לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה

הגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי לעניין קביעת אחוזי נכות מעבודה, יכולה להיות משימה לא פשוטה. עם זאת, הבנת השלבים הכרוכים בתהליך הערעור יכולה לעזור למבוטחים לנווט בו בצורה יעילה יותר ולהגדיל את סיכוייהם לתוצאה מוצלחת. במאמר זה נבחן את תהליך הגשתו של ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה ודגשים חשובים שכדאי להכיר כדי לשפר את סיכוייו להניב את התוצאה הרצויה לכם.

 

למי יש זכות להגיש ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה?

מבוטח שהגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי ואינו מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית לקביעת נכות מעבודה, יכול לפנות לוועדה לעררים של הביטוח הלאומי. אולם חשוב לדעת שהן לעובד והן למוסד לביטוח לאומי יש זכות להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית.

בין אם מדובר בהחלטה שלכם או ערר שהוגש ביוזמת הביטוח הלאומי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי שיוכל להגן על האינטרסים שלכם בתהליך.

 

על מה יכול המבוטח לערער במסגרת הגשת ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה?

למבוטחים יש זכות לערער על אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו להם אם הוא סבורים שהם נמוכים מדי. הם יכולים גם לערער על תאריך תחילת הנכות שנקבעה אם הם מרגישים שזה מאוחר מדי. בנוסף, אפשר להגיש ערעור גם על החלטה בוועדה שקבעה את נכותם כזמנית ולא קבועה.

 

למה חשוב לשים לב בהגשת ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה?

את הערר יש להגיש בכתב בצירוף הנימוקים התומכים בו, לסניף הביטוח הלאומי הקרוב ביותר למקום מגוריו של המבוטח. אם יוגש ערעור ללא כל נימוק, יקבל המבוטח מכתב המבקש ממנו לנמק את הערעור תוך מועד קצוב.

 

מה פרק הזמן בו ניתן להגיש ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה?

את הערעור יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. את נימוקי הערעור ניתן להגיש בנפרד תוך 60 יום ממועד ההחלטה. ראוי לציין כי בפועל, ביטוח לאומי רשאי לקבל ערר שהוגש תוך 90 יום ממועד קבלת ההודעה, אך מומלץ להגיש את הערעור במועד ולא להסתמך על אפשרות זו. הוועדה הרפואית לעררים תתכנס בדרך כלל לדון בערר תוך 60 עד 90 יום ממועד הגשת הערר.

 

האם המבוטח מחויב להופיע בפני ועדת העררים?

כן, המבוטח נדרש להתייצב בפני ועדת הערר במועד שנקבע לדיון בערר. חשוב לציין כי ועדות הערר זמינות רק בחלק מסניפי הביטוח הלאומי, ולכן העובד עשוי להתבקש להתייצב בפני ועדה בעיר שאינה מקום מגוריו. עובד שאינו מעוניין להתייצב בפני ועדת הערר, יכול להגיש בקשה שלא להתייצב באמצעות שליחת הודעה בכתב אל הסניף המטפל בערר או באמצעות פנייה טלפונית אל המוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי.

במידה והמבוטח כן מעוניין להתייצב בפני ועדת הערר, אך מנוע מהגעה במועד שנקבע לדיון, עליו להודיע ​​על כך בהקדם למוסד לביטוח לאומי, על מנת שניתן יהיה לקבוע לו מועד דיון חדש. עם זאת, אם העובד לא יתייצב לדיון שנקבע, עלולים להטיל עליו קנס או עיכוב בתשלום הקצבה או המענק המגיעים לו. בכל מקרה, כדאי לעובד להתייצב בפני ועדת הערר, ואף עדיף אם הוא מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בתביעות נכות מעבודה.

שכן נוכחות של עורך דין ביטוח לאומי בהליך, יכולה להגדיל את סיכויי הערעור להתקבל. יתרה מכך,חשוב לדעת שהעובד עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות שנגרמו עקב התייצבות בוועדת הערר. על הבקשה להחזר הוצאות, לכלול את הקבלות והמסמכים הרלוונטיים, והביטוח הלאומי יבחן אותה ויקבע האם ההוצאות המבוקשות מזכות את המבוטח בהחזר.

 

מה קורה במסגרת הליך הדיון בערר ביטוח לאומי נכות מעבודה?

בדרך כלל, הדיון בערעור מתנהל באופן הבא: עם הכניסה לוועדה, מזכיר הוועדה מציג את החברים בה בשמם ובתפקידם, אם כי הם עונדים גם תגי זיהוי. לאחר מכן על הצד המערער להציג את טענותיו ולפרט את הנימוקים לערעורו. לעיתים רשאית הוועדה לבקש בדיקה גופנית של המערער לפי שיקול דעתו של הרופא בוועדה. במידה ולא תבוצע בדיקה גופנית, החלטתה של הוועדה תישען אך ורק על הרישומים הרפואיים המצויים בתיקו של העורר.

 

מהן סמכויות ועדת הערר של ביטוח לאומי בנושא נכות מעבודה?

במסגרת הדיון בערר מוסמכת ועדת הערר לאשר או לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו בעבר על ידי הוועדה הרפואית למבוטח, מה שעלול להביא להגדלה או הפחתה של דרגת הנכות. חשוב לציין כי לוועדה יש ​​זכות לבחון מחדש את מצבו של המבוטח ואף להפחית את אחוזי הנכות, גם אם הערר הוגש ביוזמת המבוטח. במקרה שהוועדה שוקלת הפחתת דרגת נכות, רשאי המבוטח לבחור לחזור בו מהערעור בדיון, או אם נעדר, באמצעות שליחת מכתב לוועדה.

 

האם ניתן להגיש ערר גם על החלטתה של ועדת העררים?

העובד או הביטוח הלאומי רשאים להגיש ערר אל בית הדין האזורי לעבודה על החלטת ועדת הערר תוך 60 יום מיום קבלתה בכתב, אך רק בסוגיות על רקע משפטי ולא בסוגיות רפואיות. על פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער על ידי הגשת בקשה לרשות ערעור אל בית הדין הארצי לענייני עבודה.

 

לסיכום

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית בביטוח הלאומי היא הליך חשוב וחיוני עבור מבוטחים הסבורים שמצב נכותם הוערך באופן שגוי. זהו תהליך פורמלי הדורש התייחסות קפדנית לתאריכים ולניירת, והוא עשוי לדרוש גם ייצוג משפטי. עם זאת, ערר שמצליח יכול לגרום לשינוי באחוזי הנכות של העובד ובזכאותו לתגמולים. לכן חשוב להתנהל בצורה נבונה בהליך הערעור ולהסתייע בעו"ד ביטוח לאומי במידת הצורך.

לסיוע בהגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית לקביעת נכות מעבודה – פנו למשרדנו כעת.

ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה
ערר ביטוח לאומי נכות מעבודה

את הערעור לגבי החלטת הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לקביעת נכות מעבודה, יש להגיש בכתב בצירוף נימוקים התומכים בה, אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד.

את הערר יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. אולם ניתן להגיש את נימוקי הערעור בנפרד, עד 60 יום לאחר קבלת ההחלטה. עם זאת, מומלץ להגיש את הערעור במועד ולא להסתמך על נטיית הביטוח הלאומי שלא לדחות ערעורים שהוגשו תוך 90 יום מיום קבלת ההודעה.

עובד המבקש להתייצב בפני הוועדה אך מנוע מלהופיע במועד שנקבע לדיון בוועדה, יודיע על כך בהקדם האפשרי למוסד לביטוח לאומי על מנת שניתן יהיה לקבוע לו מועד דיון חדש. אם לא יתייצב לדיון בוועדת הערר גם במועד החדש שנקבע לו, ייאלץ לשלם קנס או שיעוכב תשלום הקצבה/המענק שלו.

ועדת העררים מוסמכת לקבל החלטה המאשרת או משנה את דרגת הנכות שנקבעה למבוטח על ידי הוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות מעבודה, באופן שיש בו כדי להגדיל או להקטין את שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!