לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ייעוץ משפטי לתאונות עבודה

עובדים רבים נפגעים בתאונות עבודה. לא אחת, העובד כלל לא מודע כי התאונה שהתרחשה לו מוגדרת כתאונת עבודה. כדי למצות את זכויותיכם ולקבל את הפיצוי המגיע לכם, רצוי להיוועץ בייעוץ משפטי לתאונות עבודה. הודות לייעוץ המשפטי לתאונות עבודה, תדעו האם ניתן להכיר בפגיעה שלכם כפגיעת עבודה וכן אילו תשלומים תוכלו לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

 

מהי תאונת עבודה

ייעוץ משפטי לתאונות עבודה יתחיל בבחינה האם התאונה שחוויתם היא אכן תאונת עבודה. לשם בחינה זו, יש להכיר את ההגדרה לתאונת עבודה. תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי, בסעיף 79 לחוק:

" "תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;"

החוק מציב שני תאנים לשם הכרה בתאונה כתאונת עבודה. ראשית, על התאונה להתרחש במהלך עבודתו של העובד המבוטח. שנית, על התאונה להתרחש עקב העבודה. שני התנאים הם תנאים מצטברים ורק התקיימות של שניהם תהפוך תאונה לתאונת עבודה. עם זאת, החוק לא מסתפק בהגדרה מצמצמת זו ומונה רשימה של מקרים אשר חזקה עליהם כי מדובר בתאונות עבודה. נסקור בקצרה מקרים אלו.

  1. תאונה שהתרחשה בדרך מהעבודה אל בית העובד, מבית העובד אל העבודה, או ממקום עבודה אחד למשנהו תיחשב אף היא תאונת עבודה. נפגעתם מתאונת דרכים בדרך לעבודה? פנו לעורך דין לקבלת ייעוץ משפטי לתאונות עבודה.
  2. תאונה שהתרחשה במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) אך לא בעקבות העבודה, תוכר כתאונת עבודה כאשר התאונה קרתה "בעשותו (של העובד) להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש". הצלתם כלב שנכנס למשרד וננשכתם על ידו? פנו לקבלת ייעוץ משפטי לתאונות עבודה וקבלו את דמי הפגיעה המגיעים לכם.
  3. תאונה שאירעה במקום העבודה, מאדם או מחפץ המצוי במקום העבודה בדרך קבע או לצורכי העבודה, תוכר אף היא כתאונת עבודה על פי החוק.
  4. תאונה שאירעה בהפסקת אוכל שנקבעה על ידי המעסיק, ככל שההפסקה אינה עולה על 3 שעות. כמו כן, תאונה שאירעה בדרך למקום בו סועדים העובדים או בדרך חזרה ממנו תוכר אף היא כתאונת עבודה לצרכי ביטוח לאומי.
  5. תאונה שאירעה לעובד מחוץ למקום עבודתו אך מתוקף עבודתו. כך, למשל, עובד שהוא חבר בוועד עובדים ונסע למילוי תפקידו ונפגע – יהא זכאי לדמי פגיעה. בנוסף, עובד שנסע למקום בו משתלם שכרו או לבחינה הקשורה למקצועו ונפגע בנסיעה זו, יוכר אף הוא כנפגע עבודה.

 

אלו הם התרחישים אשר החוק קובע כי חזקה עליהם שמדובר בתאונות עבודה. מלבד זאת, הפסיקה הכירה גם באירוע לבבי ובאירוע מוחי אשר התרחשו כתוצאה ישירה מאירוע חד פעמי בעבודה – כתאונות עבודה.

 

ייעוץ משפטי תאונות עבודה לעובדים

פעמים רבות, עובד לא יהיה בטוח אם התאונה שחווה נופלת בתוך אחד מאותם המקרים. מה דינו, למשל, של עובד אשר נסע למקום עבודתו אך בדרך עצר בבית הכנסת להתפלל? האם המצב שונה כאשר הוא אסף את ילדיו מבית הספר בדרך חזור מהעבודה?

מקרים אלו ואחרים נדונו בפסיקה והוכרעו על פי מבחנים מתחום דיני העבודה. עובד אשר יגיש תביעת תאונת עבודה ללא רקע משפטי מספק, עלול למצוא את תביעתו נדחית עקב חוסר דיוק בהצגת העובדות והטענות המשפטיות. אשר על כן, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי לתאונות עבודה.

עורך הדין ינסח את הטענות בצורה נכונה ומדויקת, התואמת את המבחנים אשר התפתחו בפסיקה. כך, הביטוח הלאומי ישתכנע כי אכן מדובר בתביעה צודקת ויענה לה. הודות לייעוץ המשפטי לתאונות עבודה, העובד יקבל את דמי הפגיעה המגיעים לו.

 

תביעת דמי פגיעה

תאונות עבודה מזכות את העובד בתשלום דמי פגיעה מהביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יעניק דמי פגיעה עבור ההוצאות הרפואיות אשר הוציא העובד וכן עבור ימי העבודה שהחסיר. הביטוח הלאומי אינו מעניק החזר מלא עבור ימי העבודה שהוחמצו, אלא בגובה של 75% משכרו היומי של העובד למשך 13 שבועות לכל היותר.

 

הליך התביעה

ההליך לתביעת דמי פגיעה הינו פשוט יחסית. העובד מגיש למוסד לביטוח לאומי טופס כתב תביעה, הכולל את נסיבות התאונה והפגיעה שנגרמה בעקבותיה. בכתב תביעה זה יפורטו העילות בגינן נכון להכיר בתאונה כתאונת עבודה.

מלבד כתב התביעה, יגיש הנפגע לביטוח הלאומי את כלל המסמכים הרפואיים המוכיחים את פגיעתו ואת חוסר יכולתו לשוב לעבודה. בכלל מסמכים אלו, תוגש תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה ושאר המסמכים הרלוונטיים לנושא. לבסוף, העובד יצרף לתביעתו כתב ויתור על סודיות רפואית אשר תאפשר לביטוח הלאומי לעיין במסמכיו הרפואיים של העובד שנפגע.

בשלב זה, התביעה שהוגשה תועבר לבחינת הביטוח הלאומי. ככל שהתביעה תימצא צודקת ונכונה, ישולמו דמי פגיעה כאמור לעיל. ייעוץ משפטי לתאונות עבודה יעלה עשרת מונים את הסיכויים לקבלת התביעה. לסיכום פרק זה, נזכיר מה הם המסמכים שיש להגיש בתביעה:

  • טופס כתב תביעה כפי שמופיע באתר הביטוח הלאומי.
  • כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ובכללם תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה.
  • כתב ויתור על סודיות רפואית.

 

תביעת גמלת נכות מעבודה

עובד אשר נפגע באופן היוצר לו מגבלה, יוכל להגיש תביעת גמלת נכות מעבודה. תביעה זו תוגש אך ורק על ידי עובד שהוכר כנפגע עבודה. העובד יזומן יגיש שוב כתב תביעה, מסמכים רפואיים רלוונטיים וכתב ויתור סודיות. העובד יזומן לוועדה רפואית אשר תקבע עבורו דרגת נכות ואת גובה הגמלה החודשית שיקבל.

ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית תוך 90 יום. וועדת ערער של הביטוח הלאומי תדון מחדש בהחלטה. ניתן לערער גם על וועדת הערער לבית הדין לעבודה. חשוב מאוד להגיע לוועדות הרפואיות לאחר ייעוץ משפטי מעמיק ומיוצגים על ידי עורך דין, להגדלת סיכויי ההצלחה בוועדה.

 

האם עורך דין יכול להיכנס איתי אל הוועדה הרפואית?

עורך דין מייצג רשאי להיכנס עם הלקוח שלו אל הוועדה הרפואית. עורך הדין יוכל לטעון בשמו של הלקוח ולענות על השאלות שישאלו חברי הוועדה. כך, עורך הדין יעניק תשובות נכונות ומדויקות יותר מבחינה משפטית ויגדיל את הסיכויים לקבלת התביעה.

 

איך נקבעת הגמלה החודשית לנכות מעבודה?

הגמלה החודשית לנכות מעבודה נקבעת באופן הבא. מחושב שכרו היומי של העובד, על פי שכרו של הנפגע בשלושת החודשים לפני הפגיעה חלקי 90. משכר זה מחושב 75%. את השכר היומי מכפילים ב-30 לקבלת שכר חודשי ואת השכר החודשי מכפילים באחוזי הנכות. ניעזר בדוגמה. שכרו של פלוני בשלושת החודשים האחרונים עומד על 50,000 ₪, נקבעו עבורו 35% נכות. חישוב הגמלה ייעשה כך. ראשית, יחושב השכר היומי של העובד:

50,000:90⋅0.75=416.6

כעת, יחושב שכרו החודשי כפול אחוזי הנכות שלו:

416.6⋅30⋅0.35=4,374.3

הגמלה החודשית שתקבע לפלוני תעמוד, אם כן, על 4,374.3 שקלים.

 

האם ניתן להגיש תביעת גמלת נכות מעבודה לאחר החזרה לעבודה?

ניתן להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה גם לאחר החזרה לעבודה. עם זאת, יש להגיש את התביעה תוך שנה מיום התאונה.

 

מה קורה אם מגישים את התביעה לאחר למעלה משנה?

הגשת התביעה במועד מאוחר יותר תוביל להפחתת או לשלילת הגמלה. זאת, בעקבות השיהוי בהגשת התביעה. ייעוץ משפטי לתאונות עבודה יוכל להעלות טענות המצדיקות את השיהוי ויבטלו את ההפחתה בדמי התביעה. צרו עמנו קשר לקבלת סיוע משפטי.

ייעוץ משפטי תאונות עבודה
ייעוץ משפטי תאונות עבודה
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!