לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

הסבר למילוי ערר – נכות עבודה

 

אם אתה חושב שביטוח לאומי לא קבע לך את אחוזי הנכות שמגיעים לך באפשרותך להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים.

טופס התביעה הוא בן 2 עמודים ובהם עליך לפרט פרטים אישיים, טענות והצהרה. בראש העמוד הראשון עליך למלא את שם הסניף, את תאריך הוועדה וכן את תאריך הפגיעה בעבודה.

 

אם אתה מערער על וועדות בתאריכים שונים פרט בכתב התביעה את כל הוועדות והתאריכים שלגביהם אתה מערער.

סעיף 1 – פרטים אישיים
עליך רשום את שם המשפחה, שם פרטי, מספר זהות מלא כולל ספרת ביקורת, טלפון קווי, טלפון נייד, אם אתה מעוניין בקבלת הודעות SMS עליך לסמן √ בתיבה וכן לרשום את מספר הפקס.

הסבר:
המוסד לביטוח לאומי נוהג לשלוח בהודעות SMS מידע על קבלת תביעה, תאריכי וועדות ועדכונים שונים על סטטוס הטיפול בתביעה, ומאחר ולעיתים קיימים עיכובים במועד קבלת דואר, תוכל להיות מעודכן ולא להיות מופתע.

סעיף 2 – פירוט על סוג הערר ונימוקי הערר
עליך לפרט בסעיף זה מה נושא הערר לפי האפשרויות המפורטות. האם אתה מעוניין לערער על: אחוזי נכות שנקבעו, תקופת הנכות, ניכוי מצב קודם, אי הפעלת תקנה 15/הפעלת תקנה 15 בחלקה, טענה של העדר קשר סיבתי בין הפציעה לתאונת העבודה, התייחסות לליקוי נוסף, התייחסות לעניין החמרת מצב.

חשוב שתדע:

באפשרותך לערר על אחוזי נכות רפואית, אחוזי נכות אי כושר או שניהם. אם אתה מבקש לערער רק על אחד מהם עליך לסמן את האופציה המתאימה לך. לאחר שסימנת על מה אתה מערער, אז אתה מגיש ערר ועליך לפרט מהן הסיבות שאתה חושב שרופאי הוועדות טעו. אם המקום אינו מספיק באפשרותך לצרף טופס נוסף.

 

הסבר למילוי ערר – נכות עבודה
הסבר למילוי ערר – נכות עבודה

 

עמוד 2

סעיף 3 – פירוט מסמכים מצורפים
בסעיף זה עליך לסמן באפשרויות המנויות את המסמכים שעליהם אתה מבסס את הטענות שלך – האם מדובר על חוות דעת, מסמכים רפואיים עדכניים או תוצאות בדיקות.

לאחר מכן, עליך לפרט את המסמכים שאתה מגיש וכמובן שעליך לצרף כל מסמך עליו אתה מסתמך.

סעיף 4 – הצהרה
עליך לחתום כי ידוע לך שביטוח לאומי יכול לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה שעליה אתה מגיש ערעור.

אם הערר מוגש בשמך עקב מצב בריאותי, על מגיש הבקשה לחתום את שמו וחתימתו.

חשוב לדעת:

1.באפשרותך להתחרט ולבטל את הערר בכל אחד משלבי הדיון בו.

2. אם אתה מערער על אחוזי נכות רפואי:

2.1 קיבלת את החלטת המוסד לביטוח לאומי – עליך לקרוא היטב את הפרוטוקול שנערך במועד הוועדה.
2.2 בפרוטוקול רשומים סעיפי הנכות, הסיבות לקבלת אחוזי הנכות וכן החלטות הרופאים – איזה בעיות מוכרות לאחוזי נכות       ולפי איזה סעיפים.
2.3 בערר עליך להתייחס לטענות הרופאים שהועלו בדרג הראשון ולמעשה לטעון שהמסמכים שלך מוכיחים פגיעה רצינית       יותר ממה שהרופאים החליטו ולכן מגיע לך לקבל אחוזי נכות גבוהים יותר.
2.4 בדוק באתר "פיצויים" האם הסעיפים שנקבעו בוועדה מתארים את מצבך הרפואי כפי שהוא בפועל.
2.5 עליך להוכיח בוועדת ערערים שהרופאים טעו ולא פירשו את מצבך בהתאם לתיעוד שצירפת.

3. אם אתה מערער על אחוזי תקנה 15:
בדוק את ההחלטה שקיבלת – עליך להוכיח כי הבעיות הרפואיות מהן אתה סובל מקשות על כושרך לעבוד ואת מידת הקושי לעבוד.

4. אם אתה מערער על בעיות רפואיות אתה יכול לבקש לתחום את הערעור לבעיות הרפואיות שאתה מעוניין לדון עליהן, זאת למרות שלוועדת עררים סמכות לדון בכל עניינך הרפואיים בין אם הועלו ובין אם לא הועלו על ידך.

5. לרוב אם הגבלת את הערעור, הוועדות לא ידונו בעניינים שלא העלית.

6. לוועדה עליך לצרף את כל המסמכים שאתה רוצה להסתמך עליהם בערר כולל בדיקות חדשות שנוספו לאחר הוועדה האחרונה.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!