לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מתי עליי לפנות לאגף נכות כללית או לאגף נפגעי איבה בביטוח לאומי?

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל כמה סוגים של תגמולים בעקבות פגיעתם מהמוסד לביטוח לאומי. אם אתם תוהים "מתי עליי לפנות לאגף נכות כללית או לאגף נפגעי איבה בביטוח לאומי?" – המדריך הבא בדיוק עבורכם. המשיכו לקרוא ותגלו מה התהליך למימוש זכויות לנפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי, מהם שלביו השונים ומהו חלון הזמן להגשת התביעות השונות.

 

על התהליך למימוש זכויות לנפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי

התהליך למימוש זכויות לנפגעי פעולות איבה בישראל, מתחיל בסמוך לקרות פעולת האיבה. כקו מנחה, לאחר אירועי איבה בישראל, עובדי שיקום שהם עובדים סוציאליים בעלי הכשרה ייעודית למצבים אלו, אמורים ליצור קשר עם נפגעי האירוע ובני משפחתם, ולספק להם שירותי ייעוץ הכוונה והדרכה בכל בעיה עמה הם מתמודדים עקב הפגיעה: קשיים נפשיים, חברתיים או משפחתיים, לרבות הכוונה למימוש זכויותיהם בביטוח לאומי.

אולם גם במידה ונציגים מטעם המדינה עוד לא יצרו קשר עדיין, ישנן פעולות יזומות שניתן לבצע לטובת מימוש הזכויות הביטוחיות והרפואיות בשל הפגיעה.

 

שלב ראשון: בירור תנאי הזכאות להכרה במבוטח כנפגע פעולות איבה

כנפגע איבה יוכרו רק מי שעונים על 3 הקריטריונים הבאים:

 1. נפגעי אירוע איבה כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה:
 • פגיעה מפעולת איבה של כוחות אויב.
 • פגיעה בשוגג מידי אדם אחר בעקבות פעולת איבה שבוצעו בידי כוחות אויב / פגיעה בשוגג במקרה בו היה חשש סביר ומוצדק להתרחשות פעולת איבה.
 • פגיעה מנשק שמיועד היה לפעולת איבה מטעם כוחות אויב / פגיעה מנשק שמיועד היה להגנה מפני פעולה כזו.
 • פגיעה ממעשי אלימות שנועדו במהותם לפגוע באדם עקב שיוכו הלאומי-אתני, על רקע הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 • פגיעת איבה שהתרחשה בחו"ל במטרה לפגוע בישראלים או יהודים, או בידי ארגון שאלו הן מטרותיו המוצהרות.

כל זאת, בכפוף לכך שהרשות המאשרת, שמתמנה מטעם שר הביטחון, תאשר כי הפגיעה מהווה פגיעת איבה מוכרת.

2. מי שמעמדם בישראל הוא אחד מהבאים:

 • תושבי ישראל / בעלי אזרחות ישראלית שנפגעו בתחומי מדינת ישראל, בשטחי יהודה ושומרון שבשליטה ישראלית, או מחוץ לגבולות ישראל.
 • בעלי אזרחות ישראלית, שנפגעו בחו"ל וטרם עברה שנה מן המועד בו הפסיקו להתגורר בארץ.
 • שוהים חוקיים בישראל שאינם בעלי אזרחות ישראלית, ונפגעו בתחומי ישראל או שטחי יהודה ושומרון שבשליטה ישראלית.
 • תושבי השטחים בעלי תעודת זהות ישראלית שנפגעו בתחומי הקו הירוק.
 • תושבי השטחים בעלי היתר כניסה מטעם מפקד כוחות הצבא בשטח, שנפגעו בתחומי הקו הירוק.
 • תושבי חוץ שנפגעו במהלך ובעקבות עבודתם עבור מעסיק ישראלי בחו"ל שאושר בידי שר הרווחה לצורך מתן תגמולי לנכי פעולות איבה.

3. מי שנפגעו שלא במסגרת ביצוע עבירות על החוק: נפגעי אירוע טרור שנפגעו בעת ביצוע פשע או עבירה שנעשתה בזדון או מתוך רשלנות פושעת, לא יוכרו כנפגעי פעולת איבה.

 

שלב שני: הגשת תביעה להכרה בנפגעי פעולות איבה

במידה ונפגעתם בפעולת איבה, מימוש זכאותכם לתגמולים לנפגעי איבה, כרוך בהגשת טופס הודעה לביטוח הלאומי על פגיעת איבה ותביעת ביטוח לאומי להכרה בנפגע בפעולת איבה.

התביעה והמסמכים הנלווים אליה, מועברים לאישורה של הרשות המאשרת במשרד הביטחון, המוסמכת להכיר במעמדם של נפגעי איבה, לצורך מימוש הזכויות בביטוח הלאומי.

ניתן להגיש את התביעה עבור פגיעות איבה שאירעו החל מה- 7.10.23 במלחמת "חרבות ברזל", דרך אתר הביטוח הלאומי באינטרנט, על ידי הגשת טופס מקוצר.

נפגעי פעולות איבה שהתרחשו לפני ה- 7.10.23, רשאים להגיש את תביעתם דרך אתר הביטוח הלאומי באינטרנט, על ידי הגשת הטופס הבא.

לחילופין, באפשרותם להגיש טופס תביעה במילוי ידני, ולשלוח אותו הישר אל סניף ביטוח לאומי שבאזור מגוריהם בעזרת שירות שליחת המסמכים הזמין באתר הביטוח הלאומי.

 

שלב שלישי: בדיקת התביעה

התביעה והמסמכים שהוגשו עמה, מועברים לבחינה ואישור ברשות המאשרת של משרד הביטחון, שאחראית לקבוע האם זהו אכן אירוע איבה שבעקבותיו יש להכיר בתובע כנפגע פעולת איבה.

 

שלב רביעי: מסירת הודעה לתובע על ההחלטה בתביעתו

בהמשך לבדיקת התביעה, נשלחת לתובע הודעה לגבי ההחלטה שהתקבלה ומופיעה באזור האישי באתר הביטוח הלאומי בקטגוריית 'מכתבים'.

 

שלב חמישי: קבלת טיפולים רפואיים מסובסדים

בראש ובראשונה, נפגעי איבה זכאים לקבלת שירותי עזרה ראשונה של מגן דויד אדום או כל רופא / מוסד רפואי בקרבת מקום האירוע.

בהמשך לכך, נפגעי איבה זכאים לטיפולים רפואיים מסובסדים הכוללים אשפוז וטיפול בפגיעות שחוו עקב פעולת האיבה. עם הטיפולים המכוסים בידי הביטוח הלאומי, ניתן למנות תרופות, טיפולי שיניים, עזרים רפואיים, שירותי שיקום והחלמה, ועוד. את הטיפול הרפואי ניתן לקבל דרך קופות החולים ובתי החולים הציבוריים, בכפוף לאישור מטעם הביטוח הלאומי המאשר כי מדובר בפגיעה שהוכרה כפגיעת איבה, ואחרי קבלת טופס התחייבות מהביטוח הלאומי.

עם זאת, חשוב לדעת שהביטוח הלאומי איננו משלם החזר הוצאות עבור טיפולים רפואיים פרטיים.

למימוש הזכאות להחזרים על הוצאות רפואיות, ו/או קבלת התחייבות לסבסוד טיפולים רפואיים במסגרות המוכרות בידי הביטוח הלאומי, ניתן להסתייע בסניף ביטוח לאומי באזור מגוריו של הנפגע. לחילופין ניתן להגיש טופס בקשה מקוון באתר ביטוח לאומי, לקבלת התחייבות לכיסוי עלות טיפול רפואי או קבלת החזר כספי בגין טיפול רפואי, עבור נפגעי איבה.

שלב שישי: קבלת תגמולי טיפול רפואי (תט"ר)

אם הנפגע נמצא בטיפולים או תקופת מחלה בעקבותיה ומנוע מלעבוד, הוא רשאי להגיש תביעה לתגמולי טיפול רפואי (תט"ר) לאגף נפגעי איבה בביטוח לאומי.

 

שלב שביעי: הגשת תביעת נכות בגין נזקי גוף ונפש ארוכי טווח

נפגע איבה המתמודד עם פגיעות גופניות ו/או נפשיות ארוכות מועד עקב אירוע האיבה, רשאי לפנות לאגף נכות כללית בביטוח לאומי, בבקשה להכרה בדרגת נכות. בהמשך לכך הנפגע יוזמן להופיע בפני ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי לטובת קביעת דרגת נכותו וזכאותו למענק נכות או קצבת נכות חודשית.

 

באיזה שלב פונים לאגף נפגעי איבה בביטוח לאומי?

לרוב נציגים מטעם אגף נפגעי איבה ואגף שיקום בביטוח לאומי, פונים לנפגעים המאושפזים בבתי החולים בסמוך לקרות אירוע האיבה, לצורך מתן ייעוץ על מימוש זכויות בביטוח הלאומי. אולם ישנם גם נפגעי טראומה או חרדה שאינם בהכרח מתפנים לקבלת טיפול רפואי אך עשויים להיות זכאים לקבלת תגמולי טיפול רפואי ושירותי שיקום וסיוע, לצד הטבות נוספות מביטוח לאומי. לשם בירור תנאי הסף למימוש הזכאויות הללו, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהגיש בקשה להכרה בנפגע איבה, בכל עת.

 

מה חלון הזמן להגשת תביעה לתגמולי טיפול רפואי (תט"ר) לנפגעי פעולות איבה?

את התביעה לקבלת תט"ר אפשר להגיש תוך עד 12 חודשים ממועד הפגיעה, לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו של הנפגע באמצעות טופס בקשה לתגמולי טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה. יש לצרף אל הטופס את כל המסמכים הרפואיים ואישורי השכר המצוינים בבקשה. ניתן להגישו באתר, בפקס, בדואר, או בתיבת השירות בסניף.

 

באיזה שלב פונים לאגף נכות כללית בביטוח הלאומי ומה חלון הזמן בו ניתן לעשות זאת?

במידה והנפגע ממשיך לסבול לאורך זמן מהפגיעה ההגופנית ו/או הנפשית מהאירוע, באפשרותו להגיש תביעה להכרה בדרגת נכות – תוך עד שנה ממועד התרחשותו של אירוע האיבה. קבלת תגמולי הנכות מביטוח לאומי על רקע פגיעה זו, מותנית בזאת שהרשות המאשרת שבמשרד הביטחון, תכיר בכך שאירוע זה אכן נחשב כאירוע איבה ובכך שפגיעתהתובע תוכר בתור פגיעת איבה.

ככלל, לתגמולי הנכות בביטוח הלאומי, זכאים ישראלים שנפגעו בפעולות איבה, והוכרו בידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, כבעלי דרגת נכות זמנית או צמיתה בהיקף של 10 אחוזים לפחות.
את תגמולי הנכות הללו ניתן לקבל בתור מענק נכות חד פעמי או גמלת נכות חודשית, כתלות בדרגת הנכות הספציפית שנקבעה בביטוח לאומי לנפגע.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי מי ש​​נפגעו בפעולת איבה ובני משפחתם, זכאים לקבל פיצוי והטבות שונות ממדינת ישראל, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, שיסייעו להם להחלים ולהשתקם מפגיעתם הפיזית והנפשית.

זה המקום לציין כי המוסד לביטוח לאומי פתח מוקד חירום המספק סיוע מיידי לנפגעים ובני משפחתם והכוונה למימוש זכויות כמו מימון לינה בקרבת בית החולים, פיצויים בגין אובדן הכנסות בתקופת האשפוז של בן משפחה שנפגע, החזרים על הוצאות רפואיות, שירותי שיקום, עזרים רפואיים ועוד.

המוקד פועל לאורך כל ימות השבוע בשעות 8:00 עד 20:00 בטלפון: 02-6269999.

בנוסף, במידה ותזדקקו בהמשך הדרך לסיוע משפטי בהגשת תביעת נכות כללית בביטוח לאומי – אתם מוזמנים לפנות למשרד עו"ד פייפר כהן להתייעצות ללא התחייבות.

נפגעי איבה

עובדי אגף פעולות איבה ואגף שיקום בביטוח לאומי, לרוב יוצרים קשר עם המאושפזים בבתי החולים לטובת מתן ייעוץ והכוונה לקבלת הכרה וזכויות כנפגעי איבה. נפגעים שלא יצרו עמם קשה, רשאים ליזום פנייה אל אגף נפגעי איבה דרך סניף הביטוח הלאומי באזורם, או להגיש בקשה להכרה במעמדם בעזרת טופס בקשה באתר הביטוח הלאומי.

מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה בביטוח לאומי, זכאים להטבות שונות בהתאם לדרגת נכותם, לרבות סבסוד להוצאות טלפון, הנחה בדמי השכירות לדיירי עמידר, החזרי נסיעות, מענק שנתי של דמי הבראה, אמצעי חימום, ביגוד והנעלה ועוד. פירוט ההטבות המלא מופיע באתר המוסד לביטוח לאומי.

את התביעה לקבלת תגמולי טיפול רפואי (תט"ר) לנפגעי איבה, ניתן להגיש בתוך עד 12 חודשים ממועד אירוע הפגיעה.

ניתן להגיש תביעה להכרה באחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה, תוך עד 12 חודשים ממועד אירוע האיבה.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!