לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי

אם עברתם תאונת עבודה, כדאי שתדעו כי אתם עשויים להיות זכאים לפיצוי על אובדן ימי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי. פיצוי זה ידוע בתור "דמי פגיעה", והוא נועד לכסות באופן חלקי וזמני את אובדן ההכנסה בתקופת ההתאוששות מפגיעת העבודה. בשורות הבאות נסביר על הדרך לחישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי, כדי שתוכלו למצות את זכויותיכם במלואן.

 

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי לשכירים ועצמאיים

ככלל, בקרות תאונת עבודה, עובד זכאי לתשלום של קצבה זמנית שנקראת דמי פגיעה. זהו תשלום שמשמש כפיצוי המשולם לנפגע העבודה בשל אובדן הכנסתו בתקופת ההתאוששות מפציעתו או מחלתו. דמי פגיעה משולמים למשך תקופה שלא תעלה על 91 יום, מהיום שלמחרת יום הפגיעה. אולם חשוב לדעת שקיים הבדל בין עובדים שכירים ועובדים עצמאיים בכל הנוגע לזכאות לקבלת דמי פגיעה, כפי שיפורט בהמשך.

 

על תאונות עבודה והשלכותיהן

אינספור תאונות עבודה מתרחשות במדינת ישראל מדי שנה בשנה. תאונות עבודה עלולות להיגרם בשלל נסיבות – החל מחשיפה לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה ועד לתאונות דרכים המתרחשות בדרכו של העובד למקום עבודתו או ממנו. מדובר על פגיעות ממגוון סוגים ובדרגות חומרה משתנות, בכוללות: פציעות פיסיות ופגיעות נפשיות כאחת. כך או כך, מדובר על פגיעות שעולות לעובדים רבים במשק הישראלי בבריאותם, בכושר עבודתם, בפרנסתם ואף בחייהם.

כיצד מוגדרת "תאונת עבודה" בחוק הביטוח הלאומי?

בחוק הביטוח הלאומי מוגדרת "תאונת עבודה" בתור אירוע המתרחש בסביבת העבודה של העובד, בדרך למקום העבודה, בחזרה ממנו או במעבר בין מקומות עבודה שונים, וגורם לעובד לנזק פיסי או נפשי הנובע ממילוי תפקידו. הגדרה זו מאפשרת לעובד שנפגע בהקשר לעבודתו להגיש תביעה לביטוח הלאומי לשם קבלת פיצויים וזכויות רפואיות לנפגעי תאונות עבודה. על מנת שתוכלו לאמוד את היקף זכאותכם לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי, בשורות הבאות נציג הסבר מפורט על אופן חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי.

אילו זכויות מעניק חוק הביטוח הלאומי לנפגעי תאונת עבודה?ֿ

חוק הביטוח הלאומי מקנה לעובדים שכירים ועצמאיים שנפגעו במסגרת עבודתם זכאות לקבלת טיפול רפואי מסובסד ופיצוי כספי, גם במידה ופגיעת העבודה היא מינורית לכאורה. אולם חשוב לדעת כי ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי אינה פשוטה ובפרט כל עוד מגפת הקורונה עדיין בשטח. לכן חשוב להגיע מוכנים לתהליך ומצוידים בכל הידע הדרוש למימוש מלא של זכויותיכם.

 

הזכות לקבלת דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה

תשלום של דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, הוא בין הסעדים הראשוניים הזמינים לכל עובד שנפגע בתאונת עבודה ואינו מסוגל לעבוד בשל כך. זכות זו ניתנת גם למתנדבים שעברו תאונת עבודה במסגרת התנדבותם, ככל ופגיעתם הוכרה בתור תאונת עבודה).
את דמי הפגיעה ניתן לקבל למשך עד 3 חודשים ממועד הפגיעה, נכון להיום.

הזכות לקבלת דמי קצבת נכות לאחר תאונת עבודה

במידה ובעקבות תאונת העבודה העובד נותר עם נכות שאינה חולפת בתום תקופת התשלומים של דמי הפגיעה, הנפגע רשאי להגיש לביטוח הלאומי גם תביעה להכרה באחוזי נכות מעבודה וקבלת גמלת נכות.

 

ההבדל בבסיס לחישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי בין עובדים שכירים לעצמאיים

תקרת דמי הפגיעה נכון לשנת 2021 היא 1,114.38 שקלים עבור כל יום עבודה שהוחמץ. אולם קיים שוני מהותי בחישוב דמי פגיעה לעובד שכיר לבין חישוב דמי פגיעה לעובד עצמאי:

  • חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי לעובד שכיר – במקרה של עובדים שכירים הבסיס לחישוב גובה דמי הפגיעה שישולמו לעובד בגין כל יום עבודה שהחמיץ, הינו 75 אחוזים משכר העובד הרגיל שחייב בדמי ביטוח לאומי ב- 3 החודשים שקדמו למועד תאונת העבודה  (כולל תשלום בגין שעות נוספות, דמי הבראה, תוספת ביגוד ופרמיה לעובד) בחלוקה ל- 90.
  • חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי לעובד עצמאי – במקרה של עובדים עצמאיים הבסיס לחישוב גובה דמי הפגיעה שישולמו לעובד בגין כל יום עבודה שהחמיץ, הינו סכום המקדמות שהעצמאי שילם לביטוח הלאומי, בהתבסס על הכנסותיו המדווחות עבור שנת המס השוטפת.

 

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי – כיצד נקבעים אחוזי נכות לנפגעי עבודה וסוג הגמלה שיקבלו בגין נכותם?

הכרה בנכות מעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, עשויה לזכות את נפגע העבודה במענק חד-פעמי או בגמלת נכות חודשית, כתלות בחומרת הפגיעה. חומרת הפגיעה מוערכת על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוות דעתם של אנשי המקצוע היושבים בועדה, נקבעים אחוזי הנכות של המבוטח. זאת בכפוף למצבו הרפואי בחלוף תקופת שיקום מוגדרת מתאונת העבודה שעבר.

  • המענק החד-פעמי ישולם לנפגע עבודה שהוועדה הרפואית בביטוח הלאומי קבעה לו 9 עד 19 אחוזי נכות מעבודה. לרוב אלו אחוזי הנכות שנקבעים לנפגעי תאונות עבודה שמצבם הבריאותי נע בין נכות קלה לבינונית.
  • גמלת הנכות החודשית תשולם לנפגע עבודה שהוועדה הרפואית בביטוח הלאומי קבעה לו 20 אחוזי נכות ויותר. זהו לרוב המקרה כאשר מדובר בנפגעי תאונות עבודה המתמודדים עם נכות בדרגת חומרה גבוהה יותר.

בשני המקרים הללו, גובה הפיצוי לנפגע העבודה מחושב שנגזרת של ממוצע שכרו של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונת העבודה שעבר.

 

איך מחשבים את דמי הפגיעה היומיים המשולמים לעובד בעקבות תאונת עבודה?

סכום דמי הפגיעה היומיים המשולמים לעובד למשך עד 13 שבועות בעקבות תאונת עבודה, מחושב על פי הכנסתו הממוצעת ב- 3 החודשים שקדמו לתאונת העבודה. אולם דמי הפגיעה מכסים 75 אחוזים בלבד מהכנסת המבוטח לפני התאונה, עד לתקרה של 1,114.38 ש"ח ליום (נכון לשנת 2021) חשוב לדעת שחישוב דמי הפגיעה לעובדים שכירים, מגלם בחובו גם שכר בגין שעות נוספות, פרמיות לעובד ומענקים. אולם מהסכום הכולל ינוכו דמי ביטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה כחוק.

 

חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי במקרה של דמי פגיעה מופחתים

עובד שעבר תאונת עבודה שבעקבותיה נקבע לו אובדן כושר עבודה חלקי, יהיה זכאי בהצגת אישור רופא למוסד לביטוח לאומי – לקבל דמי פגיעה בשיעור מופחת. חישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי במקרה של דמי פגיעה מופחתים יתבצע על סמך ההוראות באישור הרפואי שהעובד קיבל.

לצורך העניין, עובד שעבר תאונת עבודה והרופא שלו הורה לו לעבוד עד 4 שעות ליום (קרי, מחצית משעות העבודה המקובלות). יהיה זכאי לקבל 50 אחוז מדמי הפגיעה שהיו מחושבים עבורו לו היה מנוע לחלוטין מלעבוד בעקבות פגיעת העבודה שלו.

 

היכן ניתן לקבל סיוע בחישוב תאונת עבודה ביטוח לאומי?

מימוש זכויות בעקבות תאונת עבודה, אינו עניין של מה בכך. פקידי המוסד לביטוח לאומי אינם מאשרים תביעות לקבלת פיצויים בעקבות תאונות עבודה, בקלות רבה. כפועל יוצא, לא אחת מוצאים את עצמם נפגעי עבודה נעדרי יכולת לממש את זכויותיהם דווקא במועד בו הם הכי זקוקים לתמיכה כלכלית ורפואית. במצב כזה מומלץ ביותר להסתייע במשרד עו"ד המתמחה במימוש זכויות רפואיות וקבלת פיצויים בעקבות תאונות עבודה או מחלות מקצוע. עורך דין המספק ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי, יוכל לעזור לכם באיתור מסמכים רפואיים רלוונטיים, צירוף חוות דעת מרופאים מומחים שיעידו על הפגיעה בכושר השתכרותכם, ואף בהתנהלות מול הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, במידת הצורך. כל זאת כדי להבטיח את קבלת הפיצויים המגיעים לכם במלואם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!