לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

מי שמצבו הרפואי מונע ממנו לעבוד לפרנסתו כראוי או לעסוק במטלות משק הבית, עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי אם יגיש תביעה מתאימה. בשורות להלן נדון בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי ובזכויותיהם של המבוטחים העומדים בהם.

 

מה התנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

להלן אוכלוסיית היעד והתנאים המוקדמים להגשת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי:

  • תושבי ישראל שהליקויים הפיזיים, הנפשיים או השכליים שלהם, הנובעים ממחלה, תאונה או בעיה מולדת, פוגעים ביכולתם להתפרנס (או לבצע את מטלות הבית אם עסקינן בעקרת בית).
  • תושבים מגיל 18 ואילך ועד 12 חודשים לאחר שהגיעו לגיל פרישה.
  • צעירים בגילאי 16-18 רשאים להגיש תביעת נכות כללית, באם הועסקו כ"עובד קטין" כאשר נקלעו לאי כושר.
  •  אם אדם מגיש תביעה לאחר שהגיע לגיל פרישה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבה רק אם עמד בקריטריונים לזכאות לפחות 90 יום לפני שהגיע לגיל פרישה.
  • תושבת ישראל נשואה שהיא עקרת בית, שנקבעה עבורה נכות רפואית בת 50 אחוז ומעלה ויכולתה לתפקד במשק הבית, פחתה ב- 50 אחוז ומעלה.

 

צפו בעו"ד אייל פייפר כהן מסביר על תביעת קצבת נכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי:

תנאים נוספים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי שהתובע חייב לעמוד בהם

מלבד התנאים האלה, התובע צריך לעמוד גם במלוא התנאים מטה כדי להיות זכאי לגמלה:

  1. נקבעה לתובע נכות רפואית של 60 אחוז ומעלה, עבור ליקוי פיזי, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מולד. לחילופין – נקבעה לו נכות רפואית בת 40 אחוז ומעלה, בהינתן שנצברו מספר ליקויים שמהם הוא סובל שאחד מתוכם הוא בהיקף של 25 אחוז ומעלה.
  2. התובע הוכר כאדם המנוע מלעבוד בשל נכותו, או בתור מי שכושר ההשתכרות שלו פחת ב- 50 אחוז או יותר, ולו דרגת אי כושר של 60, 65, 74 או 100 אחוזים (כש- 75 אחוזי אי כושר הם כמו 100 אחוזי אי כושר מבחינת הזכאות לקצבה).
  3. לתובע אין הכנסה מעבודה כלל כשכיר או כעצמאי, או יש לו הכנסה מעבודה אך זו אינה עולה על 7,122 שקלים לחודש, נכון ל- 2023 (למעט תשלום של דמי מחלה מהמעביד). לגבי התקופה בין 1.3.2020 ו- 31.12.2022 יחושבו דמי אבטלה כהכנסה מעבודה, ובלבד שזכאות התובע לקצבה לא תפגע מכך.

 

מה סכום הקצבה שמשולם למבוטחים אשר עומדים בתנאים לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

נכון ל- 2023, סכום הקצבה שמשולם למבוטחים אשר עומדים בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, נקבע על פי אחוזי הנכות שנקבעו בביטוח לאומי לתובע, על פי הפירוט הבא:

בגין אחוזי אי כושר עבודה בהיקף של 75 ועד 100 אחוזים, משולמת גמלת נכות מלאה בסכום של: 4,063 ש"ח.

בגין אחוזי אי כושר עבודה בהיקף של 74 אחוזים, משולמת קצבת נכות חלקית בסכום של: 2,770 ש"ח.

בגין אחוזי אי כושר עבודה בהיקף של 65 אחוזים, משולמת קצבת נכות חלקית בסכום של: 2,496 ש"ח.

בגין אחוזי אי כושר עבודה בהיקף של 60 אחוזים, משולמת גמלת נכות חלקית בסכום של: 2,345 ש"ח.

 

איך ניתן לדעת אם הביטוח הלאומי מכיר בזכאותו של המבוטח לקצבת הנכות הכללית?

במידה והביטוח הלאומי מכיר בזכאותו של המבוטח לקצבת הנכות הכללית, אחרי הגשת התביעה המבוטח יזומן כאמור להופיע בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות רפואית. ככל שנקבעו אחוזי נכות רפואית רלוונטיים, הטיפול במבוטח עובר אל פקיד התביעות של הביטוח הלאומי שקובע את דרגת אי הכושר שלו. בכל אחד מהשלבים, החלטת הגורם הקובע בביטוח לאומי נשלחת אל המבוטח בדואר.

לבסוף, אחרי שתם הטיפול בתביעה לפי השלבים השונים שמנינו לעיל, נשלחת למבוטח הודעה לגבי החלטת הביטוח הלאומי, בדבר זכאותו לקצבת הנכות הכללית והיקפה.

 

צפו בעו"ד אייל פייפר מסביר איך להגיש טופס בקשת תשלום קצבת נכות מול מנורה מבטחים:

 

מתי משולמת הקצבה למי שעומד בתנאים לקבלת גמלת נכות כללית מביטוח לאומי?

ככל שתביעת הנכות הכללית התקבלה ואושרה, הוא יתחיל לקבל את הקצבה בחלוף 90 יום ממועד קביעת דרגת אי הכושר שלו בביטוח לאומי. הגמלה תשולם מדי 28 לחודש בהעברה בנקאית לחשבונו של המבוטח. במידה ולמבוטח מונה אפוטרופוס גמלת הנכות תועבר לחשבון הבנק של אותו אפוטרופוס.

במידה ונקבעו למבוטח אחוזי אי כושר בשיעור של 100% לתקופה של 6 חודשים ומעלה, זכאותו תחל החל למן היום ה- 31 לקביעת דרגת אי הכושר ואילו הקצבה בגין היום ה- 31 והלאה, תשולם למבוטח החל מן היום ה- 91.

 

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי – לסיכום

במאמר זה עסקנו בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי. כדי לשפר את סיכוייה של תביעתכם להתקבל ולהתמודד עם דחיית התביעה על הסף או קביעת אחוזי נכות נמוכים מכפי שציפיתם, חיוני להיעזר בעורך דין המתמחה בליווי והגשת תביעות נכות כללית לביטוח לאומי, הכנה לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי והגשת ערעורים בשם מבוטחים שתביעותיהם לא אושרו חרף עמידתם בתנאים המזכים, לכאורה.

לאורך השנים סייע משרדנו בהגשת תביעות נכות רבות למוסד לביטוח לאומי, והשגת פיצויים וזכויות רפואיות בהיקפים משמעותיים ביותר עבור מיוצגינו. נשמח לבחון גם עבורכם את עניין עמידתכם בתנאים לקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי ולסייע לכם לממש את זכאותכם.

לפרטים נוספים – פנו אלינו בהקדם באמצעות הטלפון או בהשארת פרטי יצירת קשר שלכם בטופס שלפניכם ונציג ממשרדנו ידאג ליצור עמכם קשר בהקדם, לטובת תיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות וללא כל עלות.

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

תנאי הסף לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי הם תושבות ישראלית של המבוטח, גיל מינימלי של 18 וגיל מקסימלי של שנה מגיל הפנסיה, וקיומה של פגיעה בכושר העבודה של המבוטח בשל ליקויים פיזיים, נפשיים ו/או קוגנטיביים הנובעים ממחלה, תאונה או מום מולד, אשר מפחיתה מיכולתו של המבוטח לעבוד או במקרה של עקרת בית נכה, לבצע את המטלות במשק הבית.

מי שעומד בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי אך תביעתו לא אושרה, רשאי להגיש ערר על החלטתה של הוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי, אל ועדת ערר.

מי שאושרה לו קצבה נמוכה מהמצופה למרות עמידתו בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, הוא ככל הנראה מבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית חלקיים או דרגת אי כושר חלקית בלבד. במצב זה ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת הנכות הרפואית של ביטוח לאומי או על ההחלטה של פקיד התביעות של הביטוח הלאומי.

קבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי רטרואקטיבית, מוגבלת לתקופה של לא יותר מ- 12 חודשים אחורה, לפני תאריך הגשת התביעה לקבלת קצבת הנכות הכללית.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!