לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת ביטוח חיים – עורך דין לתביעות ביטוח

אנשים רבים מבטחים עצמם בביטוח חיים אם חלילה יתרחש מקרה של מוות. פוליסת ביטוח חיים מקנה סכום שנקבע מראש בין המבוטח לבין חברת הביטוח, כאשר על פי הפוליסה, במקרה של מוות אותו הסכום ישולם למוטבים של המבוטח.

 

ביטוח חיים יכול לכלול רכיב חיסכון או יכול שלא לכלול רכיב חיסכון, וניתן לרכוש אותו במספר דרכים:

כחלק מפוליסה שנרכשה באופן פרטי מחברת ביטוח פרטית, במסגרת העבודה כחלק מביטוח מנהלים, כחלק מפוליסות הנותנות כיסוי ביטוח חיים למוטבים של המובטח או כחלק ממסגרת ביטוח חיים למשכנתא.
למרבה הצער, במקרים רבים בעת שאדם המבוטח בביטוח חיים נפטר, חברות הביטוח מנסות להתחמק מהתשלום או שהן דוחות תביעות רבות בטענות כאלו ואחרות, זאת למרות קיומו של הביטוח והתשלומים החודשיים ששילם המבוטח.

במקרה שחברת הביטוח מערימה עליכם קשיים ומסרבת לשלם את התשלום עבור מקרה הביטוח, מומלץ להיעזר בעורך דין תביעת ביטוח חיים, על מנת לקבל את אותם הסכומים המגיעים לכם.
במאמר זה נסביר מהי תביעת ביטוח חיים, איך מגישים תביעת ביטוח חיים, מהן הסיבות לדחיית ביטוח וחיים ולמה מומלץ להיעזר בעורך דין לתביעת ביטוח חיים על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים לכם.

 

מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים הוא ביטוח למקרה של חלילה מוות, כאשר ברוב הפוליסות מדובר בביטוח בטרם עת, לפני גיל 65. ביטוח חיים מאפשר לבני משפחתו של המבוטח לקבל סיוע ופיצוי כספי במידה והמבוטח נפטר בטרם עת, אם זה בגלל מחלה/ תאונה וכו'.

כידוע, מוות בטרם עת עשוי לגרום לנזקים כספיים לבני משפחתו של המבוטח בגלל כל מיני סיבות, אם זה בגלל אובדן הכנסה, אם זה בגלל שהמבוטח היה אחראי על משק הבית ועם לכתו האחריות עוברת לבן זוגו באופן שלא מאפשר לו להתפרנס כפי שהיה קודם לכן ועוד.

כך למשל כאשר מדובר בביטוח משכנתא, במקרה של מוות ההתחייבות בעבור המשכנתא לא תעבור למוטבי המבוטח אלא אל חברת הביטוח אשר תכסה את יתרת המשכנתא בעבור הבנק, במקום המבוטח.
אם חלילה נגרם מקרה הביטוח, והמבוטח נפטר, מוטביו צריכים לפנות חברת הביטוח בדרך של הגשת תביעה, על מנת לקבל את סכומי הכסף המגיעים להם.

איך מגישים תביעת ביטוח חיים?

אם התרחש מקרה הביטוח והמבוטח נפטר, על מנת לקבל את התשלומים, על מוטביו לפנות לחברת הביטוח ולבקש את הטפסים הנדרשים בכדי להגיש את התביעה. לתביעה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים למקרה הביטוח ולפרט באופן מנומק את נסיבות מקרה הביטוח.

על מוטבי המבוטח להגיש את התביעה באופן מסודר ומנומק, מופרט עם כל המסמכים הרלוונטיים. יש חשיבות רבה להגשת התביעה כראוי שכן, במידה ולא צורפו כל המסמכים הרלוונטיים, הדבר יכול לגרום לעיכוב של התביעה וחשוב מכך, אם נימוקי התביעה אודות מקרה הביטוח לא יפורט כפי שצריך, חברות הביטוח יכולות לנצל את זה לטובתן ולא לשלם את התשלום הנדרש.

בנוסף לאמור, חברת הביטוח עשויה לדרוש את הפוליסה של המבוטח, טופס וויתור סודיות רפואית חתום על ידי מוטבי המבוטח, מסמכים ואישורים רפואיים בנוגע למקרה המוות של המבוטח, סיכומים רפואיים של רופא המבוטח, תעודת פטירה ואף במקרים מסוימים גם דיווח לאחר המוות או אישור מהמשטרה לגבי מקרה המוות.

לכן, בעת יצירת הקשר עם חברת הביטוח ובקשת המסמכים להגשת התביעה, יש לברר מה הזכויות שלכם ומה בדיוק חברת הביטוח צריכה לטובת התביעה, בכדי לא לעכב את ההליך. לאחר הגשת התביעה, חברת הביטוח בודקת את התביעה וכלל הנימוקים והמסמכים שהוגשו במסגרתה. לאחר מספר ימים חברת הביטוח תודיע למוטבים של המבוטח האם התביעה התקבלה או נדחתה.

במידה וחברת הביטוח דחתה את התביעה, אין זה אומר שלא תקבלו את הפיצויים המגיעים לכם. במידה ותביעתכם נדחתה, מומלץ לפנות לעורך דין לתביעת ביטוח חיים, שעוסק בביטוחי חיים ויודע כיצד לפעול מול חברת הביטוח על מנת להשיג לכם את הפיצויים המגיעים לכם על פי הפוליסה.

 

מהם טענות הדחיה האפשריות של חברת הביטוח?

חשוב לדעת כי למרות קיומו של ביטוח החיים, בעת מקרה הביטוח חברת הביטוח עשויה לנסות להתחמק מהתשלום אליו היא נדרשת ולדחות את תביעתכם בשל טענות כאלו ואחרות, או על ידי פרשנויות שונות של הפוליסה.

 

טענות אפשריות שעשויות להוביל לדחיית התביעה הן:

טענת הסתרת מידע ואי גילוי מידע – חברת הביטוח יכולה לטעון כי המבוטח הפר את חובת הגילוי ברגע שמסר הצהרת בריאות לחברת הביטוח והסתיר ממנה נתונים רפואיים חשובים הקשורים למצבו. כלומר, לטענת חברת הביטוח, אם היא היתה מודעת למצבו הבריאותי האמיתי באותה העת, היא היתה מסרבת לבטח אותו בביטוח חיים או שהיא היתה גובה ממנו פרמיות גבוהות יותר, מאשר אלו שהוא שילם בגין הכיסוי ובשל הסיכון ביחס לאותו מבוטח.

לעיתים טענה זו נטענת למרות שאין קשר סיבתי בין מצבו הבריאותי של המבוטח בעת רכישת הפוליסה לבין מקרה המוות שהתרחש.

הערמת קשים בעת המצאת הפוליסה – כפי שאמרנו לעיל, חברת הביטוח עשויה לדרוש ממוטבי המבוטח את הפוליסה עליה המבוטח חתם. חברות הביטוח עשויות לסרב לתת מידע או לפעול עד להגשת הפוליסה וכך בעצם להערים קשיים ולגרום להארכת ההליך שלא לצורך.

התקיימות החריגים לפוליסה – בכל פוליסה מצויים מספר חריגים, השוללים את הזכות לקבלת הכיסוי הביטוחי. כלומר, אם מתקיים אחד החריגים המנויים, המבוטח או מוטביו אינם זכאים לתשלומי הביטוח.

למשל, חריג נפוץ הוא אי תשלום פרמיה במועד או ביטול הביטוח, כלומר חברת הביטוח עשויה לטעון שהמבוטח לא שילם בעבור פרמיית הביטוח ולכן מוטביו אינם זכאים לתשלום או שהיא עשויה לטעון כי המבוטח פנה לחברה בבקשה לבטל את ביטוח החיים ולכן הזכאות לתשלום בטלה. חריג נוסף שמצוי בפוליסות ביטוח חיים רבות הוא חריג התאבדות, כלומר אם המבוטח התאבד, המוטבים שלו אינם זכאים לתשלומים.

לצערנו, חברות הביטוח עשויות לנצל טענה זו ולטעון כי המבוטח גרם לאירוע הביטוח במתכוון, והתאבד על מנת שמוטביו יקבלו את התשלום וכך בעצם לנסות להתחמק מתשלום.

טענה של ספק בקיומו של מקרה הביטוח – חברת הביטוח עשויה להטיל ספק בעצם קיומו של מקרה הביטוח ולדחות את התביעה. כלומר, חברת הביטוח יכולה לטעון כי ישנה אי התאמה בין נסיבות מקרה המוות לבין התנאים המפורטים בפוליסה אשר מזכאים בתגמולי ביטוח החיים.

טענת חוסר זהירות של המבוטח – חברות הביטוח עלולות לטעון כי המבוטח נהג בחוסר זהירות שהובילה מקרה הביטוח והתנהגות זו של המבוטח היא בעצם אשם תורם המוביל להפחתה בתשלומים או לאי זכאות תשלומי הביטוח.

טענת התיישנות – חשוב לדעת כי על פוליסת ביטוח חיים חלה התיישנות של 3 שנים. כלומר, אם המוטבים של המבוטח לא הגישו תביעה לחברת הביטוח בתוך 3 שנים מיום מקרה הביטוח, התביעה עשויה להתיישן ולשלול מהם את הזכות לתשלומים.

תקופת ההתיישנות מתחילה להימנות מיום מקרה הביטוח, והודעה לחברת הביטוח על מקרה הביטוח לא מפסיקה את מניין ההתיישנות. ניתן להפסיק את מניין תקופת ההתיישנות רק במקרה של הגשת תביעה לבית המשפט. למרות תקופת ההתיישנות, ניתן להגיש את התביעה גם אם חלפו יותר מ3 שנים, בהתבסס על העילות המעוגנות בחוק ופסיקה כגון אי ידיעה על קיום הפוליסה, הסכם בין הצדדים ועוד.

לשם כך מומלץ להיעזר בעורך דין לתביעת ביטוח חיים, מומחה בהתיישנות ביטוח חיים, אשר מכיר ויודע בין היתר, על אילו עילות ניתן להתבסס בשביל שבית המשפט לא יקבל את טענת ההתיישנות.

 

האם כדאי לקבל הצעת פשרה של חברת הביטוח במקרה של ביטוח חיים?

לעיתים חברת הביטוח תטען כי תשלומי הביטוח אינם מגיעים לכם בשל טענות כאלו ואחרות אך היא באה לקראתכם עם עסקת פשרה, עסקה פשרה יכולה לבוא גם כאשר ברור שהזכויות מגיעות לכם במלואן אך חברת הביטוח מנסה להתחמק מתשלום מלא.

לעיתים, בני משפחתם של המבוטחים לא מעוניינים להתעסק עם חברת הביטוח בזמן הכי עצוב בחייהם, ולכן מעדיפים ללכת על עסקת פשרה בכדי "לסיים עם זה" וכך בעצם הם מסכימים לקבל סכומים נמוכים ממה שבאמת מגיע להם. במקרים כאלו חשוב שלא להיכנע להצעת הפשרה ולבדוק את הזכויות שלכם לעומקן עם עורך דין לתביעת ביטוח חיים, שידע להגיד לכם מהן הזכויות המגיעות לכם והאם שווה לכם להסכים לעסקת הפשרה או אם לאו.

 

למה חשוב לפנות לעורך דין לתביעת ביטוח חיים?

כפי שפיטרנו לעיל, למרות שלעיתים התביעה נשמעת כדבר פשוט, וכי מקרה הביטוח ברור לכל ואין סיבה שיהיו תקלות בדרך, חברות הביטוח מערימות קשיים על מבוטחיהם ובני משפחותיהם, ולעיתים עשויות לפרש את הפוליסה בהתאם לצרכיהן או לטעון טענות כאלו ואחרות אשר שוללות ממכם את הזכות לתשלומים.

על מנת להימנע ממקרים כאלו, או במידה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם, חשוב לדעת כי זהו לא סוף פסוק וניתן להמשיך ולפעול מול חברת הביטוח במטרה לקבל את המגיע לכם.

 

על מנת לפעול מול חברת הביטוח בחוכמה ובדרך שתבטיח את זכויותיכם, מומלץ לפנות לעורך דין לתביעת ביטוח חיים מומחה בתביעות ביטוח, אשר מכיר ויודע כיצד פועלות חברות הביטוח וכיצד ניתן להתמודד עם כלל טענויהן, והכל בכדי לעזור לכם למצות את מלוא זכויותיכם ולקבל את התשלומים המגיעים לכם.

תביעת ביטוח חיים - עורך דין לתביעות ביטוח
תביעת ביטוח חיים – עורך דין לתביעות ביטוח
עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!