לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פוסט טראומה אחוזי נכות

בסעיף 34 ב' בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי לעניין קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, נקבע כי לנפגעי פוסט טראומה אחוזי נכות שהם זכאים לקבל, על פי חומרת הפגיעה ומידת השפעתה על תפקודם האישי, המקצועי, החברתי והתעסוקתי. בשורות הבאות נסביר אודות האופן בו נקבעת בפועל דרגת הנכות לנפגעי הפרעת דחק פוסט טראומטית והזכויות שבהן היא מזכה.

 

פוסט טראומה – קווים לדמותה

פוסט טראומה היא פגיעה נפשית הידועה בעגה המקצועית בתחום בריאות הנפש,  כ"הפרעת דחק פוסט טראומטית" או בקצרה: PTSD (ראשי תיבות של Post Traumatic Stress Disorder). מדובר בהפרעה נפשית המשתייכת למשפחת הפרעות החרדה.

PTSD נגרם בעקבות חוויות מלחיצות וטראומטיות או חשיפה לאירועים חמורים ומעוררי לחץ מוגבר כדוגמת מלחמה, תאונת דרכים, אירוע טרור, פגיעה מינית, מתקפת טילים, אלימות, לידה קשה, נטישה של אדם קרוב או מוות פתאומי ובלתי צפוי של אדם כזה, וכן הלאה.

 

אילו סוגי אירועים מוכרים כאירוע פוסט טראומטי?

אף שבעבר הייתה מזוהה פוסט טראומה עם מקרים של חיילים שעברו חוויות קשות בשעת לחימה – ולכן נקראה בשפת העם "הלם קרב", כיום ידוע כי לאירועים שונים יש פוטנציאל להוביל אדם למצב פוסט טראומטי, גם אם הם אינם נחשבים מסוכנים במיוחד באופן אובייקטיבי. אף שתסמיני ה- PTSD עשויים לחלוף מעצמם בהדרגה, ישנם גם מצבים שבהם הם מלווים אדם למשך תקופה ארוכה מאוד ואף עד יומו האחרון.

מדוע נקבעים לנפגעי פוסט טראומה אחוזי נכות?

התמודדות עם הפרעת דחק פוסט טראומטית נוטה לשבש את שגרת חייהם התקינה של הלוקים בה מקצה לקצה. לעיתים קרובות, מדובר בפגיעה היקפית המובילה לכך שנפגעי הפוסט טראומה מתקשים לתפקד מבחינה בין אישית, משפחתית, חברתית, ותעסוקתית כאחד.

קשיים אלו מובילים לא אחת לפגיעה כלכלית קשה בנפגעי פוסט טראומה ולכן ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי וגורמים מבטחים נוספים, הכרה ב- PTSD כפגיעה המזכה באחוזי נכות, בפיצוי כספי ובזכויות רפואיות נוספות.

 

הקשר בין פוסט טראומה לאובדן כושר עבודה

בהמשך לאמור לעיל, נחדד ונאמר כי הקשיים הרגשיים והתפקודיים שחווים נפגעי פוסט טראומה, עולים להם במקרים לא מעטים בפרנסתם. אנשים אלו עלולים להתקשות לתפקד בצורה תקינה  במקום עבודתם, בניהול קשרים בין אישיים עם הקולגות והממונים עליהם ובניהול שגרת עבודה פורה ופרודוקטיבית.

כך, אף שכלפי חוץ אדם אינו בהכרח נראה כמי שסובל מנכות, הלכה למעשה הוא עלול להתמודד עם מוגבלויות שונות מבחינה תעסוקתית – ממש כמו מי שאיבד מכושר עבודתו על רקע פגיעה פיזית.

 

כיצד נקבעים אחוזי הנכות בגין פוסט טראומה?

בדומה לקביעת אחוזי נכות לכל ליקוי גופני או נפשי, גם במקרה של פוסט טראומה אחוזי נכות נקבעים במוסד לביטוח לאומי בידי גוף שנקרא הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. גוף זה אמון על בדיקת המבוטח וקביעת רמת הנכות התפקודית שלו ודרגת אי כושר העבודה שלו, בהתאם.

לרשימת הליקויים הבריאותיים המופיעה בדבר חקיקה שנחקק בשנת 1956 וקרוי "התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)".

סעיף 34 ב' בתוספת לתקנות ביטוח לאומי הוא כאמור לעיל, הסעיף המסדיר את הקווים המנחים לקביעת דרגת הנכות לנפגעי פוסט טראומה. זאת כאשר דרגת הנכות הספציפית, נקבעת בוועדה על פי נסיבותיו האישיות של הנפגע וחומרת מצבו. על כן, לא מדובר על דרגה אחידה וקבועה של נכות לנפגעי PTSD, אם כי על אחוזי נכות בהיקף משתנה, שיכול להגיע גם ל- 100% נכות כאשר מדובר על מקרה חמור במיוחד.

 

על פי אילו פרמטרים של פוסט טראומה אחוזי נכות נקבעים?

אחוזי הנכות לנפגעי פוסט טראומה נחלקים לשבע דרגות נכות, אשר נקבעות בעיקר על פי הפרמטרים להלן (חלק מהם או כולם יחדיו – כתלות בנסיבות של כל מקרה לגופו):

 • עוצמתה של הפוסט טראומה
 • תדירות התסמינים הפוסט טראומטיים
 • משך הזמן שבו המבוטח סובל מן ההפרעה
 • השפעתה של הפוסט טראומה על תפקודו הנפשי, החברתי והתעסוקתי של המבוטח.
 • כמות התקפי הפוסט טראומה ומספר האשפוזים על רקע זה שלהם נדרש המבוטח ב- 24 החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות.
 • משך תקופת הרמיסיה או הנסיגה שחווה המבוטח מההפרעה.
 • מידת ההיענות של המבוטח לטיפולים רפואיים או נפשיים בבעיה ומידת יעילותם.

 

כמה אחוזי נכות נקבעים בגין הפרעת דחק פוסט טראומטית?

במקרי פוסט טראומה אחוזי נכות נקבעים בהתאם לסעיף 34 ב' בתוספת על פי הפירוט הבא:

 • במקרים של נסיגה מלאה, בלי פגיעה בתפקוד הנפשי, החברתי ובכושר העבודה – 0%.
 • במקרים של נסיגה מלאה או בהתקיים סימנים קליניים שיוריים, עם פגיעה קלה בתפקודים הנפשיים או החברתיים, ופגיעה בדרגה קלה עד בינונית בכושר עבודתו של הנפגע – 10%.
 • במקרים של נסיגה עם סימנים קליניים מינוריים, צורך בתרופות, פגיעה בינונית בתפקודים הנפשיים או החברתיים, ופגיעה בינונית בכושר העבודה – 20%.
 • במקרים של נסיגה חלקית, עם סימנים קליניים בדרגת חומרה בינונית, עם צורך קבוע בתרופות, פגיעה ניכרת בתפקודים הנפשיים והחברתיים והגבלה משמעותית בכושר העבודה  – 30%.
 • במקרים של נסיגה חלקית עם סימנים קליניים מובהקים, צורך בתרופות בקביעות, פגיעה קשה בתפקודים הנפשיים והחברתיים, ופגיעה חמורה בכושר העבודה  – 50%.
 • במקרים שבהם המחלה פעילה ומלווה בפגיעה חמורה מאוד בתפקודים הנפשיים והחברתיים, לרבות פגיעה קשה במיוחד בכושר העבודה או צורך באשפוזי יום פסיכיאטריים ממושכים  – 70%.
 • במקרים שבהם המחלה פעילה ומלווה בצורך בהשגחה קבועה או אשפוזים פסיכיאטריים מלאים  – 100%.

 

באילו זכויות מזכה פוסט טראומה הפוגעת בכושר העבודה?

אדם המתמודד עם פוסט טראומה שפוגעת בכושר עבודתו, זכאי לקבלת סיוע כספי, הטבות וזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. בין היתר, מדובר בקצבת נכות כללית לנפגעי פוסט טראומה וקצבת נכות מעבודה. בנוסף לזאת, נפגעי פוסט טראומה רשאים גם לקבל דרך קופת החולים שלהם טיפולים נפשיים באמצעות מפגשים עם פסיכולוגים שיקומיים, פסיכולוגים רפואיים ועובדים סוציאליים.

 

התנאים למימוש הזכות לקצבאות נכות כלליות בעקבות PTSD

קבלת קצבת הנכות הכללית לנפגע PTSD מותנית בכך שיקבעו בגין הפוסט טראומה אחוזי נכות רפואית שאינם נמוכים מ- 60% עבור הליקוי הספציפי או 40% אחוזי נכות משוקללים לפחות בגין שקלול של כמה סוגי ליקויים הכוללים ליקוי רפואי אחד לפחות בהיקף של 25% נכות ומעלה. זאת בנוסף לקביעת דרגת אי כושר עבודה של 50 אחוזים ויותר, לצד שיעור הכנסות הנמוך מ- 60% מגובה השכר הממוצע במשק.

 

מהם התנאים למימוש זכויות לנפגעי אירוע טראומטי שאירע בהקשר לעבודה?

כאשר אדם סובל מהפרעת הפוסט טראומה עקב אירוע טראומטי שאירע לו תוך כדי ו/או בעקבות עבודתו, הביטוח הלאומי עשוי להכיר בו כנפגע עבודה, ולשלם לו בשל כך קצבת נכות מעבודה או מענק לנכה מעבודה. זאת בתנאי שנקבעו לנפגע הפוסט טראומה אחוזי נכות בשיעור של 9% ויותר.

נפגעי טראומה שנקבעו להם לפחות 40% נכות על רקע נפשי במוסד לביטוח לאומי זכאים גם לקבל סל שיקומי למתמודדי נפש דרך משרד הבריאות, המספק תמיכה ברכישת השכלה, בתחום התעסוקתי ובנושא הדיור. זאת בכפוף לקבלת אישור מוועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש.

 

לסיכום

במידה ואתם מתמודדים עם פוסט טראומה ואינכם מרוצים מאחוזי הנכות שהמוסד לביטוח לאומי אישר לכם, דעו כי באפשרותכם לערער על קביעה זו בפני סמכויות שונות ובהן ועדת העררים ובית הדין לענייני עבודה. ליווי מקצועי מעורך דין אובדן כושר עבודה וביטוח לאומי בהכנת הערעור שלכם ובהיערכות לוועדות הערר ישפר במידה רבה את הסבירות לשינוי אחוזי הנכות שלכם לשביעות רצונכם וקבלת מלוא הזכויות המגיעות לכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!