לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מתי ניתן לתבוע את קרנית?

ההשפעה העצומה של תאונות דרכים על הנפגעים הובילה לקביעת מנגנון פיצויים ייחודי במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בחוק נקבע כי כל נהג חייב לנהוג ברכב אשר מבוטח בביטוח חובה אשר מכסה על נזקי גוף הן לנהג ולנוסעים ברכב והן להולך רגל שייפגע מהרכב. בחוק  הוסדר מעמדה של קרנית ואופן תקצובה. על מתי ניתן לתבוע את קרנית במאמר שלפניכם.

 

תאגיד קרנית ומטרתו

תאגיד קרנית הוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים ותפקידו לשלם פיצוי כספי עבור נזקי גוף לנפגעים בתאונות דרכים שאינם זכאים לפיצוי מחברות הביטוח. מנגנון התקצוב של קרנית פועל באמצעות מימון של ציבור הנהגים כאשר בכל פרמיה שגובות חברות הביטוח לביטוח חובה נגבה גם חלק יחסי לטובת הקרן.

 

תאונות פגע וברח

כאשר הולך רגל נפגע מרכב חולף אשר לא עצר לאחר האירוע זהות חברת הביטוח אינה ידועה ויהיה על הנפגע לתבוע את קרנית. כאשר מוגשת תביעה כנגד קרנית על התובע להוכיח כי האירוע המזכה אכן התרחש וכי הוא פנה למשטרה על מנת שזו תאתר את הנהג הפוגע וזו לא צלחה בכך.

בכל מקרה של פגיעה של הולך רגל חשוב מאוד לצלם את הרכב הפוגע ולברר את פרטי הנהג וחברת הביטוח שלו גם כאשר נראה שמדובר בפגיעות קלות מכיוון שפעמים רבות חומרת הפגיעה מתבררת בהמשך. קרנית עלולה להקשות על הולך רגל שלא לקח פרטים למרות שהדבר היה אפשרי.

 

הגשת תביעת פגע וברח לקרנית

בהגשת תביעה לקרנית לאחר תאונת פגע וברח התובע נדרש לתאר במפורט את השתלשלות התאונה ולספק לה כל פרט שעשוי לסייע לקרנית לאתר את הרכב או הנהג הפוגע. קרנית עשויה להפעיל חוקרים מטעמה על מנת לאתר את הנהג ובמידה והיא מצליחה לאתרו הא תעביר את פרטיו לנפגע וזה יידרש להגיש תביעה מתאימה כנגדו.

כאשר קרנית לא מצליחה לאתר את הנהג היא תפצה את התובע באותו האופן שחברת הביטוח הייתה עושה זאת.

 

רכב ללא ביטוח חובה או נהג בעת שלילה

ניתן לתבוע את קרנית גם כאשר נפגעתם בתאונה בה זהותו של הנהג הפוגע ידועה והוא לא החזיק בביטוח כנדרש ממנו או נהג במצב בו הביטוח אינו מכסה לדוגמא בזמן שרישיונו נשלל. במקרים מעין אלה לאחר מתן הפיצויים לנפגע קרנית עשויה לתבוע מהנהג העבריין או בעל הרכב שאפשר שימוש ברכבו כאשר אין לו ביטוח ולקבל החזר של הפיצויים שזו העבירה לניזוק בתאונה.

 

נוסעים ברכב ללא ביטוח

נוסעי רכב שנפגעו בתאונה בעת ששהו ברכב ללא ביטוח חובה רשאים אף הם לתבוע את קרנית. הנוסעים זכאים לתבוע את קרנית גם אם הם היו מודעים לכך שלרכב אין פוליסת חובה בתוקף. נוסעים שנפגעו בעת ששהו ברכב למרות שהם ידעו שהוא נלקח ללא רשותו של בעליו לא תמיד יהיו זכאים לפיצוי מקרנית.

 

נהיגה ללא ביטוח בהיתר של הבעלים

ישנם מצבים בהם הנהג ברכב לא היה מודע לכך שלרכב אין ביטוח חובה וזכאותו לתבוע את קרנית תלויה במידת אחריותו לוודא את קיום הפוליסה. כאשר מדובר ברכב עבודה למשל בפסיקות עבר כבר נקבע כי הדאגה לקיום הביטוח הינה על המעסיק ולא על הנהג. לעומת זאת כאשר הנהג מצוי בשלילה למשל, מניעת הנהיגה העבריינית הן באחריות הנהג והן באחריות המעסיק.

 

אופן ניהול התביעה

כאשר ניתן לתבוע את קרנית בהתאם להוראות חוק הפיצויים לתאונות דרכים, אופן ניהול התביעה יהיה זהה לאופן ניהול של תביעה כנגד חברות הביטוח. במסגרת התביעה לא יהיה על התובע להגיש חוות דעת של מומחה לגבי היקף הנזקים כמו בתביעות נזקי גוף אחרות ובית המשפט הוא שימנה מומחה רפואי מטעמו לשם קביעת גובה הפיצויים להם התובע יהיה זכאי.

 

 הגשת התביעה בפועל

טרם הגשת תביעה כנגד קרנית יש צורך להפיק אישור משטרתי לגבי המעורבות בתאונה ולקבל סיכום מחלה חתום מהרופא המטפל. לאחר הכנת מסמכים אלו התובע ננדרש למלא טופס דיווח תאונת דרכים ולהגיש אותו לקרנית בצירוף של המסמכים הנלווים.

כמו בתביעות פיצויים מחברות הביטוח התובע יכול לקבל מקרנית מה שמכונה פיצוי תכוף לצורך הוצאותיו המידיות על חשבון הפיצוי הסופי. הפיצוי בגין הכאב והסבל יינתן בהתאם לגובה שנקבע בחוק הפיצויים ולפי מספר ימי האשפוז ואחוזי הנכות של התובע.

 

התיישנות תביעות כנגד קרנית

הגשת תביעה כנגד קרנית יכולה להיעשות בתוך 7 שנים ממועד התאונה בדומה לתביעות כנגד חברות הביטוח החוסות תחת חוק הפיצויים לתאונות דרכים. עם זאת, כאשר קרנית תובעת שיפוי עקב העברת פיצויי לנפגע בתאונה מהנהג שגרם לתאונה המועד של האירוע בו החברה בעביר את הפיצוי לנפגע הוא המועד הקובע. לכן קרנית יכולה לתבוע את הנהג גם שנים ארוכות לאחר התאונה המקורית.

 

מרכיבי הפיצוי מקרנית ומחברות הביטוח

נפגעי תאונות דרכים זכאים לפיצויים בהתאם לראשי נזק ממוניים ולא ממוניים בהתאם להוראות חוק הפיצויים. אלו כוללים הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, עזרת הזולת ועוד. ראשי נזק לא ממונים כוללים פיצוי כספי בגין כאב, סבל ועוגמת הנפש ובהתאם לאורך האשפוז וגובה אחוזי הנכות הסופיים.

 

סיכום הגשת תביעה כנגד קרנית

לסיכום, במאמר זה ניסינו להשיב על השאלה מתי ניתן לתבוע את קרנית לאחר פגיעה בתאונת דרכים. כפי שציינו, ניתן להגיש את התביעה כאשר הנהג האחראי לפגיעה אינו ידוע כמו גם, כאשר לנהג האחראי אין ביטוח או כאשר הביטוח לא כולל את החבות הנידונה. ניתן לתבוע את קרנית גם כאשר חברת הביטוח שהנפיקה את הפוליסה נמצאת בפירוק.

במקרה של תאונת דרכים בה ידוע מי הנהג אך לנהג הפוגע אין ביטוח חובה או שהביטוח שלו אינו מכסה את התאונה על הנפגע יהיה לתבוע את קרנית בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לו. קרנית תשלם את הפיצוי לנפגע ותחזור בתביעה אל הנהג או אל בעל הרכב.

מתי ניתן לתבוע את קרנית?
מתי ניתן לתבוע את קרנית?

נהג רכב אשר ידע או אמור היה לדעת שהרכב עליו הוא נוסע הינו ללא ביטוח תקף או שהביטוח אינו מכסה אותו בגלל שהוא מצוי בשלילה לא יהיה זכאי לפיצויים מקרנית.

את התביעה כנגד קרנית כמו תביעה כנגד חברת הביטוח כדאי להגיש רק לאחר ההתגבשות של כלל הנזקים שנגרמו מהתאונה. הדבר חיוני על מנת שהמומחה הרפואי שימונה יכול לקבוע פיצויים בהתאם לנזקים הקבועים.

הזכאות לקבלת פיצוי כספי מקרנית מותנית בכך שהתובע  יוכיח כי הוא נקט בפעולות סבירות על מנת  לאתר את הנהג הפוגע. מבחן השקידה הסבירה נועד לבחון באיזו מידה הנפגע ניסה לאתר את הפוגע. האם הוא נטל את פרטי העדים בזירה, האם צילם את המקום והאם הוא התלונן על האירוע למשטרה.

שלא כמו חברות הביטוח הרגילות שנדרשות לפצות במסגרת ביטוחי החובה ללא קשר לאחריות ואשמה, קרנית רשאית לאחר תשלום הפיצוי לנפגע לתבוע את מי שגרם לנזק. כלומר קרנית יכולה לדרשו שיפוי עבור הפיצוי שהעבירה מנהג הרכב או בעליו הרשום במידה והתנהלותו היא שגרמה לאי כיסוי ביטוחי והגשת התביעה כנגד קרנית.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!