לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פטור ממס הכנסה נכות

על פי פקודת מס הכנסה בישראל לקבוצות מסוימות באוכלוסייה ישנה זכאות להטבות מס מסוגים שונים. אוכלוסיית הנכים היא בין הקבוצות הזכאיות להקלות מסוג זה ובשורות הבאות נפרט איזה פטור ממס הכנסה נכות מקנה, באילו תנאים ומהן הדרכים שבהן ניתן לממש את הזכות לקבלתו.

 

מי זכאים לקבלת פטור מס הכנסה נכות?

בפקודת מס הכנסה נקבע כי נכה שמוכר כבעל דרגת נכות רפואית של 100 אחוז, זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה בגין נכותו. כך גם עיוור הנושא תעודת עיוור. אולם גם מי שאושרו לו אחוזי נכות נמוכים יותר, עדיין עשוי להיות זכאי לפטור ממס, כנגזרת של סוג הכנסתו ודרגת הנכות שנקבעה לו.

בהקשר זה יצויין כי גם נכה שלו טרם נקבעה דרגת נכות מעבודה בביטוח הלאומי, אך הוא סובל מנכות רפואית – רשאי לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית המשותפת למס הכנסה וביטוח לאומי לטובת בחינת זכאותו למימוש הזכות לפטור ממס.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה נכות?

בפקודת מס הכנסה קבועים תנאים ברורים למתן פטור ממס הכנסה לנכה, שבמידה ואחד מהם לפחות מתממש, ישנה האפשרות לבקש אישור לקבלת הפטור המיוחל ממס הכנסה לנכה / עיוור. בין התנאים שמזכים בקבלת הפטור ממס לנכים, ישנם:

  1. הנכה אובחן כבעל 100% נכות רפואית.
  2. הנכה אובחן כבעל 90% נכות רפואית בשל פגיעה באיבר מאיברי גופו בהתאם לתחשיב מיוחד לעניין זה.
  3. הנכה אובחן כבעל 89% נכות רפואית בהתאם לתחשיב מיוחד לעניין זה.

 

מהו אותו תחשיב מיוחד שמבוצע לטובת אישור הזכאות לפטור ממס הכנסה לנכה?

התחשיב המיוחד שמבוצע לטובת בחינת הזכאות של המבקש למתן הפטור ממס, הוא חישוב שמתבסס על מבחנים שנועדו לבדיקת היקף זכאותו של המבקש להטבות מס. תחשיב זה נעשה על סמך פקודת מס ההכנסה וחוקי משנה נוספים כדוגמת חוק הנכים, חוק התגמולים, חוק שירותי סעד, וכן הלאה.

 

ההגבלות החלות על קבלת הפטור ממס הכנסה נכות

חשוב להיות ערים לעובדה שמתן הפטור ממס הכנסה לנכות, מתאפשר אך ורק עבור בעלי נכות רפואית אך לא לבעלי נכות הנחשבת כנכות תפקודית. מלבד זאת, הפטור ניתן רק לנכים שתקופת נכותם אורכת 184 ימים לפחות. בשל כך, עלול להיווצר תרחיש בו אדם שהנכות הכוללת שלו אורכת תקופה קצרה מ- 184 ימים איננו זכאי לפטור ממס לנכים. כך או כך, הפטור מוגבל עד לתקרת הכנסותיו של המבקש.

 

על תקרת הפטור ואופן קביעתה

תקרת הפטור ממס הכנסה במקרי נכות, מתעדכנת על בסיס שנתי. בגין כל סוג של הכנסה אופן החישוב הקובע את תקרת הפטור, הוא שונה. בהתאם לכך, לצורך העניין, הפטור ממס נכים שהכנסותיהם מקורן ביגיעה אישית כדוגמת שכר עבודה או הכנסה מעסק עצמאי, איננו זהה לפטור ממס שניתן לנכים שמקור הכנסתם אינו ביגיעה אישית, כמו במקרה של הכנסות מריבית או דמי שכירות.

 

כיצד תיקון 257 לפקודת מס הכנסה משפיע על תקרת הפטור ממס לנכים?

בתחילת שנת 2022 תיקון 257 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף. התיקון נכנס לטובת עדכון ההוראות שנקבעו בסעיף 9(5) לעניין קביעת התנאים המזכים בקבלת פטור מס הכנסה נכות, עבור הכנסות מיגיעה אישית.

בתיקון החדש, מבוצעת הבחנה בין נכים הזכאים לגמלה חודשית על פי חוק הנכים או בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי פעולות איבה, אשר עליהם חל סעיף  9(5)(א) לפקודת מס ההכנסה – לבין נכים שאים זכאים לגמלה כזו, אשר עליהם חל סעיף 9(5)(א1). הבחנה זו מובילה להפחתתה של תקרת הפטור לנכים שלא זכאים לקבלת גמלת הנכות החודשית.

 

מהי תקרת הפטור ממס הכנסה נכות בשנת 2022?

בהתאם לאמור מעלה, הכנסות של נכה מיגיעה אישית במידה והוא הוכר כבעל דרגת נכות בת 100% וזכאים לגמלת נכות חודשית, נחשבות פטורות ממס הכנסה עד לתקרות בסכומים הבאים המעודכנים לשנת 2022:

  • עבור נכה בעל זכאות לקבלת גמלת נכות חודשית לאורך 365 ימים לפחות – תהיה תקרת הפטור ממס בסך 628,800 שקלים לשנה.
  • עבור נכה בעל זכאות לקבלת גמלת נכות חודשית לאורך 364 ימים ומטה – תהיה תקרת הפטור ממס בסך 409,200 שקלים לשנה, כפול החלק היחסי משנת המס בה זכאותו של המבקש לגמלה נקבעה.

 

הכנסות של נכה מיגיעה אישית במידה והוא הוכר כבעל דרגת נכות בת 90% או יותר אך לא זכאי לגמלת נכות חודשית, נחשבות פטורות ממס הכנסה עד לתקרות בסכומים הבאים:

  • עבור נכה שנכותו הוכרה לתקופה בת 365 ימים לפחות – תהיה תקרת הפטור בסך 409,200 שקלים לשנה.
  • עבור נכה שנכותו הוכרה לתקופה בת 185 ועד ל- 364 ימים – תהיה תקרת הפטור ממס החלק היחסי מתוך 409,200 שקלים בהתאם לכמות חודשי הנכות שאושרו למבקש.

 

לעניין זה נציין כי ככל שעסקינן בנכה בעל נכות מצטברת, עליו להיות מוכר כבעל ליקוי אחד לפחות המקנה לו 40% נכות רפואית או יותר, לטובת קבלת הפטור הנ"ל.

 

לסיכום

משרד עו"ד פייפר כהן מספק הכוונה משפטית איכותית וייצוג אישי של בעלי מוגבלויות או נכות רפואית, בדרכם למימוש זכויותיהם לתמיכה כספית והטבות מיסוי ברשות המיסים והביטוח הלאומי.

הליווי שמספק משרדנו בא להבטיח לכם שתוכלו לממש את זכאותכם להקלות המס אותן מעמיד לרשותכם החוק כיום וגם בגין שנים קודמות, עם כמה שפחות חסמים בירוקרטיים וביעילות המרבית. לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית עם משרד עורכי דין פייפר כהן – מלאו את פרטי יצירת הקשר עמכם בטופס שלפניכם ונציג ממשרדנו יצור עמכם קשר בהקדם!

 

שאלות ותשובות בנושא פטור ממס הכנסה נכות

להלן מספר שאלות נפוצות ששואלים אותנו לעיתים קרובות בנושא של קבלת פטור ממס בגין נכות:

פטור ממס הכנסה נכות
פטור ממס הכנסה נכות

לעיתים, בעקבות תאונות עבודה בעלי עסקים מפחיתים את שעות העבודה, מה שגורם לאובדן הכנסה, שגם כאן יש אפשרות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת גמלת דמי פגיעה או קצבת נכות בתנאים מסוימים.

תאונת עבודה היא אירוע נקודתי בעל אופי תאונתי, שהתרחש בזמן מסוים כתוצאה מהעבודה ותוך כדי העיסוק בה. מחלת מקצוע עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה. זאת, הן משום שהיא מתפתחת בהקשר לעיסוק מסוים והן משום שהיא איננה מאפשרת, משהגיעה לשלב מסוים, לעצמאי להמשיך לעבוד במקצוע שלו.

לא. תאונת עבודה היא כל תאונה שהתרחשה במקום העבודה של העצמאי, או תוך כדי ביצוע העבודה שלו. תביעה בגין פגיעה שלא התרחשה בעבודה או בהקשר לביצוע העבודה, לא תוכר כתאונת עבודה.

בכל מקרה של תאונת עבודה עצמאי חייב לפעול בצורה החלטית על מנת להשיג את המגיע לו. ההמלצה החד משמעית שלנו כאן היא לפעול באמצעות עורך דין המתמחה בתאונות עבודה, על מנת לזרז ככל שניתן את המענה לתביעה. בנוסף, עורך הדין עשוי לשפר גם את התוצאה הסופית ואת התמורה שהעצמאי יקבל, בסיכומו של עניין, כתוצאה מהתאונה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!