרופא מוסמך. מומלץ להיעזר בהליך עם עורך דין מנוסה בתחום ולצרף את חוות הדעת הרפואית המעידה על החמרה במצב.

 

תנאים להרעת מצב מול הביטוח הלאומי

את התביעה למצב החמרה ניתן להגיש בהתאם למצבו הבריאותי של הנפגע. על הנפגע לשכנע את הרופא כי חלה החמרה במצבו ובמידה והרופא יאשר זאת, ייקבעו לו אחוזי נכות חדשים. אם חלה הידרדרות חריגה שאינה סובלת עיכוב והמתנה, ניתן לבקש שימוע לפני תום חצי השנה הראשונה, לאחר הסכמת הרופא מטעם הביטוח הלאומי.

 

דוגמה להחמרת מצב – פגיעה בעמוד השדרה המותני

אחוזי הנכות בגין הגבלת תנועות בעקבות פגיעה בעמוד השדרה המותני הינם 10% למגבלה קלה, 20% למגבלה בינונית ו-30% למגבלה חמורה. עובד שנקבעו לו, למשל, רק 10% או 20% אחוזי נכות עקב תאונת עבודה, זכאי להגיש בקשה להגדלתם אם חלה החמרה במצב הביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה המצדיקה. עלייה לרמה גבוהה יותר.

הידרדרות במצבו הרפואי של הנפגע והחמרה במצבו הרפואי יכולים לנבוע ממגוון סיבות בענפי רפואה שונים. לדוגמא, אדם שנפגע בצוואר או בגב, ייתכן שהוועדה הרפואית קבעה שיש לו נכות כזו או אחרת או אף קבעה שאין לו נכות נותרת כלל, אך לאחר זמן מה הנפגע מרגיש שמצבו הרפואי התדרדר כך שהוא סובל מכאבים עזים יותר ותנועותיו מוגבלות יותר.

 

מסמכים נדרשים להגשת התביעה

לצורך קבלת האישור הרפואי, העובד נדרש להציג בפני הרופא את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את דרגת נכותו ומכתב מרופא מומחה כגון נוירולוג, אורטופד וכדומה בו הוא מפרט את נסיבות ההחמרה במצב הרפואי. ניתן גם להגיש מכתב שחרור מאשפוז בתנאי שלא עברו 90 יום מיום השחרור מבית החולים.

 

סיכום ההידרדרות במצב הביטוח הלאומי, תאונת עבודה

לסיכום הנושא, עובד שהוכר כנפגע תאונת עבודה ונקבעה לו דרגת נכות בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, אם חלה החמרה במצבו הרפואי כתוצאה מכך. תאונת עבודה ולא של כל גורם אחר, רשאית להגיש בקשה לקביעה מחדש של אחוזי הנכות על מנת להעלותם. ניתן להגיש בקשה זו בתנאי שחלפו 6 חודשים לפחות ממועד קביעת הדרגה הקודמת.

החמרה במצב הביטוח הלאומי ותאונת עבודה
החמרה במצב הביטוח הלאומי ותאונת עבודה

העובד הנפגע יכול להגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לעררים בתוך 30 ימים. כאשר ישנה שאלה משפטית ניתן גם לערער לבית הדין האזורי במידה וקיימת לכך עילה לאחר החלטת הוועדה הרפואית לעררים. בנוסף הנפגע יכול להמתין חצי שנה נוספת ולהגיש שוב את התביעה להחמרת מצב.

חוסר הבנה של ההיבטים המשפטיים של מיצוי זכויות רפואיות מוביל לנפגעים רבים לאבד את זכויותיהם. אופן הצגת הדברים בפני הוועדה, הן בהצגת הטענות השופכות אור על ההחמרה במצב הרפואי והן על ידי המסמכים הרפואיים הרלוונטיים משפיע בסופו של דבר על החלטתה של הוועדה. עו"ד המתמחה בתחום יודע הן להכין את האדם והן להגיש את המסמכים הנכונים.

כן. הגשת הבקשה עשויה במקרים רבים לגרום המוסד לביטוח לאומי לפתוח את תיק הנכה ולבדוק אם חל שיפור במצבו ואז להפחית מהקצבה שלו. תביעה להחמרה במצב עשויה לעורר את תשומת לב המוסד אל התובע ולכן מהווה סיכון לכך שדרגת הנכות עשויה גם לרדת בעקבות זאת.

בשל אילוצי תקציב, זמן ומקום, הוועדה הרפואית אורכת דקות ספורות בלבד בהם יש לפרט ולהדגיש את הנתונים הרלוונטיים לצורך קביעת אחוזי נכות. יש להכין רשימת ראשי פרקים ולא להתעמת עם חברי הוועדה, על מנת שלא לבזבז את מעט הזמן שיש בוויכוחים. יש לחתום בתחילת הוועדה על ההסכמה להיבדק על ידי הרופא.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!