לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות עבודה – שאלות ותשובות של נפגעי עבודה

התהליך של קבלת קצבת נכות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי עשוי להיות תהליך מבלבל ומורכב. לכן, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לכל אורך ההתנהלות להשגת הקצבה, כדי להבטיח קבלת פיצוי הולם לפגיעה שנגרמה לכם. על מנת שתוכלו לקבל ידע כללי שיעזור לכם להתמודד עם ההליך, אספנו עבורכם מקבץ שאלות ותשובות שיוכלו לעזור לכם ללמוד את הבסיס של קבלת קצבת נכות עבודה עבור מי שמוגר נפגע עבודה.

 

מהי נכות מעבודה ומי זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה?

נכות עבודה מתייחסת למצב שבו אדם אינו מסוגל לעבוד או חווה מגבלות ביכולתו לבצע משימות הקשורות לעבודה עקב פגיעה שנגרמה מפציעה או מחלה הקשורה בעבודה. קצבאות נכות עבודה נועדו להעניק סיוע כלכלי לאנשים המתמודדים עם מצב זה.

הזכאות לקצבאות נכות עבודה תלויה בהתקיימות מספר קריטריונים. ראשית, יש צורך להוכיח כי הנכות אכן קשורה לעבודה, ונגרמה כתוצאה ממנה. מעבר לכך, יש צורך להראות שהנכות גרמה לפגיעה בעבודה של התובע, פגיעה שניתן להוכיח שהתוצאה ממנה היא פגיעה כלכלית.

 

כיצד מתחילים את הליך הפיצוי לקבלת קצבת נכות מעבודה?

על העובד הנפגע להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי תוך שנה מהאירוע שגרם לנכות. העובד יצרך לצרף לתביעה תיעוד רפואי רלוונטי, הכולל מסמכים רפואיים ומקצועיים וכן חוות דעת רלוונטיות. ניתן לקבל ייעוץ ממשרד עורכי הדין המתמחה בתחום זה על מנת לגבות את הטענות ולהתנהל באופן מקצועי למול ההליך.

כיצד נקבע גובה קצבת הנכות מעבודה?

גובה קצבת נכות מעבודה נקבע בשקלול של אחוזי הנכות הרפואיים שנקבעו לתובע, יחד עם אחוזי הנכות התפקודית שנקבעו לו. כלומר, המוסד לביטוח לאומי לוקח בחשבון הן את הפגיעה האובייקטיבית שנגרמה לתובע, היא הנכות הרפואית, והן את הפגיעה בחיים וביכולת להשתכר, היא הנכות התפקודית.

 

מהו הנוהל לקביעת אחוזי נכות רפואית על ידי הוועדה הרפואית?

הוועדה הרפואית כוללת רופא מומחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר ישיבות. הוועדה בוחנת אנשים עם מוגבלות רפואית וקובעת את אחוזי הנכות הרפואית לפי חומרת מצבם.

קביעת אחוזי הנכות נעשית בשלושה שלבים: לפני הבדיקה, סוקר הרופא המומחה את המסמכים הרפואיים שבתיק התביעה; במהלך הבדיקה, הרופא מבקש מתובע לפרט את כל התלונות וקשיי התפקוד הנוכחיים ומחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית; ולאחר הבדיקה, קובע הרופא את אחוזי הנכות לפי רשימת הליקויים בספר המבחנים בתקנות הביטוח הלאומי.

 

כיצד נקבעת דרגת הנכות התפקודית?

דרגת הנכות התפקודית נקבעת על ידי בית המשפט ואינה תלויה אך ורק בנכות הרפואית האובייקטיבית שנקבעה למבקש. בית המשפט לוקח בחשבון פרמטרים רבים כמו מקצוע, רמת שכר, אופי הפגיעה והיקף הפגיעה. ככלל, בית המשפט מחשב את השכר של התובע לפני הפגיעה, על ידי שימוש במסמכים שהגיש התובע, ובודק כיצד השפיע הפגיעה על יכולתו של התובע להשתכר.

 

האם אוכל לקבל קצבת נכות מעבודה אם יש לי נכות חלקית או שאני עדיין יכול לעבוד

כאמור, דרגת הנכות של התובע תקבע באחוזים, כך שקיימת התחשבות שחלקיות של הנכות לעומת גובה הפיצוי שיקבל התובע. במידה ואחוזי הנכות הם בין 9% ל20%, ייתכן שהתובע יקבל מענק נכות ולא קצבת נכות.

 

מהן הסיבות לדחיית התביעה או לפיצוי נמוך יותר?

המוסד לביטוח לאומי רשאי לדחות תביעה או לפסוק סכום פיצוי נמוך מהמצופה ממספר סיבות, ביניהן היעדר ראיות רפואיות, מחלוקות אם הפציעה או המחלה קשורה לעבודה או מחלוקות על חומרת הנכות. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש דוחות או הערכות רפואיות נוספות לקביעת היקף הנכות והשפעתה על כושר העבודה של העובד.

 

מה עלי לעשות אם תביעת קצבאות נכות מעבודה נדחתה?

ראשית, חשוב להבין לעומק מדוע נדחתה התביעה. זאת ניתן לעשות על ידי קריאה עמוקה של הדחייה בכתב. מעבר לכך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מאנשי מקצוע המנוסים בתביעות אובדן כושר עבודה. הם יכולים לעזור להסביר את הדחייה של התביעה, לסייע ולייעץ מניסיונם, ובמקרה הצורך גם להמליץ על צעדים נוספים בהמשך. במידה והתובע משוכנע שהדחייה מוטעית, ביכולתו להגיש ערעור על הדחייה.

 

מהו תהליך הערעור על נכות עבודה?

אם עובד לא מרוצה מהחלטת הביטוח הלאומי, זכותו לערער על ההחלטה. הליך הערעור כרוך בהגשת ערר למוסד לביטוח לאומי, אשר יבחן באמצעות וועדת ערר מחדש את ההחלטה שהתקבלה. ערעור על שיעורי הנכות מגיע להחלטת הוועדה הרפואית לעררים המורכבת משניים או שלושה רופאים. הוועדה יכולה להגדיל או להקטין את האחוזים שנקבעו.

אם ועדת הערר שוקלת להפחית את אחוזי הנכות, ניתן למשוך את הערעור ועדיין לשמור על תוקף אחוזי הנכות המקוריים.

 

האם תובע יכול לערער על החלטת וועדת הערעור?

אם התובע סבור כי נפל פגם לא רק בערכאה הראשונה של הוועדה הרפואית אלא גם בערכאת הערעור, הוא רשאי להגיש ערעור נוסף לבית הדין לעבודה. הערעור הנוסף צריך לעסוק בשאלות משפטיות בלבד, ולא ניתן לערער על העובדות שנקבעו בערכאות הקודמות.

הגשת ערעור על שיעורי הנכות יכולה להיות תהליך מורכב, ופנייה לייעוץ משפטי יכולה להבטיח טיפול נכון בערעור. עורך דין יכול לתת הנחיות לגבי הדרך הנכונה להתנהל בכל הליך הגשת הערעור, להציע ייצוג בוועדה הפיזית ולייעץ בבחירה וניסוח של מסמכים רלוונטיים. תמיכה משפטית יכולה לסייע בהבטחת מיצוי הזכויות ולשפר את סיכויי קבלת הערעור על החלטת הוועדות הרפואיות.

 

האם המוסד לביטוח לאומי יכול לשנות את גובה הקצבה או להפסיקה?

קצבאות נכות מעבודה יכולות להיות כפופות לבדיקות תקופתיות כדי להעריך את הזכאות השוטפת ואת רמת הפגיעה. משמעות הדבר היא שניתן להפסיק או לשנות את ההטבות אם יש שינויים משמעותיים במצבו או בכושר העבודה של מקבל הקצבה.

במקרים מסוימים עשויות להיערך בדיקות במרווחי זמן קבועים כדי להבטיח שמקבלי קצבאות עדיין אינם מסוגלים לעבוד עקב נכותם. הערכות אלו עשויות לכלול בדיקות רפואיות, ראיונות או בקשות לתיעוד מעודכן.

 

מהן ההטבות הנוספות שניתן לקבל מלבד קצבת נכות?

מי שמקבל קצבת נכות עשוי להיות זכאי לקבל גם הטבות נוספות. שני התנאים לקבלת תוספת מיוחדת הם: דרגת הנכות גבוהה מ-75%, ועל פי חוות דעת של פקיד שיקום נקבע כי קיימים צרכים הנובעים מנכות מוכרת. הבקשה לקצבה מיוחדת נעשית דרך אתר המוסד לביטוח לאומי. קצבאות מיוחדות עשויות לכלול קצבה עבור קבלת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות וכן קצבאות נוספות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

האם אני יכול לקבל קצבאות נכות מעבודה אם אני עצמאי?

קריטריוני הזכאות לקצבאות נכות מעבודה לעצמאים יכולים להיות שונים מאלו של שכירים. במקרים מסוימים, עצמאים עשויים להיות זכאים לקצבאות נכות מעבודה אם הם יכולים להוכיח שנכותם פוגעת באופן משמעותי ביכולתם לנהל את פעילותם כעצמאים. פנייה לייעוץ מקצועי ממומחים הבקיאים בתביעות אובדן כושר עבודה יכול לספק תובנות וסיוע חשובים לאורך תהליך הגשת הבקשה.

 

סיכום

ישנן שאלות ותהיות רבות שקשורות להליך הגשת תביעה לקבלת פיצויים מנכות עבודה. תוכלו לקרוא בהרחבה על כל הנושאים באתר. מעבר לכך, תמיד מומלץ לפנות לייעוץ משפטי, כדי שעורך דין יוכל לבחון לעומק את המקרה הספציפי שלכם ובכך להבטיח טיפול הולם בבקשה.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!