לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת?

תאונות דרכים יכולות להיות מורכבות ולעתים קרובות לגרום לשרשרת אירועים הכוללת מספר כלי רכב ("תאונת שרשרת"). קביעת אחריות ופיצוי במקרים כאלה יכולה להיות משימה מאתגרת. בהקשר של החוק הישראלי, יש חשיבות מכרעת להבנת המסגרת המשפטית סביב תאונות השרשרת.

מאמר זה נועד לשפוך אור על השאלה מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת, ולהדריך את הקוראים שעברו תאונה מסוג זה מה לעשות – ספויילר, כדאי להתייעץ עם מומחה לייצוג משפטי.

 

קצת רקע על תאונות שרשרת רפואית

על פי החוק הישראלי, תאונת דרכים מסוג תאונת שרשרת מתייחסת למצב בו מספר כלי רכב מעורבים בסדרת התנגשויות, לרוב כתוצאה מתאונה עיקרית. זה עשוי להיות כרוך בהתנגשות מאחור הגורמת להתנגשויות עוקבות כאפקט נלווה. תאונות אלו עלולות להוביל לנזק משמעותי, לפציעות ואף למוות. פתרון סוגיות של אחריות ופיצוי בתאונות שרשרת מצריך ניתוח יסודי של הנסיבות סביב כל התנגשות והעקרונות המשפטיים החלים.

 

אז מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת

האחריות לתאונת שרשרת מוטלת בעיקר על הגורם האשם בהתנגשות הראשונית. זהו הזרז שמפעיל התנגשויות עוקבות. הנהג הרשלני שגרם לתאונה העיקרית יכול לשאת באחריות לנזקים ולפציעות כתוצאה מכך. עם זאת, קביעת הגורם האחראי לתאונה העיקרית יכולה להיות מורכבת, שכן מספר גורמים כגון מהירות, מרחק וזמן תגובה נכנסים לתמונה.

סיוע משפטי מקצועי ממשרדה של פייפר כהן יכול להיות בעל ערך רב בבירור האשמה והבטחת פיצוי הוגן לנפגעים.

 

תאונת שרשרת

תאונות שרשרת מעוררות פעמים רבות תביעות משפטיות המבוססות על עקרונות דיני הנזיקין. דיני הנזיקין מספקים מסגרת למתן דין וחשבון ליחידים על מעשיהם או מחדליהם הגורמים לפגיעה באחרים. בהקשר של תאונות שרשרת, דיני הנזיקין מאפשרים לנפגעים לבקש פיצויים על פציעותיהם, נזקי רכוש, והפסדים אחרים שנגרמו עקב רשלנות או התנהגות פסולה של אחרים.

משרד פייפר כהן מתמחה בדיני נזיקין ויכול לנווט במיומנות את המורכבות של מקרי תאונות שרשרת כדי להבטיח שלקוחותיהם יקבלו פיצוי צודק על פי עקרונות דיני הנזיקין.

 

רשלנות ואחריות בהתנגשות בתאונת שרשרת

בתאונת שרשרת, התנגשויות עוקבות מתרחשות עקב אפקט הדומינו שהופעל על ידי התאונה העיקרית. נהגים המעורבים בהתנגשויות עוקבות אלה יכולים להיות אחראים אם מעשיהם או רשלנותם תורמים להיקף הנזקים או הפציעות. עם זאת, מידת האחריות עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון קרבה לתאונה העיקרית, מהירות וזמן התגובה.

משרד פייפר כהן מחזיק במומחיות לנווט במורכבות של קביעת אחריות בהתנגשויות עוקבות והבטחת פיצוי הולם ללקוחותיהם.

 

אחריות ביחד ולחוד

תאונות שרשרת כוללות לרוב גורמים רבים האחראים להתנגשויות שונות. במקרים כאלה, מכיר המשפט הישראלי בעקרון האחריות המשותפת. המשמעות היא שכל צד המעורב בתאונת השרשרת עשוי להיות אחראי בנפרד לכל היקף הנזקים. הקורבנות יכולים לבקש פיצויים מכל הצדדים המעורבים או מכל הצדדים, בהתאם למידת האחריות שלהם. משרד פייפר כהן בקיא בניצול עקרון משפטי זה על מנת להבטיח פיצוי מרבי ללקוחותיהם.

 

תרומה לתאונת שרשרת

גם אם נהג אינו מעורב ישירות בהתנגשויות הראשוניות או הבאות, פעולותיו או מחדליו עלולים לתרום להתרחשות או לחומרת תאונת השרשרת. לדוגמה, שינויי נתיב פתאומיים או אי שמירת מרחק בטוח עלולים להשפיע על יכולתם של נהגים אחרים להגיב ולהימנע מהתנגשויות. תורמים כאלה עשויים להיות אחראים חלקית לנזקים ולפציעות כתוצאה מתאונת בשרשרת.

עורכי הדין המיומנים במשרדה של פייפר כהן יכולים להעריך את הנסיבות ולרדוף אחר פיצוי הולם לנפגעים שנפגעו מגורמים תורמים אלו.

 

רשלנות השוואתית (אשם תורם) ופיצויים

החוק הישראלי פועל לפי עקרון הרשלנות ההשוואתית ("אשם תורם") בקביעת פיצויים בתאונות שרשרת. עיקרון זה שוקל את מידת האשם של כל צד המעורב ומקצה פיצויים בהתאם. אם יימצא נפגע אשם חלקית בתאונה, ניתן להפחית את הפיצויים שלו ביחס למידת אחריותו. משרד פייפר כהן מבין את הניואנסים של רשלנות תורמת ויכול לספק ייצוג משפטי אסטרטגי כדי להבטיח פיצוי הוגן ללקוחותיהם.

 

כיסוי ופיצויים ביטוחיים

בישראל, כל כלי הרכב מחויבים בביטוח אחריות צד ג' חובה. לכיסוי ביטוחי זה תפקיד מכריע בפיצוי נפגעי תאונות שרשרת. חברות הביטוח אחראיות בדרך כלל לפיצוי נפגעים עד לגבולות הפוליסה של הנהג האשם. עם זאת, חברות הביטוח עשויות לחלוק על אחריות או לנסות למזער את הפיצוי. למשרד פייפר כהן ניסיון רב בניהול משא ומתן מול חברות ביטוח להבטחת פיצוי הוגן וצודק ללקוחותיהן.

 

מגבלת הזמן המשפטית להגשת תביעה בתאונת שרשרת

חיוני להיות מודע למגבלות הזמן החוקיות להגשת תביעות בתאונות שרשרת. בישראל, תקופת ההתיישנות הכללית של תביעות נזקי גוף היא שבע שנים ממועד התאונה. עם זאת, נסיבות ספציפיות עשויות להצדיק מגבלות זמן שונות. אי הגשת תביעה בתוך פרק הזמן שנקבע עלול לגרום לאובדן הזכות לתבוע פיצויים. משרד פייפר כהן יכול לספק ייעוץ משפטי בזמן ולדאוג להגשת תביעות במועדים המתאימים.

 

חשיבות הייצוג המשפטי לקביעה מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת

ניווט במורכבות המשפטית של תאונות שרשרת דורש ידע ומומחיות מיוחדים. פנייה לייצוג משפטי ממשרדה של פייפר כהן יכולה לשפר משמעותית את הסיכויים לקבלת פיצוי הוגן. עורכי הדין המנוסים שלהם יכולים לאסוף ראיות, להעריך אחריות, לנהל משא ומתן עם חברות ביטוח ולעמוד על זכויות לקוחותיהם בבית המשפט, במידת הצורך.

עם משרד פייפר כהן לצידם, אנשים המעורבים בתאונות שרשרת יכולים להיות שקט נפשי בידיעה שהאינטרסים שלהם מוגנים.

 

לסיכום

תאונות שרשרת עלולות להוביל לתוצאות הרסניות עבור המעורבים. קביעת אחריות והבטחת פיצוי הוגן דורשים הבנה מעמיקה של החוק הישראלי ויישומו על נסיבות ספציפיות. משרד פייפר כהן מחזיק בידע ובניסיון הדרושים למתן ייצוג משפטי יעיל בתיקי תאונות דרכים שרשרת. באמצעות הבחירה במשרדה של פייפר כהן, אנשים יכולים להבטיח את הגנה על זכויותיהם ולקבל את הפיצוי המגיע להם כדין.

מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת?
מי אחראי על הפיצוי בתאונת שרשרת?

בתאונת שרשרת, האחריות לפיצוי מוטלת בדרך כלל על הצד שאשם בהתנגשות הראשונית, שכן הם עוררו תגובת שרשרת של התנגשויות עוקבות. עם זאת, התנגשויות עוקבות עשויות להיות מעורבות גם נהגים שמעשיהם או רשלנותם תורמים להיקף הנזקים או הפציעות. האחריות לפיצוי עשויה להתחלק בין מספר צדדים בהתבסס על מידת אשמתם ועקרון האחריות המשותפת.

קביעת האחריות להתנגשויות עוקבות בתאונת שרשרת כוללת התחשבות בגורמים כמו קרבה לתאונה העיקרית, מהירות וזמן תגובה. נהגים המעורבים בהתנגשויות עוקבות עלולים להיות אחראים אם מעשיהם או רשלנותם תורמים להיקף הנזקים או הפציעות. הנסיבות הספציפיות של כל התנגשות מנותחות ביסודיות כדי לקבוע את מידת האחריות.

אחריות ביחד ולחוד פירושה שכל צד המעורב בתאונת שרשרת עשוי להיות אחראי בנפרד לכל היקף הנזקים. זה מאפשר לקורבנות לבקש פיצויים מכל הצדדים המעורבים או מכל הצדדים, בהתאם למידת האחריות שלהם.

כן, נהג שלא היה מעורב ישירות בהתנגשויות הראשוניות או הבאות עדיין עשוי להיות אחראי חלקית אם מעשיו או מחדליו תרמו להתרחשות או לחומרת תאונת הדרכים השרשרת. גורמים כמו שינויי נתיב פתאומיים או אי שמירה על מרחק בטוח יכולים להשפיע על יכולתם של נהגים אחרים להגיב ולהימנע מהתנגשויות. גורמים תורמים אלו עלולים לגרום לאחריות משותפת לנזק ולפציעות.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!