לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נזקי גוף לאחר תאונת דרכים – מה עושים במקרה של נזק גופני בשל תאונת דרכים בשנת 2020?

לצערנו, תאונות דרכים מתרחשות מדי יום, וכל תאונת דרכים יכולה להוביל לנזקים רבים ומגוונים כמו נזקי גוף, נפש, טראומות ואף מוות. תאונת דרכים הינה אירוע טראומטי, אשר עשוי לזכות את הנפגע בפיצויים בעבור הנזק שנגרם לו.

בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975, הזכאים לפיצויים לאחר תאונת דרכים הם: הנהג, נוסע או הולך רגל, שנגרמו להם נזקי גוף או נזקים נפשיים עקב התאונה. כמו כן, במידה וחלילה תאונת הדרכים גרמה למוות, החוק מזכה את עזבונו או התלויים של הנפטר בפיצויים, במקום הנפטר.

כאשר מדברים על נזקי גוף עקב תאונת דרכים, בדרך כלל עולה המחשבה שמדובר בנזק שנגרם עקב תאונת רכב נוסע שהתנגש ברכב אחר, בעמוד בטיחות וכו' אולם, תאונת דרכים כוללת בתוכה מגוון רחב יותר של נזקים שחשוב מאוד להיות מודעים להם, בכדי לדעת מה הזכויות המגיעות לכם במקרה של נזק.

במאמר זה נפרט לכם מה המושג "תאונת דרכים" כולל בתוכו, מהם הנזקים אשר יכולים להיגרם עקב תאונת דרכים, מי זכאי לפיצויים, ממי ניתן לתבוע פיצויים ולמה חשוב להיעזר בעורך דין לתאונות דרכים מומחה בנזקי גוף לאחר תאונת דרכים.

אך לפני כן חשוב לדעת שכאשר מתרחשת תאונת דרכים ונגרם לכם נזק, חשוב לפנות לעורך דין לתאונות דרכים מומחה בנזקי גוף, שידע להשיג לכם את הפיצוי המקסימלי ומירב הזכויות המגיעות לכם לאחר התאונה.

 

מהי תאונת דרכים?

בהתאם לסעיף ההגדרות בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975, תאונת דרכים מוגדרת כך: "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.

ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".

כלומר, תאונת דרכים היא לא רק תאונה בין שני כלי רכב שהתנגשו אלא, תאונת דרכים עשויה להתרחש במצבים נוספים כגון: תאונת דרכים עקב שימוש ברכב מנועי, התפוצצות או התלקחות של הרכב, נזק עקב פגיעה ברכב שחנה במקום אסור ועוד.

 

מהו נזק בנובע מ"תאונת דרכים עקב שימוש ברכב מנועי"?

נזק עקב שימוש ברכב מנועי ייחשב לתאונת דרכים כאשר מדובר במצבים הבאים:

נזק גופני או נפשי שנגרם עקב נסיעה ברכב, נזק שנגרם עקב כניסתו של אדם לרכב לצורך נסיעה, נזק עקב יציאה מהרכב כל עוד סיום פעולת הירידה לא הסתיימה, נזק כתוצאה מחניית הרכב, נזק כתוצאה מגרירת הרכב או דחיפתו, נזק עקב טיפול דרך או תיקון דרך של הרכב שנעשה על ידי אדם שלא כחלק מעבודתו, נזק כתוצאה מהידרדרות הרכב או התהפכותו, נזק עקב התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה, נזק עקב הינתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו כאשר הרכב עומד או חונה, ושלא במסגרת טיפול ברכב כחלק מעבודה.

מכל אלו, ניתן לראות שיכולים להיגרם נזקי גוף רבים עקב שימוש ברכב מנועי אולם, תאונת דרכים יכולה להיגרם גם בנסיבות אחרות, ולא רק עקב השימוש ברכב המנועי.

 

אילו נסיבות נוספות נחשבות תאונת דרכים?

ישנן נסיבות נוספות שבמידה והן מתרחשות ונגרם נזק, הדבר עולה כתאונת דרכים כגון: התפוצצות או התלקחות של הרכב, נזק שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו, נזק עקב ניצול הכוח המכני של הרכב ובלבד שבעת השימוש כאמור הרכב לא שינה את ייעודו המקורי, נזק עקב ירידה או כניסה לרכב במהלך טעינה או פריקה ועוד.

וכאמור, המושג "תאונת דרכים" כולל בחובו סיטואציות שונות שיכולות להוביל לנזקי גוף שונים ובדומה למגוון סיטואציות אלו, ישנם מגוון של פגיעות ונזקי גוף שעלולים להיגרם ולזכות את הנפגע בפיצויים.

 

אילו פגיעות עשויות להתרחש בתאונות דרכים?

פגיעה הנובעת מתאונת דרכים מתרחשת כאשר האדם הנפגע סובל מנזקי גוף.

כאשר מדברים על נזקי גוף עקב תאונת דרכים, עולה המחשב שמדובר בפגיעות גוף פיזיות אולם, על פי החוק, נזק גוף מוגדר כך: "מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים".

כלומר, מלבד פגיעה פיזית, פגיעה עקב תאונת דרכים יכולה להיות גם פגיעה נפשית, מחלה שהתעוררה לאחר התאונה ובעקבותיה, נזק שכלי ואף פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לנפגע בעת התאונה.

בנוסף לכך, גם עדי ראייה יכולים להיחשב כנפגעי תאונת דרכים בנסיבות מסוימות, אם התאונה גרמה להם לנזק נפשי/ טראומה נפשית בעקבות הצפייה בתאונה.  כל אלו שנפגעו באופן כזה או אחר לאחר תאונת דרכים, עשויים לזכות בפיצויים לאחר תאונת הדרכים, אולם בשביל לקבל את אותם הפיצויים, צריך לנהל הליך של תביעה אל מול הגורם הרלוונטי לכך.

 

את מי תובעים לאחר תאונת דרכים?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975, כל נהג חייב להיות מבוטח בביטוח חובה. ביטוח החובה נועד להבטיח פיצויים וכיסוי כספי לנפגעי תאונות דרכים. בהתאם לכך, במידה והנהג או הנוסע לידו נפגעו בתאונת דרכים, עליהם לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את רכבו של הנהג בו הם נסעו. כאשר מדובר בהולך רגל שנפגע על ידי רכב בתאונת דרכים, עליו לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את רכב הנהג הפוגע.

במידה ומדובר בתאונת דרכים והרכב הנפגע לא מבוטח בביטוח חובה, באפשרות הנפגעים לתבוע את "קרנית". חשוב לדעת שבמידה ונהג הרכב לא ביטח את הרכב ביטוח חובה או לא חידש את ביטוח החובה ביודעין, לא תהיה באפשרותו לתבוע את קרנית.

 

אילו ראשי נזק ניתן לתבוע בתאונת דרכים?

כפי שראינו לעיל, תאונות דרכים יכולות להתרחש במגוון נסיבות, ועקב אותן תאונות דרכים עלולים להיגרם פגיעות שונות ונזקי גוף שונים אשר עשויים לזכות את הנפגע בפיצויים. אולם, עבור אילו ראשי נזק ניתן לתבוע פיצויים לאחר תאונת דרכים?

על פי החוק ניתן לתבוע פיצויים עבור הפסד שכר לאחר תאונת דרכים, אובדן כושר עבודה לאחר תאונת דרכים, הוצאות רפואיות שהנפגע הוציא עבור הנזק שנגרם לו, הוצאות עבור הזדקקות לעזרת צד ג' לדוגמא: עזרה סיעודית או עזרה של בן משפחה בתפקוד היומיומי, הוצאות ניידות, פיצויים בעבור כאב וסבל, הוצאות משפט וכו'.

על פי החוק, כאשר מדובר בתאונת דרכים, על הנפגע לצרף לתביעתו מסמכים רפואיים המעידים על הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה, ללא צורך בחוות דעת מומחה.

 

מה צריך לעשות לאחר תאונת דרכים?

פינוי לבית החולים או פניה לקופת החוליםלאחר תאונת דרכים במידה ונגרם נזק, יש להתפנות לבית החולים או לפנות לקופת החולים על מנת לאבחן את הנזק שנגרם. מומלץ לפרט לפרטי פרטים את נסיבות התאונה, מה קרה לכם ומה מצבכם כיוון שכל הפרטים האלו יצוינו בגיליון חדר המיון. כמו כן יש לוודא שכל הפרטים שמסרתם אכן נרשמו שכן מדובר בגרסה ראשונית של המקרה ויש לכך הלשכות לגבי המשך ההליך.

המשך טיפולים – לאחר השחרור מבית החולים יש להמשיך ולקבל טיפול רפואי במידת הצורך ובמידה והתגלו נזקים חדשים בעקבות התאונה. לעיתים לאחר תאונת דרכים גוף האדם נכנס לטראומה ולא כל החבלות מופיעות באותו הרגע אלא לעיתים רק לאחר כמה ימים. ולכן, יש לשים לב אם התגלו חבלות חדשות לאחר התאונה ולפנות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך.

תיעוד האירוע – במידה והמצב מאפשר יש לתעד את זירת האירוע, את התאונה, הנזקים שנגרמו בעקבות התאונה לרכב /לכביש/ לאזור התאונה וכו' לטובת תביעת הפיצויים.

איסוף כל המסמכים הרפואיים – יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים כגון קבלות, חוות דעת, רישומים רפואיים, בדיקות, משרשמים לתרופות וכו', אשר מעידים על מצבכם לטובת הוכחת התביעה וקבלת מירב הפיצויים.

דיווח למשטרה – יש לדווח למשטרה על קרות התאונה ולבקש "אישור משטרה" בו מפורטים פרטי הרכבים המעורבים בתאונה ופרטי האנשים שנפגעו ו/או נכחו באירוע. את אישור המשטרה ניתן להעביר לבית החולים לצורך קבלת תשלום בעבור הטיפול הרפואי מחברת הביטוח.

 

למה מומלץ להיעזר בעורך דין לתאונות דרכים לאחר תאונת דרכים?

כידוע, תאונת דרכים הינה אירוע מטלטל וטראומתי לנפגעים ואף לבני משפחתם, אשר מצריך מהאדם הנפגע לפעול באופן במדויק לאחר התאונה על מנת לקבל את הפיצויים בעבור הנזקים שנגרמו לו, וכאמור, לאחר תאונת דרכים ובמיוחד לאחר פגיעות פיזיות, האדם הנפגע לא תמיד ידע או יהיה מסוגל לפעול על פי השלבים שפורטו לעיל בצורה המיטבית.

לכן, על מנת להתמודד עם ההליך בדרך האופטימלית ובמטרה לקבל את הפיצוי המקסימלי, מומלץ להיעזר בעורך דין לתאונות דרכים אשר ידע כיצד לפעול לאחר התאונה, כיצד להדריך אתכם, ואף יפעל במקומכם מול כל הגורמים הרלוונטיים על מנת להשיג לכם את מירב הפיצויים. כמו כן, עו"ד לתאונות דרכים אשר מכיר את סוגית תאונות הדרכים, נזקי הגוף ויודע כיצד להתנהל מול חברת הביטוח, יכול להבטיח לכם הליך מהיר וקבלת פיצויים מהירים, בזמן שאתם תוכלו להחלים מהתאונה והפגיעה שנגרמה לכם בנחת.

נזקי גוף לאחר תאונת דרכים - מה עושים במקרה של נזק גופני בשל תאונת דרכים בשנת 2020
נזקי גוף לאחר תאונת דרכים – מה עושים במקרה של נזק גופני בשל תאונת דרכים בשנת 2020
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!