לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

אישור פטור ממס הכנסה

אנשים רבים שנפצעו או חלו, אינם יודעים זאת, אך הם עשויים להיות זכאים לקבלת אישור פטור ממס הכנסה בשל פגיעתם. הזכאות לקבלת הפטור עשויה לנבוע משילוב של ליקויים רפואיים שונים הגורמים לפגיעה משמעותית במצב בריאותו של אדם או מפגיעה אחת ספציפית וחמורה מאוד. במאמר זה נסביר על תנאי הזכאות הספציפיים לקבלת אישור פטור ממס הכנסה לנכה, תקרת הפטור והפעולות שיש לבצע בדרך למימוש הזכות. 

למי מגיע אישור לפטור ממס הכנסה?

פקודת מס הכנסה קובעת של נכה שאושרה לו דרגת נכות רפואית בשיעור של %100, עומדת זכאות  לפטור ממס הכנסה בשל נכותו. הדבר נכון גם לעיוורים בעלי תעודת עיוור. אך גם נכה שאושרה לו דרגת נכות נמוכה יותר, עשוי עדיין להיות בעל זכאות לקבלת הפטור ממס הכנסה, בהתאם לסוג ההכנסות שלו ואחוז הנכות שנקבע לו.

 

האם גם נכה שעוד לא אישרו לו דרגת נכות יכול לבקש אישור פטור ממס הכנסה?

אכן. גם נכה שטרם אושרה עבורו דרגת נכות במוסד לביטוח לאומי, אך לוקה בנכות רפואית – יכול לבקש שיזמנו אותו לוועדה רפואית משותפת לביטוח לאומי ומס הכנסה כדי לבדוק את זכאותו לקבלת אישור לפטור ממס הכנסה.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת אישור פטור ממס הכנסה לנכה?

במידה ואחד מהתנאים הבאים או יותר מתממש, עשוי הנכה לקבל אישור פטור ממס הכנסה:

  1. הנכה אובחן עם 100% נכות רפואית.
  2. הנכה אובחן עם 90% נכות רפואית בגין פגיעה באחד מאיברי גופו על בסיס חישוב מיוחד.
  3. הנכה אובחן עם 89% נכות רפואית על בסיס חישוב מיוחד.

החישוב המיוחד המבוצע לצורך בחינת זכאותו של מבקש אישור הפטור ממס, הוא חישוב המתבסס על מבדקים לקביעת היקף הזכאות של המבקש להקלות המיסוי. חישוב זה מבוצע על פי ההוראות בפקודת מס הכנסה וההנחיות הקבועות בחוקי משנה אחרים כמו חוק הנכים, חוק שירותי סיעוד,  חוק התגמולים, ועוד.

אישור פטור ממס הכנסה
אישור פטור ממס הכנסה

חשוב לדעת: אישור פטור ממס הכנסה לנכה ניתן לבעלי נכות רפואית בלבד

חשוב להיות מודעים לכך שקבלת אישרו הפטור ממס, מתאפשר עבור מי שהוכרו כבעלי נכות רפואית בלבד. קרי, לא למי שנכותם נחשבת לנכות תפקודית. זאת ועוד, פטור זה רלוונטי רק עבור נכים שתקופת הנכות שלהם איננה פחותה מ- 184 ימים.

כך עשוי להיווצר מצב שבו אדם שמשך נכותו הכוללת קצר מ- 184 ימים, לא יקבל אישור פטור ממס הכנסה חרף נכותו. בכל מקרה חשוב לדעת כי גם כשהפטור מאושר, הוא מוגבל לתקרה הנקבעת על פי ההכנסות של בעל הנכות.

 

האם הפטור ממס הכנסה לנכה זהה עבור כל סוגי ההכנסות?

גובה תקרת הפטור ממס הכנסה לנכים, מעודכן מדי שנה בשנה. אולם לכל סוג של הכנסה חישוב תקרת הפטור מתבצע בצורה שונה. עברו הכנסות של נכה שמקורן ביגיעה אישית, כמו שכר עבודה או הכנסות ממשלח יד עצמאי, ישנה תקרת פטור מסוימת, בעוד שהכנסות שמקורן איננו ביגיעה אישית, כדוגמת הכנסה מהשכרת דירה או דיבידנדים – יהיו בעלות תקרת פטור שונה.

 

השינויים האחרונים בחקיקה ואופן השפעתם על תקרות הפטור ממס הכנסה לנכים

בתחילת 2022 נכנס תיקון 257 לפקודת מס ההכנסה לתוקף. תיקון זה נכנס כעדכון להוראות החוק הנוגעות לתנאים המזכים באישור לפטור ממס הכנסה בגין נכות, בעבור הכנסות שמקורן ביגיעה אישית. התיקון החדש מבדיל בין נכים המקבלים קצבת נכות חודשית ונכים שאינם מקבלים קצבה כזו. ההבחנה הזו מובילה להפחתת תקרת הפטור עבור אותם נכים שאינם מקבלים את קצבת הנכות החודשית.

 

תקרת הפטור לבעלי אישור פטור ממס הכנסה לנכה בשנת 2022

להלן תקרות הפטור ממס הכנסה לשנת 2022, לבעלי 100% נכות רפואית הזכאים לקצבת נכות חודשית ויש להם הכנסות מיגיעה אישית:

  • לנכה בעל זכאות לקצבת נכות חודשית למשך 365 ימים לפחות – תקרת הפטור תהיה 628,800 שקלים בשנה.
  • לנכה בעל זכאות לקצבת נכות חודשית למשך 364 ימים או פחות – תקרת הפטור תהיה  409,200 שקלים בשנה, כפול החלק היחסי של שנת המס שבה אושרה למבקש קצבת הנכות החודשית.

להלן תקרות הפטור ממס הכנסה לשנת 2022, לבעלי 90% נכות רפואית שאינם זכאים לקצבת נכות חודשית ויש להם הכנסות מיגיעה אישית:

  • לנכה שנכותו הוכרה לתקופה של 365 ימים לפחות – תקרת הפטור תהיה 409,200 שקלים בשנה.
  • לנכה שנכותו הוכרה לתקופה של 185 עד ל- 364 ימים – תקרת הפטור תהיה החלק היחסי מ- 409,200 שקלים בהתאם למספר חודשי הנכות אשר אושרו למבקש.

ככל שעסקינן בנכים עם נכות מצטברת, עליהם להיות מוכרים כבעלי ליקוי אחד או יותר המקנה להם 40% של נכות רפואית ומעלה, לשם קבלת האישור לפטור ממס.

 

לסיכום

במשרד עורך דין פייפר כהן אנו מספקים סיוע משפטי אישי ואיכותי לבעלי מוגבלויות ו/או נכות רפואית, המעוניינים לממש את זכויותיהם כהלכה מול רשויות המס והביטוח הלאומי בישראל. הליווי המשפטי שמספק משרדנו נועד להבטיח לכל אדם הסובל מליקוי רפואי לסוגיו, כי תינתן לו הזדמנות הוגנת לממש את מלוא זכויותיו המיסוייות כפי שאלו נקבעו בפקודת מס הכנסה ובחוקי העזר הנוספים הרלוונטיים לעניין קביעת דרגת נכות רפואית ודרגת אי כושר עבודה.

נשמח לסייע גם לכם בבדיקת זכאותכם לפטור ממס הכנסה – הן עבור השנה הנוכחית וגם בגין השנים שחלפו ולעזור לכם להשיג את הכספים וההטבות המגיעות לכם בהקדם. לקביעת ייעוץ ראשוני עם משרד עו"ד פייפר כהן – השאירו בטופס להלן את פרטי הקשר שלכם ונציגינו ידאגו ליצור עמכם קשר בהקדם!

 

שאלות ותשובות על אישור פטור ממס הכנסה לנכה

להלן כמה שאלות ותשובות נפוצות שאנו נשאלים לעיתים קרובות לגבי אישור פטור ממס הכנסה לנכים:

לקבלת אישור פטור ממס הכנסה לנכים במקרה שדרגת הנכות טרם נקבעה, הנכה יצטרך להגיש בקשה לעמוד מול ועדה הרפואית משותפת למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי שאחראית למתן פטור ממס לנכים העומדים בתנאים המזכים שנקבעו בחוק.

לקבלת אישור פטור ממס הכנסה לנכה שכבר נקבעה לו דרגת נכות מזכה, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור למס הכנסה בצירוף פרוטוקול מהוועדה הרפואית אשר אישרה את אחוזי הנכות שלו. עובד שכיר נכה יידרש גם לצרף לבקשתו תלוש משכורת אחרון מכל אחד ממעבידיו.

הגשת בקשה לאישור פטור ממס לנכים יכולה להתבצע בהגשת תיאום מס אונליין לשנת המס הנוכחית, בדואר רגיל שישלח למשרדי פקיד השומה בעיר מגוריו של המבקש או במשרדי פקיד השומה בהגשה ישירה. 

נכה שאושר לו פטור ממס הכנסה בגין נכותו, יהיה זכאי ליהנות מפטור עד התקרה הקבועה בחוק בהתאם לדרגת הנכות וסוג ההכנסה שלו. בנוסף לכך, יוכל גם לנצל נקודות זיכוי מסוגים אחרים במס הכנסה, שיגדילו את הפטור מעבר לתקרת ההטבה בגין הנכות. למשל, נקודות זיכוי להורים לילד נכה או עיוור, נקודות זיכוי על בן . בת זוג נכים וכדומה.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!