לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות מתאונת עבודה

הידעתם? נכות מתאונת עבודה מקנה זכויות רבות מול המוסד לביטוח הלאומי, לרבות הכרה גם בנכויות שהתרחשו כתוצאה מתאונות בדרך לעבודה, ממנה, או במסגרת יום העבודה ומחוץ לבית העסק עצמו. כיצד תובעים נכות מעבודה ומהם ההליכים שחשוב לנקוט בנושא? לפניכם המדריך המלא לנפגעי עבודה שנותרה להם נכות זמנית או צמיתה.

 

מה מגיע לי כנפגע/ת עבודה?

כל עובד או עובדת שנפגעו מעבודתם ועקב עבודתם זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול כספי שנועד לכסות על התקופה הראשונה לאחר הפגיעה, שבה הם היו מנועים מלעבוד או שנמצאו עדיין בתהליכי אשפוז, שיקום והחלמה.

תשלום זה משולם לאורך תקופת אי הכושר הנמשכת 91 ימים וקרוי דמי פגיעה. את גובה התשלום מחשבים על סמך המשכורת משלושת החודשים שקדמו לחודש שבו התרחשה הפגיעה, כאשר התחשיב המדויק הוא 75% מגובה השכר החייב בדמי ביטוח לאומי חלקי 90. דמי הפגיעה משולמים עד לתקרת המקסימום שעומדת על קצת יותר ממיליון שקלים.

 

תביעת נכות מתאונת עבודה (נכות מעבודה)

אמנם דמי הפגיעה מכסים את שלושת חודשי הפגיעה הראשונים, אך מה אמורים לעשות נפגעים שנותרו עם נכות ועדיין מנועים מלהמשיך לעבוד? כעת יכולים הנפגעים שכבר הוכרו כנפגעי עבודה ושולמו להם דמי הפגיעה לתבוע נכות מעבודה ולעבור וועדה רפואית שתעניק להם אחוזי נכות.

לאחוזי הנכות שניתנים יש כמובן השלכות כלכליות: 9%-19% נכות זמנית מקנה קצבה חודשית עד לסיום התקופה שהוגדרה. 9%-19% נכות צמיתה יקבלו מענק כספי חד פעמי בגובה של כ-43 קצבאות נכות. 20% נכות ומעלה מעניקים קבלת קצבה חודשית עד לגיל הפרישה, אז ניתן יהיה לבחור האם להמשיך לקבל את קצבת הנכות או לקבל קצבת זקנה. נפגעים שנקבעו להם 8% ומטה אינם זכאים לדבר.

 

תחשיב מבוסס משכורת

גם בקבלת מענק בגין נכות ששיעורה נמוך וגם בקבלת קצבה חודשית בגין נכות ששיעורה גבוה, הפיצוי המתקבל מבוסס על 75% מהשכר של הנפגע. ניקח לדוגמה נפגע שעבר תאונת עבודה ושכרו החודשי (ברוטו) עמד על 10,000 ₪ (7,500 ₪ מהווים 75% משכר זה). הנכות שנקבעה לו היא 20% ולפיכך הוא זכאי לקצבה חודשית של 1,500 ₪ (7,500 כפול 20% הנכות).

באותו האופן מחושב המענק, כך שאם נקבע למשל שלאותו העובד יש נכות צמיתה בשיעור 15%, המענק שהוא יקבל יהיה כ-50,000 ₪ בנוסף חשוב לציין שנפגעי עבודה זכאים לזכויות נוספות מהביטוח הלאומי, לרבות קבלת טיפול רפואי חינם לאחר האירוע וקבלת שיקום מקצועי ורפואי לאחר מכן.

 

נכות רפואית ותפקודית – מה בעצם ההבדל?

רבים אינם יודעים או מבינים את ההבדל שבין נכות רפואית לתפקודית, שכן האחת מזכה בגין מצב רפואי מגביל ומקשה שפוגע בשגרה ובפעולות היומיומיות ואילו השנייה מזכה בגין מגבלות שמתייחסות לתפקוד בעת ביצוע העבודה בלבד.

בשתי נכויות אלו מי שקובע את שיעורי הנכות היא וועדה רפואית של הביטוח הלאומי וחשוב להגיע אליה ערוכים ומוכנים היטב, רצוי באמצעות פגישה מקדימה עם עורך דין המתמחה בתאונות עבודה ודיני הביטוח הלאומי.

 

קצבת הנכות לעומת פנסיית נכות מקרן הפנסיה

עובדים שנגרמה להם נכות תפקודית זכאים לקצבת נכות גם מקרן הפנסיה שלהם (פנסיית נכות). ויחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם ההכרה בנכות מעבודה מחבלת בקצבת הנכות מקרן הפנסיה, בעיקר אם קצבת הנכות מהפנסיה גבוה הרבה יותר מזו שהמבוטח זכאי לה מול הביטוח הלאומי.

האם אי אפשר לבחור איזו קצבה לתבוע? לא תמיד. אם הפגיעה התרחשה עקב תאונת עבודה, קיימת חובה לדווח על כך לביטוח הלאומי וקרן הפנסיה גם תפנה לשם את המבוטח. ישנם גם מקרים שבהם ידוע שהמבוטח היה זכאי לדרוש את זכויותיו מהביטוח הלאומי, מה שמאפשר לחברת הביטוח לדחות תביעות כאשר ידוע שהמבוטח לא עשה זאת.

למעשה, המבוטחים יכולים להחליט היכן לתבוע פיצויים רק אם מדובר באירוע שלא עונה להגדרתה של "פגיעה בעבודה" ומכניס בתוכו הן את תאונות העבודה והן את מחלות המקצוע.

 

נכה נזקק

עובדים שקיבלו נכות זמנית שדרגתה נמוכה מ-100% ובמסגרתה הם אינם עובדים או צוברים הכנסה מעיסוק כלשהו, רשאים לתבוע הכרה בהם כנכה נזקק, מה שיעניק להם נכות זמנית בשיעור 100% למשך עד 4 חודשים.

 

זכויות העובד ואשמתו בתאונה

ככלל, קבלת הזכויות בביטוח הלאומי אינה מותנית באשמה או ניקיון מאשמה בגרימת התאונה וחוק דמי הפגיעה הוא מחייב ללא קשר. לפיכך, גם עובד שהתאונה שנגרמה לו הייתה באשמתו יהיה זכאי לקבל את הזכויות המגיעות לו.

אלא שעניין הפיצויים ללא התניית האשמה נוגע רק לביטוח הלאומי ולא למקרים שבהם נתבע המעסיק או צד ג'. עובד שמחליט לתבוע את המעסיק או כל גורם אחר שלטענתו התרשל והדבר גרם להיווצרות תאונת העבודה, צריך לקחת בחשבון אפשרות שבית המשפט יראה בו כ"אשם תורם" – עובד שהייתה לו אשמה חלקית או יחסית בגרימת התאונה, כך שהמעסיק איננו האשם הבלעדי לה.

במקרה שבו התובע יימצא כאשם תורם, בית המשפט יפחית מגובה הפיצויים שהמעסיק או צד ג' נדרשים לשלם. במקרה שבו יתגלה ששיעור האשמה התורמת של העובד היא 100%, עשויים להישלל ממנו לחלוטין הפיצויים מהצד הנתבע.

 

נקודות חשובות לגבי נכות מתאונת עבודה

הגדרת החוק

תאונת עבודה מוגדרת על פי חוקי הביטוח הלאומי כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של העובד השכיר, או כתאונה שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח היד ועקב עיסוקו במשלח היד של העובד העצמאי.

למרות שפגיעות רבות מותירות את הנפגעים מעבודה עם נכות, לא כל תאונת עבודה גורמת לנכות. חלק מהפציעות הן קלות מאוד ולכן לא ימנעו מהעובד להחלים ולשוב לעבודתו כרגיל. קיימת גם האפשרות לאובדן כושר זמני או חלקי, מה שיאפשר לעובד להמשיך להתפרנס אך באופן חלקי עד להחלמתו המלאה, או באופן שדורש התאמות בהתאם למצבו הבריאותי מכאן והלאה.

כך או כך, בכל פגיעת עבודה וגם אם המקרה איננו גורם לנכות, רצוי לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא זה כדי לבדוק את מלוא הזכויות ולהבין כיצד לפעול מול הביטוח הלאומי, קרן הפנסיה ולעתים גם מול חברות הביטוח הפרטיות והמעסיק או צד ג' שייתכן וקיימת עילה לתביעתם בנוסף.

 

בחירת עורך דין

עורך הדין יוכל לדאוג שהליך התביעה מול כל גורם מבוצע באופן מדויק ומלא כדי לצמצם את הסיכויים לדחייתה של התביעה וכן לפעול בנושא כאשר התביעה נדחית.

 

בשורה התחתונה

ראינו שתביעת נכות מתאונת עבודה היא תהליך שלם, שבו לוקחים חלק המצב הרפואי שמתכתב עם הפגיעה ונסיבותיה ממקום העבודה, התהליכים הבירוקרטיים הספציפיים בגופים כמו הביטוח הלאומי וקרן הפנסיה וכן קבלת החלטות אישיות בנוגע לאפשרויות התביעה והסיכויים או הזכאויות שמתלוות לכל אחת מהן.

על מנת לפעול נכון ובאופן מושכל כבר מבראשית, רצוי להימנע מנטילת החלטות עצמאיות שלא הייתה בהן מעורבות של גורם מקצועי ואובייקטיבי. לפיכך רצוי שעורך דין מנוסה מתחום נזקי הגוף ושמתמחה בתאונות עבודה יקח חלק במסלול ההכרה בפגיעת העבודה וההכרה בנכות שנגרמה ממנה, ידריך את הנפגעים כיצד לפעול וגם ייצג אותם בהתאם כאשר הוא נדרש לכך.

הליווי המשפטי הצמוד יכול לחסוך זמן משמעותי ויקר תוך הימנעות ממאבקים בירוקרטיים מפרכים ומזעור הסיכויים לדחיית תביעות. ולכן אם נפגעתם בתאונת עבודה ונותרה לכם נכות מאותה הפגיעה, רצוי לתאם פגישת התייעצות כבר עכשיו ולהבין כיצד לפעול במדויק על פי מצבכם הנוכחי.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!