לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה

תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה היא מהתביעות הנפוצות בתחום. עקב התרחשות תאונות רבות של נפילה בגובה נקבעו במיוחד תקנות הבטיחות בעבודה לעבודה בגובה שמטרתן למנוע ככל שניתן מקרים מעין אלו ולהקטין את היקף הפציעות ככל שניתן כאשר הדבר בכל זאת מתרחש. במאמר זה נרחיב לגבי סוגי התביעות השונות שניתן להגיש לאחר אירוע של נפילה בגובה.

 

הגדרה בתקנות לעבודה בגובה

תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה ניתן להגיש לביטוח לאומי לאחר כל תאונה שכללה נפילה של למעלה מ-2 מטרים. בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה כל מלאכה המתבצעת מעל למשטח עבודה שאינו כולל גידור או מעקה כמו גם, מלאכה שבה יש להטות את הגוף למעלה מ-45 מעלות מעבר לגדר של משטח העבודה תחשב לעבודה בגובה על כל המשתמע מכך.

 

תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לביטוח לאומי

הגשת תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לביטוח לאומי נחלקת לדמי פגיעה ולגמלת נכות מעבודה. דמי פגיעה מהווים תחליף לשכרו של התובע והם ניתנים למשך 90 ימים בלבד. חשוב מאוד לאחר נפילה בגובה שאירעה במהלך העבודה לדווח על האירוע ולתבוע דמי פגיעה ולא לעשות שימוש בימי המחלה הצבורים של העובד.

במידה והפגיעה נמשכת למעלה מתקופת הזכאות והעובד אינו יכול לשוב לעבוד גם בתום תקופת הזכאות עליו להגיש תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לגמלת נכות מביטוח לאומי. את התביעה צריך להגיש בתוך שנה ממועד התאונה ומידת זכאותו של התובע נקבעת לאחר הופעה בפני הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

 

גובה הקצבה או המענק

לאחר הגשת תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה קצבת הנכות לה יהיה זכאי התובע נקבעת בהתאם לסוג הנכות, זמנית או קבועה ובהתאם לאחוזים שנקבעו לתובע. לתובע שנכותו נקבע באופן זמני לשיעור שבין 9%  עד 100% יהיה זכאי לקצבה חודשית למשך התקופה שנקבעה. עובד שנכותו נקבעה כקבועה בשיעור שבין 9% ועד 19% יהיה זכאי רק למענק חד פעמי.

מי שנכותו הקבועה נקבעה בשיעור העולה על 20% יהיה זכאי לגמלת נכות חודשית למשך כל חייו. בהגיע התובע לגיל פרישה,  אם גמלת הנכות הינה גבוהה מגמלת הזקנה הוא עשוי להיות זכאי לגמלת זקנה בתוספת גמלת נכה וזאת בגובה של שיעור הגמלה כפי שזו הייתה ערב הפרישה.

 

הגשת תביעה נזיקית

ניתן להגיש תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה גם כנגד המעסיק בתביעה נזיקית. בתביעות נזיקיות ניתן לתבוע רק כאשר ניתן להוכיח קשר סיבתי מובהק בין הרשלנות של המעסיק לבין הנזקים שנגרמו לעובד כתוצאה מהנפילה. בהקשר זה יש צורך להוכיח כי לא סופקו אמצעי המיגון הראויים או לא הועברו הוראות הבטיחות כראוי על מנת לזכות בפיצויים בבית המשפט.

 

הוכחת יסודות העוולה

הגשת תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לבית המשפט כנגד המעסיק שונה מהותית מהגשת התביעה מול ביטוח לאומי. בתביעה נזיקית הניזוק נדרש להוכיח כי למזיק חובת אחריות בהתאם לדיני נזקין. הרף הראייתי הנדרש מחייב את הניזוק להוכיח כי במקרה הנדון התקיימו יסודות העוולה. בנוסף יש צורך להוכיח את היקף הנזק באמצעות חוות דעת של מומחים.

 

מועד הגשת התביעה

אם בעת הגשת תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לביטוח לאומי מוגבלת בזמן כאשר מדובר על תביעה נזיקית הדבר מורכב יותר ולמועד הגשת התביעה לבית המשפט חשיבות רבה בכל הנוגע לסיכויי התביעה. חשוב להגיש את התביעה לאחר שממדי הנזק הסופיים של הניזוק מתבהרים אך מבלי לחרוג מתקופת ההתיישנות בת שבע השנים החלה בתביעות מסוג זה.

חשוב שהתביעה תוגש בצורה יסודית ומקיפה תוך שהיא מציגה ראיות, הן לגבי חומרת הנזק והן לגבי אחריותו של הנתבע לנזקים.

 

ביטוח חבות מעסיקים

מלבד הגשת תביעת נפילה בגובה כנגד ביטוח לאומי לעיתים ניתן להגיש תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה גם כנגד חברת הביטוח של המעסיק. מומלץ לברר תחילה אם החברה מחזיקה בפוליסת חבות מעסיק שבמסגרתה יש כיסוי לפציעות הנגרמות מתאונות עבודה. תביעות כנגד חברות הביטוח בדרך כלל מתיישנות תוך 3 שנים וחשוב להגיש את התביעה טרם חלוף תקופה זו.

 

ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום

טרם הגשת תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה ספציפית. הניסיון והידע המקצועי של העורך דין יאפשרו לו לבצע הערכה מראש של סיכויי הצלחת התביעה ולהציע אסטרטגיה מיטבית למיצוי הזכויות של התובע מול הגופים השונים.

 

טיפול רפואי מיד לאחר האירוע

ישנה חשיבות גדולה לפנות ולקבל טיפול רפואי בסמיכות לקרות אירוע הנפילה. הדבר קריטי לשם מניעת סיבוכים רפואיים במהלך קבלת הטיפול לפרט לגבי נסיבות המקרה ולוודא כי ברשומות הנוגעות לטיפול מצוין כי מקור הפגיעות אירוע נפילה בעבודה. חשוב שיצוינו הפרטים הנוגעים למיקום האירוע ומועדו כמו גם, תיעוד מפורט של האבחנה הרפואית בעקבות התאונה.

בעת קבלת הטיפול מומלץ לדווח לצוות המטפל באופן מפורט על נסיבות התאונה ולהרחיב בנוגע לבסס את הקשר בין התאונה לפגיעות בעתיד.

 

סיכום תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה בהרחבה. הדגמנו את ההבדלים בין תביעה המוגשת לביטוח לאומי שבה הדגש אינו על אחריות אלא רק על עצם הגדרת האירוע כתאונת עבודה לבין תביעה נזיקית. הגשת תביעה נזיקית ומקסום סכום הפיצויים דורש מומחיות משפטית ותביעות נזיקין יכולות להיות מסובכות והגשתן מצריכה מיומנות מקצועית ייחודית.

תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה
תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה

הן תביעה עבור דמי פגיעה והן תביעה לקצבת נכות מעבודה יש להגיש בתוך שנה ממועד הנפילה והפגיעה. מומלץ להגיש תביעת תאונת עבודה עקב נפילה מגובה לביטוח לאומי מוקדם ככל שניתן ולהגיש את תביעת הנכות מיד בתום הזכאות לדמי פגיעה על מנת ליצור רצף פיצויים והבטחת המשך ההכנסה החודשית.

הליווי המשפטי חיוני על מנת לקבל את מלוא הפיצוי מכלל הגופים הרלוונטיים. הייעוץ המשפטי מסייע להגיש את התביעות בצורה יסודית ועם כל המסמכים הרלוונטיים כך שסיכויי קבלת התביעות יהיה מיטבי. חשוב למצוא עורך דין מלווה המתמחה בתחום זה ובעל קבלות מוכחות בתביעות מעין אלו.

כאשר המעסיק התרשל בתפקידו ולא דאג למילוי הוראות הבטיחות והגנה מתאימה לעובדים יש הצדקה לתביעה נזיקית. חשוב שיהיה ניתן להוכיח את קיומה של הרשלנות ואת הקשר בין רשלנות זו לנזקים שנגרמו בתאונת העבודה.

גובה הגמלה תלוי בשיעור הנכות ודרגת אובדן הכושר. בכל מקרה גובה גמלת נכות מעבודה אינו יכול לעלות על 75% משכרו של העובד ולא ניתן לקבל כפל פיצוי ממקורות נוספים מעבר לגובה סכום זה. הדבר נועד על מנת שלא לעודד ניצול הזכאות על מנת שלא לחזור לעבודה כאשר הכשירות חוזרת.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!