לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

הגשת תביעה והערעור עליה, קצבת נכות קרן הפנסיה – המוסד לביטוח לאומי

חלק גדול מהציבור כיום מבוטח בקרן פנסיה כחלק מהזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד. מטרת ההפרשות לקרן הפנסיה הן לטובת חיסכון לגיל פרישה, ביטוח למקרה של מוות וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

 

כאשר מתרחש מקרה של אובדן כושר עבודה, על קרן הפנסיה לספק למבוטח קצבת נכות הנקראת גם "פנסיית נכות", בכל חודש בעבור אובדן ההכנסה שנגרם לו. עם זאת, כאשר עובד איבד את כושר עבודתו וברצונו להגיש תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, עליו למצות במקביל, את כלל ההליכים והזכויות המגיעות לו מול המוסד לביטוח לאומי בשל אובדן כושר עבודתו.

כלומר, בהתאם להנחיות קרן הפנסיה, במקביל או אחרי הגשת התביעה לקרן הפנסיה, על המבוטח למצות את ההליכים מול הביטוח הלאומי, עליו להגיש תביעה לדמי פגיעה, גמלת נכות מעבודה וכן במידת הצורך, לערער על החלטות הביטוח הלאומי ורק לאחר מכן הוא יקבל את זכויותיו מקרן הפנסיה.

 

למה צריך למצות את ההליכים מול הביטוח הלאומי?

קרנות הפנסיה כיום משלמות למבוטחיהן קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה, בכדי לספק לאדם שנפגע מקור הכנסה חלופי במקרה בו כושר השתכרותו נפגע ביחס לכושרו טרם הפגיעה. כיום, תקנוני הפנסיות החדשות קבעו כללים לעניין קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור אחר. כלומר, כדי שמבוטח לא יקבל כפל פיצוי גם מהקרן וגם ממקור אחר הוא צריך לעבור מספר הליכים לפני שהקרן תשלם לו קצבת נכות.

כך לדוגמא, אדם שנפגע ואיבד את כושר עבודתו וברצונו לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה, צריך במקביל למצות את כלל ההליכים מול הביטוח הלאומי ורק לאחר מכן, קרן הפנסיה תקבע לו קצבת נכות. במקרה ומבוטח לא ממצה את ההליכים מול הביטוח הלאומי או לא מגיש ערעור על החלטות הביטוח הלאומי בעניין הזכאות לקבלת קצבה, הקרן תשלם לו פיצוי מינימלי בלבד.

 

מה צריך לעשות בכדי לקבל קצבה מקרן הפנסיה?

במאמר זה נסביר מהם השלבים, החל משלב התביעה ועד לשלב הערעור, אותם יש לבצע מול הביטוח הלאומי, כאשר מגישים תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה. אך לפני כן חשוב לציין, כי ההוראות והתקנונים של קרנות הפנסיה משתנים מחברה אחת לחברה אחרת, ועל מנת לקבל מידע מדויק, כל מבוטח צריך לבדוק את ההוראות הרלוונטיות לקרן הפנסיה בו הוא מבוטח.

כמו כן, כיוון שמדובר בהליכים שלעיתים לוקחים זמן וכרוכים בהרבה בירוקרטיה, אנו ממליצים לכם להיעזר בשירותיו של עורך דין פנסיה החל מהגשת התביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה ועד להגשת התביעה לביטוח לאומי, זאת בכדי ליעל את ההליכים ולהשיג את הזכויות המגיעות לכם מהר ככל הניתן.

 

צפו בעו"ד אייל פייפר מסביר איך להגיש טופס בקשת תשלום קצבת נכות מול מנורה מבטחים:

 

מהי פנסיית נכות?

פנסיית נכות היא קצבה חודשית המשולמת מדי חודש מקרן הפנסיה במקרה בו מבוטח איבד את כושר עבודתו בדרגה של 25% לפחות, ועקב מצבו הבריאותי הוא אינו יכול לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו בהתאם להשכלתו, ניסיונו או הכשרתו האישיים, לתקופה של למעלה מ90 ימים.

 

מתי אני זכאי לקבל פנסיית נכות?

בכדי לקבל פנסיית נכות, צריכים להתקיים 4 קריטריונים:
למבוטח נגרם אובדן כושר עבודה בשיעור של 25% לפחות. הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת, המתאימה לו בהתאם להשכלתו, ניסיונו או הכשרתו האישיים, לתקופה של למעלה מ90 ימים. המבוטח חבר פעיל בקרן פנסיה במועד בו נגרם לו אובדן כושר העבודה או שלא עברו יותר ממספר חודשים בודדים מאז ההפקדה האחרונה שלו לקרן הפנסיה. המבוטח עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

 

איך מגישים תביעה לפנסיית נכות?

בכדי לקבל פנסיית נכות יש להגיש תביעה לקרן הפנסיה באמצעות טופס מיועד של קרן הפנסיה לתביעת פנסיית נכות. בנוסף, יש לצרף לתביעה את כל המסמכים הרלוונטיים המפורטים בפוליסה. לאחר שמהבוטח הגיש תביעה לקרן הפנסיה, על החברה המנהלת את קרן הפנסיה להודיע למבוטח שעליו לפעול ולהגיש תביעה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת כי במידה והמבוטח לא מגיש תביעה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי או לא מגיש ערעור על החלטותיה במידת הצורך, יהיו לכך השלכות לגבי קצבת הנכות שתתקבל מקרן הפנסיה. כמו כן, לגובה הקצבה שנקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי גם יש השלכות לגבי הקצבה הנקבעת בקרן הפנסיה ולכן יש לפעול מול המוסד לביטוח לאומי באופן מושכל ואף להיעזר בעורך דין לשם כך, בכדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות לכם, והכל בכדי שהזכויות המגיעות לכם מקרן הפנסיה לא יפגעו.

 

מתי צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי?

על המבוטח להגיש תביעה לדמי פגיעה, תביעה לקצבת נכות או תביעה לגמלת נכות מעבודה תוך 45 יום, מהיום בו הודיעה קרן הפנסיה למבוטח שעליו לפעול מול הביטוח הלאומי. במידה והמבוטח הגיש תביעה לביטוח הלאומי, לפני הגשת התביעה לקרן הפנסיה, עליו לברר מול הקרן האם הוא צריך להגיש ערעור על ההחלטה של הביטוח הלאומי או שלא.

 

ואם לא הגשתי תביעה לביטוח הלאומי תוך 45 יום?

במידה והמבוטח לא הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי תוך 45 יום, או שהוא לא הגיש ערעור על החלטות הביטוח הלאומי (אלא אם כן הקרן אישרה לו שאין צורך לערער), רשאית קרן הפנסיה להפחית לו את קצבת גבוה פנסיית הנכות שעליה לשלם לו.

 

איך מגישים תביעה לביטוח הלאומי?

לאחר אובדן כושר העבודה או לאחר שקרן הפנסיה דורשת זאת, יש להגיש תביעה לדמי פגיעה לביטוח הלאומי. דמי פגיעה הם תשלום שהביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודתו, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה, במידה והוא לא יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה אחרת המתאימה לו בהתאם לניסיונו, כושרו והכשרתו האישיים.

את התביעה יש להגיש באמצעות טופס דמי פגיעה אותו ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח לאומי. מי שקיבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי ובנוסף לפגיעה נגרמה לו גם נכות, יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

 

איך מגישים תביעה לגמלת נכות מעבודה?

נפגע עבודה שקיבל דמי פגיעה ובשל הפגיעה נגרמה לו גם נכות, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות המשולמת מדי חודש, או מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי. תביעה לגמלת נכות מעבודה תטופל על ידי הביטוח הלאומי רק אם קודם לכן הוגשה תביעה לקבלת דמי פגיעה שבעקבותיה, הפגיעה הוכרה כפגיעת עבודה. גם את התביעה לגמלת נכות מעבודה יש להגיש באמצעות טופס מיועד, וגם אותו ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי.

 

קביעות הוועדה הרפואית לאחר הגשת התביעות:

לאחר הגשת התביעה לדמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה, המבוטח ייבדק על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי אשר תקבע את דרגת הנכות, האם מדובר בנכות זמנית או קבועה, וכן את גובה הזכאות לגמלת נכות מעבודה.

 

הודעה לקרן הפנסיה על קביעות הביטוח הלאומי:

לאחר שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה את החלטותיה, על המבוטח להודיע על כך לקרן ולבדוק האם עליו להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי או שלא. כמו כן, במידה והמבוטח אינו מרוצה מקביעות הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, באפשרותו להגיש ערעור על ההחלטות בעניינו, זאת ללא קשר להוראות מטעם קרן הפנסיה.

 

איך מגישים ערעור על הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?

בהתאם לתקנה 27 לתקנות הביטוח הלאומי ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, בפני הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. על מנת לעשות זאת יש למלא טופס ערעור 247, אותו ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי, לפרט את נימוקי הערעור ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. את הערעור יש להגיש למחלקת וועדות רפואיות נפגעי עבודה.

עו"ד פייפר מסביר איך מגישים ערער למוסד לביטוח לאומי:

על אילו החלטות ניתן לערער?

מבוטח שהגיש תביעה לדמי פגיעה ו/או תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, יכול לערער על הקביעות הבאות: ערעור על דרגת נכות שנקבעה, ערעור על גובה אחוזי הנכות שנקבעו, ערעור על תאריך תחילת הנכות, ערעור על נכות זמנית, ערעור על דרגת נכות לצמיתות לפי תקנה 15 לביטוח הלאומי, ערעור על נכות כללית, ערעור על אחוזי נכות נפשית, ערעור פנסיה אובדן כושר עבודה, ערעור על דרגת נכות קבועה וכו'.

חשוב לדעת שכאשר מערערים על קביעות אלו, יש לפרט היטב את נימוקי הערר כיוון שאלו הנימוקים שיקבעו את החלטות הוועדה הרפואית לערעורים.

כמו כן, חשוב לציין כי ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית לערעורים אולם בסוגיות משפטיות בלבד. כלומר, שלב הערר הינו קריטי שכן לאחר מכן, הסיכוי לשנות את קביעות הוועדה הרפואית לערעורים קטן ביותר, וכפי שפירטנו לעיל, לקביעות אלו ישנה השלכה על קביעות קרן פנסיה ולכן צריך לעשות זאת באופן מושכל.
בשל האמור, בעת הגשת הערר אנו ממליצים להשתמש בשירותיו של עורך דין פנסיה שיוכל ללוות אתכם בהליך הערר ולכתוב את נימוקי הערר בצורה מיטבית שתזכה אתכם בפיצויים המקסימליים.

 

מתי צריך להגיש את הערר?

את הערר יש להגיש תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית של הביטוח לאומי בנוגע לתביעה שהגשתם. למרות מועד 30 הימים, הביטוח הלאומי לא ידחה תביעה שהוגשה לאחר מכן, אך עם זאת מומלץ לעמוד במסגרת הזמנים של 30 הימים כפי שקבוע בתקנות.

 

מתי מתקיים הדיון בערר?

הוועדה הרפואית לערעורים מתכנסת לדיון בערר, בין 60 ל 90 ימים, מיום הגשת הערר.

 

מתי אקבל תשובה מהוועדה הרפואית לגבי הערר?

החלטת הועדה הרפואית לערעורים תישלח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.

 

איך להעלות את הסיכויים לקבל את מירב הפיצויים מהביטוח הלאומי?

על מנת לקבל את מירב הפיצויים מהביטוח הלאומי ולאחר מכן מקרן הפנסיה, מומלץ להיעזר בעורך דין פנסיה, אשר יוכל ללוות אתכם ולהדריך מתחילת הדרך, בעת הגשת התביעה לקרן הפנסיה ועד לסוף ההליך, בעת הגשת התביעות והערעורים למוסד לביטוח לאומי ובחזרה לקרן הפנסיה.

חשוב לדעת כי הליכים אלו יכולים להיות ארוכים מאוד, על המבוטח לעבור דיונים בוועדות רפואיות מטעם קרן הפנסיה ומטעם הביטוח הלאומי, להיבדק על ידי רופאים שונים, מומחים, לצרף מסמכים שונים וכו'.

על מנת להעלות את הסיכויים לקבל את הפיצויים המרביים מהביטוח הלאומי ובהתאמה לכך, מקרן הפנסיה, מומלץ להיעזר בעורך דין פנסיה שמכיר את החוק והפסיקה, שיוכל לייצג אתכם בדיונים בוועדות רפואיות, שינסח את התביעות והערעורים באופן אופטימלי ויידע לייצג אתכם מול הקרן והביטוח הלאומי, שלעיתים מקשים על המבוטחים שלהם ברגע שהם נזקקים להם יותר מתמיד.

למידע נוסף – ניתן לקרוא באתר המוסד לביטוח לאומי

הגשת תביעה והערעור עליה, קצבת נכות קרן הפנסיה - המוסד לביטוח לאומי
הגשת תביעה והערעור עליה, קצבת נכות קרן הפנסיה – המוסד לביטוח לאומי
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!