לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תשלום תאונת עבודה

כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה ובעקבות כך נפגע כושר העבודה שלו הוא זכאי לקבל תשלום תאונת עבודה מהביטוח הלאומי. לשם כך המעסיק מעביר תשלומים חודשיים קבועים למוסד לביטוח לאומי והתשלום החודשי אשר ניתן לנפגע העבודה מכונה דמי פגיעה. במידה והפגיעה קבועה העובד זכאי לקצבת נכות. במאמר זה נרחיב לגבי תשלומים אלו, מי זכאי להם, כיצד גובה התשלום נקבע וכדומה.

 

תשלום דמי פגיעה וקצבת נכות

דמי הפגיעה משמשים תחליף למשכורתו של העובד והם ישולמו לו למשך התקופה שבה נבצר ממנו לעבוד בגלל תאונת העבודה עד למקסימום של 90 יום. במידה והעובד אינו מסוגל לחזור לעבודה מעבר לתקופה זו הוא עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה. הזכאות עבור תשלום תאונת עבודה מתבטלת במידה והאדם עבד בפועל חרף מגבלותיו הרפואיות בתעודה הרפואית.

 

תשלום תאונת עבודה מבחינה פרוצדורלית

על מנת לקבל דמי פגיעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה ולצרף את כל המסמכים הנלווים, לרבות תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה החתומה על ידי רופא מטפל. התעודה צריכה לכלול את האבחנה ואת פרקי הזמן שבהם העובד לא מסוגל לעבוד בעקבות התאונה. עבור תשלום תאונת עבודה יש לכלול אישורים רפואיים לגבי הנזק וטופס ויתור סודיות רפואית.

 

גובה הסכום בתאונות עבודה

את התביעה לקבלת תשלום תאונת עבודה כדמי פגיעה יש להגיש תוך שנה ממועד תאונת העבודה ומומלץ מוקדם ככל האפשר, על מנת להתחיל את התשלומים. סכום דמי הפגיעה החודשיים עומד על שיעור של 75% משכרו של העובד ב-3 החודשים שלפני מועד התאונה עד לשיעור התקרה היומי כפי שנקבע בחוק. התקרה מתעדכנת מעת לעת ונכון לשנת 2022, הסכום עומד על סך של 1,114 ₪.

 

ניכויים מסכום הפיצויים

מדמי הפגיעה שניתנים בתור תשלום תאונת עבודה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה. דמי הפגיעה אף נחשבים כהכנסה לצורך בחינת הזכאות לקבלה של הבטחת הכנסה. מי שנקבע לו אובדן כושר חלקי לפי אישור רפואי, כך שהוא  ממשיך לעבוד במספר שעות מצומצם, יהיה זכאי לדמי פגיעה מופחתים עבור לא יותר מ-8 שעות ליום.

ערעור על ההחלטה

מי שהגיש תביעה לקבלת תשלומי תאונת עבודה ודמי פגיעה ואיננו שבע רצון מהחלטת הביטוח הלאומי לגבי זכאותו רשאי להגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה. לשם כך הוא זכאי לקבל סיוע משפטי בחינם ממשרד המשפטים ללא תלות במבחן הכנסות. כאשר הביטוח הלאומי דוחה את התביעה ניתן לפנות לוועדת התביעות האזורית לצד הגשת הערעור לבית הדין.

 

קצבת נכות מעבודה

בתום 90 ימי התשלום המקסימאליים לקבלת תשלום תאונת עבודה ודמי פגיעה, העובד אינו זכאי עוד לקבלת התשלום. אם בתום תקופה זו תישאר לו נכות בשיעור של לכל הפחות 9%, ייתכן והוא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה בכפוף לתנאי הזכאות. קצבת נכות מעבודה משולמת על ידי הביטוח הלאומי לנפגע עבודה שתביעתו אושרה וגם עובד שחזר לעבודה זכאי לקצבה זו.

 

הגשת תביעת נכות

ניתן להגיש את התביעה עבור תשלום תאונת עבודה כנכות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או באופן פיזי לסניף הביטוח הלאומי  הסמוך למגוריו של הנפגע באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף. יש להגיש את התביעה תוך שנה ממועד התאונה וזכאותו של העובד תקבע לאחר פגישה עם הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

 

סוגי הקצבה

קצבת הנכות משולמת בהתאם לסוג הנכות שנקבעה על ידי הועדה הרפואית באופן זמני או קבוע ובהתאם לשיעור האחוזים שנקבעו עבורו. תשלומי תאונת עבודה למבוטח שנכותו הוערכה באופן זמני בשיעור שבין 9%  ועד 100%: הינם עבור קצבה חודשית עד לתום התקופה שנקבעה. עובד שנכותו הוערכה לצמיתות בשיעור שבין 9% – 19% יהיה זכאי למענק חד פעמי.

מבוטח שנכותו הוערכה בשיעור גובה מ- 20% יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית לכל חייו. לאחר גיל פרישה, במידה וגמלת הנכות גבוהה מגמלת הזקנה הוא יהיה זכאי לגמלת זקנה ותוספת גמלת נכה בגובה שיעור הגמלה ערב הפרישה.

 

ערעור על החלטת הועדה הרפואית

ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית בפני הוועדה הרפואית לעררים. בוועדה זו חברים 3 רופאים מומחים שאינם עובדי הביטוח הלאומי וניתן להגיש ערער מנומק בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. לא רק העובד זכאי לערער על החלטת הועדה הרפואית כי אם גם הביטוח הלאומי במידה והמוסד יסבור שההחלטה מוטעית.

 

תשלום תאונת עבודה לעובד שכיר

עד כה דנו בנושא של תשלום תאונת עבודה מהביטוח הלאומי. ניתן לתבוע גם את המעסיק של העובד, במידה והתאונה נגרמה עקב התרשלותו. תביעה זו ניתן להגיש תוך 7 שנים ממועד התאונה. ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח הפרטית של העובד, במידה והוא מבוטח במסגרת פוליסות שמכסות נזקי תאונת עבודה בתוך 3 שנים מיום התאונה.

 

זכאות לקבלת טיפול רפואי חינם לנפגעי תאונות עבודה

במידה והעובד נפטר עקב תאונת עבודה, יתכן ובני המשפחה יהיו זכאים לגמלת תלויים, באמצעות קצבה חודשית או מענק חד פעמי בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות. בנוסף לתשלומי דמי הפגיעה או גמלת נכות מעבודה, העובד עשוי להיות זכאי גם לטיפול רפואי בחינם ולשיקום מקצועי כאשר סוג הטיפול הרפואי והיקפו נקבעים על ידי הרופא המטפל מטעם קופת החולים.

 

תשלום תאונת עבודה: מה לסיכום?

במאמר זה עסקנו בתשלומי תאונת עבודה מהביטוח הלאומי, מהמעסיק ומחברות הביטוח. כפי שציינו, דמי פגיעה ניתנים כתחליף למשכורת עד לתקופה של 90 יום בלבד. לאחר מכן ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות במידה והעובד אינו מסוגל לחזור לעבודתו. על מנת למצות את זכויות העובד לאחר תאונות עבודה מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.

תשלום תאונת עבודה
תשלום תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל עזרה ראשונה דחופה בחדר המיון ללא תשלום אגרת מיון וזאת עוד טרם שהוא הוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עקב תאונת עבודה. עובד שנפגע בתאונת עבודה ופונה באמבולנס יהיה זכאי גם להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס באותו היום. לשם כך יש לפנות עם החשבונית למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי הסמוך.

מומלץ לתבוע את המעסיק כאשר מדובר בתאונת עבודה שאירעה לעובד עקב התרשלות ברורה מצדו של המעסיק. באפשרות העובד להגיש תביעת נזיקין כנגד המעסיק הרשלן, על מנת לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו מהתאונה לצד הגשת התביעה כנגד הביטוח הלאומי. חשוב לדעת כי יהיה על העובד לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים מכיוון ואין פיצוי כפול.

תאונה תיחשב כתאונת עבודה כאשר התאונה ארעה לעובד בדרכו מביתו אל העבודה או מהעבודה אל ביתו כמו גם בנסיעה ממקום העבודה למקום עבודה אחר. תאונה תחשב לתאונת עבודה כאשר זו אירעה לעובד בשעות עבודתו במקום העבודה או בסביבה הקרובה וכאשר התאונה אירעה בשעת עבודתו כתוצאה מפגיעה של אדם אחר באמצעות חפץ שהיה במקום העבודה.

בתקופה בה העובד מקבל תשלום דמי מחלה מהביטוח הלאומי, המעסיק אינו רשאי לנכות אותם מימי המחלה הצבורים של העובד. הדבר נוגע גם לימי הזכאות הראשונים שאותם משלם המעסיק לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי משלם דמי פגיעה עד 91 ימי עבודה ובמקרה בהם נשמרו יחסי העבודה, העובד יוכל להמשיך את תקופת המחלה על חשבון הימים שהוא לא ניצל.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!